Sunteți pe pagina 1din 50

Ce este Uniunea Europeană?

Un parteneriat economic şi politic unic încheiat între 28 de ţări democratice


din Europa.

Care sunt obiectivele sale?


Pace, prosperitate şi libertate pentru cei 498 de milioane de cetăţeni ai săi –
într-o lume mai dreaptă şi mai sigură.

Ce s-a realizat până acum?


Comerţul şi călătoriile fără frontiere, moneda euro (moneda unică
europeană), o alimentaţie mai sigură şi un mediu mai curat, niveluri de
viaţă îmbunătăţite în regiunile mai sărace, acţiuni comune împotriva
criminalităţii şi a terorismului, convorbiri telefonice mai ieftine, milioane de
oportunităţi de a studia în străinătate …şi multe altele.

Cum funcţionează UE?


Pentru a realiza aceste lucruri, ţările UE înfiinţează instituţii care să
conducă UE şi să adopte legislaţia comunitară. Cele mai importante dintre
acestea sunt:
Parlamentul European (îi reprezintă pe cetăţenii Europei);
Consiliul Uniunii Europene (reprezintă guvernele naţionale);
Comisia Europeană (reprezintă interesele comune ale UE).
Sediul Parlamentului European din Bruxelles Sediul Consiliului Europei

Sediul Parlamentului European din Clădirea Comisiei Europene


Strasbourg
Succesiunea aderării la UE

Belgia

Franţa Cipru
Austria
Germania Estonia
Finlanda
Italia Suedia Finlanda Letonia
Suedia
Luxemburg Lituania
Fosta Germanie
Olanda Democrată Estonia Malta

Polonia
Letonia
Cehia
Lituania
Danemarca
Irlanda Slovacia
Danemarca
Regatul
Slovenia
Irlanda Unit
Olanda Polonia
Ungaria
Germania
Marea Britanie Belgia
Cehia
Croatia Luxemburg
Slovacia

Austria
Ungaria
România Bulgaria
Franţa
Slovenia
Grecia
România
Bulgaria
Italia
Portugalia
Spania
Portugalia Grecia

Spania
Cipru
Malta
Italia
Belgia Franţa
Germania

Luxemburg Olanda Danemarca Irlanda

Marea Britanie Spania


Grecia
Portugalia

Austria

Finlanda Suedia
Cipru Lituania
Letonia

Estonia

Slovacia
Polonia Cehia

Malta

Slovenia Bulgaria
Ungaria România
Acesta este drapelul european. Simbolizează nu numai Uniunea
Europeană, ci şi unitatea şi identitatea Europei într-un sens mai
larg. Cercul format din steluţe aurii reprezintă solidaritatea şi
armonia între popoarele Europei.
Numărul de steluţe nu are nicio legătură cu numărul de state
membre. Există douăsprezece steluţe deoarece această cifră
simbolizează perfecţiunea, plenitudinea şi unitatea. Prin urmare,
drapelul rămâne nemodificat indiferent de numărul de state
membre. Fiecare ţară îşi păstrează în continuare propriul drapel.
 
La 9 mai 1950, Robert Schuman
şi-a prezentat propunerea privind
crearea unei Europe organizate,
indispensabilă pentru menţinerea
relaţiilor de pace.

Această propunere, cunoscută


sub numele de „Declaraţia
Schuman”, a stat la baza creării
Uniunii Europene de astăzi.

In 1985, când proiectul


construcţiei europene era deja
clar conturat, cele zece state
membre care formau la acea dată
Comunitatea Europeană, au
hotărât ca ziua de 9 mai să devină
Ziua Europei.

În prezent, ziua de 9 Mai a devenit


un simbol european.
„Unită în diversitate” este
deviza Uniunii Europene.
Aceasta simbolizează
faptul că, prin intermediul
UE, europenii sunt uniţi în
promovarea păcii şi
prosperităţii şi că
diversitatea culturală, de
tradiţii şi limbi a Europei
constituie un element
pozitiv pentru acest
continent.
ODA BUCURIEI
-fragment din SIMFONIA A IX-A-
Ludwig van Beethoven
În 1972, Consiliul Europei, care Slavă ţie, stea curată,
adoptase şi drapelul european, Voie bună pe pământ,
şi-a ales ca imn „Odă bucuriei”. Astăzi te simţim aproape
Acesta nu este numai imnul Sol din rai cu soare sfânt.
Uniunii Europene, ci şi al
Europei într-un sens mai larg. Vraja ta aduce iarăşi
Muzica este preluată din Pe popor lângă popor
Simfonia a IX-a compusă de Toţi pe lume fraţi noi suntem
Ludwig Van Beethoven în 1823. Când apari uşoară-n zbor.
Pentru ultima parte a acestei
simfonii, Beethoven a transpus Cine a avut norocul
în muzică versurile poemului De prieteni buni să dea
„Odă bucuriei”, scris de Cine ştie ce-i iubirea
Friedrich von Schiller în 1785. Lângă noi cântând să stea.
Acest poem exprimă viziunea
idealistă a lui Schiller asupra Fericit un suflet drag
înfrăţirii omenirii, viziune pe Te poate face pe pământ
care şi Beethoven o împărtăşea. Cine n-a simţit iubirea
Plece dintre noi plângând.
Începând cu 1 ianuarie 1999, euro a devenit moneda europeană unică.
Bancnotele şi monedele euro au fost distribuite începând cu 1 ianuarie 2002.
Sigla monedei euro este inspirată din litera epsilon a alfabetului grec, leagăn
comun al civilizaţiei europene, şi de prima literă a cuvântului Europa. Cele
două linii paralele simbolizează stabilitatea euro.
 Contribuie la consolidarea democraţiei;
 Usurează circulaţia mărfurilor;
 Asigură pacea;
 Asigură şanse egale de dezvoltare
tuturor statelor membre;
 Este liberă circulaţia persoanelor;
 Persoanele pot munci şi studia în
orice ţară membră;
 Se desfiinţează taxele vamale;
 Creşte bunăstarea cetaţenilor UE;
 Fiecare ţară membră îşi păstrează limba,
obiceiurile, tradiţiile, cultura, credinţa şi
set de 10 întrebări.
la un
Vei răspunde
s ta te fa c p a rte d in Uniunea
1. Câte
Europeană?

Corect!
În c e a n a a d e ra t România la
2. ă?
Uniunea European

Corect!
s te le s u n t pe s te agul Uniunii
3. Câte
Europene?

Corect!
d e pe s tea g s imbolizează?
4. Numărul de stele

numărul de
numărul luni dintr-
perfecţiunea, de state un an;
din UE;
plenitudinea,

unitatea;
Corect!
s ă rb ă to re şte Ziu a Europei?
5. C â nd s e

Corect!
nu l U niun ii Eu ropene este:
6. Im

Corect!
lui a fos t c o m pu s ă de:
7. Muzica imnu

Corect!
d a U niu nii Eu rop ene este:
8. M o ne

Corect!
urope ne este:
9. Deviza Uniunii E

Corect!
îi r e p re z in tă p e cetăţenii
10. Instituţia care
Europei este:

Corect!
Observă cu atenţie
preţul produsului pe
care îl vei cumpăra şi
dă click pe sacoşa în
care îl vei pune.

1 - 25 26 - 50 76 - 100
51 - 75
45

1 - 25 26 - 50 76 - 100
51 - 75
45
29

1 - 25 26 - 50 76 - 100
51 - 75
69
29

1 - 25 26 - 50 76 - 100
51 - 75
69 74

1 - 25 26 - 50 76 - 100
51 - 75
74

18

1 - 25 26 - 50 76 - 100
51 - 75
99

18

1 - 25 26 - 50 76 - 100
51 - 75
99

12

1 - 25 26 - 50 76 - 100
51 - 75
12 2

1 - 25 26 - 50 76 - 100
51 - 75
10
0

1 - 25 26 - 50 76 - 100
51 - 75
10
0
45

1 - 25 26 - 50 76 - 100
51 - 75
45
30

1 - 25 26 - 50 76 - 100
51 - 75
Bravooo! Ai 30

acumulat cele 12
steluţe!

1 - 25 26 - 50 76 - 100
51 - 75
Click pe grupul de bani
care este echivalentul
sumei înscrise pe
săculeţ.
18,99
Oare care
o fi?
63, 50
Oare care
o fi?
100
Oare care
o fi?
342
Oare care
o fi?
513,20
Oare care
o fi?
1000
Oare care
o fi?
Material realizat de înv. Florica Plosca, Şc. “Bălcescu-Petofi”, Satu Mare