Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare Informatica si Microelectronica


Catedra Microelectronica si Inginerie Biomedicala

RAPORT
Lucrare de laborator № 1
La disciplina: EPDTRM
“Dispozitivele de terapie de tipul BTL-4000 Topline”

A efectuat: st.gr.ISBM-121 Taranu Cristin

A verificat: conf. univ., dr. Pocaznoi Ion

Chişinău 2015
Scopul lucrării: A însuşi tehnica utilizării în practică a dispozitivului BTL – 4000 Topline.

Obiective:

o A însuşi clasificarea curenţilor utilizaţi în procedurile de electroterapie;


o A însuşi efectele cauzate de curenţii utilizaţi în procedurile de electroterapie la nivelul
organismului uman;
o A însuşi modul de lucru cu dispozitivul de tipul btl – 4000 prin cunoaşterea
procedeelor de setare a protocoalelor de tratament şi a parametrilor de formare a
programelor,
Notiuni Teoretice:

1. Caracteristici generale ale dispozitivelor


Dispozitivele de tipul BTL – 4000 Topline sunt module speciale destinate pentru fizioterapie
şi include patru unităţi independente (fig.1):

- electroterapie;
- magnetoterapie cu ultrasunete;
- magnetoterapie cu iradiere laser şi
- magnetoterapie propriuzisă.

Fig.1 Dispozitivele seriei BTL-4000: electroterapie, cu ultrasunete, cu iradiere laser şi


magnetoterapie propriuzisă

 Echipamentele BTL au o structură modulară care permite formarea variantei necesare a


dispozitivului solicitat. Modulul pentru electroterapie poate fi combinat cu cel cu ulrasunet, iar
cel cu iradiere laser – cu modulul pentru magnetoterapie. Astfel, pot fi economisite mijloace
financiare.
 Ecranul tactibil este înzestrat cu Touch Pen ce permite o utilizare mai convenabilă. Forma
verticală a dispozitivului permite vizualizarea informaţiei din diferite poziţii.
 Strălucirea ecranului poate fi schimbată în conformitate cu iluminrea în spaţiul sălii de
proceduri.
 Conform diagnosticului selectat poate fi ales protocolul de tratament din lista bazei de date,
care este alcătuită în ordinea alfabetică. Deasemenea, poate fi ales un oarecare program-
protocol de tratament şi a incepe procedura necesară.
 Evident, fiecare parametru al terapiei poate fi schimbat manual.
 În cazul cînd la dispozitiv sunt conectate mai multe accesorii, dispozitivul poate indica care
accesorii sunt necesare pentru programa terapeutică concretă.
 Dispozitivul posedă funcţia programării preventive a modulelor BTL-4000 Topline.
Protocoalele preventiv programate pot fi recomandate pentru tratamentul diferitor maladii.
 Dispozitivul poate memoriza 500 de protocoale noi şi 20 de proceduri efectuate recent.
 În memoria internă a dispozitivului poate fi inclusă informaţie suplimentară despre pacient
care permite accesarea rapidă a informaţiei despre pacient prin căutarea numelui pacientului.
2. Instrucţiunea pentru utilizare

2.1. Panoul superior.

Destinaţia butoanelor pentru BTL - 4620 Topline

În cadrul lucrării se studiază dispozitivul BTL – 4620, care este unul din seria BTL – 4000.

Fig 1 a). Imaginea dispozitivului BTL - 4620

Fig.2. Destinaţia butoanelor de pe panoul superor al dispozitivului

1 – 6 – bornele de conectare a cablurilor pentru pacient.

7 – ecranul tactibil;

8 – butonul diag/prog, pentru alegerea rapidă a diagnisticului ori, programei;

9 – butonul man, pentru setarea manual a parametrilor regimului de terapie;


10 – butonul menu, pentru setarea datei, timpului, limbajului, contrastului ecranului,
intensităţii sunetului, setărilor de utilizator, şi altele.

11 – butonul enter, pentru confirmarea alegerii şi setării;

12 – butonul esc, pentru anularea alegerii şi setării şi revenirea la setarea iniţială;

13 – regulator select, pentru alegerea parametrilor individuali.

2.3. Panoul inferior

Fig.3

Destinaţia bornelor

1 – 6 – bornele de ieşire pentru cablurile de pacient;

14 – comutatorul de reţea;

15 – borna de conectare a sursei exterioare de alimentare Adapter 60 W, ori 90W;

16 – eticheta cu parametrii dispozitivului şi alimentării electrice.


2.4. Panoul din faţă

Fig.4 Destinaţia indicaţiilor pe panoul din faţă

17 – indicaţia timpului rămas pentru procedura de terapie pentru canalul activ de terapie;

18 – indicaţia intensităţii curente în canalul activ,

19 – butonul start, pentru începutul şi suspendării procedurii de terapie pe canalul active;

20 – butonul stop, pentru suspendare ori oprire a procedurii de terapie pe canalul active;

21 – comutatorul on/of, pentru conectarea şi deconectarea de la reţea a dispozitivului;

22 – comutatorul de serviciu şi eticheta cu indicarea tipului, caracteristicilor şi avertizărilor


(plasată pe partea de jos a dispozitivului).

2.5. Instalarea sensibilităţii

Fig. 5 Instalarea sensibilităţii cu ajutorul comutatorului


Comutarea dispozitivului

Conectaţi adapterul la dispozitiv şi la priza de reţea, comutaţi comutatorul 14 în poziţia I (pe


panoul inferior al dispozitivului) şi apoi, apăsaţo ON/OFF (21), de pe panoul din faţă.
Dispozitivul îşi va efectua automat controlul. Dacă autocontrolul nu va depista eroare, pe
ecran va apărea informaţia despre tipul echipamentului, ce va însemna că dispozitivul este gata
pentru funcţionare.

Conectarea accesoriilor

Conectari accesoriile la bornele de ieşire (1) – (6) de pe panoul inferior.

- Pentru a efectua reglarea ieşirilor (1) – (6) adresaţi-vă la tabela Configurarea ieşirilor;
Dispozitivul automat va determina tipul accesoriilor şi le va indica pe ecran. Dacă un oarecare
accesoriu va fi conenctat incorrect, dispozitivul nu va funcţiona, iar pe ecran va apărea
indicaţia despre locul unde trebuie conectat accesoriul menţionat.

Încărcarea acumulatorului

Resetarea dispozitivului

În caz dacă din anumite motive (perturbaţii electromagnetice ş.a.) dispozitivul nu reacţionează
la indicaţiile operatorului pe ecran va apărea informaţia “please wait…” cu mişcarea pe ecran
a unor semne sub formă de patrate, dispozitivul poate fi readus în starea iniţială prin apăsarea
concomitentă a butoanelor man (9) şi enter (11). Dispozitivul se va reseta în starea iniţială.

NOTĂ:

După conectare dispozitivul pe o durată de 10 – 15 sec îşi va testa funcţiile. În caz de existenţă
a unor erori pe ecran vor apărea avertizăre. Dacă există erori care ar putea pune în pericol
sănătatea pacientului, sistemul se va bloca şi va trece în regim de siguranţă. Existenţa unor
astfel de încălcări necesită adresarea după ajutor către specialiştii de profil.

Configurarea ieşirilor exterioare

Tabela bornelor de ieşire a dispozitivului BTL -4620

Tipul Ieşirea 1 Ieşirea 2 Ieşirea 3 Ieşirea 4 Ieşirea Ieşirea


5 6
BTL - - - E2 E1 - -
4620
NOTIŢE:
E1- borna de conectare accesoriilor pentru electroterapie (BTL-236-1(2), BTL vac) la
generatorul E1;

E2 - borna de conectare accesoriilor pentru electroterapie (BTL-236-1(2), BTL vac) la


generatorul E2;

E1A, E1B -borna de conectare accesoriilor pentru electroterapie (BTL-236-1(2), BTL vac) la
(adapterul) generatorul E1;

E2A, E2B -borna de conectare accesoriilor pentru electroterapie (BTL-236-1(2), BTL vac) la
(adapterul) generatorul E2;

E intrare – borna de intrare a sursei de alimentare pentru dispozitivul de ultrasunete ( în


dispozitivul de terapie multifuncţională);

E ieşiere – borna de ieşire a sursei de alimentare pentru dispozitivul de ultrasunete ( în


dispozitivul de terapie multifuncţională);

L1A, L1B – borna de conectare sondei laser BTL-448/BTL-445 la generatorul L1;

S1A, S1B- borna pentru conectarea sondelor de ultrasunete BTL-237 la generatorul U1;

M1, M2 – borna de conectare a aplicatorului pentru magnetoterapie (BTL-239) la generatorul


M1;

Door – borna pentru senzorul “uşa deschisă”;

Acup – borna pentru electrodul de acupunctură.

Numărul de pacienţi care pot fi deserviţi şi la care borne se necesită conectarea concomitentă a
accesoriilor poate fi stabilită după accesarea butonului menu în menu/accessories/conectors
– information.

2.6. Lucrul cu dispozitivul

2.6.1 Ecranul tactil

Iniţierea parametrilor se efctuează prin apăsarea simplă cu degetul ori pixul special a
butoanelor de pe ecranul tactil.

Nu se permite atingerea ecranului cu obiecte ascuţite ori, cu un pix obişnuit, deoarece


poate fi defectat ireversibil ecranul tactil.

Instalarea parametrilor necesari se efetueză prin accesarea:

- Butoanelor 3D;
- Butoanelor luminoase a canalului ales (din colţul sting de jos al ecranului) PENTRU trecerea
la alt accesoriu conectat. Exemplu: sonda de ultrasunete ori accesoriul pentru terapia laser.
- Butonului întunecat a canalului necesar (în colţul sting de jos al ecranului) pentru selectarea
canalelor.
Butoanele de pe ecranul tactil au o formă spaţială (de 3D). Pentru confirmarea schimbărilor
efectuate se accesează enter. Pentru anularea schimbărilor se accesează esc.

Canalul ales. Majoritatea configuraţiilor permite funcţionarea concomitetntă a cîtorva regime de


terapie. Însă, concomitant se poate dirija numai cu un singur canal. Pe ecran este iluminat numai
semnul canalului ales. Informaţia despre alte regime de terapie poate fi vizualizată prin accesarea
butoanelor respective (iarlic).

Fig. 6 Imaginea ecranului tactil şi destinaţia butoanelor

2.6.2. Tastatura numerică

Iniţierea valorilor digitale a parametrilor se efectuează ori cu ajutorul butonului select (13) ori,
cu ajutorul “tastaturii numerice” de pe ecran.

Deschiderea geamului cu ”tastatura numerică” se efectuează prin apăsarea pe butonul


(pictograma) (fig. 7):
Fig.7 Imaginea “tastaturii numerice”

Alegeţi valorile numerice a parametrului solicitat cu butonul “orange” din colţul sting
de sus al “tastaturii”. Introduceţi datele şi accesaţi enter (11) pentru a se reveni la geamul
iniţal. Accesaţi esc (12) pentru a închide geamul. Dacă valorile alese sunt mai mari decît cele
admisibile (valoarea admisibilă este indicate în colţul de sus al ecranului) ori, dispozitivul nu
poate ajusta valoarea cerută, valoarea va fi rotunjită pînă la cea mai apropiată valoare
admisibilă.

Mersul Lucrarii :

1. Descrierea formei curenţior de electroterapie şi efectele acţiunii asupra organismului.


o Curentul galvanic
Se foloseste sub trei forme terapeutice :

1. galvanizare simpla
2. baie galvanica
3. ionogalvanizari
Efectele:

- galvanoterapia aduce un important efect analgezic sau antialgic, datorat scaderii excitabilitatii
nervoase la nivelul polului pozitiv (anod) si resorbtiei metabolitilor din procesele inflamatorii.

- asadar, intervine in procesul resorbtiei metabolitilor din procesele inflamatorii, deci are si un
efect antiinflamator, fapt pentru care este indicat in arterite, artroze, spondiloze, sechele
posttraumatice, arterite periferice, etc.

- la nivelul electrodului negativ (catod) produce o stimulare neuromusculara, prin acest lucru,
gasindu-se indicatiile sale in afectiunile neuro-musculare, hemiplegii, sau dupa perioade de
imobilizare gipsata, etc.
- in functie de modul de aplicatie (ascendent sau descendent), intervine in reglarea
modificarilor de excitabilitate a sistemului nervos central (eliminarea tensiunilor nervoase).

- contribuie la reglarea nespecifica a sistemului neurovegetativ.

- aduce un important efect biotrofic prin imbunatatirea irigatiei locoregionale si drenarea


lichidelor stagnante intratisular (edeme, sufuziuni, exudate etc), imbunatateste circulatia
limfatica.

- aduce bineinteles si un important efect vasodilatator, datorat hiperemiei reactive de la nivelul


circulatiei superficiale si de profunzime, deci imbunatateste circulatia sanguina.

o Curentii de joasa si medie frecventa:

- curentii diadinamici
- tens (stimulare electrica nervoasa transcutanata )
- curenti interferentiali
- curenti Trabert
Efecte :
o efectul excitomotor
o efectul decontranturant (nevralgii, nevrite, mialgii, hipotrofii, atrofii)
o efectul vasculotrofic, hiperemizant
o efectul analgetic (Trabert)
o hiperemizant (Trabert)
2. Parametrii curenţilor de electroterapie.
Curentii de joasa frecventa se caracterizeaza prin impulsuri de diverse forme ,care au o
frecventa cuprinsa intre 0-1000 cicli/sec. Din forma acestor impulsuri rezulta si forma
curentului, care poate fi triunghiular, exponential, dreptunghiular sau trapezoid. Din aceasta
categorie fac parte curenti: CDD(curent diadinamic), Trabert,TENS(stimulare nervoasa
electrica transcutanata).
Curentul de tip Trabert este un curent dreptunghiular si care realizeaza doua efecte
fundamentale si anume analgetic si hiperemizant(creste foarte mult vascularizatia).
CDD(curentul diadinamic) prezinta 5 forme de baza:
- monofazatul fix (MF)
- difazatul fix(DF)
- ritmic sincopat(RS)
- perioada scurta(PS)
- perioada lunga(PL)
TENS (stimularea nervoasa electrica transcutanata) este un curent cu impulsuri
dreptunghiulare ,emise de aparate mici , cu unul sau doua canale de iesire , deci beneficiind de
unu sau doua circuite , putandu-se aplica doi sau patru electrozi pe suprafata de tratat.
Curentii de medie frecventa apartin intervalului 1000-100000 Hz si au efecte multiple,
dintre care specific este efectul excitomotor de profunzime. Curentii de medie frecventa sunt
curenti sinusoidali alternativi si au o penetrabilitate cutanata foarte buna ,deci permit efecte de
profunzime. Daca se folosesc doi curenti de medie frecventa , cu amplitudine constanta fiecare
in parte, dar cu frecvente diferite si orientati pe directii perpendiculare , rezultatul este un nou
curent, numit curent interferential.

Fig.8 Dispozitivul din laborator

Concluzie: Efectuind aceasta lucrare de laborator am facut cunostinta cu modul de


operare si posibilitatile dispozitivului pentru electro-terapie BTL-4000 Topline. Dispozitivul
respectiv oferao gama larga de posibilitati de variatie a curentilor de terapie, continind si o baza
de date cu forme de curenti predefinite pentru diverse tipuri de maladii si afectiuni. De asemenea
ajustarea intensitatii curentilor se face in dependenta de pacient manual fiind posibila ajustarea
atit a curentului cit si a tensiunii. Acest dispozitiv de terapie este unul comod si usor in utilizare,
fiind posibila utilizarea lui atit in conditii spitalicesti cit si in conditii casnice.