Sunteți pe pagina 1din 15

Energia hidraulică

Definiţie şi • O hidrocentrală este


utilizare: o centrală electrică
Este o formă de energie folosită pentru a
exploatată încă din transforma energia
vechime, la morile de apă
iar în prezent este utilizată mecanică produsă
pentru producerea de apă în energie
energiei electrice cu
ajutorul turbinelor electrică
hidraulice. Apa curgătoare
cu o diferenţă de nivel,
poate produce energie
electrică în funcţie de
condiţiile de instalare ale
turbinei (cădere,debit).
Amenajări hidroenergetice
Prin amenajarea hidroenergetică se înţelege complexul de construcţii
şi instalaţii cu ajutorul cărora se realizează concentrarea
energiei hidraulice a unui curs de apă şi transformarea ei în
energie electrică. Printr-un baraj de acumulare a apei pe cursul
unui râu unde poate fi prezentă şi o cascadă se realizează
acumularea unei energii potenţiale, trasformată în energie
cinetică prin rotirea turbinei hidrocentralei. Această mişcare de
rotaţie va fi transmisă mai departe printr-un angrenaj de roţi
dinţate generatorului de curent electric, care prin rotirea
rotorului generatorului într-un câmp magnetic, va transforma
energia mecanică în energie electrică.
Potenţialul hidroenergetic
• •Energia
Potenţialul
dehidroenergetic
origine hidro se poate
faceclasifica
parteîndinmai
multe categorii: -
categoria energiilor regenerabile.
• potenţial hidroenergetic teoretic (brut):
• Prin potenţial hidroenergeticse înţelege
•de suprafaţă;
energia echivalentă corespunzătoare unui
•din precipitaţii;
volum de apă într-o perioadă descurgere;
•din timp
• -potenţial teoretic liniar (al cursurilor de apă);
fixată (1 an) de pe o suprafaţă (teritoriu)
• -tehnicamenajabil;
precizată.
• -economic amenajabil;
• -exploatabil.
Tipuri de scheme de amenajare
• Amenajări hidroenergetice gravitaţionale
valorifică potenţialul natural al unui curs de apă:
-tip baraj-cu centrala în frontul barajului
- CHE Porţile de Fier I şi II, CHE de pe Olt etc;
-cu centrala la piciorul barajului;
-cu derivaţie (aducţiune):
-sub presiune (galerie/tunel hidrotehnic)
-cu nivel liber (canal hidroenergetic)
-tip de baraj cu derivaţie.
• Amenajări hidroenergetice cu acumulare prin pompare
-valorifică potenţialul artificial prin pomparea apei înapoi în lac
Amenajări hidroenergetice gravitaţionale:
Amenajări hidroenergetice cu acumulare prin
pompare
Tipuri de centrale hidroelectrice clasificate după:
-cădere
• -de cădere joasă;
-de cădere mijlocie;
de mare cădere
În funcţie de tipul de energie
hidraulică pe care o prelucrează:
• -centrale hidroelectrice gravitaţionale
• -centrale hidroelectrice cu acumulare prin
pompare;
• -centrale mareomotrice;
• -centrale care utilizează energia valurilor.
În funcţie de amplasamentul centralei,
centralele hidroelectrice se împart în:

• -centrale de baraj;
• -centrale amplasate la
piciorul barajului;
• -centrale pe derivaţie.
După poziţia centralei faţă de suprafaţa
terenului, centralele hidroelectrice pot fi:

• -centrale aeriene;
• -centrale subterane:
• -subterane propriu-zise:
-în versant;
-îngropate;
-centrale semi îngropate;
• -centrale semi îngropate;
• -centrale acoperite.
Proiect realizat de:
Rosu Mihai
si
Tarziu Cosmin

S-ar putea să vă placă și