Sunteți pe pagina 1din 16

Metode distructive de încercare a

materialelor
Încercări ciclice
a) Rezistenţa la oboseală (diagrama Wöhler)

ft
fl – limita de anduranţă
fs (efort unitar limită)

Materiale feroase, n = 106 – 107


fn Materiale neferoase, n= 107 – 108

fl

n Număr de cicluri
31
Metode distructive de încercare a
materialelor
Încercări ciclice
b) Rezistenţa la uzură (fu)

M M 0 - M u
fu   , kg/m 2
S0 S0

32
Metode nedistructive de încercare a
materialelor
 Avantaje:
- efect nedistructiv;
- determinări în situ;
- soluţii unice;
- rapide şi economice.

 Dezavantaje:
- mai puţin precise,
- erori de 10-50%.

33
Metode nedistructive de încercare a
materialelor
Metode mecanice
Legătura rezistenţă – duritatea superficială

fc
a) Metoda bazată pe amprentă
MPa (SCLEROMETRU)
4
 
d
fc  Ct  
 D
fcx
Ct = Cp x Cm x Cu

dexp d, mm

b) Metoda bazată pe recul 34


Metode nedistructive de încercare a
materialelor
Metode acustice de impuls
Ultrasunete ( >20 kHz)
Pentru determinări pe betoane:   (40-100) kHz
v, t = f (priza şi întărirea cimentului, fc, defecte, E)
(BETONOSCOP)

G E PROBA R A C

Vîn s.c.= 5 000 m/s; Vîn aer = 340 m/s.


35
Metode nedistructive de încercare a
materialelor
a) Rezistenţa la compresiune

fc
MPa
fc  a  eb v
fc = fcx x Ct
fcx Ct = CcxCdxCaxCgxCxCuxCmxCp

vexp v, m/s

36
Metode nedistructive de încercare a
materialelor
b) Defectoscopia

distanta l
viteza   ,m/ s
timp t0
t0

b
t1 t1 2
b = l ( ) 1
t0
l

37
Metode nedistructive de încercare a
materialelor
Metode acustice de rezonanţă
Modulul de elesticitate dinamic relativ al betonului
supus la îngheţ-dezgheţ repetat
2
f 
Er ,n   n   100,%
 f0 

f0 – frecvenţa proprie de vibraţie la încovoiere a epruvetelor


înainte de supunerea la îngheţ-dezgheţ, în herţi
fn - frecvenţa proprie de vibraţie la încovoiere a epruvetelor
după n cicluri îngheţ-dezgheţ, în herţi.

38
Metode nedistructive de încercare a
materialelor
Metode atomice (X, )
Defectoscopie radiologică

I x  I 0  e     x  x    x 

I0 - intensitatea iniţială a fasciculului,


Ix – intensitatea fascicului după ce a străbătut
un strat absorbant de grosime x,
 - coeficientul liniar de atenuare, dependent
de natura materialului şi energia radiaţiei.
μ' - coeficientul liniar de atenuare al defectului.

Densitatea, umiditatea, poziţia armăturii, grosimea elementelor de


construcţie, defectele, dozajul de bitum al materialelor asfaltice
etc. 39
Lianți minerali

Nehidraulici
(aerieni) Hidraulici

Naturali Artificiali Unitari Micști

Argilele a) Varuri aeriene a) Neclincherizați a) Varuri cu


-Varuri hidraulice
b) Ipsosuri adaosuri active
b) Clincherizați
c) Lianți magnezieni - Ciment Portland b) Ciment
d) Cimenturi antiacide - Ciment aluminos Portland cu
c) Cimenturi adaosuri active
fosfatice

40
IPSOSURILE
Obţinere:
CaSO42H2O 110-180C CaSO40,5H2O 170-230 C CaSO4
Dihidrat Semihidrat Anhidrit III, solubil
(monoclinic) (trigonal) (hexagonal)
ρ = 2,31 g/cm3 Forma : ρ = 2,76 g/cm3 ρ = 2,58 g/cm3
Forma : 2,62 g/cm3
300- 600C

CaO + SO3 1200 -1500 C CaSO 600 -1200 C CaSO4


4
Descompunere Anhidrit I, inert Anhidrit II, insolubil
în topitură (cubic) (rombic)
ρ = 2,93-2,97 g/cm3

Semihidrat: forma α + forma β

41
IPSOSURILE
a b

Fotografii realizate cu SEM ale semihidratului


(a) forma  și (b) forma 
42
IPSOSURILE
Caracteristici  

Timp de priză, minute început 10 9 – 13


sfârşit 20-22 25-35
Apa pentru pastă de consistenţă standard, % 35-38 45-90
Densitatea după uscare, kg/m3 1600 1070-1130

Rezistenţa la compresiune, după uscare, MPa 40-56 11-14


Rezistenţa la încovoiere, după uscare, MPa 12 5

43
IPSOSURILE
Ipsosul de construcţie

(solubilitate 8,8 g/L


110-180ºC la 200C)
CaSO42H2O CaSO41/2H2O +3/2 H2O
 (65 – 90)%
Ghips
170-230 0C
CaSO4∙2H2O CaSO4 (solubil)
(Solubilitate 2 g/L
la 200C)

Priza şi întărirea

44
IPSOSUL DE CONSTRUCŢII
Procesul de priză

Formarea primelor după 4 minute înainte de 30 minute


cristale

Întărirea

45
Caracteristici ale unor
ipsosuri de construcţii
Ipsos de tencuială cu aplicare
Ipsos pentru
Caracteristici Ipsos de stucatură elemente
manuală mecanică
prefabricate
β-CaSO40,5H2O β-CaSO40,5H2O
Compoziţie + aditivi întârzietori + CaSO4(II) + β-CaSO40,5H2O β-CaSO40,5H2O
aditivi întârzietori
Fineţe de măcinare:
R200µm, % ≤ 20 ≤ 20 ≤ 10 ≤ 10
Raport apă/ipsos 55-80 45-65 70-80 70-80
Timp de priză, min.,
început 40-90 60-120 ≥ 4 ≥ 4
sfârşit 60-120 120-240 6-30 ≥ 6
Densitate,
kg/m3, în stare: -
umedă 1 200-1 400 1 500-1 600 -
uscată 850-1 100 1 000-1 200 950-1 050 600-1 300
Porozitate, % 50-60 50-54 55-60 55-60
Rezistenţa în stare
uscată, MPa, la:
încovoiere 1-2 1-2 ≥ 2,5 -
compresiune 2,5-4 2,5-5 - 6-15
Conductivitate
termică în stare 0,2-0,35 0,25-0,38 - 0,29-0,64
uscată, W/m·K
46