Sunteți pe pagina 1din 3

Infecția COVID-19 reprezintă o provocare globală, fiind determinată de un virus nou SARS-CoV-2, care produce consecințe grave cu impact

medical, social și economic major


La 31 decembrie 2019, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a fost informată despre cazuri de pneumonie de etiologie necunoscută în orașul
Wuhan, China. Autoritățile chineze au stabilit agentul patogen ca fiind un nou tip de coronavirus, maladia fiind denumit
utlerior de OMS - COVID-19.
Agravarea situației epidemiologice prin COVID-19, influențată de creșterea rapidă a numărului de persoane infectate și a numărului de decese a
determinat OMS să declarare la 30 ianuarie 2020 - Stare de Urgență în Sănătate Publică, iar la 11 martie 2020, fiind afectate 114 țări cu 118.000 de
cazuri de infecție și 4291 de decese înregistrate la nivel mondial, a fost decalrată stare de pandemie cu infecția COVID19. Este de menționat faptul
că, în condițiile în care natura virusului este necunoscută, stoparea imediată și definitivă a circulației acestuia, în lipsa unui vaccin, este extrem de
dificilă. Infecția cauzată de virusul SARS-CoV-2 are un potential înalt de răspândire rapidă de la om la om, cu predominarea formelor
asimptomatice. Prin urmare, obiectivul prioritar al Republicii Moldova în răspunsul la pandemia cu COVID-19 a constituit mitigarea procesului
epidemic, prin implementarea măsurilor de sănătate publică pentru a preveni răspândirea rapidă a infecției și spori gradul de pregătire a sistemului
de asistență medicală.
Măsurile complexe de limitare a transmiterii COVID-19 în populație, cât și
atenuarea impactului social și economic au vizat mai multe direcții, precum:
1. Asigurarea coordonării măsurilor de pregătire și răspuns la nivelul sistemului de sănătate, precum și intersectorial.
2. Comunicarea riscului pentru sănătatea publică (populația generală, grupuri vulnerabile etc).
3. Asigurarea supravegherii epidemiologice, inclusiv investigațiilor de laborator pentru determinarea tendințelor de dezvoltare a procesului
epidemic și ajustarea măsurilor de control.
4. Asigurarea managementul clinic al cazului de boală la nivel de asistență medicală urgentă prespitalicească, primară și spitalicească.
5. Implementarea măsurilor de prevenire și control a infecției în cadrul IMS și protecția personalului.
USAID și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) continuă să ofere suport pentru prevenirea şi controlul COVID-19 și,
în mod special, să fortifice capacitățile de testare la noul coronavirus (SARS-CoV-2) a rețelei naționale de laboratoare din
cadrul Agenției Naționale pentru Sănătatea Publică (ANSP). Suportul oferit de cele două organizații în mărime de peste
200.000 de dolari va contribui la sporirea capacităților de procesare a probelor la COVID-19 și obținerea rezultatelor în
timp util.
Măsuri de susținere din partea OMS și USAID:
 1 mașină PCR System (dispozitiv de laborator care analizează ADN-ul prin reacție de polimerizare în lanț (PCR) în timp real, ce permite
identificarea genelor virusului sau altor microorganisme), zeci de seturi de reagenți și 21.000 de seturi de consumabile de laborator pentru a
asigura calitatea și veridicitatea rezultatului la SARS-CoV-2 au fost livrate Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale (MSMPS) și
ANSP. Echipamentele au fost achiziționate de OMS din fondurile acordate de USAID.
  suport tehnic în elaborarea ghidurilor, recomandărilor tehnice în domenii precum supravegherea epidemiologică și răspunsul la urgențe de
sănătate publică, managementul clinic și consolidarea sistemului de sănătate, prevenirea și controlul infecțiilor, comunicarea în situații de risc,
instruiri pentru lucrătorii medicali.
Măsurile luate în domeniul educației (ODD 4 privind educația și ODD 9 privind infrastructura):
 Difuzarea, în parteneriat cu televiziunea națională și alte 13 canale de televiziune din țară, lecțiilor video, elaborate ca și parte a proiectului
”Educație online” și puse la dispoziția învățătorilor, elevilor și părinților. Mai mult de 300 învățători din 69 instituții educaționale au contribuit la
elaborarea conținutului acestor lecții video;
 Organizarea asistenței psihologice pentru studenți, părinți și profesori;
 Alocarea sumei de 20 milioane MDL moldovenești pentru achiziționarea echipementelor necesare pentru garantarea unui proces educațional
de înaltă calitate;
 Furnizarea de formări pentru profesori cu privire la utilizarea resurselor digitale;
 Inițierea de sondaje pe eșantioane din mediul rural și urban în vederea îmbunătățirea calității examenelor naționale. Modificarea procedurilor
pentru ciclul primar și secundar superior prin anularea examenelor finale și certificarea studenților în baza performanței lor academice..
Suportul primit de Republica Moldova pentru prevenirea răspândirii și reducerea impactului COVID-19 potrivit parteneriatului:
 România– un lot de medicamente și consumabile medicale în valoare totală de 3,5 milioane euro și un grup de 52 de cadre medicale care au
oferit voluntar sprijin și au făcut schimb de experiență cu medicii din Republica Moldova timp de două săptămâni;
 Elveția– 63700 de măști medicale, 54600 de mănuși de nitril și 760 de litri de produse igienizatoare pentru mâini și dezinfectante de suprafață –
o donație în valoare de 50000 euro pentru medici de familie și asistente medicale din 68 de centre medicale și 211 de cabinete ale medicilor de
familie din 10 raioane (Fălești, Ungheni , Ștefan Vodă, Cahul, Orhei, Criuleni, Taraclia, Vulcănești, Edineț, Briceni);
 Suedia, prin intermediul UN Women și UNFPA, a fost acordată asistență sub formă de măști, dezinfectanți și alte consumabile medicale
esențiale pentru 250 de femei victime ale violenței bazate pe gen. Turcia a donat 30000 de măști N95, 10000 de combinezoane de protecție,
5000 de perechi de ochelari de siguranță, 10000 de perechi de mănuși, 10000 de perechi de încălțăminte de siguranță, 1 tonă de dezinfectant.
 Republica Cehă a anunțat că a alocat 1 milion euro pentru achiziționarea echipamentelor de protecție personală pentru mai multe state,
inclusiv pentru Republica Moldova;
 Franța a donat 16000 de vârfuri de pipete cu filtre pentru efectuarea testelor de diagnostic RLP COVID-19;
 Slovacia a lansat un apel de propuneri de granturi acordate de Asistența oficială pentru dezvoltare a Slovaciei, în valoare totală de 90000 euro.
Granturile sunt destinate celor mai afectate spitale de pandemie, precum și altor beneficiari (conform Ghidului de asistență pentru dezvoltare),
valoarea fiecărui grant constituind până la 10000 euro;
 Lituania a anunțat alocarea a 100000 euro pentru achiziționarea consumabilelor/echipamentelor medicale fabricate de companii lituaniene ca
ajutor umanitar pentru Armenia, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, în contextul luptei împotriva pandemiei COVID-19;
 Germania - costume de protecție pentru lucrătorii din domeniul sănătății în valoare de aproximativ 1 milion de MDL, fabricate de o companie
din Republica Moldova și finanțate din fondurile acordate de Ambasada Germaniei la Chișinău. De la izbucnirea crizei, Germania a sprijinit
Organizația Națiunilor Unite și alte organizații de ajutor internațional cu peste 100 de milioane euro pentru a combate virusul în toată lumea
mai eficient și mai cuprinzător;
 SUA -25 de calculatoare Centrului de triaj COVID-19 de la MoldExpo, 400 kg de consumabile medicale , și patru paturi pentru spitalul de
pediatrie cu echipament de protecție, aproximativ 267000 MDL include: saci de dormit, paturi pliante, combinezoane de protecție, măști,
mănuși, ochelari de protecție