Sunteți pe pagina 1din 24

NUTRIȚIA ÎN LUMEA VIE

Tipuri de nutriție în lumea vie

După de sursa de carbon utilizată de organism :

•Nutriția autotrofă,carbonul fiind luat din substanțe anorganice (CO2).


După sursa de energie utilizată în sinteza de substanțe organice din substanțe anorganice,
nutriție autotrofă este de două tipuri:
- fotosinteza - organismele utilizează energie luminoasă ;
- chemosinteza - organismele utilizează energie chimică rezultată din oxidarea unor substanțe
anorganice din mediu.

•Nutriția hetrotrofă, sursa de carbon fiind reprezentată de substanțele organice produse de alte
organisme.
După sursa nutritivă utilizată, organismele heterotrofe se clasifică în:
- saprofite - bacteriile de fermentație, de putrefacție, fungii; folosesc ca hrană resturile vegetale și
animale în descompunere;
- parazite – reprezentanți în toate regnurile; își procură hrana din organismele vii;
-holozoice – majoritatea animalelor libere, cu tub digestiv de-a lungul căruia are loc digestia
NUTRIȚIA AUTOTROFĂ
FOTOSINTEZA

Procesul biologic prin care plantele verzi


sintetizează substanțele organice și eliberează O2
pornind de la apă și săruri minerale, folosind ca
sursă de carbon dioxidul de carbon și ca sursă de
energie energia luminoasă, în prezența pigmenților
clorofilieni.

Ecuația fotosintezei

Energie luminoasă
6H2O + săruri minerale + 6CO2 C H O (glucoză) + 6O2
Pigmenți clorofilieni6 12 6

Locul desfășurării fotosintezei


- în CLOROPLASTE, organite specializate în care se găsesc pigmenții clorofilieni: clorofila a și
clorofila b; ambele absorb energia luminoasă, dar numai clorofila a o poate converti în
energie chimică .
- în toate organele verzi ale plantei, organul principal FRUNZA (adaptări: țesut asimilator
bogat în cloroplaste, epidermă cu stomate, suprafață mare de contact, vase
conducătoare)
Fazele fotosintezei

Faza de lumină Faza de întuneric


- are loc în grana cloroplastelor - are loc în stroma cloroplastelor;
- constă în fotoliza apei - constă în sinteza substanțelor organice;
2H2O 2H2 + O2 - folosește ca sursă de carbon - CO2
se eliberează: atmosferic;
- H2 necesar fazei de întuneric; - folosește ca sursă de energie,energia
- O2 necesar respirației; chimică înglobată în ATP.
- energie înglobată în ATP.
Procedee de evidențiere a procesului de fotosinteză

1. Evidențierea după O2 produs .


Eliminarea oxigenului sub formă de bule
demonstrează faptul că planta acvatică
expusă la lumină face fotosinteză.

2. Evidențierea după CO2 absorbit. Planta acvatică este introdusă în apă fiartă și
răcită. Se observă că nu degajă bule nici dacă va fi expusă la lumină puternică.
Faptul că planta nu face fotosinteză demonstrează utilizarea CO2 ca sursă de
carbon de către plantă.

3. Evidențierea după substanța organică produsă. Prin fotosinteză se produce


amidon, care se va colora în albastru dacă se folosește ca indicator iodul.
IMPORTANȚA FOTOSINTEZEI

Sursă principală de substanțe organice, hrană


pentru toate organismele heterotofe din
ecosistem.
Menține constantă compoziția atmosferei în
echilibru cu respirația organismelor și arderile - se
produce O2 și se utilizează CO2.
Conectează biosfera la energia solară.
Are importanță practică deoarece determină
direct producția agricolă, silvică și indirect pe cea
zootehnică.
NUTRIȚIA HETEROTROFĂ
Procesul prin care organismele își iau substanțe hrănitoare gata preparate din
mediu

 Nutriția saprofită
Organismele saprofite absorb substanțele organice, dizolvate în apă, din mediul în care
trăiesc; substanțele organice complexe, insolubile, sunt descompuse în vederea absorției în
substanțe mai simple, solubile.
Caracteristică unor bacterii și ciuperci.
La fungi, există saprofite:
– omnivore (utilizează mai multe tipuri de
substanțe organice, ex. mucegaiul alb);
- specializate (utilizează un singur tip de substanță organică, ex.Mycoderma aceti care
transformă alcoolul etilic în acid acetic).
Importanța saprofitelor în natură
- descompun resturile organice în minerale care sunt cedate solului și absorbite alături de apă de
către plante; astfel au rol în circuitul elementelor în natură și igienizarea mediului;
- saprofitele modificate genetic sunt folosite în distrugere unor poluanți;
- folosite în industria farmaceutică la obținere unor medicamente.
NUTRIȚIA HETEROTROFĂ
 Nutriția parazită
Organismele își iau substanțele hrănitoare din organisme vii (gazdă) pe care le
parazitează, le produc modificări metabolice și le determină boli numite:
- bacterioze - cauzate de bacterii;
- micoze - cauzate de ciuperci .

Nutriția parazită la plantele superioare


Sunt plante care și-au pierdut clorofila și extrag substanțe organice din alte plante
cu ajutorul haustorilor care ajung până la fasciculele conducătoare ale plantei gazdă.
Ex: cuscuta (torțelul), lupoaia, muma-pădurii.
Nutriția heterotrofă

 Nutriția simbiontă
Simbioza este o asociere dintre două organisme bazată pe ajutor reciproc
pentru a realiza: apararea, răspândirea, hrănirea.
LICHENII sunt organisme rezultate în urma simbiozei dintre o algă unicelulară
verde sau o cianobacterie și o ciupercă.
Ciuperca furnizează algei apa și sărurile minerale.
Alga furnizeză ciupercii substanțele organice produse prin fotosinteză.

Lichenul galben
Digestia la animale

Digestia reprezintă totalitatea transformărilor mecanice, fizice și chimice pe care le suferă


substanțele organice complexe până la transformarea lor în substanțe organice simple sau
nutrimente absorbabile.
Digestia se poate realiza:
1. Intracelular
• La protozoare, spongieri, celenterate.
• Hrana este înglobată în citoplasmă prin
fagocitoză și pinocitoză cu ajutorul unor vacuole
digestive.
• Vacuola digestivă fuzionează cu un lizozom.
• Se menține și la organismele evoluate, dar nu
cu funcție de hrănire, ci ca mecanism al imunității.
2. Extracelular
• Caracteristică organismelor ce prezintă sistem digestiv, la nivelul căruia se realizează
procesele de digestie, după ce hrana a fost ingerată pe cale bucală.
SISTEMUL DIGESTIV LA MAMIFERE

• Este alcătuit din :


- tub digestiv cardia

- glande anexe
cavitate bucală

Antru piloric

faringe

valvula ilio-
cecală
GLANDE ANEXE
1. Glandele salivare - secretă saliva, lichid incolor, cu ph ușor acid, ce conține:
-apă, mucus, ioni minerali,lizozim, enzimă-amilaza salivară (ptialina)
2. Ficatul - cea mai mare glandă anexă a tubului digestiv, roșcat –maroniu.
Alcătuit din lobi hepatici, formați din lobuli (unitatea de bază).
Vascularizația ficatului cuprinde:
- circulație nutritivă - prin artera hepatică
- circulație funcțională - prin vena portă
Secretă bila, care se acumulează în perioadele interdigestive în vezica biliară, cu următoarea
compoziție: -apă, săruri biliare ( emulsionează grăsimile, activează lipaza, ajută la absorția
acizilor grași), pigmenți biliari, colesterol și lecitină ( care asigură absorția grăsimilor). Nu
conține enzime.
3. Pancreas - glandă mixtă. Partea exocrină secretă sucul pancreatic cu următoarea
compoziție: apă, mucus, bicarbonat de sodiu și enzime:
- proteolitice: tripsina, chemotripsina, carboxipeptidaze, elastaza, colagenaza.
- lipolitice: lipaza pancreatică.
- glicolitice: amilaza pancreatică care acționează asupra amidonului crud.
Partea endocrină secretă hormonii: insulina și glucagonul.
Cavitatea bucală şi digestia bucală
Cavitatea bucală este sectorul de recepţie al hranei, unde au loc procese de:
 Masticație, care se realizează cu ajutorul:
- dinților - incisivi , cu rol de tăiere, funcţionează prin forfecare, sunt mari şi cu creştere
continuă la rozătoare; canini, cu rol de sfâşiere, la carnivore sunt mari; premolari şi
molari, mărunţesc hrana, au zimţi la ierbivore, creste înalte la carnivore, relief rotunjit
la omnivore
- limbii – organ musculos, cu rol în masticaţie, deglutiţie, gust.
- mușchilor masticatori.
 Secreția salivară și impregnarea alimentelor cu salivă pentru a forma bolul alimentar;
 Digestia chimică realizată cu ajutorul enzimei ptialină (amilază salivară) - o enzimă
glicolitică, care transformă amidonul preparat până la dextrine și maltoză.

Rezultatul digestiei bucale este bolul alimentar şi este înghiţit, proces numit deglutiţie
Stomacul şi digestia gastrică
Stomacul:
- organ cavitar cu rol în depozitarea temporară a hranei și digestie;
- localizat în partea superioară a cavității abdominale,
sub mușchiul diafragmă;
- majoritatea mamiferelor au stomac unicameral, doar la ierbivorele
rumegătoare este tetracameral.
Digestia gastrică se realizează sub acțiunea:
- musculaturii cu dispoziție circulară, longitudinală și oblică;
- sucului gastric secretat de glandele gastrice.
Compoziția sucului gastric: apă, mucus, ioni minerali, HCI
și enzime:
- proteolitice - pepsina, labfermentul.
- lipolitice - lipaza gastrică.
HCl - rol
- activează pepsina gastrică,
- creează un mediu acid necesar pepsinei,
- acțiune antiseptică.
În urma digestiei gastrice se formează chimul gastric.
Intestinul subţire. Digestia intestinală
Absorţia intestinală

Intestinul subțire este căptușit cu o mucoasă intestinală, adaptată


pentru digestie și specializată pentru realizarea absorbției
nutrimentelor:
- pliuri mari (valvule conivente);
- vilozități intestinale, ce au la interior o bogată
rețea de capilare și un vas central limfatic;
- microvili la polul apical al celulelor intestinale.
Glandele intestinale secretă sucul intestinal, ale
cărui enzime acționează la suprafața mucoasei
intestinale:
- proteolitice: peptidaze;
- lipolitice: lipaza intestinală;
-glicolitice: dizaharidaze (maltaza, lactaza, zaharaza).

Lungimea intestinului subțire este adaptată tipului de nutriție


(scurt la carnivore, mediu la omnivore, lung la ierbivore).
Digestia intestinală
Absorţia intestinală. Intestinul gros

Digestia intestinală se realizează în special în duoden sub acțiunea: bilei produsă de ficat,
sucului pancreatic produs de pancreas și sucului intestinal produs de glandele intestinale.

În concluzie, produșii finali ai digestiei sunt:


- aminoacizii, rezultați din digestia proteinelor;
- glucoza, rezultată din digestia glucidelor;
- acizii grași și glicerina, rezultate din digestia lipidelor.

Absorția intestinală constă în:


- trecerea produșilor finali de digestie
în sânge și limfă;
- recuperarea apei și a ionilor minerali din sucurile
digestive.

INTESTINUL GROS
În intestinul gros au loc procese de reabsorție a apei,
de fermentație, de putrefacție.
Aceste procese au loc sub acțiunea unor bacterii
simbionte, ele aparțin unor specii diferite și se hrănesc saprofit cu conținutul
intestinal, producând substanțe utile gazdei, cum sunt vitaminele (K, B12).
BOLI ALE SISTEMULUI DIGESTIV
1. Gastrita
Cauze: iritații produse de alcool, tutun, consum de alimente alterate, mâncăruri fierbinți.
Manifestări: indispoziție, greață, dureri de cap, vărsături, dureri gastrice, regurgitări.
Prevenire: evitarea consumului de alimente prăjite, prea fierbinți, prea reci, bogate în condimente
iuți, evitarea consumului abuziv de alcool și tutun.
2. Ulcerul gastro-duodenal:
Cauze: acțiunea corozivă a HCl, prezența Helycobacter pylori.
Manifestări: leziuni în stomac/duoden, senzație de arsură, foame dureroasă, balonare.
Prevenire: evitarea consumului excesiv de alcool și tutun, mâncarea să fie corect preparată,
conservarea corectă a alimentelor.
3. Hepatita
Cauze: virusurile hepatice: A (prin alimente contaminate, mâini nespălate); B și C (prin sânge
contaminat, salivă, spermă).
Manifestări: tulburări digestive, icter,materii fecale decolorate, urina închisă la culoare, oboselă,
mărirea volumului ficatului.
Prevenire: respectarea regulilor de igienă.
4. Toxiinfecțiile alimentare
Cauze: toxine prin consum de ciuperci neavizate, alimente alterate și gătite insuficient.
Manifestări: greață, vomă, diaree, febră, dureri de cap.
Prevenire: evitarea consumului de alimente alterate, respectarea regulilor de igienă.
TEST (conform modelului MEC)
Subiectul 1.
A.
Scrieți noțiunile cu care trebuie completate spațiile libere din afirmația următoare, astfel încât să fie
corectă:
La mamiferele ierbivore rumegătoare stomacul este format din.........., ciur, foios
și ..........
R: burduf ; cheag .
B.
Dați două exemple de sucuri digestive care acționează la nivelul intestinului subțire; precizați organele
care produc sucurile digestive.
R: bila , ficat ; sucul pancreatic , pancreas .
C.
Scrieți litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Bila acționează în : R - c
a. stomac; b. pancreasul exocrin;
c. intestinul subțire; d. ficat.
2. Mărirea volumului ficatului apare în: R - c
a. gastrită; b. ulcer duodenal;
c. hepatită; d. apendicită.
3. Nu conține enzime glicolitice: R: b
a. sucul intestinal; b. sucul gastric
c. saliva; d. sucul pancreatic
4. Tripsina atacă: R: b
a. glucidele b. proteinele;
c. lipidele; d. acizii grași.
5. Este o enzimă proteolitică a sucului pancreatic: R: b
a. pepsina b. tripsina;
c. lipaza pancreatică d. dizaharidaza.
D. Citiți cu atenție afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți în
dreptul cifrei corespunzătoare litera A. Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți în dreptul
cifrei corespunzătoare litera F și modificați parțial afirmația pentru ca aceasta să devină
adevărată. Folosiți, în acest scop, informația științifică adecvată.
1. Intestinul gros prezintă duoden, colon și rect.
2. Ficatul prezintă două vascularizații, una funcțională și una nutritivă.
3. Fotosinteza este un mod de nutriție heterotof.
1 F Intestinul gros prezintă cecum, colon și rect.
2A
3 F Fotosinteza este un mod de nutriție autotrof.
Subiectul 2
A.
La animale, digestia este extracelulară, realizată la nivelul tubului digestiv.
a. Precizați 3 organe care aparțin tubului digestiv și în care se realizează digestia
chimică.
b. Caracterizați o boală a sistemului digestiv la om, precizând denumirea bolii,
două cauze, o manifestare, un mod de prevenire.
c. Calculați cantitatea de apă din sucul biliar secretat în 24 de ore, știind
următoarele:
- cantitate secretată zilnic este în medie de 700ml/24 h;
- apa reprezintă 90% din volumul sucului biliar.
d. Completați problema cu o altă cerință pe care o formulați voi și rezolvați
cerința.
a. Cavitatea bucală, stomacul, intestinul subțire.
b. Gastrita; cauze - iritații produse de alcool, consumul de alimente alterate;
manifestare - dureri gastrice; prevenire - evitarea consumului de alimente
alterate.
c. 700 ml suc biliar x 90/100 =630 ml apă
d. Cerința: - calculați cantitatea de bilă secretată într-o săptămână.
-rezolvarea cerinței: 630 mIx 7 zile=4410ml bilă=4,410 l bilă
B.
În lumea vie există mai multe tipuri de nutriție.
a. Enumerați două tipuri de nutriție întălnite în lumea vie
b. Dați un exemplu de organism pentru unul din tipurile de nutriție
menționate și explicați motivul pentru care au acest tip de nutriție.
c. Precizați două metode de evidențiere a fotosintezei.
d. Enumerați produșii finali de digestie.

a. Autotrofă, heterotofă.
b. Plantele au nutriție autotrofă, deoarece conțin cloroplaste care au
pigmenți clorofilieni și pot realiza procesul de fotosinteză.
c. După O2 produs, după consumul de CO2.
d. Aminoacizi, glucoză, acizii grași și glicerină.
Subiectul III
1.
La nivelul intestinului subțire au loc procese de digestie și absorbție.
a. Comparați lungimea intestinului subțire la două grupe de mamifere.
b. Precizați patru particularități structurale ale intestinului subțire care determină mărirea
suprafeței de digestie și absorbție
c. Construiți 4 enunțuri afirmative, câte 2 pentru fiecare conținut, utilizând limbajul științific
adecvat. Folosiți în acest scop, informații referitoare la următoarele conținuturi:
- licheni;
- boli ale sistemului digestiv.
a. Scurt la carnivore, lung la ierbivore .
b. Anse intestinale, valvule conivente, vilozități intestinale, microvili.
c. Lichenii au nutriție simbiontă.
Lichenii sunt organisme rezultate în urma simbiozei dintre o algă unicelulară verde și o
ciupercă.
Toxiinfecțiile alimentare se manifestă prin tulburări digestive.
O cauză în apariția ulcerului gastro-duodenal este acțiunea corozivă HCI.
2.
Nutriția în lumea vie.
a. Enumerați patru sucuri digestive.
b. O asemănare și deosebire clorofila a și clorofila b.
c. Alcătuiți un minieseu intitulat Fotosinteza, cel mai important proces de pe
planetă, folosind informația științifică adecvată.
În acest scop, respectați următoarele etape:
-enumerarea a 6 noțiuni specifice acestei teme
-construire, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-
patru fraze, folosind corect și în corelație noțiunile enumerate.

a. Saliva, sucul gastric, sucul intestinal, bila.


b. Ambele clorofile absorb energia luminoasă; numai clorofila a convertește
energia luminoasă în energie chimică.
c. Noțiuni enumerate: substanță organică, substanță anorganică, oxigen, cloroplast,
faza de lumină, faza de întuneric.
Fotosinteza este procesul biologic prin care planta transformă substanța
anorganică în substanță organică, în prezența luminii și a clorofilei. Procesul are loc în
două faze: faza de lumină și faza de întuneric la nivelul cloroplastului.
Un rezultat important al fotosintezei este producerea oxigenului care este un gaz
vital.
SUCCES!

S-ar putea să vă placă și