Sunteți pe pagina 1din 10

REVOLUŢŢIA

REVOLU IA ROM
ROMÂNĂ
ÂNĂ
DIN 1989
DIN 1989
CAUZE EXTERNE
• Mihail Gorbaciov a fost ales
in funcţia de secretar general
al P.C.U.S. în data de 11
martie 1985. El şi-a dat
seama că a pierdut
competiţia cu ţările
democratice şi a încercat să
reformeze sistemul
încremenit în metode vechi al
comunismului sovietic.
• Astfel a lansat politica
glasnost (deschidere,
transparenţa)şi perestroika
(reconstrucţia sistemului
socialist prin reforme).
CAUZE INTERNE
• Criza economică a fost
cauzată de decizia lui
Ceauşescu de a plăti
datoria externă de 11 mld. $
 criză energetică şi
alimentară.

• Criza morală s-a datorat


înăspririi regimului
poliţienesc controlat de
dictatură şi de securitate
prin încălcarea demnităţii
umane.
ISTORICUL EVENIMENTELOR
• 16 decembrie 1989 • 18 decembrie 1989
In jurul bisericii reformate din Piaţa Au inceput luptele dintre civili si
Maria, nişte credincioşi reformaţi militari. Timişoara devenise un oraş al
demonstreaza paşnic, păzindu-l pe groazei. Militarii ordonau oamenilor să
pastorul anticomunist Laszlo circule fără oprire şi erau impiedicaţi să
Tokes,care urma să fie evacuat. stea in grupuri.
Reformaţilor li se adaugă şi un grup de
oameni de toate vârstele, profesiile si In incinta Spitalului Judeţean au fost
credinţele, adunaţi spontan intr-un act sustrase cadavrele celor ucişi si au fost
de solidaritate ca expresie a dorinţei de transportate in secret la Bucureşti,
libertate si democrţie. Scandând o serie unde au fost arse la crematoriu.
de lozinci anticomuniste,mulţimea s-a
indreaptat spre sediul P.C.R. Pe drum • 19-20 decembrie 1989
au fost distruse pancardele comuniste
care impânzeau oraşul. Atunci s-a Treptat, situaţia a iesit de sub
născut drapelul revoluţiei, steagul din controlul autorităţilor. Mai mulţi militari
care a fost decupată stema comunistă. au început să fraternizeze cu
demonstranţii. La sfârşitul zilei,

Timişoara a fost declarată oraş liber de
17 decembrie 1989 către demonstranţi.
Ceauşescu a organizat o • Exemplul Timişoarei a fost urmat si de
teleconferinţă, in care cerea
Ministerului de Interne şi Securităţii să alte orase din ţară, precum Arad, Sibiu,
deschidă focul asupra civililor, fără Târgu Mureş, Alba Iulia, Reşiţa,
somaţie. In această zi au căzut primele Braşov, Făgaraş, Cluj-Napoca si
victime ale revoluţiei. Caransebeş.
ISTORICUL EVENIMENTELOR
• 21 decembrie 1989
În jurul prânzului a fost convocată o mare
adunare populară menită să exprime sprijinul
populaţiei faţă de conducerea de partid si de
stat. Vorbind de la balconul Comitetului Central,
Ceauşescu a evocat o serie de realizări ale
societăţii socialiste. Şi-au făcut apariţia grupuri
de tineri care aveau să agite mulţimea .
Exploziile petardelor si teribilul vuiet care a
impietrit zecile de mii de oameni au stârnit
panica intre cei adunţi in piaţă. Incercările
ulterioare ale cuplului Ceauşescu de a recîştiga
controlul mulţimii folosind formule ca „Alo, alo!”
sau „Staţi liniştiţi la locurile voastre!” au ramas
fără efect. Au început să strige sloganuri
anticomuniste şi anticeauşiste: „Jos dictatorul!”,
„Moarte criminalului!”, „Noi suntem poporul, jos
cu dictatorul!”.
Ceauşescu, soţia sa, precum si alţi oficiali s-au
panicat, iar dictatorul s-a intors in interiorul
clădirii. Transmisiunea directă a mitingului a
fost întreruptă,dar manifestările de stradă au
continuat.
S-a tras asupra mulţimii de pe clădiri, străzi
laterale şi din tancuri. S-au inregistrat multe
victime prin impuşcare, injunghiere, sau strivire
de vehiculele armatei.
ISTORICUL EVENIMENTELOR
• 22 decembrie 1989
Fuga soţilor Ceauşescu cu
elicopterul a făcut ca mulţimile
descătuşate să invadeaze
Comitetul Central. Birourile
oficialilor comunişti au fost
vandalizate. Televiziunea
Română şi-a reluat emisia.
Mircea Dinescu si Ion
Caramitru au apărut in fruntea
unui grup de revoluţionari,
anuntând exaltaţi fuga
dictatorului. Petre Roman a
citit de la balconul Comitetului
Central al P.C.R. Declaraţia in
trei puncte a „Frontului Unităţii
Poporului”, transmisă şi la
televiziune.În jurul orei 23:00
a fost anuţată constituirea
Consiliului Frontului Salvării
Naţionale, ca nou organ al
puterii.
ISTORICUL EVENIMENTELOR
• 23-24 decembrie 1989
Bucureştiul şi marile oraşe au fost atacate cu arme de foc de indivizi necunoscuţi. Ei au
primit eticheta de terorişti. Populaţia şi armata au fost chemate să apere cuceririle fragile
ale revoluţiei.
• 24 decembrie 1989
Soţii Ceauşescu au ajuns la o staţie de cercetare agricolă aflată la 5 km.de Târgovişte, unde
au fost preluaţi de miliţieni şi transportaţi la garizoana din Târgovişte.
• 25 decembrie 1989
Nicolae şi Elena Ceauşescu au fost judecaţi de către o curte militară ad-hoc şi condamnaţi
la moarte pentru o serie de acuzaţii,cea mai gravă fiind cea de genocid. Au fost executaţi în
incinta garizoanei din Târgovişte.
BILANŢUL EVENIMENTELOR

• Pe durata revoluţiei, au murit


1104 persoane si s-au
inregistrat 3321 răniţi civili şi
militari.

• Pentru peste o mie de familii,


decembrie 1989 nu este doar o
dată amintită des la ştiri
inaintea sărbătorilor de iarnă, ci
data la care copiii,soţii,soţiile
sau părinţii lor nu s-au mai
intors acasă.
Amintirea care le umbreşte şi le
va umbri fiecare Crăciun până
la sfârşitul vieţii ,pentru această
naţiune este imaginea victoriei
împotriva tiraniei comuniste!!!!

S-ar putea să vă placă și