Sunteți pe pagina 1din 7

Industria petroliera

"aurul negru"

 Proiect realizat de : Leahu Dorin


 Petrolul, sau țițeiul, împreună cu cărbunii și gazele naturale fac parte din
zăcămintele de origine biogenă care se găsesc în scoarța pământului.
Petrolul, care este un amestec de hidrocarburi solide și gazoase dizolvate
într-un amestec de hidrocarburi lichide, este un amestec de substanțe
lipofile. Țițeiul în stare brută (nerafinat) conține peste 17 000 de substanțe
organice complexe, motiv pentru care este materia primă cea mai
importantă pentru industria chimică (vopsele, medicamente, materiale
plastice, etc.) și producerea carburanților. Ca o curiozitate, se poate
menționa că unele varietăți de țiței devin fosforescente în prezența luminii
ultraviolete. 
Teoria formarii 
 Teoria biogenă de formare a zăcămintelor de petrol susține că petrolul ia naștere din organisme marine plancton
care după moarte s-au depus pe fundul mării, fiind acoperite ulterior de sedimente.
Conform acestei teorii perioada de formare a petrolului se întinde pe perioada de timp de cca. 350 - 400
milioane de ani în urmă Devonian perioadă în care a avut loc în rândurile florei și faunei o mortalitate în masă,
explicată prin teoria meteoritului uriaș care a căzut în acea perioadă pe Pământ, declanșând temperaturi și
presiuni ridicate.
Astfel s-au format așa numitele substanțe cherogene ce provin din substanțe organice cu un conținut ridicat în
carbon și hidrogen.
Prin procesele următoare de diageneză aceste substanțe cherogene pot deveni substanțe bituminoase, rocile
sedimentare ce conțin substanțe cherogene sunt denumite roci mamă a zăcămintelor de petrol.
Materia cherogenă alcătuită din particule fin dispersate în roca mamă, sub anumite condiții, mai ales în prezența
temperaturilor înalte suferă un proces de migrație fiind împinse de apa sărată care are o greutate specifică mai
mare, sub presiunea exercitată particulele fine se unesc într-o masă compactă de petrol. Această migrație are
tendință ascendentă spre suprafață, dacă acest proces de migrație este oprită de un strat impermeabil (argilos),
are loc sub presiune îmbogățirea zăcământului care se află deja în porii rocii de depozitare a petrolului, în
condiții asemănătoare iau naștere gazele naturale, de aceea deasupra unui zăcământ de petrol se poate afla o
cupolă de gaz natural. În peninsula Arabiei zăcămintele de petrol se află înmagazinate într-un calcar poros
biogen care a luat naștere din corali.
Compoziția zăcământului de petrol poate avea un raport diferit de alcani și alchene, la fel poate diferi raportul
grupărilor alifatice și aromatice.
Teoria abiogenă are adepți mai puțini (Thomas Gold) petrolul ar fi rezultat din minerale, roci cu un conținut
ridicat în carbon și hidrogen care având greutatea specifică mai mică au fost presate spre suprafață.
Obtinere(Extractie)

 Dacă zăcământul de petrol se află aproape de suprafață, exploatarea se poate realiza


prin cariere de suprafață, pe când zăcămintele din profunzime sunt extrase prin sonde
de petrol (foraje de adâncime). O altă modalitate de extragere a petrolului este
extragerea din zăcămintele submarine cu ajutorul unor insule sau platforme de foraj,
unde dificultățile de forare sunt mult mai mari. La toate procedeele de foraj se
folosește un lichid de sondă cu polimeri pentru a stabiliza gaura de foraj, lichid care
necesită o greutate specifică mare - pentru aceasta se adaugă baritină, lichidul de foraj
trebuind să aibă o anumită viscozitate. Capul de foraj, freza, este prevăzut cu tăișuri
cu vârf de diamant, iar coloana de sondă este alcătuită din țevi de oțel care se
montează împreună prin înșurubare (una în alta), această coloană atingând lungimi de
până la câteva mii de metri. În cazul zăcămitelor de petrol care nu se află sub presiune,
această presiune se realizează prin pomparea de apă sau gaz, iar în cazul zăcămintelor
cu o viscozitate ridicată se presează lichide pentru reducerea viscozității. 
Prețul petrolului între 1985 și 2006 în $ pe baril
Platformă de
extragere a
petrolului (
Insulă de foraj) pe
mare
Extracţia
petrolului cu
o pompă de
adâncime
mare