Sunteți pe pagina 1din 36

Alfabetul animat

Înv. Sălcudean Octavia – Maria


Şcoala Nr. 1 Luduş, jud. Mureş
A a

a-vi-on

al-bi-nă a-pă

a- rici
A- na a-lu-ne
B b

ba-ie bar-ză
bar-că

bas-chet Bi-an-ca ba-loa-ne


broas-că
C c
car-te

co-coş cal

că-lă-reţ

cu-ti-e
câi-ne
cu-buri Cos-ti-că
D d
di-no-za-ur

doc-tor
di-ri-jor
Do-ru

do-vleac
dru-me-ţi-e del-fin
E e
E-ma-nu-el

e-le-fant

e-li-cop-ter
e-clip-să
E-u-ro-pa e-gre-tă
F f
flu-tu-re

flori

Fe-li-ci-a
fot-bal
fo-că
G g

golf glob (pământesc,


terestru, geografic)

gre-ier

gre-blă

” Gulliver în ţara piticilor “


gă-i-nă
H h

hal-te-re hai-ne
ho-chei

-Hm! hi-po-po-tam
hal-te-ro-fil Ho-ri-că
I ii-nel

iar-nă

in-jec-ţi-e
ie-pu-re I-oa-na
Î î
în-ger

în-vă-ţă-toa-re

în-ghe-ţa-tă
Împăratul Roşu
J j

pa-ti-naj
di-ri-jor

ju-că-rii

Jo-ia-na

“Jack şi vrejul de fasole”


K k
ki-wi

10 kilograme de cartofi
15 kilograme de roşii

Kilometrul are 1000 de metri.


L l
lam-pă

le-bă-dă
la-le-le la-căt lap-te
lu-mâ-na-re

li-li-ac

leu oraşul Luduş


M m
mor-cov
măr
moa-ră

ma-şi-nă
melc mai-mu-ţă

motanul Miron
miel
ma-ma
N n nor

noap-te
nin-soa-re
990
nas numărul nouă sute nouăzeci

Nina nu are nuci.


ner-vos
O o
ou
o-mi-dă

om de zăpadă
O-ti-li-a
o-raş

om Octavian
oa-ie
P p
ploa-ie po-rum-bel
pa-ra-şu-tă
pă-ian-jen pui

pom
pe-li-can pă-un Paşti

peş-te
porc pi-si-că
R r
ro-bot
re-ge re-gi-nă

re-chin drapelul României


reni

ri-no-cer ra-ţă
” Răţuşca cea urâtă“
S s
soa-re
scoi-că
sa-ni-e

schi-uri
sca-fan-dru

sti-clă
surf spi-ce

”Sperie Ciori “
Ş ş

şcoa-lă
Şan-dru

şah

şo-pâr-lă
şar-pe şo-ri-cel
T t
te-le-fon

tran-da-fir
Tina

tort
Ţ ţ

ţap ţam-bal
ţur-ţuri

ţin-tă
ţă-ran

Ţi-cu
U u
uşă

um-bre-lă

urs

Uţu
V v
ve-ve-ri-ţă
vul-pe

va-că

va-por vo-lei vi-oa-ră Va-si-le


X x

xi-lo-fon
4+3=? 15+?=20
7- ?=7 50-?=25
ex-pli-ca-ţi-e
?+6=8 ?-6= 6
e-xer-ci-ţii
Xe-ni-a
Z z

ze-bră zmeu
ză-pa-dă
(nea, omăt) -Bzzz !

Răz-van

“Zâna Zorilor”
zâm-bi-tor za-ruri
Ce ce

spi-ce ceas e-li-ce

cerc
cerb

Ce-ci-li-a
“Cei trei purceluşi”
Ci ci
ciu-perci
cio-că-ni-toa-re bi-ci-cle-tă
circ

ci-re-şe

cinci

Moş Crăciun Ciprian citeşte.


Ge ge

re-ge
gea-man-tan

Gelu fuge.
Geor-ge Geor-ge-ta
Gi gi

fri-gi-der
gim-nas-ti-că gi-ra-fă
Gi-gi

găina Gina Giur-giu


re-gi-nă
Che che

ri-di-che
ra-che-tă

bas-chet
Cheia intră în broască.

o-che-lari
chel
Cos-ta-che
Chi chi

chi-ta-ră

ge-nunchi
re-chin
şchiop

Chi-ri-ac es-chi-moşi schi-or


Ghe ghe
ghea-tă

Gheor-ghe
ghea-ţă
în-ghe-ţa-tă
Ghi ghi
Ghicitoare
ghin-dă Clopoţel mititel
Scoate capul din zăpadă
Primăvara să o vadă.

ghioz-dan ghi-o-ce-lul

Ghi-ghi

Gher-ghi-na
Bibliografie
(Webografie)
• Imaginile sunt luate de pe Microsoft Office
Clip Art.