Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educației ,Culturii al Republicii Moldova

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale


Centru de Servicii Administrative

Lucru individual
la Economia aplicativă
Tema: “Topul băncilor în Republica Moldova”

Elaborat de eleva: Antohi Iana


S-1911
Profesor : Cotorcea Cristian
Chișinău 2020
Moldova Agroindbank, urmată de Mobiasbancă și Moldindconbank se
clasează în topul băncilor comerciale cu cele mai bune performanțe. Topul
a fost realizat în urma aplicării metodologiei clasamentului performanței
bancare, la sfârșitul lunii mai 2018 plasânduse în top până astăzi, de către
experții Centrului analitic independent Expert-Grup

,,,
Moldova Agroindbank
• Anul fondării - 1991 
• Preşedinte - Serghei Cebotari
• Sisteme de transfer internațional de bani: Western Union, Unistream, Privat
Money, Blizko, Contact, Leader, MoneyGram, Forsaj, Sigue.
• Oficiul central: MD-2005, Chișinău, str. Constantin Tănase, 9/1
Telefon: 1313 / +373 22 / 022 490
• Website: www.maib.md
• MAIB pe rețelele sociale: Facebook, Twitter, Youtube.

BC „Moldova Agroindbank” SA este liderul incontestabil al pieţei bancare din


Republica Moldova, având cele mai mari cote pe piaţă la active, credite, depozite,
inclusiv depozite persoane fizice.
Experienţa activităţii de peste 28 ani continuă să demonstreze că Moldova
Agroindbank este un nume bine cunoscut atât în Republica Moldova, cât şi
peste hotarele ei. MAIB este o bancă universală de top pe piaţa Republicii
Moldova. Banca oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare
clienţilor persoane fizice şi persoane juridice, prin multiple canale de
distribuţie: filiale, agenţii, o reţea largă de ATM şi POS-terminale, servicii
bancare la distanţă (Internet banking, Mobile banking) ş.a.

Anul 1991 66 filiale şi 120 4326 POS-terminale Peste


început de agenţii şi  280 bancomate 770,000
activitate 7 centre de de clienţi
autoservire
 
,,,
Moldova Agroindbank se implică anual în zeci de proiecte sociale, educaţionale,
sportive, ştiinţifice, culturale şi agricole.

Banca susţine cele mai longevive proiecte educţionale destinate celor mai buni
studenţi şi tineri: „Burse de merit” şi „Burse pentru viitorul tău”, Concursul de
Business-Planuri pentru tineri organizat de ANTIM. De asemenea, banca acordă
suport financiar, în cadrul mai multor proiecte caritabile organizate de către
fundaţiile: „Hospice Angelus, „Clipa Siderală”, Societatea Invalizilor din mun. Cahul,
Azilul pentru bătrâni din oarşul Străşeni, precum şi alte asociaţii prin intermediul
cărora MAIB îşi aduce contribuţie la dezvoltarea culturii naţionale.

Echipa MAIB este constituită din specialişti de calificare înaltă, cu integritate


morală şi comportament onest faţă de client. Managerii de top, în frunte cu
Preşedintele Comitetului de Conducere, Serghei Cebotari, asigură dezvoltarea
stabilă a băncii, sporirea continuă a calităţii produselor şi implementarea serviciilor
financiare înalt tehnologizate tuturor segmentelor de clienţi – persoane fizice şi
juridice, care activează în diverse sectoare din economia naţională.
Mobiasbancă
Anul fondării- 4 iulie 1990

Mobiasbanca a fost înființată la inițiativa unor întreprinzători cu experiență


profesională în domeniul financiar-bancar, care au întemeiat o bancă
independentă, orientată către deservirea sectorului IMM

În anul 2007, acționar majoritar al băncii devine Groupe Société Générale, care
timp de 12 ani a contribuit la dezvoltarea portofoliului de produse și creșterea
indicilor de performanță, consolidând o echipă de profesioniști și atingând poziția
de top în sistemul financiar din țară.

La data de 25 iulie 2019, OTP Bank Nyrt a achiziționat pachetul majoritar de


96.69% deținut de către Groupe Société Générale în BC „Mobiasbanca - Groupe
Société Générale” S.A. Noul nume oficial al băncii este „Mobiasbanca – OTP Group
S.A.”
Lista activităţilor permise agenţiilor
Mobiasbanca – OTP Group S.A.

• Acordarea serviciilor de încasări persoanelor juridice și fizice in baza contractelor încheiate


si/sau gestionate de sucursală;
• Operaţiuni de schimb valutar în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea
valutară;
• Servicii de păstrare în casete de siguranță;
• Acordarea serviciilor aferente transferului de credit: recepţionarea, prelucrarea
documentelor de plată, încasarea mijloacelor băneşti în cazul în care clientul nu are
deschis cont bancar și transmiterea tuturor datelor spre executare către Sucursală sau
sediului central al Băncii;
• Operaţiuni de administrare a debitării directe: recepţionarea, prelucrarea documentelor
de plată și transmiterea tuturor datelor spre executare către Sucursală sau sediul central al
Băncii, în baza contractelor încheiate și/sau gestionate de Sucursală;
• Operaţiuni de deservire a deţinătorilor de carduri bancare prin intermediul POS
terminalelor instalate la sediul Agenţiei: eliberarea numerarului, suplinirea contului cu
numerar, asigurarea posibilităţii de efectuare a plaţilor prin intermediul cardurilor;
recepţionarea și prelucrarea documentelor și a datelor aferente deschiderii contului de
card.
• Acordarea serviciilor aferente transferurilor băneşti prin intermediul sistemelor de transfer
internaţional de mijloace băneşti, în baza contractelor încheiate şi/sau gestionate de Bancă
cu sistemele de transferuri internaţionale;
• Operaţiuni de recepţionare, prelucrare și eliberare a documentelor și informaţiilor
necesare pentru acordarea și supravegherea creditelor, realizarea acţiunilor în vederea
rambursării (recuperării) creditelor și a altor creanţe ale băncii, precum și pentru
efectuarea altor operaţiuni cu clienţii în limitele și condiţiile stabilite și aprobate de către
Bancă, în conformitate cu actele normative în vigoare.
• Consultarea clienţilor cu privire la produsele/serviciile bancare oferite/prestate de Bancă;
• Alte operaţiuni și servicii cu caracter organizatorico-tehnic permise de actele normative în
vigoare, desfăşurarea cărora se realizează fără asumarea obligaţiilor de sine stătător în
numele Băncii sau Sucursalei.
Moldindconbank
Anul fondării- 1iulie 1959

NIKOLAY BORISSOV—Preşedinte al Comitetului de conducere


VICTOR CIBOTARU—Prim-Vicepreşedinte al Comitetului de conducere
PENKA KRATUNOVA—Vicepreşedinte al Comitetului de conducere

În prezent, Moldindconbank are cea mai mare reţea de subdiviziuni din Republica


Moldova fiind prezentă în toate raioanele ţării. Toate sucursalele Moldindconbank oferă
o gamă completă de servicii financiare tuturor categoriilor de clienţi: persoane fizice,
persoane juridice şi instituţii financiare.

Relaţiile de colaborare cu organizaţiile financiare internaţionale, precum şi cu băncile de


talie mondială, demonstrează profesionalismul echipei dar şi reputaţia înaltă pe care o
are Moldindconbank pe piaţa internaţională.
...

BC Moldindconbank S. A. (MICB) a ocupat prima poziție în ratingul de stabilitate al băncilor


moldovenești, care conduce în mod regulat revista financiară și economică „Bănci și finanțe”.

Potrivit agenției INFOTAG, conform ratingului publicat în numărul din noiembrie al revistei, ratingul
MICB (20.17) pentru iulie-septembrie 2019 s-a dovedit a fi cel mai apropiat de indicatorii „banca
ideală” cu care experții în publicații compară performanțele financiare reale. Băncile moldovenești