Sunteți pe pagina 1din 10

PLANIFICARE MEDIA

PLANIFICARE MEDIA
Trei decizii:

1. alegerea vehiculului media (ce revista, ce


post tv etc.?)
2. programarea difuzării mesajului în timp
(cand?)
3. elaborarea planului media
1. Alegerea vehiculului media
• După ce a fost ales suportul media pentru difuzarea mesajului
(ex. reviste), se va alege vehiculul concret (ex. Avantaje)

• presupune, în primul rând, gasirea unor asemănări între


audienţa vehiculului media şi profilul consumatorilor din
segmentul ţintă

• în alegerea vehicilului media pot fi luate în considerare două


abordari:
- cantitative: audienta, tiraj, trafic etc., costuri

- calitative: climatul editorial


1. Alegerea vehiculului media
Strategii în alegerea vehiculului media:

1. "Foc de armă" - difuzarea mesajului către o piaţă nediferenţiată

2. "Potrivit profilului consumatorilor" - bugetul de difuzare a


mesajului alocat fiecarui segment va fi proporţional cu
ponderea deţinută de segmentul respectiv în totalul
consumatorilor vizaţi

3. "Prin probe" - bugetul este alocat mai întâi pentru transimterea


mesajului către segmentul cel mai profitabil şi apoi treptat, va fi
alocat buget şi pentru celelalte segmente
2. Programarea difuzării mesajului
• Cât de des va fi difuzat mesajul în cadrul
vehiculului media? (în câte numere ale
revistei, de câte ori pe posturile TV sau
radio? etc.)

• Are la bazăt teorii ale învăţării din


psihologie

• Se recomandă o perioada de timp mai


mare între două difuzări repetate
2. Programarea difuzării mesajului
• Depinde de factori precum:

 obiectivele urmărite prin campania publicitară

 nivelul de implicare al consumatorilor privind


produsele promovate
2. Programarea difuzării mesajului
FACTORI DE MARKETING:
brand nou VS brand cunoscut
cota de piaţa a brandului
loialitatea faţă de brand
frecvenţa de cumpărare
caracteristicile segmentului ţintă
FACTORI CE ŢIN DE CREATIVITATE:
complexitatea mesajului
unicitatea mesajului
campanii noi VS campanii continue
vânzarea produsului VS imaginea produsului
dimensiunea reclamei
2. Programarea difuzării mesajului
FACTORI MEDIA:
mediul editorial
gradul de atenţie acordat vehiculului media
numărul suporturilor media
oportunitarea revederii mesajului
3. Planul media
• Documentul în care vor fi combinate:

 mediul de difuzare ales


 vehiculele de difuzare alese
 programarea difuzării
3. Planul media
În elaborarea acestuia se ţine cont de:

 sezonalitatea produselor
 deciziile concurenţilor
 distribuţia georgrafică a consumatorilor din segmentul
ţintă
 noutatea produselor
 buget
 obiectivele generale ale campaniei publicitare