Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de activitate independentă –Temperatura

În fiecare zi lucrătoare a unei săptămâni, a fost măsurată şi înregistrată într-o diagramă


temperatura medie a aerului dintr-o seră.
Diagrama din figura de mai jos, prezintă temperaturile medii înregistrate în fiecare zi

1. Cea mai mare creștere a temperaturii aerului din seră a fost înregistrată între următoarele
două zile consecutive:

a) luni și marți b) marți și miercuri c) miercuri și joi d) joi și vineri

2. Ce valoare maximă a temperaturii a fost atinsă? În ce zi a săptămânii a fost înregistrată?

3. Calculează variaţia temperaturii între ziua de marţi şi ziua de miercuri

4. Calculează variaţia maxima a temperaturii şi precizează între ce zile a fost atinsă.

5. Exprimă temperatura zilei de joi în Sistem Internaţional.