Sunteți pe pagina 1din 6

Simbolica puterii

Oganizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură


UNICEF - Fondul pentru Copii al Națiunilor Unite