Sunteți pe pagina 1din 6

RELAȚII EDUCAȚIONALE CU INTERACȚIUNI

EDUCAȚIONALE ÎN CLASA DE ELEVI

L/O/G/O
• Procesul de influență educațională este definit în
majoritatea lucrărilor de specialitate ca acțiune
educațională organizată și structurată, exercitată
asupra unei persoane – elev – în vederea construirii,
formării sau schimbării unor comportamente, atitudini.
Din punctul de vedere al managementului clasei de elevi
însă, procesul de influență educațională poate fi analizat
din două perspective diferite:
- influența personală a profesorului atât ca lider
cât și ca factor exterior;
- influența de grup guvernată aparent de factori
formali sau nonformali.
• Relația afectivă existentă
între elevi și profesor poate avea
o influență pozitivă sau negativă
asupra relațiilor sociale stabilite
la acest nivel. În general, dacă
există o relație afectivă de natură
pozitivă, acest fapt va determina
adoptarea de către elevi a celor
mai multe dintre atitudinile
profesorului, putând duce chiar
la formarea anumitor tipuri de
abilități.
Dacă există o relație
afectivă negativă între
profesor și elevi se pot
constata reacții de
respingere din partea
elevilor, înmulțirea
atitudinilor originale,
consolidarea lipsurilor și
defectelor, scăderea ratei
de învățare. Acest tip de
relație afectivă stabilită
între elevi și profesor este
independentă de
competențele profesionale
ale acestuia.
La nivelul dinamicii și procesualității relațiilor interpersonale putem
spune că influența educațională poate funcționa ca și criteriu de
analiză a interacțiunilor din clasa de elevi:

relații de cooperare: bazate pe coordonarea eforturilor în


vederea realizării unui efectiv comun;

relații de competiție: bazate pe rivalitatea partenerilor în


atingerea unei ținte individuale;

relații de conflict: bazate pe opoziția mutuală a partenerilor


raportată la un scop indivizibil.
Există însă și situații în care clasificarea relațiilor
interpersonale, punând accent pe aportul influenței
educaționale în sensul acțiunii mutuale a partenerilor,
poate fi realizată în următoarea manieră:

Relații de acomodare Relații de asimilare


partenerii se obișnuiesc, se partenerii părăsesc universul
ajustează unii pe alții după clasei, provocând anumite
ceilalți. rupturi intergrupale.