Sunteți pe pagina 1din 7

Aerul.

Amestec omogen
Aerul – amestec omogen

• Ce știu? • Ce voi afla?


• Atmosfera, învelișul • Care este
gazos al compoziția aerului.
Pământului, este • Principalele
formată din aer. proprietăți.
• Ce este aerul
poluat.
Aerul – compoziţie chimică
• Aerul pur este un amestec
omogen de substanțe
gazoase: azot, oxigen,
dioxid de carbon, argon,
vapori de apă, alte gaze,
etc.
• Stabiliți ce relație există
între volumul de oxigen și
cel de azot, dar între
volumul de oxigen și cel de
aer?
Proprietățile aerului
– Este incolor, inodor (nu are miros) și insipid
(nu are gust).
– Aerul uscat nu conduce electricitatea și nici
căldura.
– Este puțin solubil în apă.
– Se lichefiază la –190 °C.
– Datorită oxigenului, aerul întreține arderea.
– Arderea este un fenomen chimic care are loc cu
consum de oxigen și degajare de energie
(căldură și lumină).
Importanța aerului

• Aerul protejează viața pe planetă. Lipsa


atmosferei, ar duce la variații mari de
temperatură.
• Aerul este folosit la obţinerea oxigenului,
azotului şi a gazelor rare.
• Oxigenul din aer este folosit în procesele
de ardere din industria metalurgică,
chimică sau din gospodărie.
• În procesul de fotosinteză, plantele
consumă CO2 şi formează oxigenul necesar
respiraţiei oamenilor şi animalelor.
Poluarea aerului
• Aerul este impurificat cu substanțe dăunătoare
vieții, numite substanțe poluante.
• În aerul poluat există: particule solide fine,
compuși gazoși ai azotului și sulfului, iar
concentrația dioxidului de carbon este crescută.
• Poluanții naturali provin din: emanațiile
vulcanice, descompunerea resturilor vegetale și
animale.
• Poluanți artificiali sunt: gaze rezultate în urma
arderii combustibililor, gaze rezultate în urma
proceselor industriale, pesticide, ierbicide.
Consecințele poluării

Ploile acide Efectul de seră