Sunteți pe pagina 1din 22

Alţi lianţi din ghips

a) Ipsosul de mare rezistenţă


 -CaSO40,5H2O (90%)
- Rezistenţe mecanice mari
- Duritate ridicată
- Planşee şi şape, pe care se aplică linoleum sau parchet
b) Ipsosul de modelaj
 -CaSO40,5H2O
- Cantităţi mici de -CaSO40,5H2O
- Materii prime curate (ex. alabastru)
- Conţinut redus de impurități colorate
- Fin măcinat
- Ornamente interioare, mulaje, forme de turnare pentru
industria ceramică de porţelan şi faianţă 47
Alabastrul este o varietate microcristalină
a mineralului gips, în care se găsesc,
adeseori, vinișoare subțiri multicolore.
Poate fi translucid, de culoare albă,
cenușie sau, foarte rar, neagră.

Statuetă de alabastru reprezentându-l


pe faraonul KHAFRA (CHEPHREN)

48
Alţi lianţi din ghips

c) Ipsosul alaunat
- Arderea în două faze a ghipsului:
I. Piatra de ghips se arde la temp. de 150-2000C şi se
amestecă cu o soluţie de alaun [KAl(SO4)212H2O] –
face priză
II. Produsul întărit se arde din nou la cca. 6000C şi se
macină fin
- Produse compacte, cu rezistențe mecanice mari care se
pot lustrui frumos
- În amestec cu pigmenţi minerali formează materiale care
imită marmura
49
Alţi lianţi din ghips
d) Ipsosul de pardoseală
- Calcinarea ghipsului la temperaturi înalte (900-10000C)
- Anhidrit II şi cantități mici de CaO (activator)
- Se compactează foarte bine în timpul prizei, care este lentă:
- început, după cel puţin 2 ore
- sfârşit, după 5 - 7 ore
- fc (după 28 de zile) =10-20 N/mm2
- Proprietăţi termo- şi fono-izolatoare
- Rezistenţă la uzură şi elasticitate ridicată
- Pardoseli interioare
- Tencuieli interioare
- Fabricarea elementelor prefabricate
50
Alţi lianţi din ghips

e) Ipsosul sanitar
- Ghips de mare puritate
- Conţine: -CaSO40,5H2O
- Fineţe mare de măcinare
- Apa pentru pasta de consistență standard:
70 - 90 cm3/100 g ipsos
- Începutul de priză: cel puţin 4 minute
- Sfârşitul de priză: peste 10 minute
- fti = cel puțin 1,5 N/mm2
- Medicină: confecţionarea corsetelor - în ortopedie şi pentru
tipare dentare
51
Plăci prefabricate din ipsos
a) Plăci de gips – carton (tehnologia Rigips)
- miez compozit pe bază de ipsos aşezat între
două folii de carton plăci rectangulare plate;
- protecţie la foc, izolare acustică şi termică.
Exemplu: - finisări uscate ale căptuşelilor pereţilor;
- plafoane fixe sau suspendate;
- pereţi despărţitori sau ca protecţie a coloanelor şi
grinzilor structurii de rezistenţă a clădirilor;
- aplicaţii de pardoseală şi izolaţii.
Notaţii: GC + H-absorbţie redusă de apă, E-pentru izolaţii,
F-rezistenţă la foc, R-rezistenţă mare etc.

52
Plăci prefabricate din ipsos
b) Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau împâslitură
- miez de ipsos armat cu fibre: anorganice şi/sau organice aranjate
într-un material ţesut sau neţesut plăci rectangulare plate;
- adaosuri: umpluturi şi fibre dispersate în miezul de ipsos;
- protecţie la foc, acustică, izolare termică sau rezistenţă la alungire.
Exemplu: - pentru a oferi pereţilor finisări uscate ale căptuşelilor;
- fixarea şi suspendarea plafoanelor;
- compartimentări sau placări ale stâlpilor sau grinzilor de
rezistenţă;
- pardoseli, conducte de ventilaţie sau de extracţie a fumului,
mascări ale cablurilor şi pentru izolaţii.
Notaţii: GM + H–absorbţie redusă de apă, I-densitate crescută
la suprafaţă, R-rezistență mare, F-rezistență la foc 53
Plăci prefabricate din ipsos
c) Plăci de ipsos armate cu fibre
- miez de ipsos armat cu fibre: anorganice şi/sau organice,
dispersate în miez;
- eventual cu adaosuri şi umpluturi plăci rectangulare
plate;
- protecţie la foc și acustică, izolare termică sau rezistenţă la
forfecare;
Exemplu: - finisări uscate ale căptuşelilor pereţilor;
- fixarea şi suspendarea plafoanelor;
- compartimentări sau placări ale stâlpilor sau grinzilor de
rezistenţă etc.
Notaţii: GF + H–absorbţie redusă de apă, I-densitate
crescută la suprafaţă, R-rezistență mare, W- absorbţie
redusă a apei la suprafaţă. 54
10
11
12
13
Lianţi hidraulici – Cimenturi Portland
(cimenturi silicioase)
T(0C)

Fabricare
15000 3CaOSiO22; 2CaOSiO22

14500C 3CaOAl22O33 4CaOAl22O33Fe22O33


1250 - 13000C
Zonă de clincherizare > 13000C

9000C
10000 2CaOSiO22 12CaO7Al22O33 2CaOFe22O33

> 6000C
CaOAl22O33

CaO + CO22
5000 mSiO22  nAl22O33 + pH22O + Fe22O33

6000C
5000C

CaCO33 mSiO22nAl22O33pH22O + Fe22O33


Calcar (75-80%) Argilă (25-20%)
00

55
Cimenturi Portland (silicioase)
- Fabricare -
• Extragerea materiei prime, concasare, dozare, măcinare,
omogenizare, ardere, răcire bruscă, măcinarea clincherului cu
ghips (3-5 %).

• Cuptoare circulare rotative: < 230 m;  = < 8 m; 1-2 rot/min


• Adaosuri de corecţie: diatomit (SiO2); bauxită (Al2O3);
cenuşă de pirită (Fe2O3)

• Clincher: CaO 62 - 67 %
SiO2 19 – 25 %
Al2O3 2 - 9 %
Fe2O3 1 - 5 %
Alţi oxizi: (0 – 3)% (MgO, K2O, Na2O, P2O5, TiO2)

% CaO
Sk  100
2,8  % SiO 2  1,1  %Al2O3  0,7  %Fe2O3
56
Cimenturi Portland (silicioase)
- Fabricare -

• Răcire bruscă
(de la 1450-12000C la 250-500C):
 Nedescompunerea 3CaOSiO2
Păstrarea topiturii în stare sticloasă
(20-22%)
A împiedica transformarea polimorfă a
componentului β-2CaOSiO2
Notaţii:
CaO = C;
Al2O3 = A;
3CaOSiO2---------------(C3S)-----Alit SiO2 = S;
2CaOSiO2 --------------(C2S)-----Belit
Fe2O3 = F
3CaOAl2O3--------------(C3A)
4CaOAl2O3Fe2O3-----(C4AF)----Celit II (Brownmillerit) H2O = H
57
Proprietăţile tehnice ale
constituenţilor mineralogici
v, % apă Q, J/g

30 900
C3A C3A

C4AF
20 600
C3S

C3S C4AF
10 300

C2S
C2S

7 28 180 7 28 180
Timp, zile Timp, zile

58
Proprietăţile tehnice ale
constituenţilor mineralogici
fc, MPa
Rezistenţa caracteristică 60 C3S
Ex: CEM 32,5

Prisme (40 x 40 x 160) mm


c : n =1 : 3 30
A/C = 0,5 C2S
(0,08 – 2) mm (98 % SiO2)
15
C4AF
Suprafaţa specifică Blaine:
(3 000-4 000) cm2/g N C3A
(4 000-6 000) cm2/g R
(7 000-9 000) cm2/g; C3S  60% 7 28 180
Timp, zile

59
Rezistenţa caracteristică cimentului

Rezistenţa standard
la compresiune,
Clasa de rezistenţă
la 28 de zile, MPa
standard
Limita Valori
inferioară individuale
32,5 N
30 32,5 – 52,5
32,5 R
42,5 N
40 42,5 – 62,5
42,5 R
52,5 N
50  52,5
52,5 R

60
Priza şi întărirea cimentului Portland
Reacţii de hidratare hidroliză

2(3CaOSiO2) + 6H2O 3CaO2SiO23H2O + 3Ca(OH)2


(hidrosilicat de calciu, gel, CSH) cristalin (CH)
2(2CaOSiO2) + 4H2O 3CaO2SiO23H2O + Ca(OH)2
gel cristalin
3CaOAl2O3 + 6H2O 3CaOAl2O36H2O
(hidroaluminat tricalcic, cristalin, C3AH6)
4CaOAl2O3Fe2O3 + 10H2O 3CaOAl2O36H2O + 2Fe(OH)3 + Ca(OH)2
cristalin gel cristalin

3CaOAl2O3 + 3(CaSO42H2O) + 26H2O 3CaOAl2O33CaSO432H2O


hidroaluminat de calciu trisulfatic
CaO + H2O  Ca(OH)2
(etringit) <2%
61
Expansiune  Mg(OH)
MgO + H2Osulfatică 227%
2 <3%
Priza şi întărirea cimentului Portland

Granule de clincher Cristale de CAH, Geluri de CSH


în sol. apoasă etringit şi Ca(OH)2

Priza cimentului:
după 1 oră / înainte de 10 ore
Gelurile de CSH
Suprafața specifică = 200-400 m2/g 

pH > 12 Cristale de etringit


Portlandit (Ca(OH)2, notat CH) 62
Fenomene ce însoţesc priza şi întărirea
cimentului Portland
• Contracţia plastică
• Contracţia hidraulică (S/V)
• Contracţia termică
fc, N/mm2
Discontinuităţi structurale:
250
A/C=0,35 fisuri, pori, defecte
200
A/C =0,40 - pori de gel: 15-30 Å, 25-28%
150
- pori capilari: 1,3 m, < 0,1 μm, 30%
A/C =0,50
100 - pori sferici: zeci-100 m
A/C =0,60
50

10 20 30 40 50
Porozitatea capilară, %
63