Sunteți pe pagina 1din 14

Aplicații și

platforme de
comunicare
Termenii cei mai des utilizaţi
în domeniul învăţământului
virtual sunt clasificaţi în opt
clase de bază
• - grupul C (calculator),
• - grupul I (Internet),
• - grupul T (tehnologie),
• - grupul D (distanţă),
• - grupul O (online),
• - grupul W (Web),
• - grupul E (electronic),
• - grupul R (resurse),
Avantaje şi limitări în e-
learning

independenţa elevului de spaţiu

Independenţa elevului de timp


Independenţa elevului de
spaţiu
• –elevul poate învăţa acasă într-o atmosferă
relaxantă şi în acest mod el economiseşte timp.
Independenţa elevului de
timp
• – conduce la libertate în fixarea orarului,
conţinuturile educaţionale fiind parcurse în ritm
propriu. În acest caz, elevul trebuie să cunoască
noţiunile de bază din cadrul disciplinelor.
Riscuri dacă luăm în considerare două
aspecte importante ale e-learning:

comunicarea

colaborarea

iar acestea se pot desfăşura:


• Sincron - în sensul că toţi participanţii se
conectează în acelaşi timp şi sunt sub îndrumarea
unui profesor, existând posibilitatea lucrului în
comun sau a partajării informaţiei.
• Asincron, dar nici în acest caz participanţii nu sunt
complet independenţi de timp, deoarece nu are
sens să formulezi o întrebare sau să lucrezi la un
proiect comun dacă răspunsurile emise ajung cu
întârziere la destinatar.

• Exercițiu. Studiati prin intermediul motoarelor de


căutare tipurile de aplicatii specifice e-learning
Sincron și Asincron. Dați căte 5 exemple. Scrieti în
caiet câte o caracteristuca fiecărei aplicații.
• Indiferent de riscurile pe care le presupune
sistemul
e-learning, trebuie respectate următoarele reguli:
- să se urmărească în permanenţă atingerea
obiectivelor propuse;
• - să stimuleze gândirea independentă;
• - să ofere situaţii diferite de autoevaluare
De realizat
• Selectați 3 aplicații web 2.0 și testațile.
• Te transmis în cometarii lucrul făcut.
• De exemplu în geogebra de realizat un corp
geometric (de ex. cuboid. cub. piramida, con,
cilindru, sfera.).
De realizat în drive un
document.
• În doc drive de realizat Studiul de caz:
• Evoluția serviciului de poștă electronică.
• Istoria rețelei sociale Facebook.
• Tipuri de rețele sociale.
Cam așa e la noi

S-ar putea să vă placă și