Sunteți pe pagina 1din 13

Liceul de Creativitate și Inventică

“Prometeu-Protalent”

Predarea diferențiată și individualizată –


cheia succesului

Învăţătoare:
Mihaci Svetlana
23 ianuarie 2020
Motto:

“Copiii sunt ca florile,


ele toate înfloresc în
momente diferite.”
CE ESTE DIFERENȚIEREA ȘI INDIVIDUALIZAREA
Diferenţierea
Diferenţierea instruirii � Diferenţierea
reprezintă o formă evaluării reprezintă o
concretă de organizare formă concretă de
a procesului de organizare a
învăţământ, care procesului de
asigură anumite învăţământ, care
condiţii de realizare a asigură anumite
principiului sus-numit condiţii de realizare a
prin luarea în principiului sus-numit
consideraţie a prin luarea în
particularităţilor consideraţie a
dominante ale particularităţilor
grupelor de elevi. dominante ale
grupelor de elevi.
NOUĂ MODURI PRINCIPALE DE DIFERENȚIERE
A SARCINILOR LA NIVELUL CLASEI
NOUĂ MODURI PRINCIPALE DE DIFERENȚIERE
A SARCINILOR LA NIVELUL CLASEI
PUNCTE CHEIE
Tratarea diferenţiată presupune:
Problema diferenţierii învăţămîntului creează un spaţiu întins pentru creativitatea
cadrului didactic, acesta avînd la îndemînă o paletă largă de strategii
corespunzătoare stilului de învăţare şi nevoilor fiecărui copil.
Astfel, putem exemplifica unele dintre ele:

a)cerinţe comune pentru toţi elevii;

 b)cerinţe diferenţiate;
-sarcini identice, timp de realizare diferit;
-sarcini diferite, timp de realizare identic;
-sarcini diferite, timp de realizare diferit;
-sarcini diferite, după posibilitatea copilului;
-fişe identice cu sarcini progresive;
 
c) activităţi individuale cu teme diferite.
Stiluri de învățare

Vizual /
Vedere

Auditiv /
Practic
Ascultare
Nevoi /Diferențiere
 INTERESE
 TIPURI DE INTELIGENȚE
 TEMPERAMENT
 STILURI DE ÎNVĂȚARE
 NIVELUL DEZVOLTĂRII PROCESELOR
INTELECTUALE
 PUTEREA DE CONCENTRARE ŞI RECEPTIVITATE
 RITMUL DE LUCRU
 EFORT INTELECTUAL