Sunteți pe pagina 1din 17

Proiect

Motivarea angajatilor in cadrul


organizatiilor

Studenti: Trif Adela


Zerfasi Cosmina
Antoche Daniel
Ivan Teodor
Craciun Alin
Motivarea

O Motivarea este procesul prin care angajații sunt direcționați sa


lucreze în vederea atingerii obiectivelor organizatiei.
O Modul în care se realizează aceasta motivare este înteleasa în
mod diferit de angajați datorită viziunii subiective a fiecărui
individ în parte.
Studiu de caz :
Motivarea angajatiilor din cadrul IMM
O Esantionul este alcatuit din 34 de persoane,
resursele umane dintr-un IMM din judeţul
Dâmboviţa;
O In cadrul acestui esantion fac parte persoane
de varste diferite;
O Chestionarul este format din 12 intrebari;
3. Concluzii
O Rezultatul scorului global: 3.55 reflectă o atitudine general
pozitivă faţă de afirmaţiile formulate.
O Oamenii care nu sunt atraşi de tipul activităţii pe care o
desfăşoară nu sunt priviţi ca pe nişte cazuri rare, ci doar
întreprinderea are de suferit căci nu ştie să stimuleze
personalul.
O În situaţia în care nu se identifică cu exactitate nevoile
angajaţilor nu se pune problema unei gestionări a
procesului motivaţional, ci doar de o perioadă mai dificilă
cu care se confruntă departamentul de resurse umane.
Bibliografie

O http://www.business-vip.ro/?p=833
O Chivu I, Învăţarea organizaţională şi dezvoltarea resurselor
umane, Ed. ASE, Bucureşti, 2009,
O Frăţilă C, Duică M, Managementul resurselor umane, Ed.
Bibliotheca, Târgovişte , 2014,
3. Manolescu A, Managementul resurselor umane, Ed.
Economică , Bucureşti, 2001,
O Stănciulescu G, Economia întreprinderii, Ed. Oscar Print,
Bucureşti, 2001,
O Vagu P, Stegăroiu I, Motivarea în muncă de la teorie la practică,
Târgoviste, Ed. Bibliotheca, 2006.