Sunteți pe pagina 1din 9

ETICHETAREA PRODUSELOR

ALIMENTARE
1.ACTE NORMATIVE
 Hotărârea Guvernului nr. 106/2002- Reglementează

modul de etichetare a alimentelor livrate consumatorilor


2. Cerinţe cu privire la înscrisurile de pe
etichete.

Scopul etichetării este de a da


consumatorilor informaţiile necesare,
suficiente, verificabile şi uşor de comparat.
Înscrisurile de pe etichetă trebuie să fie
vizibile ,lizibile, scrise cel puţin în limba
română.
3.Elementele obligatorii ale etichetelor produselor
alimentare:

1. denumirea sub care este vândut alimentul;


2. lista cuprinzând ingredientele;
3. cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de
ingrediente;
4. cantitatea netă pentru alimentele preambalate;
5. data durabilităţii minimale sau, în cazul alimentelor care din
punct de vedere microbiologic au un grad înalt de
perisabilitate, data limita de consum;
6. condiţiile de depozitare sau de folosire, atunci, când acesta
necesită indicaţii speciale;
7. denumirea sau denumirea comercială şi sediul
producătorului, al ambalatorului sau al distribuitorului; în
cazul produselor din import se înscriu numele şi sediul
importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în
România;
8. locul de origine sau de provenienţă a alimentului,
dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze
confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la
originea sau provenienţa reala a alimentului;
9. instucţiuni de utilizare, atunci când lipsa acestora
poate determina o utilizare necorespunzatoare a
alimentelor;
10. concentraţia alcoolică pentru băuturile la care
aceasta este mai mare de 1,2 % în volum;
11. o menţiune care să permită identificarea lotului;
12. menţiuni suplimentare de etichetare pe grupe de
produse
IMPORTANŢA INFORMĂRII

Cu toţii consumăm
produse alimentare zilnic,
dar cu sau fară voia
noastră omitem să citim
informaţiile de pe etichetă,
dar pentru acest mic
amănunt riscăm să ne
punem viaţa în pericol .
Este important să ştim să
ne folosim de informaţiile
date de către producătorul
produsului alimentar
înainte de a-l cumpăra.
Parlamentul României a aprobat: