Sunteți pe pagina 1din 20

Adunarea generală

a părinţilor
06.02.2020
Ordinea de zi:
1. Cu privire la alimentaţia elevilor claselor I-IV (gratuit) şi
elevilor claselor gimnaziale (V-IX) contra plată. Serviciile de
catering.
Raportor: Sergiu Opaeţ, director

2. Cu privire la cazurile de ANET şi siguranţa elevilor în timpul


orelor de studiu şi în afara acestora.
Raportor: Bordian Ala, director-adjunct pentru educaţie
Sergiu Opaeţ, director
Diriginţii claselor I-IX
3. Ziua Europeană a Siguranţei On-line.
Raportor: Sergiu Opaeţ, director

4. Perevederile circularei MECC nr.03/1-09/718 din


04.02.2020- Respectarea măsurilor antiincendiare/
riscuri pentru sănătate şi viaţă în perioada rece a anului.
Raportor: Sergiu Opaeţ, director
1.Cu privire la alimentaţia elevilor
claselor I-IV (gratuit)
şi elevilor claselor gimnaziale (V-IX)
contra plată. Serviciile de catering.

Raportor: Sergiu Opaeţ, director


În conformitate cu prevederile ordinului nr.182
din 05 iunie 2017 “Cu privire la Ghidul pentru agenţii
economici din domeniul comerţului şi alimentaţiei
publice la etapa obţinerii autorizaţiei sanitar-
veterinare de funcţionare”.
Pasul 1 – Procurarea lăzii frigorifice.

4200 lei
Pasul 2 – Iluminatul

A FOST…
La ziua de azi…
Pasul 3 – Sistemul de canalizare…

A FOST…
La ziua de azi…
Pasul 4 –
Procurarea şi
Instalarea
hotei…
La ziua de azi…
Pasul 5 –
Procurarea şi
Instalarea meselor şi
scaunelor…
A FOST…
La ziua de azi…
2. Cu privire la cazurile de ANET şi siguranţa
elevilor în timpul orelor de studiu şi în afara
acestora.
Raportor: Bordian Ala, director-adjunct pentru
educaţie
Sergiu Opaeţ, director
Diriginţii claselor I-IX
3. Ziua Europeană a Siguranţei On-
line.
Raportor: Sergiu Opaeţ, director
4. Perevederile circularei MECC nr.03/1-
09/718 din 04.02.2020- Respectarea
măsurilor antiincendiare/ riscuri pentru
sănătate şi viaţă în perioada rece a
anului.
Raportor: Sergiu Opaeţ, director