Sunteți pe pagina 1din 8

ELECTRONICA MEDICALĂ LUCRĂRI DE LABORATOR

LUCRAREA DE LABORATOR NR.5


MĂSURAREA PARAMETRILOR FIZIOLOGICI AI CORPULUI UMAN
MĂSURAREA TEMPERATURII CORPULUI

1. OBIECTIVE
După terminarea laboratorului veți putea:
1.1. Cunoaşte noţiunile teoretice legate de principiile măsurării parametrilor fiziologici
1.2. Cunoaşte noţiunile teoretice specifice măsurării temperaturii corpului uman
1.3. Proiecta un sistem cu microcontroler pentru măsurarea temperaturii corpului uman
1.4. Cunoaşte şi modifica aplicaţia software specifică sistemului
1.5. Utiliza datele obţinute pentru înbunătăţirea activităţii medicale

2. ECHIPAMENTUL NECESAR
 Platforma cu microcontroler ARDUINO UNO
 Platforna interfaţă e-Health
 Terminal PC
 Cablul de conexiune PC- ARDUINO UNO
 Senzorul de temperatură
 Multimeru digital
 Osciloscop cu două spoturi.

3. INTRODUCERE TEORETICĂ

Măsurarea directă a temperaturii se bazează pe utilizarea unui traductor de contact:


- Termocuplu
- Termorezistență
- Termistor
- Dispozitiv semiconductor activ

Schema de principiu pentru măsurarea directă a temperaturii este prezentată în figura 5.1.

Fig. 5.1. Schema de principiu pentru măsurarea directă a temperaturii

a) Termocuplu cu rezistență metalică


RT = RT0(1 + α * ΔT), din platină cu αPt = 0.004/0C.
- Circuitul de măsurare: punte alimentată în curent continuu

1
ELECTRONICA MEDICALĂ LUCRĂRI DE LABORATOR

b)Termometre cu termistoare
Termistoare (CTN) sau cu încălzire proprie

Termistoare (CTP) sau termistoare reci

c)Termometre cu traductor dispozitiv activ


Se bazează pe caracteristica curent –tensiune a joncţiunii pn care este extrem de sensibilă la
variaţii de temperatură.

-Schema de măsură utilizănd o diodă cu siliciu cu montaj în punte:

d) Termometre cu termocuplu

2
ELECTRONICA MEDICALĂ LUCRĂRI DE LABORATOR
- Tensiunea electromotoare a joncţiunilor depinde de temperatură nu şi de ariile joncţiunilor
UT =α (T1 – T2)
α – sensibilitatea termică specifică fiecărui cuplu de materiale.
Modul de conectare a unui termocuplu de amplificator:

Caracteristicile senzorilor de temperatură


Temperatura corpului depinde de locul din organism la care se face măsurarea, ora din zi și
nivelul de activitate al persoanei. Diferite părți ale corpului au diferite temperaturi. Temperatura
medie, de baza acceptată (luată intern) este de 37.0 ° C (98.6 ° F). La adulții sănătoși, temperatura
corpului fluctuează cu 0.5°C (0.9°F) pe parcursul unei zile, cu temperaturi mai scăzute dimineața și
temperaturi mai ridicate seara târziu și după masă, sau în funcție de nevoile organismului si
activitățile acestuia.
În medicină, măsurarea temperaturii este de o foarte mare importanță. Motivul este, că un număr
mare de afecțiuni au ca efect schimbarea temperaturii corpului. De asemenea, parcursul anumitor
boli poate fi monitorizată prin măsurarea temperaturii corpului, iar eficiența unui tratament inițiat
poate fi evaluat de medic (vezi tabelul 5.1).

Tabelul 5.1. Stările posibile în funcţie de temperatura corpului


Hipotermie <35.0 °C (95.0 °F)
Normal 36.5–37.5 °C (97.7–99.5 °F)
Febra sau hipertermie >37.5–38.3 °C (99.5–100.9 °F)
Hiperpirexie >40.0–41.5 °C (104–106.7 °F)

4. APLICAŢIA PRACTICĂ

4.1.Conectarea sistemului pentru măsurarea temperaturii corpului uman

Schema bloc a sistemului pentru măsurarea temperaturii corpului uman este prezentată în figura 5.2.

Fig.5.2. Schema bloc a sistemului pentru măsurarea temperaturii corpului uman

Modul de conectare al sistemului este urmatorul:


3
ELECTRONICA MEDICALĂ LUCRĂRI DE LABORATOR
1. Conectaţi modulul interfaţă e-Health peste modulul platformă Arduino UNO ca în figura 5.3.
Interfaţa este prevăzută cu pini de interconectare şi se poate uşor identifica poziţia de conectare
corectă.

Fig.5.3. Conectarea modulul interfaţă e-Health peste modulul platformă Arduino UNO

2. Conectaţi modulul Arduino UNO cu un cablu serial la terminalul PC. Acum suntem pregatiţi în
ceea ce priveşte hardware-ul să facem măsurători.

4.2. Calibrarea senzorului

Precizia senzorului de temperatură este cam aceeași în majoritatea aplicațiilor, dar putem
mări această precizie cu ajutorul unui proces de calibrare. Când folosim senzorul de temperatură, de
fapt măsurăm o tensiune. Dacă putem evita erorile în măsurarea tensiunii și putem reprezenta relația
dintre tensiune şi temperatură mai precis, vom putea obține rezultate mai exacte. Calibrarea este un
proces de măsurare a tensiunii de referinţă şi a valorii reale a rezistențelor care compun puntea de
măsurare. În fisierul eHealth.cpp, putem găsi funcția de măsurare a temperaturii. Valorile [Rc, Ra,
Rb, RefTensiune] sunt implicit definite la valorile propuse aşa cum reiese din figura 5.4.

Fig. 5.4. Definirea implicită a valorilor rezistenţelor în fişierul eHealth.cpp

Schema circuitului pentru măsurarea temperaturii, conţinut în interfaţa e-Health, este prezentată în
figura 5.5 şi amplificatorul de instrumentaţie folosit, în figura 5.6.

4
ELECTRONICA MEDICALĂ LUCRĂRI DE LABORATOR

Fig. 5.5. Schema circuitului pentru măsurarea temperaturii

Fig. 5.6. Circuitul amplificator de instrumentaţie

Pentru calibrarea senzorului de temperatură vom parcurge următorii paşi:


3. Identificăm pe modulul interfaţă e-Health punctele de măsurare aşa cum se prezintă în figura 5.7.

Fig. 5.7. Identificarea punctelor de măsurare pe modulul interfaţă e-Health

5
ELECTRONICA MEDICALĂ LUCRĂRI DE LABORATOR
4. Setăm multimetru pe funcţia ohmetru şi măsurăm valorile rezistenţelor Ra, Rb şi Rc, aşa cum se
prezintă în figura 5.8 pentru Ra şi Rb. În acest caz, dacă am obţine rezultatele prezentate în figura
5.8, ar trebui să modificăm în fişierul eHealth.cpp valorile pentru Ra=4640Ω şi Rb=819Ω. Aşa cum
putem observa în figura 5.3 valorile prescrise pentru rezistenţe sunt: Ra=4700Ω, Rb=821Ω,
Rc=4700Ω.

Fig. 5.8. Măsurarea valorilor pentru rezistenţele Ra, Rb

5. Setăm multimetru pe funcţia voltmetru şi măsurăm valoarea tensiunii de referinţă aşa cum este
prezentat în figura 5.9. În acest caz nu ar trebui modificat eHealth.cpp.

Fig. 5.9. Măsurarea tensiunii de referinţă

4.3. Conectarea senzorului


6. Pentru măsurarea temperaturii corpului, se conectează senzorul în conectorul jack utilizînd
adaptorul şi apoi la interfaţa e-Health aşa cum se prezintă în figura 5.10.

Fig.5.10. Conectarea senzorului de temperatură

6
ELECTRONICA MEDICALĂ LUCRĂRI DE LABORATOR
7. Faceți contact între partea metalică și pielea dumneavoastră. Folosiți o bucată de bandă adezivă
pentru a ține senzorul lipit de piele aşa cum se prezintă în figura 5.11.

Fig.5.11. Conectarea senzorului de temperatură pe corp

4.4. Măsurători experimentale ale temperaturii corpului

4.4.1. Aplicația sofware. Folosirea bibliotecii pentru Arduino.


Platforma de senzori e-Health lucrează cu o bibliotecă C ++ care ne permite să citim cu
ușurință toți senzorii și să transmitem informațiile prin utilizarea oricarei dintre interfețele radio
disponibile. Această bibliotecă oferă un sistem open source simplu de utilizat.
Pentru a asigura același cod care să fie compatibil în ambele platforme (Arduino si Raspberry Pi),
sunt folosite bibliotecile ArduPi care permit dezvoltatorilor să utilizeze același cod.
Trebuie să descărcăm biblioteca în funcție de data achiziționării sistemului în special pentru
senzorul pusoximetru.
Software-ul platformei e-Health include funcții de bibliotecă la nivel înalt pentru o gestionare
uşoară a sistemului. Toate fișierele necesare sunt grupate în două foldere separate, "e-Health" și
"PinChangeInt". Biblioteca "PinChangeInt" este necesară numai atunci când utilizăm senzorul
pulsoximetru. Aceste foldere trebuiesc copiate în folderul Arduino IDE " libraries ".
Bibliotecile sunt deseori distribuite ca un fișier sau un folder ZIP. Numele folderului este
numele bibliotecii. În interiorul folderului sunt fișierele .cpp, fișierele .h și de multe ori un fișier
keywords.txt, folderul Exemple, precum si alte fișiere cerute de bibliotecă. Pentru a instala
biblioteca, mai întâi trebuie să ieșim din aplicația Arduino și apoi decomprimăm fișierul ZIP care
conține biblioteca. Pentru instalarea bibliotecii e-Health ,trebuie să decomprimăm fișierul e-
Health.zip. Acesta conține un folder numit "e-Health", cu fișierele, eHealth.cpp și eHealth.h în
interior și un folder numit "PinChangeInt". Tragem folderele e-Health și PinChange în acest dosar
(folderul biblioteci). Sub Windows, acesta va fi numit "My Documents \ Arduino \ libraries". Pentru
utilizatorii de Mac, acesta va fi numit "Documents / Arduino / libraries". Pe Linux, acesta va fi
folderul " libraries" în sketchbook. Biblioteca nu va funcționa dacă punem fișierele .cpp și .h direct în
folderul "libraries" sau dacă acestea sunt ascunse într-un dosar suplimentar.După această operațiune
repornim aplicația Arduino și ne asigurăm că noua bibliotecă apare în elementul de meniu Sketch-
>Import Librarya software-ului.
Detalii suplimentare pentru utitlizarea softului gasiţi pe adresa:
https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/ehealth-v1-biometric-sensor-platform-
arduino-raspberry-pi-medical
Atenţie! Trebuie să aveţi descărcat softul pentru versiunea de Arduino 1.0.1.

4.4.2. Codul Arduino pentru măsurarea temperaturii corpului

#include <eHealth.h>

// the setup routine runs once when you press reset:


void setup() {
Serial.begin(115200);

7
ELECTRONICA MEDICALĂ LUCRĂRI DE LABORATOR
}

// the loop routine runs over and over again forever:


void loop() {
float temperature = eHealth.getTemperature();

Serial.print("Temperature (ºC): ");


Serial.print(temperature, 2);
Serial.println("");

delay(1000); // wait for a second


}

Pentru a putea efectua măsurători va trebui să parcurgem următorii paşi:


8. Verificăm dacă sunt făcute corect toate conexiunile sistemului.
9. Descărcaţi versunea corectă de Arduino şi bibliotecile E-Health aşa cum se precizează în
paragraful 4.4.1.
10. Încărcaţi codul Arduino pentru măsurarea temperaturii.
11. Conectaţi senzorul pe un deget de la mână.
12. Deschideţi Serial monitor şi citiţi datele primite. Acestea trebuie să arate ca în figura 5.12.

Fig.5.12. Datele înregistrate pe Serial monitor

Atenţie! Pentru a putea citi datele trebuie să fiţi atenţi la selectarea portului folosit şi la setarea
vitezei de transmitere a datelor la 115200 baud.
13. Faceți fiecare membru al echipei măsurători şi salvați datele într-un fișier text.
14. Faceți modificările necesare în soft pentru o citire la 30 secunde, 1 minut, 5 minute a datelor.
15. Salvați datele într-un fișier text.
16. Încercaţi să creaţi alarme, prin adaptarea softului, în situaţiile de scădere sau creştere a
temperaturii prin comparaţie cu datele din tabelul 5.1.
17. Salvaţi noua secvenţă de cod într-un fişier.