Sunteți pe pagina 1din 3

1. Transcrie, din textul propus, lexeme/sintagme ce precizează cronotopul textului.

La
ce perioadă din istoria ţării se referă textul?
*Cronotop- Mărcile de timp din text si evenimentele petrecute in aceasta perioada.
(scrise consecutiv)

2. Completează fişa de identitate a personajelor


(cuconaşul, cucoana, dascălul, la alegere) din text:

Nume/Prenume

Ce ştiu despre
personaj?

Date legate de familie

Statut social

Aspect fizic

Vârstă

Obiceiuri

Caracter/ trăsături

Fapte

Relații cu alte
personaje

Alte aspecte (limbaj)


Pornind de la afirmaţia Cuconaşul este/nu
este vinovat de educaţia sa, adu argumente
pentru ambele aripi ale graficului:
PRO CONTRA

Ex.: Cuconaşul a crezut că i


Ex.: Membrii familiei l-au educat în funcție de
se cuvine orice, pentru că
principiile lor morale şi educaţia proprie.
este fiu de aristocrat.

1.

2.
Pornind de la intervenţia auctorială din începutul şi sfârşitul farsei,
formulează un răspuns la întrebarea:
Ce ar schimba în farsa sa Constantin Stamati, dacă ar scrie despre
timpurile noastre?

S-ar putea să vă placă și