Sunteți pe pagina 1din 12

Contabilitatea

creantelor
Cuprins:
1- introducere
2- definirea
3-caracterizarea
4-clasificarea creantelor
Introducere
Activitatea oricarei entitati genereaza un sistem complex si variat de relatii economice si
juridicecu cumparatorii de produse si marfuri livrate, beneficiarii de serviciiprestate,
personalul angajat, bugetul de stat privind plata impozitelorsi taxelor, alte persoane
juridice si fizice.
Creantele prezinta un interes deosebit atat pentru agenti economici, persoane fizice si
juridice cit si pentru economie in asamblu. Analiza si gestionarea lor au o deosebita
i8mportanta in perioada de instabilitate economica si de inflatie, cind imobilizarea de
mijloace circulante proprii este foarte dezavantajoase. Pentru a analiza si demonstra
tipul de creante se utilizeaza datele evidente analitice, indicatorii medii de ramura si
ale alte informatii. In functia de marimea creantelor volumul documentelor de
decontare si numarul debitorilor, analiza creantelor poate fi efectuata atit in intregime
cit si selective, deci analiza si gestionarea creantelor sunt necesare pentru prevenirea
cresterii exesive a acestora, care duce la micsorarea incasarilor si aparitia creantelor
dubioase, ce pot contrabalansa in intregime profilul entitati.
Definirea

Creanţele reprezintă drepturi juridice ale întreprinderii ca


creditor de a primi la scadenţa stabilită de contractele
întocmite, cambiile primite sau de alte documente o sumă de
bani, bunuri materiale ori alte valori de la persoane juridice
sau fizice numite debitori.
Caracterizarea
 Creanţele pot fi constatate ca active în cazul când se respectă
următoarele cerinţe:
1. Sunt controlate de întreprindere ca rezultat al
evenimentelor anterioare (în baza drepturilor juridice asupra
acestora);
2. Există o certitudine că pe viitor acestea vor aduce
avantaje economice;
3. Valoarea lor poate fi determinată cu un grad înalt de
certitudine.
Criteriile de clasificare a creanţelor
I.În funcţie de provenienţă (conţinutul economic):

- Creanţe comerciale, inclusiv avansuri acordate şi cambii


primite.
- Creanţe privind decontările cu bugetul de stat.
- Creanţe ale personalului.
- Creanţe privind veniturile calculate.
- Alte creanţe (ale companiilor de asigurări, privind pretenţiile
înaintate şi recunoscute etc.).
II. În funcţie de termenul de achitare:
- Creanţe pe termen scurt (cu termenul de achitare
nu mai mare de un an).
- Creanţe pe termen lung (cu termen de achitare mai
mare de un an).

III. În funcţie de gradul de asociere a debitorilor:


- Creanţe ale părţilor nelegate.
- Creanţe ale părţilor legate.

IV. În funcţie de valuta în care se exprimă:


- Creanţe în valuta naţională,
- Creanţe în valută străină.
Contabilitatea creanţelor comerciale

Creanţele comerciale reprezintă acea parte a creanţelor care


apare în cazul când momentul transmiterii către cumpărători a
drepturilor de proprietate asupra produselor, mărfurilor şi
altor active livrate, precum şi cel al prestării de servicii, nu
coincide cu momentul achitării acestora.
Livrarea produselor (mărfurilor) şi
prestarea serviciilor, în urma cărora
apar creanţele comerciale, se
efectuează în baza următoarelor
documente primare:
- Factură fiscală;
- Factura;
- Procesul-verbal de primire-predare a
serviciilor;
- Dispoziţia de plată;
- Bonul de încasare;
- Proces-verbal;
- Procesul-verbal de inventariere.
Creantele ale personalului
1. Acordarea avansurilor în numerar din casierie angajaţilor entității sau persoanelor terţe care
prestează servicii sau efectuează lucrări conform contractelor civile încheiate:
Dt 226 „Creanţe ale personalului”, Ct 241 „Casa”.
2. Achitarea indemnizaţiei de concediu în luna predecesoare lunii acordării concediului de odihnă
anual:
Dt 226 „Creanţe ale personalului”, Ct 241 „Casa” sau 242 „Conturi curente în monedă naţională”.
3. Reţinerea din salariu a avansurilor acordate în cazul neprezentării decontului de avans sau
recuperarea prejudiciului material prin reţinerea din salariul persoanei culpabile:
Dt 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, Ct 226 „Creanţe ale personalului”.
4. Restituirea soldului avansului neutilizat de către salariatul entității:
Dt 241 „Casa”, Ct 226 „Creanţe ale personalului”.
5. Calcularea creanţelor salariaţilor în mărimea veniturilor obţinute de entitate din prestarea serviciilor
locative şi comunale:
Dt 226 „Creanţe ale personalului”, Ct 612 „Alte venituri din activitatea operaţională”.
Creantele ale bugetului
Creanţele bugetului includ: impozitele şi taxele achitate în
avans/rate, sumele plătite în plus la buget, diferenţa dintre
suma TVA trecută în cont şi calculată, suma TVA aferentă
avansurilor primite, impozitele indirecte spre restituire,
alte creanţe ale bugetului în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
 Creanţele bugetului se contabilizează ca majorare a creanţelor
şi diminuare a numerarului sau majorare a datoriilor curente.
Alte Creante
Alte creanţe cuprind: creanţele privind recuperarea pierderilor, creanţele
privind reclamaţiile înaintate şi recunoscute, creanţele organelor de asigurări
sociale şi medicale etc.
 Creanţele privind recuperarea pierderilor includ despăgubirile care urmează a
fi achitate de către companiile de asigurări, recompensele calculate şi
recunoscute de către organele de stat, recompensele recunoscute de către
alte entităţi/persoane sau stabilite prin hotărîri ale instanţei de judecată.
Aceste creanţe se contabilizează ca majorare concomitentă a creanţelor şi
veniturilor curente.
Creanţele privind reclamaţiile înaintate şi recunoscute includ reclamaţiile
calculate, recunoscute şi neachitate de către organele de stat şi alte entităţi şi
se contabilizează ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor
curente.

S-ar putea să vă placă și