Sunteți pe pagina 1din 10

BUSUIOC IOAN

S.A.M.,,GENERAL NICOLAE ŞOVA’’ PODURI


Subliniaţi complementele din enunţurile de mai jos:
1. O prepeliţă şi-a făcut cuib într-un lan de grâu.
2. A răspuns corect la întrbarea profesorului.
3. El ne-a vorbit despre concurs.
4.Te cunoşteam de mică.
5. Pe voi v-am întîlnit în parc.
6. În curtea şcolii am plantat meri şi pruni.
5. V-am invitat şi pe voi la un spectacol.

Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele următoare să îndeplinească


funcţia de complement: în amurg, pe şosea, din copilărie, frumos.
1.

2.

3.
4.
Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele ,,carte’’, ,,livada’’ să îndeplinească pe
rând funcţia de:
subiect:
1.
2.

atribut:
1.
2.

complement:
1.
2.

Dezvoltă următoarele enunţuri adăugând complemente potrivite:


1. Gospodarul coseşte.
1.

2. Lunca e veselă.
2.
Puneţi x în căsuţa enunţului corespunzătoar schemei date:
1. P s A A
+ + +
verb substantiv adjectiv adjectiv
Pluteşte o ceaţă măruntă pe câmpii.

Pluteşte o ceaţă măruntă şi deasă.

2. C A P C A
+ + + +
substantiv substantiv verb substantiv substantiv
Tălăngile turmelor se auzeau de la marginea satului.

Se auzeau tălăngile turmelor de la marginea satului.


s P C A C
3. + + + pronume +
substantiv verb substantiv substantiv

Florin a primit o minge de ziua lui.

Florin a primit de ziua lui o minge.


Citeşte versurile şi bifează cu ,,x’’ căsuţa corespunzătoare funcţiei
sintactice îndeplinite de cuvintele în ordinea în care sunt subliniate:
Peste vârfuri trece luna,
Codrul îşi bate frunza lin
Dintre ramuri de arin
Melancolic codrul sună.
(M.Eminescu – Peste vârfuri)
Complement, subiect, atribut, predicat
Subiect, complement, atribut, predicat
Subiect, atribut, complement, predicat

Ordoneză cuvintele (culege, vecinului, galbeni, din, Alina, trandafiri,


grădina) pentru a obţine un enunţ după următoarea schemă:
C A s P C A
substantiv substantiv substantiv verb substantiv adjectiv

1.
Puneţi ,,x’’ în căsuţa schemei corespunzătoare enunţului dat:
1. Buturuga mică răstoarnă carul mare.
s A P C A
+ + + adjectiv +
substantiv adjectiv verb substantiv

s A P C A
+ + + +
substantiv adjectiv verb substantiv adjectiv

Alcătuiţi enunţuri în care complementele să determine verbele: particip, vom


ajuta, a cutreierat, m-am întâlnit, aţi descoperit.
1.

2.
3.
4.
5.
Puneţi în locul punctelor complemente care să răspundă la întrebările din paranteză:
1. Bunica îmbrăţişează ........................ (pe cine?)
2. Elevul răspunde ............................... (cum?)
3. Eu mă întâlnesc .............................. (cu cine?)
4. Noi luăm vacanţă ............................... (când?)
5. Am văzut ............................................. (ce?)
6. Merg în fiecare dimineaţă ................. (unde?)

6.Asociaţi
Merg în cuvintele din cele .................
fiecare dimineaţă două coloane pentru a(unde?)
forma enunţuri. Subliniaţi
complementele
Prietenul adună puişorii sub aripă
Vulpea leagănă holdele aurii
Mergem la nevoie se cunoaşte
Vântul zburdă pe câmp
Cloşca zări un cocoş printre gard

Mieii cântă în crâng


Păsările cu familia la mare
Analizaţi complementele din enunţurile de mai jos după cerinţa tabelului
1. În parc au înflorit castanii.
2. De mic l-am cunoscut pe el.
3. La bibliotecă am întâlnit o elevă silitoare.
4. Merg cu dumnealor în fiecare dimineaţă la şcoală.
5. A rugat-o să treacă pe la ea.
Complementul Exprimat prin Felul Genul Numărul Persoana
Marchează cu ,,X’’ enunţul în care cuvântul subliniat este
complement
Grădina bunicului este mare.
Noi îngrijim grădina.
În parc am întâlnit un copil.
Un copil lipseşte astăzi de
la ore. Familia mea locuieşte la
ţară. Am luat prânzul în
familie. El a cumpărat un
miel din târg. Mielul zburdă pe
câmp.
Alcătuieşte enunţuri după schemele date
s A P C
1.
substantiv adjectiv verb substantiv

1.

C P s A A
2.
substantiv verb substantiv adjectiv substantiv

2.
Completând corect enunţurile veţi obţine pe diagonala
AB titlul lecţiei de recapitulare
A
1. Un fel al substantivului 1.
2. Pronumele are trei .... 2.
3. Genul fetelor 3.
4. ,,Aur negru’’ sau .... 4.
5. Locul pe unde curge apa ... 5.
6. Vijelie sau ... 6.
7. Exprimă un număr .. 7.
8. Taină sau ... 8.
9. Ţine locul unui nume .... 9.
10. Apă bună de băut ....
11. Acul busolei indică întotdeauna
12. Sanitarul pădurii ......
B

S-ar putea să vă placă și