Sunteți pe pagina 1din 12

EFECTUL DE SERĂ

Miruna Ghimpușan
CE ESTE EFECTUL DE SERĂ?
 Componența atmosferei Pământului îi permite planetei să păstreze o
parte din căldura acumulată de la Soare. De aceea, în timpul nop ții,
temperatura nu variază suficient cât să apară schimbări majore în
cadrul ecosistemelor. Acest proces se nume ște efect de seră și este
un fenomen natural, care apare în atmosfera tuturor corpurilor ce au
o atmosferă (sunt care nu au), în func ție de concentra ția unor gaze
specifice (numite gaze cu efect de seră ). Printre aceste gaze se
numără vaporii de apă, metanul, dioxidul de carbon, oxizi de azot
și ozon
 De-a lungul milioanelor de ani în care a existat via ța pe Pământ,
planeta a avut parte de un efect de seră benefic, datorită căruia
temperatura a fost potrivită pentru dezvoltarea vie ții și a civiliza ției.
Acest echilibru perfect, însă, este foarte sensibil, iar în doar câteva
decenii, amplificarea efectului de seră poate cauza catastrofe
globale.
CUM APARE EFECTUL DE SERĂ?
 Una dintre cele mai importante probleme ecologice globale este efectul de seră. Cauza principală a acestui efect constă
în acea cantitate enorma de dioxid de carbon și altor substanțe cu efect de seră, care se acumulează în stratul aerian
formând o „plapumă”.
 Substanțele care acționează: freonii, metanul, etanul, oxizii de azot, hidrogenul, apa. Proprietățile acestor substanțe sunt
astfel încât ele dau posibilitatea razelor ultraviolete să treacă foarte ușor, ajungând la suprafața solului. Aceste raze se
transformă în energie termică, iar energia termică de la suprafața solului trece mult mai greu prin acest strat, în așa fel
încât se creează situația –> cu cât plapuma este mai groasă cu atât sub ea este mai cald.
 Acest efect, numit efect de seră, determină schimbări climatice globale. Efectul de seră are și proprietăți positive: în
absența acestor substanțe ce provoacă efectul, temperatura medie pe globul pământesc va fi -15  °C.
 Actualmente, cantitatea bioxidului de carbon este egală cu 0,03 %. Dacă se presupune că această cantitate va fi
dublată, temperatura globului pământesc poate să se schimbe cu 1,3 °C – 3 °C. Această majorare a temperaturii poate
provoca topirea ghețarilor, astfel că, nivelul oceanelor poate crește până la 6 m.
CUM APARE EFECTUL DE SERĂ?
 
GAZE CU EFECT DE SERĂ

 Principalul element responsabil de producerea efectului de seră sunt vaporii de apă (70%). Următoarea pondere o are dioxidul
de carbon (9%), urmat de metan (9%) și ozon (7%).
 În ultima jumătate de secol au fost emise în atmosferă cantități foarte mari de dioxid de carbon și metan, care au redus
permeabilitatea atmosferei pentru radiațiile calorice reflectate de Pământ spre spațiul cosmic. Acest lucru a dus la începerea așa-
numitului fenomen de încălzire globală.
 Conform unui studiu din anul 2007, 22% dintre emisiile mondiale de gaze cu efect de seră provin din agricultură, un procent
similar celui din sectorul industrial, dar superior celui din transporturi. Creșterea vitelor, mai ales transportul și hrănirea acestora,
se află la originea a 80% din emisiile de gaze cu efect de seră provenite din agricultură.
 Conform raportului IPCC Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change , 62% din emisiile de gaze cu efect de seră între
2000 și 2010 sunt reprezentate de dioxidul de carbon. Emisiile de gaze cu efect de seră au crescut mai rapid între 2000 și 2010
decât în cele trei decenii precedente, iar aproape jumătate din emisiile de dioxid de carbon din perioada 1750 – 2010 se
datorează ultimilor 40 de ani.
GAZE CU EFECT DE SERĂ
Vaporii de apă
Dioxid de carbon
• Vaporii de apă (H2O) sunt cel mai mare contribuitor la efectul de
seră natural și este cel mai direct legat de climă și, în consecin ță, • Dioxidul de carbon (CO2) ajută Pământul să aibă o temperatură
cel mai puțin controlat direct de activitatea umană. locuibilă, atâta timp cât concentra ția sa rămâne într-un anumit
interval.
• Acest lucru se întâmplă deoarece :
• Fără dioxid de carbon, Pământul ar fi un bloc de ghea ță, dar pe de
o evaporarea depinde puternic de temperatura suprafe ței (care altă parte, un exces previne ie șirea căldurii în spa țiu și
este greu de modificat de către activitatea umană, dacă provoacă încălzirea excesivă a planetei.
luăm în considerare suprafe țe le mari)
• Acesta provine atât din surse naturale (respira ție, descompunere a
o vaporii de apă trec prin atmosferă în cicluri foarte rapide materiei organice, incendii forestiere naturale), cât și antropice
(arderea combustibililor fosili, modificări ale utilizării terenului (în
principal defri șări), arderea biomasei, activită ți industriale etc.
GAZE CU EFECT DE SERĂ

Metan Oxizii de azot


Este o substan ță care apare sub formă de gaz la temperaturi și presiuni NOX - sunt compu și de azot și oxigen gazo și care se formează
obișnuite. Este incolor și greu solubil în apă în faza sa lichidă.  60% în ardere cu exces de oxigen și temperaturi ridicate. Acestea sunt
din emisiile sale la nivel mondial este de origine antropică, în principal eliberate în aer din evacuarea autovehiculelor (în special motorină și
din activită ți agricole și alte activită ți umane. De și provine și din combustie slabă), arderea cărbunelui, petrolului sau gazelor naturale
descompunerea de șeurilor organice, surse naturale, extrac ția și în timpul proceselor precum sudarea cu arc, galvanizarea, gravarea
combustibililor fosili etc. În condi țiile în care nu există oxigen. metalelor și detonarea dinamitei.

Ozon
Ozonul (O3), la temperatura și presiunea ambiantă, este un gaz incolor cu miros în țepător, care în concentra ții mari poate deveni albăstrui. Principala
sa proprietate este că este un oxidant foarte puternic, fiind cunoscut mai ales pentru rolul important pe care îl joacă în atmosferă. Ozonul stratosferic
acționează ca un filtru care nu lasă să treacă radiații UV dăunătoare la suprafa ța pământului. Cu toate acestea, dacă ozonul este prezent în zona cea
mai joasă a atmosferei (troposferă), acesta poate provoca, în concentra ție suficientă, deteriorarea vegeta ției.
 
 
EFECTUL DE SERĂ PE ALTE CORPURI

• După cum știm, efectul de seră este prezent în atmosfera majorității planetelor și chiar a sateliților lor. Înainte să abordăm mai
profund subiectul, să vedem ce se întâmplă în alte locuri.
• În cazul vecinei noastre din sistemul solar, planeta Venus, cercetătorii cred că aceasta nu era foarte diferită de Pământ,
conținând chiar și apă. Dar ceva s-a întâmplat, care a declanșat un efect de seră devastator. Apa, care în stare gazoasă poate
contribui la efectul de seră, s-a evaporat și a ajuns în atmosferă, unde treptat s-a acumulat, iar planeta s-a încălzit.
• Acum, știm că în componența atmosferei lui Venus se află 96.5% dioxid de carbon, lucru ce a crescut temperatura de la
suprafață până la aproximativ 450 grade Celsius. Astfel, o planetă foarte similară cu Pământul în multe privințe, s-a
transformat într-un infern în care nici sondele spațiale nu pot rezista.
• Dacă ne uităm la Lună, observăm ce efecte are lipsa unui efect de seră. Din moment ce satelitul nostru nu are o atmosferă,
temperaturile pot varia drastic între zi și noapte: 120 grade Celsius ziua, și -170 grade noaptea (de remarcat că o zi și o
noapte lunară durează fiecare cca. 14 zile pământene).
CONSECINȚELE EFECTULUI DE SERĂ
După cum am văzut deja, efectul de seră nu este „răul ” propriu-zis, ci creșterea sa progresivă. Pe măsură ce activitățile
umane cresc, vedem cum cresc emisiile de gaze cu efect de seră și cum de fiecare dată cresc mai mult temperaturile medii
ale planetei. Acest lucru poate avea consecințe foarte grave atât pentru mediu, cât și pentru oameni și modul lor de viață.

Consecințele pe care le poate provoca efectul de seră sunt :


 Creșterea temperaturii medii a planetei.
 Creșterea secetei în unele zone și inundațiile în altele.
 O frecvență mai mare de formare a uraganelor.
 Dezghețarea progresivă a capacelor polare, cu creșterea consecventă a nivelului oceanului.
 O creștere a precipitațiilor la nivel planetar (va ploua în mai puține zile și mai torențial).
 Creșterea numărului de zile fierbinți, transpuse în valuri de căldură.
 Distrugerea ecosistemelor.
CE PUTEM FACE?
 Principala soluție ar fi eliminarea gazelor cu efect de seră. Conform unui studiu realizat de IPCC, trebuie să scădem
intensitatea poluării cu 45% până în 2030 și să ajungă la 0 până în 2050 pentru a evita cele mai grave impacte ale
încălzirii globale.
 Astfel, în 2016 a avut loc Acordul de la Paris, o înțelegere între 73 de țări care are ca scop păstrarea creșterii
temperaturii globale sub două grade Celsius și scăderea emisiilor de dioxid de carbon provenite din arderea de
combustibili fosili.
 Dacă nu se iau urgent decizii privitoare la încălzirea globală cauzată de efectul de seră, vom avea de înfruntat consecințe
pentru care nu suntem pregătiți. Creșterea nivelului mării, acidifierea oceanelor, extincția în masă vor distruge viața așa
cum o știm.
BIBLIOGRAFIE

S-ar putea să vă placă și