Sunteți pe pagina 1din 10

INFORMAȚII INTRODUCTIVE:

Apărut în 1930, romanul interbelic Baltagul are


o ,,construcție narativă polifonică” ce face
posibilă ,,interpretarea multiplă a discursului narativ”
(Paul Georgescu, Polivalența necesară):
roman mitic
roman social/monografic
roman polițist
roman inițiatic (bildungsroman)
roman de dragoste
Încadrarea în curent: REALISM
Obiectivitate în surprinderea în limitele adevărului a
vieții muntenilor (cu obiceiurile străvechi, individuale
și colective, dar și cu semnele adaptării la nou)
Verosimilitatea relațiilor interumane, care nu exclud
interese economice meschine
Stilul obiectiv și atitudinea în general neutră a
naratorului extradiegetic și omniscient
SEMNIFICAȚIA TITLULUI
Securea cu două tăișuri face aluzie, pe de o parte la
arma crimei, iar pe de altă parte la arma ce va restabili
dreptatea
TEMA ȘI VIZIUNEA AUTORULUI
DESPRE LUME
Tema: viața oierilor din Viziunea sadoveniană
zona montană a Moldovei, asupra vieții muntenilor este una,
pe de o parte, monografică,
cu tradițiile și obiceiurile vizibilă în consemnarea tradițiilor
lor și a superstițiilor în mijlocul
cărora trăiesc, iar –pe de altă
parte- profund realistă, prin
înregistrarea fără sentimentalism
a răutății umane, a dorinței de
parvenire prin crimă și
înșelăciune, a năruirii societății
arhaice prin apariția noilor
realități economice, a neputinței
autorităților de a face dreptate, a
inteligenței unei femei fără carte,
ghidată de datoria morală a
datoriei de a elucida ce i s-a
întâmplat soțului ei.
REPERE SPAȚIO-TEMPORALE
de toamna( Sf. Andrei) până primăvara (Postul Mare)
Măgura Tarcăului, Călugăreni, Farcașa, Borca, Cruci,
Vatra Dornei, Broșteni, Sabasa, Suha
ARTA NARATIVĂ
Narațiunea- modul de expunere predominant,
completat de descrierea de atmosferă și cea
portretistică, precum și de dialog ce întreține
dinamismul întâmplărilor
Pe lângă modalitățile clasice, Sadoveanu apelează și la
tehnici moderne, precum stilul indirect liber și
monologul interior
STRUCTURĂ
 16 capitole
 Incipit: rememorarea poveștii anecdotice spuse de Nechifor Lipan,
semnificativă pentru portretizarea munteanului
 Final: după ce îi biruie pe cei doi ucigași, munteanca se simte
ca ,,trezită din nou de griji multe” îndreptate către viitorul apropiat
(praznicul de 40 de zile) și cel mai îndepărtat (căsătoria Minodorei),
căci viața va continua (,,lumea are o coerență pe care moartea lui
Lipan n-a distrus-o”- N. Manolescu)
 Conflictul : interior (trăirile interioare ale Vitoriei) și exterior (cu Ilie
Cuțui și Calistrat Bogza)
MOMENTELE SUBIECTULUI
Expozițiunea: îngrijorarea Vitoriei din pricina
întârzierii soțului
Intriga: evidențierea absenței lui Nechifor (semne
rău-prevestitoare)
Desfășurarea acțiunii: ilustrarea drumului parcurs
de Vitoria și de fiul ei, Gheorghiță, în căutarea lui
Nechifor
Punctul culminant: demascarea ucigașilor, la
parastasul lui Lipan
Deznodământul: Calistrat Bogza își recunoaște fapta
și îi cere iertare femeii
SCENE SEMNIFICATIVE
Scena coborârii lui Gheorghiță în prăpastie-
bildungsroman
Confruntarea dintre Vitoria și Calistrat Bogza-
demonstrează inteligența și energia protagonistei, dar
și încheierea procesului de maturizare a lui
Gheorghiță
,,BALTAGUL”
de Mihail Sadoveanu

TEMA ȘI VIZIUNEA AUTORULUI

S-ar putea să vă placă și