Sunteți pe pagina 1din 2

1. Care sunt membrii familiei Moromete?

 Ilie ,Guica, Rădița,Tita,Ilinca, Achim, Nilă,Paraschiv,


 Ilie ,Catrina, Achim, Nilă,Paraschiv,Tita,Ilinca, Niculae
 Ilie ,Guica, Tita,Ilinca, Catrina, Niculae, Paraschiv
 Achim, Nilă,Paraschiv,Tita,Ilinca, Ilie ,Catrina
2. Care sunt reperele spațio-temporale din primul volum?
 De sâmbătă până duminică seara, Siliștea-Gumești
 Înaintea celui de-al doilea război mondial, Siliștea-Gumești
 Cu 10 ani mai mare decât Catrina, în Câmpia Dunării
 Om între două vârste, când numai mari nenorociri sau bucurii mai pot schimba firea
cuiva, Câmpia Dunării
3. Care sunt prietenii lui Ilie Moromete?
 Din Vasilescu, Cocoșel, Jupuitu, Tudor Bălosu
 Traian al lui Pisică, Aristide, Bălosu, Birică
 Iocan, Dumitru a lui Nae, Din Vasilescu, Cocoșilă
 Victor Bălosu, Parizianu, Iocan, Cocoșilă
4. Care sunt preocupările lui Ilie Moromete, acuzate de către Catrina?
 Vorba și tutunul
 Lenea, spiritul meditativ
 Lipsa de comunicare cu copii, nu se ține de cuvânt
 Egoismul, lipsa de sensibilitate

5. Guica îi influențează negativ pe copiii din prima căsătorie a lui Moromete pentru că:
 e invidioasă pentru că ea nu are familie
 nu mai are acces la moștenirea părintească
 ar fi vrut ca Ilie să nu se căsătorească, ptr a-i educa ea pe cei trei băieți și a stăpâni
gospodăria fratelui
 este o fire sucită, ce distruge totul în jur
6. Care este motivul pentru care Ilie Moromete taie salcâmul:
 Pentru că aude că vine Jupuitu cu strângerea dărilor
 Ca să strângă banii în sân
 Ca să râdă de naivitatea fiilor: „ca să se mire proștii″
 Ca să –l trimită pe Niculae la școală
7. Cine îi ia apărarea lui Niculae după ce este bătut:
 Paraschiv
 Nilă
 Ilie
 Achim
8. Câți copii are Tudor Bălosu?
 Trei, doi băieți și o fată
 Doi, pe Victor și Polina
 Trei, două fete și un băiat
 Nu avea copii
9. Polina se căsătorește cu Birică pentru că:
 Era bogat
 E obligată de tată
 Din dragoste
 Era încăpățânată
10. Personajul imaginar, Bâznae, căruia Ilie i se adresează la piatra albă de hotar reprezintă:
 Copiii nerecunoscători, supărați pentru că i-a bătut
 Copiii incapabili să înțeleagă valorile tradiționale: familia, pământul, munca
 Un prieten căruia Moromete i se confesează
 Un alter-ego al lui Moromete, căruia el i se plânge

Notă: răspunsurile corecte sunt:


1. B;2.B; 3. C; 4. A; 5. C; 6. A; 7. D; 8. C; 9. C; 10. b

S-ar putea să vă placă și