Sunteți pe pagina 1din 7

IMPACTUL ANTROPIC

ASUPRA ECOSISTEMELOR
NATURALE

Impactul antropic asupra ecosistemelor


naturale
Introducere

 Cauzele naturale ce au provocat deteriorări ale


mediului sunt: seisme, erupţii vulcanice, inundaţii,
furtuni de praf, etc.
 Între om şi mediu există un schimb permanent de
materie, energie şi informaţie.
 Impactul uman asupra mediului înconjurător
reprezintă toate modificările care se situează în afara
legilor ecologice, suferite de mediul natural, ca
urmare a activităţilor omeneşti.
 Impactul este direct proporţional cu numărul
populaţiei şi cu volumul activităţilor umane.Impactul
este invers proporţional cu mărimea biotopului.
Forme ale impactului uman asupra
mediului înconjurător
 Defrişări masive ale pădurilor
 Deşertificarea stepelor
 Eroziunea solurilor
 Poluarea apelor
 Poluarea atmosferei
 Distrugerea unor specii de plante si animale
 Extensiunea rapidă a căilor de comunicaţie moderne
 Vânătoarea şi pescuitul
 Păstoritul, etc