P. 1
Caiet Sarcini Rep Fat Lot 1

Caiet Sarcini Rep Fat Lot 1

|Views: 95|Likes:
Published by Alvin Zaboloteanu

More info:

Published by: Alvin Zaboloteanu on Jul 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2012

pdf

text

original

REGIONALA C.R.E.I.R. CF TIMI~OARA DIVIZIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU NR.6.2.

3/ 187 I 2012

CAIET

DE SARCINI EXECUTIE

OBIECTUL: "REPARATII FA TADE LA CLADIREA DE CALATORI DIN STATIA CF DOMASNEA"

I 1. ~ .CAP.!II DATE GENERALV Amplasament -Obiectivele se ami amplasate statia CF DOMASNEA. c.. EJ. CAP..'. de inventar PI73 avand : f· .F TIMISOARA .·O ECONOMIC .'.. :.E. ...zugravelile exterioare sunt degradate in totalitate . Cladirea de calatori a statiei ~F Domasnea. Cladire Calatori .I. II OBIECT Prezentul caiet de sarcini coniine conditiile tehnice si de cali tate pentru executia Iucrarii: REPARATH FATADE LA CLADlREA DE CALATORI DIN STATIA CF DOMASNEA avand ea obiect: Reparatii exterioare cladire calatori cod CPV 45443000-4 Reparatii cladire IDl\1 cod CPV 45453000-7 Reparatii Birou IDM si hol casa de bilete cod CPV 45453000-7 CAP.invelitoarea de tabla din jurul celor 4 cosuri este gaurita Cladire 10M i -Invelitoarea din tigla profilata este deteriorata -Burlanele sunt distruse in intregime -J gheaburile sunt deteriorate Birou IDM si hal casa de bilete -Tencuielile intericare partial deteriorate -Zugravelile interioare deteriorate .. ..5 mp Cladirile si instalatiile aferente sunt mijloace fixe ale Sucursalei CR.R.se vor face interventii prezinta urmatoarele deficiente : Cladire Calatori '1 . Timisoara situate pe teren propietate CFR. -Dusurnelele deteriorate -soba de teracota defecta -ferestrele si usile sunt uzate si nu mai pot fi reparate Lucrari necesarei Pentru remedierea situatiei descrise mai sus s-au prevazut a se executa urmatoarele lucrari de reparatii la interior si exterior: . in"i9~a~tfe~siil~it8f:'. ! . .IV SOLICITARI PENTRU EXECUTIE Date asupra situatiei actuale Cladirile asupra carora.. in cladirii apartinand Sucursalei C. CF Timisoara...· .E.fi)(.TORI DIN STATIA CF DOlVIASNEA CAP...~~f~~lgxr~Lm~n si a fatadelor HI!'. (.R.vopsitoria usilor si a fercstrelor este degradata in totalitate ._. pe terenul proprietate SRCF Timisoara.. Suprafata cons-fr-uita = 149.0 mp Suprafata utila == 238..R.. ·. . zo _ .. '. .pazia acoperisului este degradata ' .. este mijloc fix al SRCF Timisoara eu ill.~'.I.tencuielile exterioare sunt degradate in zona streasinilor. I CONDITH GENERALE Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei : REPARATII FATADE LA CLADlREA DE CAL4...'.P. __ . a soc1ului exterior si a fatadelor .__ ..refacerea tencuielilor exterioare degradate ._00-·-'". .

118 a (} . Inainte de baterea trestiei se va verifica planeitatea intregii suprafete .inlocuirea jgheaburilor in totalitate Birou IDM SI hoI casa de bilete -refaeerea tencuielilor interioare partial deteriorate .•". $1 REPAHATII CF mi'!SOAFlA j I 1 1 CONS1UUL TEHNiCO ECONOMIC I 3 t Prazenta f1ClCurnenta. nr. M.12.C.P ..Elaborator: TNCERC Mortare pentru tcncuieli c. Instr. sub rabit se va aplica tie carton asfaltat fie alta solutie hidrofuga pentru a se evita umflarea lemnului in contact direct cu tencuiala. DATA.. 76611997 pentru aprobarea unor regularnente privind calitatea in constructii HG nr.T.inlocuirea invelitoari de tabla dinjurul eelor 4 cosuri este gaurita Cladire rOM -inlocuirea invelitoari din tigla profilata 1a cladirea 10M -inlocuirea burlanelor in totalitate .inlocuirea paziei acoperisului cladiri de calatori .- / 20 ·st j . sipci de lemn. zidaria de caramida a peretilor trebuie sa fie uscata.. --:-------.. tehn. nr..C.:UrUFlSALA CS"IlTRUL Rc{. M. suprafetele cu rabit sa aiba plasa bine intinsa si sa fie legate. tehnice pentru executarea placajelor din faianta. suprafetele de beton sa fie uscate.C17-82 Legea nr.'dr 1 .-~":'.1 996 C 233-1990 Instructiuni tehnice pentru izolarea terrnica eu produse textile netesute a conductelor ~j aparatelor din instalatii tennice.A. tara ObsI':mratll ... fNTRETlj\!EFlE NR.t U'\i .N.~~~~ ~GI --~~-.inlocuirea dusumelelor deteriorate -soba de teracota noua -inlocuire ferestre si usi care nu mai pot fi reparate CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTIE La executarea lucrarilor de reparatii la constructii se vor respecta norrnativele si prescrptiile tehnice in vigoare: Instr. Elaborat : I. vopsitorii Controlul si pregatirea stratului suport Pentru executarea tencuielilor de buna calitate.A. ~. la intervale de cca.'."". defectele locale se vor corecta prin cioplirea sipcilor in dreptul iesindurilor iar la intranduri prin baterea a inca unui rand de trestie. Suprafetele din lemn ale tavanelor care urmeaza sa fie tencuite vor fi acoperite eu sipci de lemn de 22x38 mrn si trestie. astfel ca sa se asigure grosimea prescrisa a teneuielii stab~Ei~l?!oiec!:_..P. Elaborator: INCERC.E.refacerea zugravelilor interioare in totalitate ..iJO:'·:AL Dt: .···r . Suprafetele straturilor suport pe care se aplica tencuieli trebuie sa fie curate. IiNll 0. repere metalice de inventar. C"~L..~-" SECf~~11~R ! . 2 em intre ele. executia $i asigurarea calitatii pardoselilor la constructii In care se desfasoara activitati de productie.'/ I PRt:::$EPINTC. cu plasa de rabit.f. '. care se vor fixa pe grinzile din lemn ale tavanelor. si placi ceramice smaltuite C6-86 C 3 -1976 Norrnativ pentru exeeutarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii. cu scoabe metalice lungi.L. __ ---- r.R.1 0/1995 privind calitatea in constructii HG nr... Elaborator: INCERC._-~-.vopsitoria usilor si a ferestrelor in totalitate .Completare eu caietul VIIPrepararea si apliearea pastei Gipac Completat cu-lnstructiuni tehniee pentru utilizarea vopselelor Dasirom.. zugraveli."" <"I ...~'i' ! avizata favonabii..T.-\!c·. 62212004 privind conditiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii NP 013-1996 Ghid privind proiectarea. Veparom Vepatim §i a vopseJelor strop.1990 Conditii tehnice pentru executarea de tencuieli.refacerea zugravelilor exterioare in totalitate ._68/N/28. majolica. Se vor acoperi suprafetele din lemn sau metal existente in zidarie._).'. q. Rosturile VOf fi curatate eu ajutorul unei scoabe metalice pe a adancirne de 3-5 mm iar suprafetele de beton netede VOT fi aduse in stare rugoasa.08.L. . Executarea trasarii suprafetelor de teneuit Trasarea se executa cu stalpisori de mortar...

prin acoperirecu rogojini umezite. montarea geamurilor pe tamplarie existenta pre cum si pe tamplarie nou montara pentru goluri nou create sau pentru inlocuirea tamplariei degradate. fie prin acoperirea tinciului cu un start subtire (cca 2 mm) de pasta de ipsos (glet de ipsos) netezita fin. stalpilor si samburilor) si ale zidurilor vor fi stropite in prealabil eu apa. In cantitati strict necesare inainte de tenninarea prizei ipsosului.Executarea amorsarii Suprefetele de beton (ale tavane1or. Apliearea grundului pe timp de ar~ita se va face luanu-se masuri de protectie contra uscarii prea rapide .ATH CF T!MISO!IRA CONS!UUL TEHNICO ECONOMIC ~--~-I NR. revizuirea si completarea tamplariei de lemn ~imetalice. Proprietati !. .-~. rnontarea gearnurilor la lucrarile de reparatii la constructii civile si industriale livrate in masuri libere. :i.:: f~S~ 1~. iar inaintea aplicarii grundului se va verifiea daca spritul este suficient de intarit.--. Pentru gletul de var. AR ~:lJ . C. In eazul in care suprafata spritului este prea uscata se va uda eu apa inainte de apliearea grundului. in cazul suprafetelor de beton si lora in cazul suprafetelor de caramida.=-----. . f' !..montare tamplarie de lemn si obisnuita.REG':ONAL DE t>(f"LOA"f I"Rt INTRETINERE $\ REPAR.repararea. In timpul amorsarii se va verifica ca spritul sa fie aplicat dit mai uniform. apoi se va face amorsarea prin stropire eu un writ care se aplica in grosime de 3 mm. ~. si dad suprafata amorsata este suficient de rugoasa ~i aspra la pipait eu mana. S£CRE. care va avea aceeasi cornpozitie eu a mortarului pentru stratul grund. ~i pana la 20 mm pentru restul suprafetelor. Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport cu un anumit grad de umiditate (nu este perfect uscat) . Tencuielile interioare gletuite se vor realiza fie prin inchiderea porilor tinciului eu un strat subtire (eca 1 mm) de pasta de var eu adaos de ipsos (glet de var) . confectionare si montare tamplarie de lemn si metalica. Tamplarie de lemn si metalica. PRfO. Suprafetele peretilor din zidarie de caramida vor fi in prealabil stropite eu apa ~i eventual vor fi amorsate prin strop eu mortar fluid in grosime maxima de 3 mm.>e.'ENTI~Ul . / I I 1 I 120 ·__ ! 4 Prezenta ~c:cumen~~\j~ <. La executarea grundului se va veri fica sa se realizeze 0 suprafata plana ~i verticala care sa rectifice si ascunda toate defeetele stratului suport. DATA. Geamuri Generalitati Capitolul d~ fata cuprinde conditiile tehnice la executarea reparatiilor la tamplarie metalica si de lemn precum ~i pentru montat geamuri la constructiile civile si industriale. grosimea totala fiind de 15 mm pe suprafetele suport din sipci si trestie.2~IIL_ -.SED1NTE. in pasta de var se va adauga cca 100 kg ipsos la 1 me var-pasta pentru a se accelera intarirea gletului. Executarea grundului Grundul.-. fara o~.~:J$lta ~I avizata ravorabll.Iieste pentru materialele folosite t ~1 toate materialele folositc vor avea certificate de calitate emise de furnizor conform nonnativelor prevederilor legale in vigoare ~i se vor prezenta la cererea beneficiarului se interzice folosirea materialelor neomologate sau a carer durata de viata este expirata. Cornpozitia spritului pentru aceste suprafete va fi un amestec de ciment si apa (lapte de eiment).C~·~¥ . eel mai gros strat al teneuielii (5-20 mm grosime) se va apliea dupa eel putin 24 de ore de la aplicarea spritului. Startul de grund se va aplica manual sau mecanizat intr-unul sau 2 reprize. SUCURSAtA.

Prescriptii tehnice burlane.C.D.A. depozitare si taiere la dimensiuni Consurnurile specifice de forta de munca cuprind verificarea golurilor din tamplarie prelucrarea manuala sau mecanizata trasarea taierea si fasonarea elementelor de tarnplarie metalica transport orizontal si vertical efectuarea gaurilor pentru montare montarea propriuzisa. jgheaburi.. etansarea cu chit._.04.. suprafata cuprinsa in conturul exterior al tocurilor sau captuselilor Tnlocuirea feroneriei la ferestrele simple ~i duble se mascara la bucata fereastra Lambriurile la pereti si repararea lambriurilor se mascara la metru patrat de suprafata real acoperita Geamurile montate pe tamplarie de Iemn sau metalica se mascara la metru patrat de suprafata de geam gata montat.H"c:m::TAR -::/X_.:7.T.2 5 DATA. ------------------ . Elaborator:. Modificari la C 199 . manipulate.ontati® a test inSU$fta avizatili ravorabH.C.P. M. 1301116/03. baghete sau garnituri de cauciuc demontarea cercevelelor din tocuri in vederea rnontarii geamurilor Masuratori Ferestrele !?i usile de lemn.L.ar.Norme !1inormative La efectuarea lucrarilor de reparatii tamplarie de lemn ~i metalica si montare geamuri se vor respecta prescriptiile in vigoare.1979.1979 LC. INCERC.. I SI 1 I PfW. //' . 17/6... dolii a) la realizarea invelitorilor din tigHt se vor respecta prevederile: NP 069-2002 Normativ privind proiectarea. L.C.67/NI 1996 din 28/0811996 Materiale Materialele specifice ~i forta de munca auxiliare necesare pentru efectuarea montajului sunt exprimate In unitati de masura Sunt considerate materiale pentru lucrare cantitatile de geamuri necesare aduse la punctul de lucru rnaterialele accesorii necesare montarii si etansarii conform norrnelor de deviz la punerea in opera se line cont de pierderile prin transport.C. 606/21..C.. la metru patrat. M. nr.I~·-:"i!?J li. depozitarea.08.04.rkW1ma cladiri.EDINT!::.P. fara onservatii d _ NR. __ /20 Prezenta dc. Elaborator: INCERC. cercevelele ~i foile de usi.cufIl<.D.L.I. I.C.P.C..1987 ST 014-199 Specificatie tehnica privind conditii de ca1itate ale Iemnului pentru constructii.. tocurile la usi si ferestre se mascara 0 singura data...demontarea si mutarea schelelor simple verificarea tamplariei ~i ajustarea pentru functionare in conditii normale taierea geamurilor la dimensiunile necesare montarea geamurilor. transportul si montarea In constructii a tamplariei din lemn. I. luandu-se in considerare dimensiunile falturilor de contur Geamurile avand alte forme decat patrate sau dreptunghiulare se mascara dupa suprafata dreptunghiului in care se pot inscrie Inlocuirea baghetelor de lenm sau metal si chituirea geamurilor existente se mascara la metru liniar pe conturul ochiului de geam lnvelitori in panta. LP. nr.P.P. T.T.L. fixarea pervazurilorsi captuselilor prepararea manuala a mortarului si umplerea golurilor montarea . executia si e:m:~:tm:rn-~~iWlritcrp~m~JP1. C 199-1979lnstructiuni tehnice privind manipularea livrarea.

din sticla STAS ---------------------~---~--------------~~---------------------------------------------------Sipci din lemn de brad eu sectiunea 24*38 974-78 Idem 24*48 ] 949-79 Mortar de ciment var marca 25 1030-73 Colorant miniu de plumb sau de fier 429.. suqURSAlA CENTRUl fiE010f'!AL DE EXPLO..din argila arsa Tigle eu jgheab presate . 514-70 514-70 .. ace onfonn detaliilor din normativ..'11 '''.b) Materiale de baza pentru invelitori FORMA $I MATERIAL de baza si auxiliar ---~~------------------------------------------------------------------------~--~-----------~ DIMENSIUNI STAS Tigle cujgheab -----------------~-~-------------------------------------------------------------------------trase 390*220 405*220 390*220 515-71. r'_". Pe latimea streasinei se vor prevedea 0 care se va monta pazia de tabla. pazii. strapungeri imbracarea cosurilor de fum) se vor executa conform standardelor.pentru tiglele aseza pe un singur rand de sipci fara astereala. __ ."".'_'._.CO ECONOMIC NR.5 mm grosime si de min. Streasinile eli jgheab pentru invelitorile din tigla vor avea: un sor] de tabla galvanizata de min 15 em liitime prins cu agrafe asezate la max. Raeordurile invelitorilor din ligHt plane la calcane ~i .". in campul invelitorii tiglele se vor lega de sipci eu sarma zincata la fiecare al patrulea rand. 515-71.pentru tiglele .. 286312-76 --------------------------------------------------------------------------------------------auxiliare Tiglele se vor fasie de astereala pe tiglele va fi: . - Prezenta doclJmema. un rand de carton bitumat care se lipeste peste sortul de tabla si continua pe intrega suprafata a Lucrarile de tinichigerie ( sorturi. Falturile doliilor din tabla vor fi cositorite.\.. J __ 120 _ 6 DATA. __ SECAETA!7/.lie a test 'nsU~lta !.. 40 ern. Doliile invelitorilor de tigla vor fi de tabla galvanizata de 0.5)*750*1500 2028-71 Materiale de lipit aliaj LP-30 96-73 Clorura de amoniu 448-67 Amoniac tehnic tip 20 sau 25 447-74 Carton bitumat 138-76 c) Materiale 286311-76 ..tHARf rN1TIEf!r~ERE SJ REPARt. La streasina si la margini.. Io-.-_.::. 40 em latime prinse de astereala eu copei de tabla.. Montarea tiglelor se va face de la poala spre coama._~_. dolii. Distanta dintre sipcile orizontale pe care se fixeaza eu jgheab trase cujgheab presate 320 mm 335 mm.< PRESEOIN'fE. La invelitori din tigle ell jgheab tiglele se vor aseza pe sipci astfel incat sa se asigure 0 rezemare perfecta pe toate laturile lor..din argila arsa .67 Cuie cu cap plat tip B pentru tabla 2111-71 Cuie eu cap conic tip A pt constructii 2111-71 Sarma moale Zn de 1-2 mm 889-76 Tabla Zn de 0.:...r __ . tara observaN.. . . asterelei. precum si in campul acoperisurilor a carer pante depasesc pantele uzuale sau in zone seismice de grad mai mare decat 7 se vor lega toate tiglele...>' avizaJa tavorabij. carlige..4 mm(0... Randurile de tig1e se vor dccala unul fata de celalalt eu 0 jumatate de tig1a.l . tabachere.. Prescriparii de executie pentru ventilatii..TII CF TIM/SOARA CONS1UUL TEHN. carlige pentru sustinerea j gheaburil or..t--'.4 _.

la introducerea de sub stante sau proeese tehnologice noi (inclusiv tehnologii proprii) ce vor fi in prealabil avizate de CN CF CFR SA prin caietul de sarcini. Echiparnentul de protectie si de lucru. precum si ai celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala. 1 _ DATA. procurate de prestator. dispozitive. Cap.Cosurile de fum sau ventilatiile care strapung invelitoarea se vor raeorda printr-o pazie de tabla zincata ee se ridica In jurul cosului eli min.-------------------~ SUCUl~SAL~CEtlTRUL REG10NAL DE EXPLOA TARE iNTFlETlf't!ERE S! F1EPAFL'\TlI CF T1MiSOARA CONSIUUL TEHNiCO ECONOMIC NR. Cercetarea accidentului de va face de 0 comisie mixta prestator . se stabilesc urmatoarele : Instructajul periodic de protectie a muncii. In cazul accidentului de munca.qVJ jl1 .). in cazul angajarii de noi salariati. eu oeazia instructajului introduetiv general de protectie a muncii si prevenire a incendiilor./' PRc~:>EDINTE. fara onservatu . In cazul in care se constata defecte de executie beneficiarul impreuna ell construetorul va Iua masuri de rernediere a acestora conform prevederilor legale. eu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.beneficiar. inregistrarea. 30 ern. raportarea. eat si pentru cei existenti.V. raportarea evidenta bolilor profesionale. elaborata de Ministerul Muncii. inregistrarea acestuia se va face conform Legea nr. inregistrarea. Intre reprezentantii beneficiarului din statie si ai prestatorului se va incheia 0 reglernentare de arnanunt asupra modului de lucru a angajatilor prestatorului. Cercetarea accidentului de munca cu incapacitate temporara se efectueaza de catre conducatorul unitatii prestatoare pentru cazurile cand a fost accidentat personalul acestuia. etc. 120 _ 7 Prezanta oG-cumentatis a fast insu$lta $1 avizat1:\favorabil. procese tehnologice. se obliga sa Ie aduca la cunostinta prestatorului. eu anuntarea cazului. Instructiunile pentru schimbarea conditiilor de lucru. SECRET AR '-/. astfel incat sa fie exeeutate conform prevederilor caietului de sarcini si sa se incadreze in parametrii de calitate date de STAS -uri Ie si Normativele in vigoare.-. Toate lucrarile receptionate se vor consernna in proeesul verbal. Urmarirea lucrarilor Lucrarile vor fi urmarite de reprezentantii bene fi eiarului. Beneficiarul.' r--". Tiglele ee se rnonteaza la dolii. in eazul aparitiei de modificari in Planul Tehnic de Exploatare al subunitatii de cale ferata care reprezinta obiect al contractului.'.319/2006. Exeeutantul va respecta reglementarile si normativele in vigoare cu privire la executia lucrarilor prezentate in Caietul de Sareini. instalatiilor sculelor ~i la exploatarea mijloacelor ~i cailor de transport din incinta. cercetarca. prevenirea ~i stingerea incendiilor se efectueaza si se consemneaza in fisele individuale de instructaj de catre prestator (de care apartin angajatii). echipamente ~i materiale de protectia muncii. instructajul zilnic inaintea inceperii luerului ~i verificarea starii norrnale la prezentarea la serviciu si in timpul serviciului se efectueaza de catre prestator. Prestatorul va asigura si verifica permanent aplicarea nonnelor de protectia muncii la exploatarea obiectivelor in care-si desfasoara activitatea. Protectia muncii si a interventiilor in cazul situatiilor de urgenta in temeiul Legea nr. . la calcane se vor sectiona dupa necesitati. privind comunicarea. Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului intreaga legislatie de protectie a muncii specifica CF si activitatii prestate.319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca si a HG955/2010. racordari. la amplasarea utilajelor si instalatiilor. conducatorului statiei. Constructorul va acorda pentru executia lucrarilor 0 garantie de eel putin un an calendaristic pentru Iucrarile de reparatii interioare ~i 2 ani pentru lucrarile de reparatii acoperis. precizandu-se ~i normele de protectie a muncii specifice activitatii in aceasta zona (grafic de lucru. materialele igienico sanitare cat si alimentatia pentru cresterea rezistentei organismului se asigura de catre prestator. linii. evidenta accidentelor de munca si declararea. confirmarea. instalatii. acestia VOT primi autorizatia de lucru in zona caii ferate electrificate. la repararea §i intretinerea utilajelor. Prestatorul va introduce in procesul de productie aparate. facand receptii partiale pentru lucrarile ce devin ascunse. strapungeri.

specifica transportului feroviar cat si materialele eu caracter informativ si educativ pe aceasta tema. beneficiarul obligandu-se a pune la dispozitia acestuia toate modificarile care apar in legislatia de prevenire si stingere a incendiilor. Se va refine garantie de buna executie (5% din valoarea tara TVA) . Personalul subunitatii de cale ferata va colabora cu personalul prestatorului pentru localizarea si stingerea incendiului.307/2006.2012 SEF DIVIZlE PATRI__MONIh INO CHEZAN CALINA ':. Caietul de sarcini cu Anexele fac parte integranta din contractu) ce se va incheia intre parti./ ' Prel:ent. PATRIM ING. incheind 0 minuta intre beneficiar si prestator. ~AT". precum si PTE . Nu se admit plati anticipate.In temeiul Legei m. Instructajul zilnic inainte de inceperea luerului se efectueaza de prestator. I---------120 __ .---pr'i~$~PINn.~lta$1 aviztiltt} favorabit. In cazul declansarii unui inceput de incendiu.ul statiei.\RA CONSiUUL TEHMCO ECONOMiC NR.t8E iNTf1ETlfJERE Si REPARATll CF TIMiSO. Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului intreaga legislatie pentru prevenirea si stingerea incendiilor specifica transportului pe calea ferata.I SERVICIU ADMIN. ' " ' ING.TUCU STEFAN.~. Accesul prestatorului in eadrul unitatii se va face numai eu acceptul sefului de statie. CAP. 481 12004 si a altor prevederi legale in vigoare. . Executantul va respecta deasemenea Legea SSM llf. prestatorul poate utiliza mijloacele de interventie proprii sau cele din dotarea subunitatii de cale ferata. RA V AS LIVIU . OATA. Anexa I cuprinde lista cantitatilor de lucrari propuse a se executa. i / / . Pentru lucrarile care devin ascunse se vor intocmi Procese Verbale de Lucrari ascunse semnate de catre executant si beneficiarul lucrarii .a Legii protectiei civile nr.a dQc..319/2006 ~i Norrne Metodologice de aplicare. All nr. se stabilesc urmatoarele : Instructajul periodic pentru prevenirea si stingerea incendiilor se efectueaza si se consemneaza in fisele individuale de instructaj de catre prestator.mlentatje a rest I!1SU.' SEF SERVICIU ADMIN.307/2006 si OUG 19512005 privind Protectia Mediului. f~ra observatii . .04. t</-~ SUCU~~SNTRUL Ri:~~CNAL D~ EXPWf\T. Anexa II cuprinde plansele aferente Timisoara. Lucrarile se vor executa pe baza de contract._~j ~ t. 19. VI ALTE SARCINI SI INSTRUCTIUNI La inceperea lucrarilor se VOT incheia Proces Verbal de predare-primire amplasament.Legea apararii impotriva incendiilor -privind apararea impotriva incendiilor .

32 35.-de.. la cladirile existente. cu bit !WoaRSil\!rfi~O'il~~§t~~_t~\~~fl~PUJATAR[ de .00 68. incl.~'lNTri.a.15 340.montata la perti din earamida plina Ore Greutate 13. .5 mm grosime.00 394. pn~:. pazie .!. cuprinzand demontarea celei vechi. sau exter.08 160.4 em UM Cantitate Nr.100x1 OOem risdfif"ERET!NEfiES! tjEel~!:':1 "F ! I~.desf.00 26. ~.4mm..92 5. de 2 em mp grosime. inclusiv coturile si aruncatoarele ..m..exee...5 mp.d=12.53 12..64 0.60 4.. etansarea c spume silieonice .------.pentru evacuarea molozuun m Ore Greutate 10 RCSI18A% Jgheaburi tabla zineata 0.-"" -_ .. izolarea rosturilor eu spume poliuretaniee.00 5 RPCJ36A 1 Glet de tpsos pe teneuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la ..17 94. solzi olane incl..24 0. 3 CK03B+ Ore Greutate mp Ore Ferestre din PVC.pereti si stalpi Ore Greutate mp Ore Greutate mp Ore Greutate m 6 RPCJ36B1 Glet de ipsos pe tsncuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la .5-1 m) montzid caram.80 4.90 340..2S-T J.c. yt . incl. fiiixi§ Observatn !!ECRETAR 28. Greutate mp 13 RPCJ72A 1 Pregatirea su~r~f tel~~gcJ~W[l~~8f.40 0. Ore Greutate mp Ore Greutate 12.81 0.00 8..10 28. cu un singur canat fix.53 20.60 0.~t~ 14 RPCJ4781 "V.din tigla profilata si coame pe sipei din lemn incl.00 440..O.00 9 RPCH45A 1Jgheab din lemn .B:-50. eoltuti/capace/stut racord m Ore Greutate 11 RPCXH10AMontat si demontat sehela ..Pag 1 Data: 4/2412012 Antemasuratoare lista cu cantitati de lucrari fara preturi Denumire Burlane din taba zincata de 0." lac Tn placi...85 68.rotunde eu diametrul de 15..00 61..20 4 RCSI22C% Glafuri/copertine tabla zn/al (0.../beton...Smm.l.~'~~~~H\! ~r in ------I----------faVQf~b!l. dolii pazii sort.bit/fibra sticla m 2.invelitoare tigla profit. Simbol o 1 1 RPCl25C1 2 3 4 16.ruc...00 2 RPCXI05C Demontare .00 12.00 vederea vopsirn c vF~<j. 7 RPCH 15B11nloeuire paziei de lemn deteriorate la streasina sau calean. m executate pe santler.-m . confectionarea si montarea celei noi.10 0.52 0.90 11...5em..04 160. innadite prin petrecerl pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zmcat..'SOARA Ii CONSiUUL TEHf~lCO ECONOMIC Ore NR. racorduri etc.31 0.profilata 8 RPCXI01 B Invelitoare .99 0. mp platforme streasina plasa prot Ore Greutate e mp 12 RPCK55C1 Pardoseli din beton sim nu.pe santier.53 17. Greutate Reparare tencuieli exterioaredriseuite din gros./'" Ore .metalica tubulara inter..00 54. executate eu mortar de var-eiment marea . sortare material.semirotunde. la calcane. avand suprafata tocului mp peste 2...37 52..tavane .00 140. 1st..

13 94.36 13. sobe obisnuite cu recuperare placi Ore Greutate 19RPCXH03EStreasina .27 23..96 22.. avand suprafata tocului: ...cu spaleti drepti lat<15cm 16 RPCK2281 Reparare pardoseli din .. pentru grund si stratul vizibil Ore Greutate 21 TRB01A15 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezantona grupa .2 straturi 25 RPCXR02EZugraveli straturi Ore Greutate exterioare . . Ore mp 27.05 16.00 6.00 0.25-t(var cim).75 0.. cu m.00 23 RPCR25A1 Vopsitorie cu vopsea pe baza de aeetat de polivinil pe glet de ipsos existent.87 13.57 3.. driscuite.pana la 2.24 mm.52 .linoleum lipit cu prenadez 17 RPCK01 F#Reparare strat.5 mp inclusiv. executate. cu montarea garniturilor.15 12.00 24 RPCR27A1 Vopsitorii tn eulori de ulei pe tamplarie pe lemn la interior 5i exterior executate In ...pe rigle stej 50x80 mm (ref partial) me Ore Greutate 18 RPCU01A1 Sobe din placi ceramice de teracota dupa modelul si culoarea ceruta buc 11 executate in constructii existente.28 1. Ia.76 1.00 17. pe ..00 1..Pag2 o 1 2 3 Ore Greutate m Ore Greutate mp Ore Greutate mp 4 56.00 238.00 34.72 12.49 99. si perv. la pereti sau stalpi.12 16. Ore Greutate mp 23.zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.00 76. pentru sprit si mortar de var-eimen marca M 10-T.28 0. etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon.13 42. cu un singur canat..suport pard cu dusum oarbe scand ras.02 340...00 35.. 1-3 distanta 50m 22 CK33A+ Usi din PVC...93 4... montate cu dibluri din plastic.pentru interior Ore Greutate mp Ore Greutate mp 3.13 0.50 20 RPCJ08A1 Tencuieli interioare de 2 em grosime.40 0.superioare vopsitorii lavabile cu vinarom in dou mp Ore Greutate Note: 0. cu mortar de var-ciment marca 25-T.brut.simpla cu capriori console cu profile cu astereala si pazie mp faltuita si geluita.00 15 RPCJ06A# Reparare teneuieli interioare in jurul toc..86 0. .

Chezan Cal? . SE=:CRE'tARa Raport general eu (SDP ..----------! . ing.1EG10NAL DE EXPLOATARE INrFlEW~ERE Sl REPARi'.ro..:wta 'levOl"<lbii.1 Prezente t~c.120 NR.uJ ing.URSALA CSNTRJL . ravas Liviu toA-- r~ SUC.___ _ :._ DATA.'Cw'nE)rn~liea test 'lnsUl?lta 2vi. e-mail: suport@inlelsoftdeviz. Tucu Ste~ 'J\J Intocmit.:SEOINTE.TH CF TiMISOARA COf'lSIUUL TEHN1CO ECONOMIC --. Hid'i Obs~rvatii PRl..www.007 JI .: 0236477. patrimon. tel.Pag 3 o 1 2 Sef Div.devizero..-~i 3 4 Sef Serv Admin Patrimoniu ing.

c CI} N en ii= co 0 CI} OJ c o OJ .a::: _._. ~go 0. r-.1- 0::: (') r-. c <D ('IJ co > Ul ro 6 c so if) t- :J U :::l c co .. M /.:: 0 > <t:.0--: u)Cl. l~ ~ ~ I.0 '- 0 <D "....../ « w z en c:( o o c:( :!: CI u..--NC') II II II ~ Q.('IJ c . 0 ~ . -~ I ~~-------------------===?f~ ~~======~--===~I ~~--------~~~ ..... ~ 0 i:i5 ~ e ::::l ::ii c:i ... Q) -i ..1 j:: en ......1 .I . a....J W ~ o «-no ...

...1 1 14. I ~'~--~.0 F" ('f-. ~A.8 VVVl. I--:...7 .SEOINTe..1 I 0.... lit L ..• Verifical ing......il.. ReearatH exterioare cJadire calatori Tencuieli exterioare la pereti (16....nl •..._ •.. .../Z-:··v.It.....--' /. :) I ~ 13. :'..~/' .. ~v t I I t 0 10.4-1 2.667 ~~ 1 1 <. Rr::"~'IONA' Dj: 1-\(PLOATARf ..."'"' '~~: •.. -. _. t DATA. iNTRET!NERE Sl REPAJ1ATII CF TlMISOARA \. __________ 120 Prezenta docvmentatle a fost ineusrta $1 nvi~at~ favorabiL f....... 7.1-1 1-1.9 t t \0 rn IT[} 5.(jN::~!I It Ii TFHNICO ECONOMII"': NR.5 mp) Pregatire suprafete pt zugraveli lavabile (340 mp) Zugraveli exterioare lava bile (330 mp) Vopsitorie usi si ferestre exterioare (37 mp) Inlocuire pazie inclusiv glaf de tb14 ml Inlocuire protectie de tabla la cosuri 4 buc Reparatii streasina aparenta 23 mp 5:]1 1 '-- 1-1.. Rasvas L •• ~ /?~ oZ ..... .. roo ••• L._-_. I.CLADIRE CALATORI STATIA CF DOMASNEA 1 6....: ..8 IJ--O..:!:ira o~sQrvatii ~ PAt.. ~1i:ORET AR I..4 F 1...- J3 ..Jt I.J .~~~ ~)~~~~ C ...5 ~~~~~~~.•••.6 I I I L__ I- Desenat irQ.8 ~F" 1 [] rl1--j ~O. 'r-..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->