Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTAN A FACULTATEA DE ISTORIE I TIIN E POLITICE SPECIALIZARE: RELA II INTERNA IONALE I STUDII EUROPENE CURS GLOBALISM

I GLOBALIZARE TITULAR CURS: LECT.UNIV.DRD. MO NIANU CRISTIAN SEMINAR: PREP. FEDELE ANA-MARIA

SEMINAR 1


Tematic seminar;  Bibliografie.

TEMATICA SEMINAR
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Globalism, globalizare - abord ri conceptuale. Istoric. Globalizarea financiar . Crize economice, offshore-uri, paradisuri fiscale. Globalizarea cultural . Globalizare i mi care. Globalizarea sistemului de r zboi: securitate global , securitate regional , securitate na ional . Globalizarea sistemului de r zboi: arma economic ; geopolitica i geostrategia r zboiului. Terorismul i implica iile globale. Globalizarea i mediul nconjur tor. Globalizarea politicii. Globalizarea - o singur planet . Efectele globaliz rii. Pro sau contra globaliz rii.

BIBLIOGRAFIE SEMINAR
I. DIC IONARE, ENCICLOPEDII
Guillochon,

Bernard; Mica enciclopedie Larousse (din Colec ia Enciclopedii Rao), Globalizarea - o singur planet , proiecte divergente, Editura Rao Books, Bucure ti, 2003; (Globalizarea desemneaz ansamblul fenomenelor ce rezult din deschiderea crescnd a economiilor spre m rfuri i capitaluri str ine. C utarea de c tre intreprinderi a celor mai bune oportunit i de profit, organizarea de produc ii la nivel global i rapiditatea de circula ie a informa iei stimuleaz schimburile ntre na iuni. n acest din urm caz se vorbe te despre "globalizare financiar ". Grupurile gigant precum Ford, Coca-Cola sau IBM sunt implantate n mai multe zeci de ri, n c utarea unei mini de lucru ieftine i a unor pie e vaste. Cartea de fat i propune s construiasc un portret complet al aspectelor complexe i contradictorii ale acestui fenomen multiform.); = a reuni ntr-un tot elementele disparate; Modializare = a face ceva s devin mondial, a r spndi n lumea ntreag (cf. Petit Larousse illustre dictionar, Paris, Larousse, 1987, pp. 649, pp. 649; 459).

Globalizare

BIBLIOGRAFIE SEMINAR
II. LUCR RI GENERALE I SPECIALE
Bari, Ioan, Bari, Ioan, Bauman,

Probleme globale contemporane, Editura Economic , Bucure ti, 2003; Globalizarea economiei, Editura Economic , Bucure ti, 2005;

Zygmunt, Globalizarea i efectele ei sociale, Editura Antet, Filipe tii de Trg(PH); (Metoda incisiv de analiz a lui Bauman, reputat sociolog, este un bun antidot pentru exuberan a celor care cred c vor scoate beneficii din noul ritm al vie ii moderne, f r a- i asuma nici un risc. Contribu ie major la dezbaterea actual asupra naturii, istoriei i consecin elor trend-ului globaliz rii, lucrarea se afla deja pe masa de lucru a tuturor efilor de stat.);

Ulrich, Ce este globalizarea? Erori ale globalismului, rspunsuri la globalizare, Editura Trei, Bucuresti, 2003;

Beck,

BIBLIOGRAFIE SEMINAR
II. LUCR RI GENERALE I SPECIALE David; McGrew, Anthony; Goldblatt, David; Perraton, Jonathan, Transform ri globale. Politica, economie i cultur , Editura Polirom, Ia i, 2004; ("Opera fundamental asupra globaliz rii." (James N. Rosenau). Cartea este cel mai sistematic raport cu privire la evolu ia procesului de globalizare. Autorii clarific no iunea de "globalizare" i plaseaz dezvolt rile contemporane ntr-un context istoric. Ofer descrieri detaliate ale modului n care faza actual a globaliz rii transform societ ile moderne la nivel politic, economic, cultural i comunica ional, n aria migra iei, a problemelor de mediu, de legisla ie i militare. Volumul este util nu numai profesorilor i studen ilor, ci i diploma ilor, managerilor - tuturor celor interesa i de transform rile profunde ale societ ii de ast zi.)
Held,

BIBLIOGRAFIE SEMINAR
II. LUCR RI GENERALE I SPECIALE Thomas, Lexus i m slinul. Cum s n elegem globalizarea, Editura Polirom, Ia i, 2008; (Bazat pe integrarea capitalului, a tehnologiei i a informa iilor, globalizarea a reunit ntr-un unic sat global de la rani brazilieni i afaceri ti indonezieni pn la tehnocra i din Silicon Valley. Doar cei care i nteleg mecanismele reu esc s investeasc banii eficient sau s aib o perspectiv corect asupra a ceea ce se petrece n prezent pe plan local sau interna ional. mbinnd anecdota cu rigoarea analitic , volumul e o prezentare cuprinzatoare a globalizarii i a transformarilor prin care trec lumea afacerilor i economia mondial . Friedman pune n lumin tensiunile dintre globalizare, acumularea de capital sau implica iile noii economii electronice (Lexus) i for ele ancestrale ale culturii, geografiei, tradi iei i comunit ii (m slinul), argumentnd necesitatea unui echilibru ntre cele dou tendin e. Un volum remarcabil, care reu este s defineasc mai bine ca oricare altul caracterul real al noii ordini mondiale.-Francis Fukuyama, The New Statesman. O analiz plin de spirit i imagina ie a noii ordini pe care o presupune globalizarea economic ... Nu doar clar , ci si interesant , nu doar interesant , ci i necesar . (The New York Times). Friedman scrie ntr-un limbaj direct, care face u or de n eles fenomenul complex al globaliz rii. -USA Today);
Friedman,

BIBLIOGRAFIE SEMINAR
II. LUCR RI GENERALE I SPECIALE Paul; Thompson, Grahame, Globalizarea sub semnul ntreb rii. Economia interna ionl i posibilit i de guvernare, Editura Trei, Bucure ti 2002;
Marin, Hirst,

Dinu, Globalizarea si aproximrile ei, Editura Economic, Bucure ti, 2004;

Hans-Peter.; Schumann, Harold, Capcana globaliz rii. Atac la democra ie i bun stare, Editura Economic , Bucure ti, 1999;
M

Martin,

n il , Adrian, Companiile offshore sau evaziunea fiscal , Editura All Beck, Bucure ti, 2004; Despre globalizare, Editura Polirom, Iasi, 2002; E, Globalizarea. Speran e i deziluzii, Editura Economic , Bucure ti, 2003;

Soros, George, Stiglitz, Joseph

BIBLIOGRAFIE SEMINAR
II. LUCR RI GENERALE I SPECIALE Joseph E., Mecanismele globaliz rii, Editura Polirom, Ia i, 2008; (n anul 2000, peste 150 de efi de stat i prim-mini tri s-au reunit la New York, la Summitul Mileniului, angajndu-se s reduc s r cia mondial la jum tate pn n 2015. Pornind de la experien a autorului ca func ionar al administratiei Clinton i al B ncii Mondiale, Mecanismele globaliz rii analizeaz principalele obstacole care stau n fa a unei globaliz ri echitabile: povara datoriilor na ionale, degradarea mediului, limitele liberalizarii etc. Cele 10 capitole ncearc s g seasc solut i la aceste probleme i s ofere un plan de restructurare a sistemului financiar global. O carte care trebuie citit de to i cei interesa i de viitorul economiei mondiale.- George Soros. Este foarte posibil s ajung un blockbuster hollywoodian sau, cel pu in, un bestseller remarcabil, care va enerva mul i membri ai ministerelor occidentale i ai comunit ii economice. Stilul deschis, onest al lui Stiglitz i recursul la opiniile expertilor dar nu numai , alaturi de dezbaterea mereu deschis asupra globaliz rii, garanteaz succesul acestei c r i.- InTheNews.Co.UK)
Stiglitz,