Sunteți pe pagina 1din 59

1.

AZI, VENIM, O FECIOARĂ,


LÂNGĂ-AL TĂU SFÂNT ALTAR;
LUPTA NU NE-NFIOARĂ,
CÂND NE-AJUŢI CU-AL TĂU HAR.

REFR. MAICĂ SFÂNTĂ, NOI TE SLĂVIM,


DĂ-NE HARUL SĂ TE IUBIM
ŞI CU TINE-N CERURI SĂ FIM.
2. VIAŢA NI-I ZBUCIUMATĂ
DE PREA GRELE FURTUNI;
TE RUGĂM PREACURATĂ
LA AL TĂU PIEPT SĂ NE-ADUNI.

REFR. MAICĂ SFÂNTĂ, NOI TE SLĂVIM,


DĂ-NE HARUL SĂ TE IUBIM
ŞI CU TINE-N CERURI SĂ FIM.
3. NOI, DORIM, O REGINĂ,
SĂ-I SLUJIM LUI ISUS;
TU, NOIAN DE LUMINĂ,
DĂ-NE HARURI DE SUS.

REFR. MAICĂ SFÂNTĂ, NOI TE SLĂVIM,


DĂ-NE HARUL SĂ TE IUBIM
ŞI CU TINE-N CERURI SĂ FIM.
4. IAR CÂND VIAŢA APUNE
ÎNTR-AL MORŢII MISTER,
BUNĂ MAMĂ, CONDU-NE
LÂNGĂ TINE ÎN CER.

REFR. MAICĂ SFÂNTĂ, NOI TE SLĂVIM,


DĂ-NE HARUL SĂ TE IUBIM
ŞI CU TINE-N CERURI SĂ FIM.
REFR. KYRIE ELEISON (bis)

1.DOAMNE-NDURĂ-TE DE NOI.
2.CRISTOASE-NDURĂ-TE DE NOI.
3.DOAMNE-NDURĂ-TE DE NOI.
R
GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO!

ŞI PACE PE PĂMÂNT OAMENILOR DE BUNĂ-


1

VOINŢĂ. TE LĂUDĂM, TE BINECUVÂNTĂM, TE


ADORĂM, TE PREAMĂRIM, DOAMNE DUMNE-
ZEULE, ÎMPĂRATE CERESC. DUMNEZEULE,
PĂRINTE ATOTPUTERNIC, ÎŢI MULŢUMIM ŢIE
PENTRU SLAVA TA CEA MARE.
R
GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO!

DOAMNE FIULE, UNUL NĂSCUT, ISUSE CRIS-


2

TOASE, DOAMNE DUMNEZEULE, MIELUL LUI


DUMNEZEU, FIUL TATĂLUI, CARE IEI ASUPRA
TA PĂCATELE LUMII, MILUIEŞTE-NE PE NOI.
TU, CARE IEI ASUPRA TA PĂCATELE LUMII,
PRIMEŞTE RUGĂCIUNEA NOASTRĂ.
R
GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO!

TU, CARE ŞEZI DE-A DREAPTA TATĂLUI,


3

MILUIEŞTE-NE PE NOI, FIINDCĂ TU SINGUR


EŞTI SFÂNT, TU - SINGUR DOMN, TU – SINGUR
PREAÎNALT, ISUSE CRISTOASE, ÎMPREUNĂ CU
DUHUL SFÂNT, ÎNTRU MĂRIREA LUI DUMNE-
ZEU TATĂL. AMIN.
PSALMUL RESPONSORIAL:

INIMA MEA SE BUCURĂ,


ÎN DUMNEZEU MÂNTUITORUL MEU
EU V-AM ALES
1. EU V-AM ALES,
DIN OAMENI SIMPLI, BUNI
EU V-AM CHEMAT DIN LUME
CUM ERAŢI, V-AM PRIMIT
ŞI V-AM IUBIT.
REFR. PREZENŢI SUNTEM, O DOAMNE
SĂ-ŢI VESTIM CUVÂNTUL
PREZENŢI SUNTEM.
2. EU V-AM CHEMAT,
CÂND VOI MĂ PRIGONEAŢI
VOI AŢI TRĂIT CU MINE
ERA GREU, NE-AM RUGAT
ŞI-AM BIRUIT.
REFR. PREZENŢI SUNTEM, O DOAMNE
SĂ-ŢI VESTIM CUVÂNTUL
PREZENŢI SUNTEM.
3. VOI M-AŢI VĂZUT
VESTIND ŞI ÎNVĂŢÂND
VOI AŢI MAI FOST ŞI MARTORI
CÂND MUREAM, SUFEREAM
ŞI-AM ÎNVIAT.
REFR. PREZENŢI SUNTEM, O DOAMNE
SĂ-ŢI VESTIM CUVÂNTUL
PREZENŢI SUNTEM.
4. TOT EU ACUM
ÎN LUME VĂ TRIMIT
SĂ PROCLAMAŢI IUBIREA
LA IUDEI ŞI PĂGÂNI
MERGEŢI ACUM.
REFR. PREZENŢI SUNTEM, O DOAMNE
SĂ-ŢI VESTIM CUVÂNTUL
PREZENŢI SUNTEM.
5. DE SUS DIN CER
AM SĂ VĂ ÎNTĂRESC
CU DUHUL SFÂNT CEL CARE
VĂ VA DA NOI PUTERI
SĂ MĂ SLUJIŢI.
REFR. PREZENŢI SUNTEM, O DOAMNE
SĂ-ŢI VESTIM CUVÂNTUL
PREZENŢI SUNTEM.
SFÂNT, SFÂNT,
SFÂNT E DOMNUL SABAOT
SFÂNT, SFÂNT,
SFÂNT E DOMNUL SABAOT!
PLIN ESTE CERUL,
PLIN E PĂMÂNTUL
DE MĂRIREA LUI.
OSANA ÎNTR-U CEI DE SUS!
BINE ESTE CUVÂNTAT
CEL CE VINE-N-TRU
NUMELE DOMNULUI.
OSANA ÎNTRU CEI DE SUS!
DOAMNE, FĂ DIN MINE
REFR. DOAMNE, FĂ DIN MINE
1
UNDE ESTE URĂ,
EU S-ADUC IUBIRE,
UNDE E OFENSĂ,
EU S-ADUC IERTARE.
REFR. DOAMNE, FĂ DIN MINE
2
UNDE-I ÎNVRĂJBIRE,
EU S-ADUC UNIRE,
UNDE-I ÎNDOIALĂ, EU
S-ADUC CREDINŢĂ.
REFR. DOAMNE, FĂ DIN MINE
3
UNDE-I RĂTĂCIRE,
S-ADUC ADEVĂRUL,
UNDE-I DEZNĂDEJDE,
EU S-ADUC SPERANŢĂ.
REFR. DOAMNE, FĂ DIN MINE
4
UNDE-I ÎNTRISTARE,
S-ADUC BUCURIE,
UNDE-I ÎNTUNERIC, EU
S-ADUC LUMINĂ.
REFR. DOAMNE, FĂ DIN MINE
5
O, ÎNVĂŢĂTORULE, FĂ CA EU
SĂ CAUT NU ATÂT SĂ FIU
MÂNGÂIAT, CÂT SĂ MÂNGÂI
EU PE ALTUL.
REFR. DOAMNE, FĂ DIN MINE
6
O, ÎNVĂŢĂTORULE, FĂ CA EU
SĂ CAUT NU ATÂT SĂ FIU
ÎNŢELES, CÂT EU SĂ-NŢELEG
PE ALTUL.
REFR. DOAMNE, FĂ DIN MINE
7
O, ÎNVĂŢĂTORULE, FĂ CA EU
SĂ CAUT NU ATÂT SĂ FIU EU
IUBIT, CÂT EU SĂ IUBESC PE
ALTUL.
BINECUVÂNTATĂ EŞTI
1.BINECUVÂNTATĂ EŞTI,
BUNA NOASTRĂ MAMĂ,
CORURILE ÎNGEREŞTI,
JUBILÂND TE-ACLAMĂ:
REFR. SLAVĂ ŢIE, O, MARIE
SLAVĂ ŢIE-N VEŞNICIE!
TE SALUTĂM,
TE LĂUDĂM, O, MARIE!
2.TU EŞTI MAICA LUI ISUS,
TU EŞTI STEAUA MĂRII,
EŞTI UN PARADIS NESPUS,
ARCĂ A SALVĂRII.
REFR. SLAVĂ ŢIE, O, MARIE
SLAVĂ ŢIE-N VEŞNICIE!
TE SALUTĂM,
TE LĂUDĂM, O, MARIE!
3.EŞTI SPERANŢA TUTUROR,
INIMĂ DE MAMĂ,
SPRIJIN EŞTI ŞI AJUTOR
CELOR CE TE CHEAMĂ.
REFR. SLAVĂ ŢIE, O, MARIE
SLAVĂ ŢIE-N VEŞNICIE!
TE SALUTĂM,
TE LĂUDĂM, O, MARIE!
4.SUFLETUL CE TE-A-NDRĂGIT
ARE FERICIRE;
EL E PURURI OCROTIT
DE A TA IUBIRE.
REFR. SLAVĂ ŢIE, O, MARIE
SLAVĂ ŢIE-N VEŞNICIE!
TE SALUTĂM,
TE LĂUDĂM, O, MARIE!
5. CÂND AL MORŢII NOASTRE PRAG
ÎL VOM TRECE-ODATĂ,
TE VOM PREAMĂRI CU DRAG
VEŞNICIA TOATĂ.
REFR. SLAVĂ ŢIE, O, MARIE
SLAVĂ ŢIE-N VEŞNICIE!
TE SALUTĂM,
TE LĂUDĂM, O, MARIE!

S-ar putea să vă placă și