Sunteți pe pagina 1din 32

Fundamentele managementului organizației

Planul tematic:

Tema 1. Conceptul,evoluţia şi şcolile managementului


Tema 2. Organizaţia şi managerii
Tema 3. Mediul organizaţiei
Tema 4. Procesul decizional în management
Tema 5. Funcţia de planificare
Tema 6. Funcţia de organizare
Tema 7. Funcţia de motivare
Tema 8. Funcţia de control
Tema 9. Cultura organizațională
Tema 10. Comunicarea în organizații
Tema 11. Puterea, influenţa şi leaderismul în management
Tema 12. Conflictul în cadrul organizației
Literatura recomandată
 Zorlenţan T., Burduş E., Căprărescu
G.”Managementul Organizaţiei”. - Bucureşti.
 Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu
“Fundamentele Managementului Organizatiei
“, ed. Economica
 Дафт Ричард Л.”Менеджмент”. – Санкт-
Петербург. изд,”Питер”2016.
Site-ografia recomandată (despre practica managerială) (+ link-uri pe
Moodle)
Ruslan Cojocaru https://www.facebook.com/ruslan.cojocaru.9?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARDAtE3L-pzLAVVOE90lf9QYh2BXjYQEcY2Ys0YOXAiPeaKHhrotkpF9HVwtVP-B0pHbmXhglJ
Z5mDx7
Corneliu Sau https://www.facebook.com/cornelii.sau
Oameni cu misiune https://www.youtube.com/channel/UC-eRQ_c_ew7Kx8KCJEiWkiA/videos

Nicolae Pojoga https://www.facebook.com/nicolae.pojoga.7?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARDFdQOaXdnt5H89YGjC7Cv9T2wUjP3go_pYVVvPQUXSB9oPtFyV8ZkoYhDfbAOTmhGXW6


vpIhArIRyq
Katalina Pojoga https://www.facebook.com/katalina.pojoga

Cociug Mihail https://www.facebook.com/mihail.cociug?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARDvonbhlL1UePHwdeK-xEO9iBgWC5OXZ8ro31HrXpmaYLNJ23EqCy__hWkmodOggr9x6-ZoK


WpKklbf
Veaceslav Cunev https://www.facebook.com/veaceslav.cunev?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab

Magenta Consulting https://www.facebook.com/MagentaConsultingSRL/?__tn__=kCH-R&eid=ARBLzDCAKPhDiFKQ6TO9mTz9uAQzJYzjVcyLenxcEdWWGVit3tO5acDikfwBlKe4paEkm7hl


2ja2rwsA&hc_ref=ARRVUUZwyemxwCfjSXKys-T-NCpeE4mGAZ9f6I19nZUntumRClGdKBWJ6FkJULyH4bo&__xts__[0]=68.ARDgLrUep2yLj5ISX3oo-G5_ZwI3Adyc08N
Natka Minunatka qepNznLgYyNztRfknUSbFEyPEdNt6CKpY5zg13J9TK3e8_fmMLvQtLYrVLr4D8vtVtg45Pib0iOzI-trAT2-JWUDq1W-HCWFC8_O3nJJFPg23NaHu9yvzJBsdBP6bVzbdkO-J1Z
0zSkesftvv2hXpAfQAIcBTfgMsoIqr1iosRtHGi-mhPMtbOyxQZXCBSqxIWME-6xIwwpmB56rBuqUgWFZvIKqCqprvhHsVxCsPknLfTX6cXUvDW19PMacnCmeo044Vew0I
HcPqMV2wMGzw61s9BDYV8UbXvb1paAkcH6kVZ2-AQsTN1E8

https://www.facebook.com/Natka.Mirunatka?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab

Максим Комбат Батырев https://www.facebook.com/mbatyrev

https://www.facebook.com/mozhenkovvladimir?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARAJNJMZ4bq5J7fI
Владимир Моженков uJEpGoxE4Tj8y_MuQwsjZjwhtpl1UYMjhXPsL3UgbH3_9xARENpD1oTvNbhxp05E

Евгений Черняк https://www.facebook.com/evgenyjchernyak

Forbes România https://www.facebook.com/forbesromania/?__tn__=kCH-R&eid=ARCbZIf3SIGpHoOqTDvg9QhqNX8uztBfQvegud06Ta29aTXVftEW79kzRlKLyQEozduAuQ_nHtEreW


XX&hc_ref=ARSwjTGAeKfyjmRVvb93aAy4QKEjoX5MxOHU8kVKU97lw2gimAJk9K0kDHHd1NoIDuA&__xts__[0]=68.ARCUWzAA5_CYTSHLRstV-9Ig31e2jae8MZeOriA
2PlIWG8gBbwdrjeQ6JZhYWtQKSdRkTZc_BGKEwm9Kj5P9RYSSczv0Tgm94Qhn7KV2hPUwSoIDH4nZnvacnHV5P_oxm_XAEw8RDzsew_x2DWUpxrzNK24pU-oZ4hVdQ
6CUn52QvqMdWpKAMMe2dE0SWueDqSm336iz6omSQAF-DUj3pgd8QzmameGcwVsHaU7yWm91NQmLHgk7X3kngt44DeyOOfH7DpNnoK3L6htw7sKhPkdJNthPU
GR8TMgbRsettjC2j7SCCS85VHw2xVtpCzBk9Qu3nL3X0Nq2QCYKluVVNJasoCmqWKbTJdLZ
Tema 1.Conceptul, evoluţia şi şcolile
managementului

1. Conceptul şi semnificaţiile
managementului.

2. Evoluţia managementului. Şcolile


de management.
Procese vitale pentru organizaţie

1. Obţinerea materiei prime şi a resurselor


necesare din mediul extern – Intrări( resurse
umane, financiare,…..)
2. Fabricarea produselor- Transformări

3. Transmiterea produselor în mediul extern –


Ieșiri (produse,servicii,scopuri atinse, eficiență,
eficacitate)
INTRĂRI TRANSFORMĂRI IEȘIRI
Etimologia – lat. ”manus”- mînă,
manevrare, pilotare; engl. - to manage/
to direct/to guide/to conduct/to
administer.
Managementul este o activitate umană cu
caracter universal (se regăsește în sfera
comercială și necomercială).
Managementul este arta de a asigura
îndeplinirea/realizarea lucrului cu și prin
intermediul altor persoane.
Managementul este

 Disciplină ştiinţifică independendă


 Artă /măiestrie de a conduce (abilitatea de a aplica în practică, talent,
măiestrie, putere de judecată, adaptabilitate la situații noi)

 Grup de persoane care activează individual şi în


echipă & Organ de conducere pentru
soluţionarea celor mai importante sarcini
 Funcţie/activitate complexă într-un mediu
turbulent (+/-) & instrument de atingere a
scopurilor (prin planificare, organizare, motivare,
control)
Людей, врожденные способности которых позволяют им постоянно
достигать отличных результатов безо всякого системного подхода, я
называю «гениями». Их интуитивный уровень всегда выше профессионального.
Гением нельзя стать, им можно только родиться. Профессионалом же,
наоборот, нельзя родиться, им можно только стать. Но если вам не
подфартило родиться гением менеджмента, то ваш настоящий выбор –
между профессионалом и любителем. И лучше его сделать до того, как он
сделает вас.
Evoluţia managementului după E.Dale:

1. Conducerea empirică - de când există omenirea până la sf.


sec. XIX; organizarea empirică a muncii
(ateliere manufacturi (sec.XIV) fabrici –sf.
sec XVIII-înc. sec. XIX)
2. Începutul managementului ştiinţific :
sf. sec.XIX - înc. sec. XX (anul 1911); organizarea științifică a
muncii
Dezvoltarea industriei necesitatea analizelor managementul
ca activitate profesionistă (”părintele” F. Taylor)
3. Managementul ştiinţific - mijl. sec. XX - prezent (organizarea
ergonomică a muncii, munca în echipă, munca flexibilă)
Corelaţia dintre conducerea empirică şi
ştiinţifică
Lipsa unor planuri, Spontanietate în acţiune Conceperea viitorului pe
programe clar definite (văzînd şi făcînd) baza trecutului

Informaţie redusă
despre metodele noi de Conducera empirică
conducere Capacităţi
Calităţi
Aptitudini
Cunoaşterea teoriei Conducerea
manageriale ştiinţifică Intuiție
Experiență

Metodele moderne de
Existenţa unor planuri
Ştiinţa în conducere cerecetare şi analiză a
programe strategice
fenomenelor
Şcoli ale managementului
 Şcoala clasică universală
-managementul ştiinţific (Fr.Taylor 1856-1915;H.Gantt
1861-1919;Frank 1868-1924 şi Lillian Gilbreth 1876-
1972), H. Ford (1863-1947)
-managementul administrativ (H.Fayol 1841-1925; Max
Weber 1864-1920).
 Şcoala relaţiilor umane(E.Mayo 1880- 1949; Maslow
1908-1970; M.P. Follet 1868-1933, D. McGregor)
 Şcoala sistemică – D. Katz, A. Rice, J. Melese
 Şcoala situaţională - P. Drucker, E. Dale, H. Simon
FREDERICK TAYLOR: a activat în sfera metalurgiei: Midvale Steel,
Bethlehem Steel (consultant în MG), profesor Școala de
business Harvard (1909)

Cărți: ”Principiile managementului științific”, ”Gestiunea întreprinderii”

Principiile formulate sunt o sinteză a conceptelor deja existente.

A pus accent pe cercetarea științifică a activității (proces de producție, operații de muncă,


organizarea muncii);

A elaborat metode științifice de studiere a operațiilor de muncă;

A argumenta necesitatea diviziunii muncii, normării obiective


a muncii, stabilirea recompenselor clare p-u a mări Wm;

Principii: - selectarea și învățarea muncitorilor;


- asigurarea primirii cunoștințelor necesare în proces de lucru;
- aplicarea cunoștințelor asimilate p-u soluționarea problemelor
în producere;
- colaborare muncitori și administrație p-u atingerea scopurilor comune.
Principiile managementului formulate de
Frederick Taylor
 ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ A MUNCII - rezultatul concret este
direct influiențat de organizarea procesului de lucru: organizarea
conducerii, organizarea muncii, organizarea producerii (procesului
tehnologic) - Diviziunea muncii, norma de muncă, salarizare în acord, durata zilei de muncă,
pauză de masă, organizarea locului de muncă, sarcini individuale de lucru, productivitatea muncii,
reguli de lucru (disciplină), stabilirea ritmului de lucru, stabilirea prin cronometrare a timpului
necesar execuţiei lucrării încredinţate; selectarea și pregătirea muncitorilor, introducerea Fișelor de
instruire (securitatea muncii) – permis/interzis la locul de munca / în cadrul organizației.
I n s t r u m e n t e:
 Cronometrarea – divizarea procesului de
lucru pe operații și măsurarea timpului
necesar pentru realizarea fiecărei operații.

 Fotografierea utilizării timpului de muncă - Soseşte la locul de muncă , Primeşte


instrucţiuni , Se consultă cu maistrul , Lucrează , Reglează utilajul , Fumează , Discută cu vecinul ,
Lucrează , Aşteaptă reglorul , Curăţă locul de muncă , Lucrează ……………. predă schimbul
 Selectarea,instruirea şi dezvoltarea
fiecărui muncitor în baza unor criterii
ştiinţifice (cunoștințe tehnice, experiență, studii, creativitate, abilități
de ineracțiune, s.a.)
 Cooperarea cu muncitorii pentru
asigurarea executării muncii;

 Diviziunea muncii şi a
responsabilităţilor între manageri şi
muncitor.
КАК В 19 ВЕКЕ ДЮПОНЫ СЕЛИЛИ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАВОДОВ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОРОХА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Эффективность производства взрывчатых веществ, помимо качества продукта и
политических связей, зависит от умения обеспечить надежность поставок — и, следовательно, от
производственной безопасности. Этот вывод Элетер-Иренэ Дюпон сделал, когда взрыв на
пороховом производстве практически уничтожил первую фабрику.
Дюпоны решили строить производственные здания очень легкими, чтобы в случае взрыва детали их
конструкций не могли задавить людей. Фактически это были просто навесы с легкими стенами.
Взрывы продолжались. 1815 год принес девять смертельных случаев на производстве, ­1818-й —
целых 34 смерти.
Взрыв 1818 года породил одну из первых в мире систем обеспечения производственной безопасности.
Принцип заботы Дюпонов о безопасности производства повелевал всем мастерам и вообще
работникам среднего звена проживать на территории производства. При этом на территории
предприятия всегда должен был находиться один из членов семьи Дюпон. Так общая безопасность —
защита бизнеса, производства и людей — стала личной заботой каждого работника.
Система "заложников", при всей ее этической сомнительности, принесла плоды: она стала началом
нового прорыва в конкурентной борьбе. Несчастные случаи на опасном производстве сократились, а
компания вырвалась вперед, став в 1820 году официальным поставщиком пороха правительства
США. В конце 1860-х годов Нобель изобрел динамит, который практически сразу был принят на
вооружение во множестве стран. Но если в Европе расширение производства динамита
сопровождалось "салютами" фабричных взрывов и гибелью рабочих, то на дюпоновских заводах
взрывы были редкостью.
HENRY FORD - Inginer, inventator, antreprenor, manager
Cărți: ”My life and Work”, ”My philosofy of Industry”, ”Moving forward”
În 1896 a asamblat 1 model experimental. A activat ca inginer principal la Edison Company.

1903 – a fondat întreprinderea Ford Motor Company.


A previzionat ca automobilul va deveni mijloc de transport în masă.
A creat linia în flux pentru fabricarea în masă a automobilelor.
A elaborat sisteme de producere, asamblare, transportare fără
precedent după amploare și mobilitate – asigurând
mecanizarea în masă.
Modelul T (350$) - timp de 19 ani a vândut 17 mln automobile.
În 1914 salariu mediu în industria auto- 2.34 $, la Ford – 5 $/zi.
1920 – apogeul succesului F sub conducerea lui H. Ford.
VIZIUNEA ”Voi construii o mașina pentru întreaga lume. Va fi mare cit pentru o familie, dar
suficient de mica pentru a putea fi condusa de un singur om. Va fi construita din cele mai
bune materiale, de cei mai buni ingineri pe care ii avem, cu cel mai confortabil design si va
avea un preț rezonabil, astfel ca orice om cu salariu mediu isi va putea permite sa cumpere
o mașina pentru a se bucura împreuna cu familia de orele petrecute cutreierând lumea.”
►Генри Форд верил в реинкарнацию, и считал, что его успехи в изобретении
технологических новинок обусловлены опытом его прошлых жизней
►Форд требовал от своих сотрудников следить за моральным обликом — им
запрещалось курить, употреблять алкоголь и танцевать «неприличные»
танцы даже в свободное от работы время
►Специалисты, следящие за исправностью оборудования на заводах Форда,
получали почасовую зарплату за безделье. Они отдыхали в комфортабельной
комнате, пока что-то не случалось. Как только поступал сигнал об аварии,
зарплатный счётчик останавливался, и команда отправлялась устранять
проблему. Как только они ремонтировали повреждения, счётчик снова начинал
начислять им зарплату
Exemplu Graficul Gantt – calendar grafic
pentru planificarea și controlul muncii
Exemplu diagrama Gantt

Activități Perioada de timp, luni Responsabilii


Anul 2013
03 04 05 06 07 .. … 10

Elaborarea bugetului Manager finanțe


Elaborarea si Manager general
aprobarea strategiei
de activitate
Fayol
Carte: ”Administration Industrielle et generale”

A condus companie în industria extractivă Commenry Fourch mambaut and Decazeville ,


a ajuns președinte al Consiliului Directorilor, profesor universitar. A fondat Centrul de
cercetări în administrare.

După 20 ani de aplicare în practică a principiilor proprii de conducere le-a descris în


lucrări.

Considera că anume modul de administrare are importanță în succes/insucces.

Administrarea este o serie de activități: prognozare/planificare, organizare, coordonare,


comandă, control.
Principiile managementului elaborate de
Henry Fayol

1. Diviziunea muncii
2. Autoritate și responsabilitate
3. Disciplina
4. Unitatea de comanda
5. Unitatea de direcţie
6. Subordonarea intereselor personale celor organizationale
7. Remunerarea
8. Centralizarea
9. Ierarhia
10. Ordinea
11. Echitatea
12. Stabilitatea personalului
13. Iniţiativa
14. Spiritul de echipă
Principalele activităţi ale întreprinderii
evidenţiate de Henri Fayol
Manageri

Managerială
Tehnica Comercială Financiară Securitate Contabilitate

Planificare

Organizare

Coordonare

Comanda

Control
Caracteristicile birocrației Max Weber

Existenţa unui set de reguli şi norme precise privind sarcinile, drepturile,


comportamentul la serviciu care asigură uniformitatea executării sarcinilor de către
angajaţi; garantează siguranţa şi prevederea comportamentului managerilor.

Diviziunea muncii și grad înalt de specializare a angajaților.

Ierarhizarea autorităţii.

Impersonalitatea relațiilor în cadrul organizației.

Selectarea şi promovarea angajaţilor conform cerinţelor de calificare,


determinate prin examinare sau conform experienţei, instruirii.

Toate documentele administrative și deciziile se întocmesc în formă scrisă.

Managerii nu sunt și proprietari ai organizației.


Elementele comune, contribuția și
limitele școlii clasice
 Accent pe productivitate;  Importanţa redusă
 Privire raţională asupra acordată factorului
omului, neglijarea uman în problemele de
relaţiilor sociale din cadrul management;
organizaţiei, precum şi a
aspectelor psihologice ale
muncii;  Examinarea
 Căutarea unor metode, întreprinderii ca un
principii universale, sistem închis, izolat de
găsirea celei mai bune căi, mediu
celor mai bune principii
universale, structurii
organizatorice ideale.
Scoala Resurselor Umane

1. E. Mayo. Experimentul de la uzina Western


Electric, Hawthorne 1927-1932
(organizarea neformală a colectivelor de
lucru)
2. A. Maslow (piramida necesităților umane)
3. Douglas McGregor (teoria X si Y)
Ghid managerial elaborat în baza
cercetărilor de la Hawthorne

 Experimentul de la uzina ”Western Electric”,


Hawthorne – 1927-1932 (organizarea neformală a
colectivelor de lucru).
 Muncitorii au necesităţi, dorinţe, scopuri şi motive.
Mangerii trebuie să-i trateze pe muncitori individual;
 Soluţionarea problemelor umane este dificilă;
 Problemele personale influenţează puternic nivelul
productivităţii;
 Comunicarea eficientă cu muncitorii este decisivă în
realizarea succesului managerial.
Teoria X și Y

Teoria X Teoria Y
 Omul mediu are o antipatie înnăscută  Pentru omul mediu efectuarea de eforturi
faţă de muncă, evită ori de câte ori este fizice şi intelectuale în procesul muncii este
posibil. la fel de naturală ca odihna şi distracţiile.
 Omul mediu nu are ambiţie, evită  Controlul şi ameninţarea cu pedepse nu
asumarea de responsabilităţi şi preferă sunt singurele mijloace pentru a-l
determina pe om să muncească.
să fie condus.
 În condiţii adecvate, omul mediu învaţă nu
 Omul mediu este egoist, indiferent la
numai să accepte sarcini şi responsabilităţi,
necesităţile organizaţiei. dar le asumă din propria iniţiativă.
 Prin natura sa, omul mediu se opune  Asumarea de responsabilităţi depinde de
schimbărilor din cadrul organizaţiei. recompensele asociate lor.
 Ca urmare, omul mediu trebuie  Condiţiile societăţii contemporane
forţat,ameninţat cu pedepse, controlat potenţialul intelectual al omului este
permanent pentru a-l determina să utilizat doar parţial.
depună eforturi necesare realizării
sarcinilor prescrise.
Abordarea sistemică (mijl.an.50-prezent)

Organizaţia este un sistem social complex, deschis, care


se caracterizează prin:
 Entropie - epuizarea treptată şi moartea sistemelor
CASE STUDY Основана в 705 году н.э.: Старейшие компании
мира, которые работают до сих пор (în mapă)
• «Способность учиться быстрее своих конкурентов
является единственным надежным источником
превосходства над ними». Ари де Гиус
 Sinergism - sistemul ca un tot întreg produce resurse
la ieşire într-o cantitate mai mare decît fiecare element
în parte (2+2=5/6….);
 Interdependenţa subsistemelor - modificarea unui
subsitem conduce la modificarea celorlalte subsisteme.
Contribuțiile scolii sistemice
 spre deosebire de școlile anterioare axate, de regulă
 asupra unei singure variabile(tehnologia, omul,),
școala sistemică demonstrează că organizația trebuie să
urmărească o serie de variabile cheie: oamenii,
tehnologia, structurile organizaționale, mediul extern;
subliniază necesitatea adaptării și reglării permanente a
organizației la schimbările mediului,
promovează conceptul de sinergie: funcționarea
armonioasă a firmei nu duce la o însumare ci la o
multiplicare a efectelor 2+2=5/6/7….
Abordarea sistemică a organzației
Școala situațională. Caracteristici:
• nu există un stil managerial a cărui eficienţă să fie universală,
• este nevoie ca toţi factorii să fie analizaţi într-o situaţie dată, iar apoi fie să
fie aleasă o persoană cu un stil care să se potrivească situaţiei/ să fie
instruiţi oamenii din punct de vedere managerial astfel încât să răspundă
cerinţelor situaţiei respective.
• Tehnicile, metodele, procedeele şi instrumentele manageriale trebuie
aplicate reieşind din situaţia concretă. Mai întâi trebuie diagnosticată
situaţia, apoi se stabilesc metodele şi instrumentele cele mai potrivite
pentru situaţia respectivă, corespunzător structurii organizatorice,
resurselor şi obiectivelor organizaţiei respective. În diagnosticarea situaţiei
se va ţine cont de factorii obiectivi şi subiectivi, condiţiile şi împrejurările
reale. Abordarea situațională solicită soft skills: flexibilitate, calități de
vizionar, abilitatea de a lua decizii în situații nestandarte, să fii original și
creativ în atingerea scopurilor.
Acţiunile managerilor în situaţii
concrete/metodologie/algoritm
 Analiza situaţiei pentru a stabili caracteristicele
situaţiei şi cerinţele înaintate de această situaţie
faţă de organizaţie
 Alegerea metodei adecvate situaţiei
 Analiza potenţialului şi flexibilităţii organizaţiei
necesare pentru aplicarea stilului managerial
adecvat situaţiei
 Efectuarea schimbărilor necesare pentru
adaptarea la situaţie.