REGIONALA C.R.E.I.R. CF TIMI~OARA DIVIZIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU NR.6.2.

3/ 187 I 2012

CAIET

DE SARCINI EXECUTIE

OBIECTUL: "REPARATII FA TADE LA CLADIREA DE CALATORI DIN STATIA CF DOMASNEA"

(. ! . .F TIMISOARA . ~ .....R.refacerea tencuielilor exterioare degradate . CAP. c. de inventar PI73 avand : f· .__ .invelitoarea de tabla din jurul celor 4 cosuri este gaurita Cladire 10M i -Invelitoarea din tigla profilata este deteriorata -Burlanele sunt distruse in intregime -J gheaburile sunt deteriorate Birou IDM si hal casa de bilete -Tencuielile intericare partial deteriorate -Zugravelile interioare deteriorate .. in"i9~a~tfe~siil~it8f:'._.'. .pazia acoperisului este degradata ' .· . Timisoara situate pe teren propietate CFR.·O ECONOMIC ...!II DATE GENERALV Amplasament -Obiectivele se ami amplasate statia CF DOMASNEA.E.I. ·.I 1.'.fi)(. .0 mp Suprafata utila == 238. este mijloc fix al SRCF Timisoara eu ill. zo _ . EJ. '.R.CAP.I. Suprafata cons-fr-uita = 149...zugravelile exterioare sunt degradate in totalitate . in cladirii apartinand Sucursalei C.tencuielile exterioare sunt degradate in zona streasinilor.se vor face interventii prezinta urmatoarele deficiente : Cladire Calatori '1 .vopsitoria usilor si a fercstrelor este degradata in totalitate . ... __ ..~'. Cladire Calatori .'.. . pe terenul proprietate SRCF Timisoara. Cladirea de calatori a statiei ~F Domasnea. CF Timisoara.5 mp Cladirile si instalatiile aferente sunt mijloace fixe ale Sucursalei CR..TORI DIN STATIA CF DOlVIASNEA CAP. :.~~f~~lgxr~Lm~n si a fatadelor HI!'.. -Dusurnelele deteriorate -soba de teracota defecta -ferestrele si usile sunt uzate si nu mai pot fi reparate Lucrari necesarei Pentru remedierea situatiei descrise mai sus s-au prevazut a se executa urmatoarele lucrari de reparatii la interior si exterior: .R.._00-·-'".E.P. I CONDITH GENERALE Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei : REPARATII FATADE LA CLADlREA DE CAL4.. II OBIECT Prezentul caiet de sarcini coniine conditiile tehnice si de cali tate pentru executia Iucrarii: REPARATH FATADE LA CLADlREA DE CALATORI DIN STATIA CF DOMASNEA avand ea obiect: Reparatii exterioare cladire calatori cod CPV 45443000-4 Reparatii cladire IDl\1 cod CPV 45453000-7 Reparatii Birou IDM si hol casa de bilete cod CPV 45453000-7 CAP..IV SOLICITARI PENTRU EXECUTIE Date asupra situatiei actuale Cladirile asupra carora.. a soc1ului exterior si a fatadelor . ..

1 0/1995 privind calitatea in constructii HG nr. tara ObsI':mratll .'.. astfel ca sa se asigure grosimea prescrisa a teneuielii stab~Ei~l?!oiec!:_.inlocuirea paziei acoperisului cladiri de calatori .T. C"~L.T.1 996 C 233-1990 Instructiuni tehnice pentru izolarea terrnica eu produse textile netesute a conductelor ~j aparatelor din instalatii tennice."" <"I . Executarea trasarii suprafetelor de teneuit Trasarea se executa cu stalpisori de mortar.. Elaborator: INCERC. q. Veparom Vepatim §i a vopseJelor strop.···r . nr.inlocuirea invelitoari de tabla dinjurul eelor 4 cosuri este gaurita Cladire rOM -inlocuirea invelitoari din tigla profilata 1a cladirea 10M -inlocuirea burlanelor in totalitate . Inainte de baterea trestiei se va verifica planeitatea intregii suprafete .Completare eu caietul VIIPrepararea si apliearea pastei Gipac Completat cu-lnstructiuni tehniee pentru utilizarea vopselelor Dasirom.- / 20 ·st j . sub rabit se va aplica tie carton asfaltat fie alta solutie hidrofuga pentru a se evita umflarea lemnului in contact direct cu tencuiala.C.~~~~ ~GI --~~-. __ ---- r.08."".'/ I PRt:::$EPINTC.inlocuirea jgheaburilor in totalitate Birou IDM SI hoI casa de bilete -refaeerea tencuielilor interioare partial deteriorate .P. cu scoabe metalice lungi.•".Elaborator: TNCERC Mortare pentru tcncuieli c. majolica.inlocuirea dusumelelor deteriorate -soba de teracota noua -inlocuire ferestre si usi care nu mai pot fi reparate CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTIE La executarea lucrarilor de reparatii la constructii se vor respecta norrnativele si prescrptiile tehnice in vigoare: Instr. fNTRETlj\!EFlE NR.12. DATA.. --:-------. Instr..A.. la intervale de cca. executia $i asigurarea calitatii pardoselilor la constructii In care se desfasoara activitati de productie....~'i' ! avizata favonabii.C.118 a (} . 76611997 pentru aprobarea unor regularnente privind calitatea in constructii HG nr.L. zugraveli. Se vor acoperi suprafetele din lemn sau metal existente in zidarie._-~-. defectele locale se vor corecta prin cioplirea sipcilor in dreptul iesindurilor iar la intranduri prin baterea a inca unui rand de trestie. Suprafetele din lemn ale tavanelor care urmeaza sa fie tencuite vor fi acoperite eu sipci de lemn de 22x38 mrn si trestie. nr.L.. zidaria de caramida a peretilor trebuie sa fie uscata. Rosturile VOf fi curatate eu ajutorul unei scoabe metalice pe a adancirne de 3-5 mm iar suprafetele de beton netede VOT fi aduse in stare rugoasa.refacerea zugravelilor exterioare in totalitate ..'dr 1 .1990 Conditii tehnice pentru executarea de tencuieli. cu plasa de rabit.-~":'. vopsitorii Controlul si pregatirea stratului suport Pentru executarea tencuielilor de buna calitate.E... care se vor fixa pe grinzile din lemn ale tavanelor. Suprafetele straturilor suport pe care se aplica tencuieli trebuie sa fie curate.C17-82 Legea nr.refacerea zugravelilor interioare in totalitate .-\!c·. tehnice pentru executarea placajelor din faianta.A.. suprafetele cu rabit sa aiba plasa bine intinsa si sa fie legate.. M..R. $1 REPAHATII CF mi'!SOAFlA j I 1 1 CONS1UUL TEHNiCO ECONOMIC I 3 t Prazenta f1ClCurnenta..:UrUFlSALA CS"IlTRUL Rc{. Elaborator: INCERC. . 2 em intre ele.iJO:'·:AL Dt: . suprafetele de beton sa fie uscate. 62212004 privind conditiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii NP 013-1996 Ghid privind proiectarea. tehn. Elaborat : I. IiNll 0. sipci de lemn. '..vopsitoria usilor si a ferestrelor in totalitate . repere metalice de inventar.._).f.N. ~.'.P . si placi ceramice smaltuite C6-86 C 3 -1976 Norrnativ pentru exeeutarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii.~-" SECf~~11~R ! .t U'\i . M._68/N/28.

>e. iar inaintea aplicarii grundului se va verifiea daca spritul este suficient de intarit.:: f~S~ 1~.--. revizuirea si completarea tamplariei de lemn ~imetalice. :i. Tencuielile interioare gletuite se vor realiza fie prin inchiderea porilor tinciului eu un strat subtire (eca 1 mm) de pasta de var eu adaos de ipsos (glet de var) . grosimea totala fiind de 15 mm pe suprafetele suport din sipci si trestie. In timpul amorsarii se va verifica ca spritul sa fie aplicat dit mai uniform. in cazul suprafetelor de beton si lora in cazul suprafetelor de caramida.ATH CF T!MISO!IRA CONS!UUL TEHNICO ECONOMIC ~--~-I NR. Pentru gletul de var. Tamplarie de lemn si metalica. care va avea aceeasi cornpozitie eu a mortarului pentru stratul grund..Iieste pentru materialele folosite t ~1 toate materialele folositc vor avea certificate de calitate emise de furnizor conform nonnativelor prevederilor legale in vigoare ~i se vor prezenta la cererea beneficiarului se interzice folosirea materialelor neomologate sau a carer durata de viata este expirata. Apliearea grundului pe timp de ar~ita se va face luanu-se masuri de protectie contra uscarii prea rapide . Geamuri Generalitati Capitolul d~ fata cuprinde conditiile tehnice la executarea reparatiilor la tamplarie metalica si de lemn precum ~i pentru montat geamuri la constructiile civile si industriale.-.montare tamplarie de lemn si obisnuita. eel mai gros strat al teneuielii (5-20 mm grosime) se va apliea dupa eel putin 24 de ore de la aplicarea spritului. ~i pana la 20 mm pentru restul suprafetelor.=-----. stalpilor si samburilor) si ale zidurilor vor fi stropite in prealabil eu apa. In eazul in care suprafata spritului este prea uscata se va uda eu apa inainte de apliearea grundului. fara o~. DATA. confectionare si montare tamplarie de lemn si metalica. Suprafetele peretilor din zidarie de caramida vor fi in prealabil stropite eu apa ~i eventual vor fi amorsate prin strop eu mortar fluid in grosime maxima de 3 mm. Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport cu un anumit grad de umiditate (nu este perfect uscat) . prin acoperirecu rogojini umezite. .C~·~¥ . f' !. .REG':ONAL DE t>(f"LOA"f I"Rt INTRETINERE $\ REPAR. in pasta de var se va adauga cca 100 kg ipsos la 1 me var-pasta pentru a se accelera intarirea gletului. Startul de grund se va aplica manual sau mecanizat intr-unul sau 2 reprize. S£CRE. Proprietati !. fie prin acoperirea tinciului cu un start subtire (cca 2 mm) de pasta de ipsos (glet de ipsos) netezita fin. AR ~:lJ . Executarea grundului Grundul.-~. apoi se va face amorsarea prin stropire eu un writ care se aplica in grosime de 3 mm. ~.2~IIL_ -.SED1NTE. montarea geamurilor pe tamplarie existenta pre cum si pe tamplarie nou montara pentru goluri nou create sau pentru inlocuirea tamplariei degradate. / I I 1 I 120 ·__ ! 4 Prezenta ~c:cumen~~\j~ <. In cantitati strict necesare inainte de tenninarea prizei ipsosului.repararea. rnontarea gearnurilor la lucrarile de reparatii la constructii civile si industriale livrate in masuri libere. PRfO. La executarea grundului se va veri fica sa se realizeze 0 suprafata plana ~i verticala care sa rectifice si ascunda toate defeetele stratului suport.'ENTI~Ul .~:J$lta ~I avizata ravorabll. C. Cornpozitia spritului pentru aceste suprafete va fi un amestec de ciment si apa (lapte de eiment).Executarea amorsarii Suprefetele de beton (ale tavane1or. SUCURSAtA. si dad suprafata amorsata este suficient de rugoasa ~i aspra la pipait eu mana.

LP..ontati® a test inSU$fta avizatili ravorabH.1979.EDINT!::..A.. L.. T. __ /20 Prezenta dc.. I.1987 ST 014-199 Specificatie tehnica privind conditii de ca1itate ale Iemnului pentru constructii.L. M. ------------------ . Prescriptii tehnice burlane. I.I~·-:"i!?J li. tocurile la usi si ferestre se mascara 0 singura data. etansarea cu chit.H"c:m::TAR -::/X_. nr. cercevelele ~i foile de usi. I SI 1 I PfW.I.04.C.C.ar. depozitarea. executia si e:m:~:tm:rn-~~iWlritcrp~m~JP1. fixarea pervazurilorsi captuselilor prepararea manuala a mortarului si umplerea golurilor montarea . INCERC.C.P..C.P.demontarea si mutarea schelelor simple verificarea tamplariei ~i ajustarea pentru functionare in conditii normale taierea geamurilor la dimensiunile necesare montarea geamurilor. transportul si montarea In constructii a tamplariei din lemn. 17/6.C. Elaborator:.T.D.... //' .Norme !1inormative La efectuarea lucrarilor de reparatii tamplarie de lemn ~i metalica si montare geamuri se vor respecta prescriptiile in vigoare. suprafata cuprinsa in conturul exterior al tocurilor sau captuselilor Tnlocuirea feroneriei la ferestrele simple ~i duble se mascara la bucata fereastra Lambriurile la pereti si repararea lambriurilor se mascara la metru patrat de suprafata real acoperita Geamurile montate pe tamplarie de Iemn sau metalica se mascara la metru patrat de suprafata de geam gata montat. Elaborator: INCERC.P.08.2 5 DATA. depozitare si taiere la dimensiuni Consurnurile specifice de forta de munca cuprind verificarea golurilor din tamplarie prelucrarea manuala sau mecanizata trasarea taierea si fasonarea elementelor de tarnplarie metalica transport orizontal si vertical efectuarea gaurilor pentru montare montarea propriuzisa. fara onservatii d _ NR. jgheaburi.67/NI 1996 din 28/0811996 Materiale Materialele specifice ~i forta de munca auxiliare necesare pentru efectuarea montajului sunt exprimate In unitati de masura Sunt considerate materiale pentru lucrare cantitatile de geamuri necesare aduse la punctul de lucru rnaterialele accesorii necesare montarii si etansarii conform norrnelor de deviz la punerea in opera se line cont de pierderile prin transport.L.cufIl<. M.:7. nr.P.C. 606/21.T._...C. dolii a) la realizarea invelitorilor din tigHt se vor respecta prevederile: NP 069-2002 Normativ privind proiectarea. luandu-se in considerare dimensiunile falturilor de contur Geamurile avand alte forme decat patrate sau dreptunghiulare se mascara dupa suprafata dreptunghiului in care se pot inscrie Inlocuirea baghetelor de lenm sau metal si chituirea geamurilor existente se mascara la metru liniar pe conturul ochiului de geam lnvelitori in panta. Modificari la C 199 .D.rkW1ma cladiri. manipulate. 1301116/03.P. C 199-1979lnstructiuni tehnice privind manipularea livrarea.04.1979 LC. baghete sau garnituri de cauciuc demontarea cercevelelor din tocuri in vederea rnontarii geamurilor Masuratori Ferestrele !?i usile de lemn.L. la metru patrat.

. Prescriparii de executie pentru ventilatii. tara observaN. precum si in campul acoperisurilor a carer pante depasesc pantele uzuale sau in zone seismice de grad mai mare decat 7 se vor lega toate tiglele.. dolii. Doliile invelitorilor de tigla vor fi de tabla galvanizata de 0.b) Materiale de baza pentru invelitori FORMA $I MATERIAL de baza si auxiliar ---~~------------------------------------------------------------------------~--~-----------~ DIMENSIUNI STAS Tigle cujgheab -----------------~-~-------------------------------------------------------------------------trase 390*220 405*220 390*220 515-71. La invelitori din tigle ell jgheab tiglele se vor aseza pe sipci astfel incat sa se asigure 0 rezemare perfecta pe toate laturile lor..5 mm grosime si de min.. pazii.. J __ 120 _ 6 DATA. suqURSAlA CENTRUl fiE010f'!AL DE EXPLO.".. __ SECAETA!7/. Distanta dintre sipcile orizontale pe care se fixeaza eu jgheab trase cujgheab presate 320 mm 335 mm. tabachere. 515-71..r __ .pentru tiglele . Io-. Raeordurile invelitorilor din ligHt plane la calcane ~i ... 514-70 514-70 .-_.TII CF TIM/SOARA CONS1UUL TEHN..l .din argila arsa . .._.pentru tiglele aseza pe un singur rand de sipci fara astereala... La streasina si la margini.. Falturile doliilor din tabla vor fi cositorite.. Pe latimea streasinei se vor prevedea 0 care se va monta pazia de tabla. strapungeri imbracarea cosurilor de fum) se vor executa conform standardelor. 40 em latime prinse de astereala eu copei de tabla..tHARf rN1TIEf!r~ERE SJ REPARt.67 Cuie cu cap plat tip B pentru tabla 2111-71 Cuie eu cap conic tip A pt constructii 2111-71 Sarma moale Zn de 1-2 mm 889-76 Tabla Zn de 0. Randurile de tig1e se vor dccala unul fata de celalalt eu 0 jumatate de tig1a.\. in campul invelitorii tiglele se vor lega de sipci eu sarma zincata la fiecare al patrulea rand. carlige pentru sustinerea j gheaburil or."".5)*750*1500 2028-71 Materiale de lipit aliaj LP-30 96-73 Clorura de amoniu 448-67 Amoniac tehnic tip 20 sau 25 447-74 Carton bitumat 138-76 c) Materiale 286311-76 .din argila arsa Tigle eu jgheab presate ..'_'.'11 '''. asterelei.4 mm(0.t--'. r'_".>' avizaJa tavorabij....din sticla STAS ---------------------~---~--------------~~---------------------------------------------------Sipci din lemn de brad eu sectiunea 24*38 974-78 Idem 24*48 ] 949-79 Mortar de ciment var marca 25 1030-73 Colorant miniu de plumb sau de fier 429. ace onfonn detaliilor din normativ.CO ECONOMIC NR.. 286312-76 --------------------------------------------------------------------------------------------auxiliare Tiglele se vor fasie de astereala pe tiglele va fi: . carlige._~_.< PRESEOIN'fE.. Streasinile eli jgheab pentru invelitorile din tigla vor avea: un sor] de tabla galvanizata de min 15 em liitime prins cu agrafe asezate la max.4 _.lie a test 'nsU~lta !. un rand de carton bitumat care se lipeste peste sortul de tabla si continua pe intrega suprafata a Lucrarile de tinichigerie ( sorturi. 40 ern.. __ . - Prezenta doclJmema.:.::. Montarea tiglelor se va face de la poala spre coama.

Cercetarea accidentului de munca cu incapacitate temporara se efectueaza de catre conducatorul unitatii prestatoare pentru cazurile cand a fost accidentat personalul acestuia. la amplasarea utilajelor si instalatiilor. Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului intreaga legislatie de protectie a muncii specifica CF si activitatii prestate. prevenirea ~i stingerea incendiilor se efectueaza si se consemneaza in fisele individuale de instructaj de catre prestator (de care apartin angajatii). cercetarca. SECRET AR '-/. 30 ern. precizandu-se ~i normele de protectie a muncii specifice activitatii in aceasta zona (grafic de lucru.'. la repararea §i intretinerea utilajelor. Cercetarea accidentului de va face de 0 comisie mixta prestator . se obliga sa Ie aduca la cunostinta prestatorului. astfel incat sa fie exeeutate conform prevederilor caietului de sarcini si sa se incadreze in parametrii de calitate date de STAS -uri Ie si Normativele in vigoare.qVJ jl1 . acestia VOT primi autorizatia de lucru in zona caii ferate electrificate. dispozitive. elaborata de Ministerul Muncii. raportarea evidenta bolilor profesionale.-.-------------------~ SUCUl~SAL~CEtlTRUL REG10NAL DE EXPLOA TARE iNTFlETlf't!ERE S! F1EPAFL'\TlI CF T1MiSOARA CONSIUUL TEHNiCO ECONOMIC NR./' PRc~:>EDINTE. materialele igienico sanitare cat si alimentatia pentru cresterea rezistentei organismului se asigura de catre prestator. la introducerea de sub stante sau proeese tehnologice noi (inclusiv tehnologii proprii) ce vor fi in prealabil avizate de CN CF CFR SA prin caietul de sarcini. Echiparnentul de protectie si de lucru.beneficiar. echipamente ~i materiale de protectia muncii. linii. Constructorul va acorda pentru executia lucrarilor 0 garantie de eel putin un an calendaristic pentru Iucrarile de reparatii interioare ~i 2 ani pentru lucrarile de reparatii acoperis. raportarea. precum si ai celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala. Beneficiarul. evidenta accidentelor de munca si declararea. conducatorului statiei. Urmarirea lucrarilor Lucrarile vor fi urmarite de reprezentantii bene fi eiarului. eu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. inregistrarea. inregistrarea acestuia se va face conform Legea nr. inregistrarea. 1 _ DATA. In cazul in care se constata defecte de executie beneficiarul impreuna ell construetorul va Iua masuri de rernediere a acestora conform prevederilor legale. Intre reprezentantii beneficiarului din statie si ai prestatorului se va incheia 0 reglernentare de arnanunt asupra modului de lucru a angajatilor prestatorului. facand receptii partiale pentru lucrarile ce devin ascunse.V. se stabilesc urmatoarele : Instructajul periodic de protectie a muncii. Cap. instalatiilor sculelor ~i la exploatarea mijloacelor ~i cailor de transport din incinta. eu anuntarea cazului. instructajul zilnic inaintea inceperii luerului ~i verificarea starii norrnale la prezentarea la serviciu si in timpul serviciului se efectueaza de catre prestator. privind comunicarea. procurate de prestator. Protectia muncii si a interventiilor in cazul situatiilor de urgenta in temeiul Legea nr.Cosurile de fum sau ventilatiile care strapung invelitoarea se vor raeorda printr-o pazie de tabla zincata ee se ridica In jurul cosului eli min. Toate lucrarile receptionate se vor consernna in proeesul verbal. procese tehnologice. instalatii. Instructiunile pentru schimbarea conditiilor de lucru. 120 _ 7 Prezanta oG-cumentatis a fast insu$lta $1 avizat1:\favorabil. fara onservatu . in cazul angajarii de noi salariati. strapungeri. confirmarea. racordari. .319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca si a HG955/2010. Exeeutantul va respecta reglementarile si normativele in vigoare cu privire la executia lucrarilor prezentate in Caietul de Sareini.' r--". Prestatorul va asigura si verifica permanent aplicarea nonnelor de protectia muncii la exploatarea obiectivelor in care-si desfasoara activitatea. eat si pentru cei existenti. la calcane se vor sectiona dupa necesitati. Prestatorul va introduce in procesul de productie aparate.). in eazul aparitiei de modificari in Planul Tehnic de Exploatare al subunitatii de cale ferata care reprezinta obiect al contractului. eu oeazia instructajului introduetiv general de protectie a muncii si prevenire a incendiilor. Tiglele ee se rnonteaza la dolii.319/2006. etc. In cazul accidentului de munca.

OATA. specifica transportului feroviar cat si materialele eu caracter informativ si educativ pe aceasta tema. se stabilesc urmatoarele : Instructajul periodic pentru prevenirea si stingerea incendiilor se efectueaza si se consemneaza in fisele individuale de instructaj de catre prestator.04.TUCU STEFAN.Legea apararii impotriva incendiilor -privind apararea impotriva incendiilor .I SERVICIU ADMIN. ' " ' ING.307/2006. Se va refine garantie de buna executie (5% din valoarea tara TVA) . All nr.In temeiul Legei m. In cazul declansarii unui inceput de incendiu. I---------120 __ . Personalul subunitatii de cale ferata va colabora cu personalul prestatorului pentru localizarea si stingerea incendiului. 19. f~ra observatii . .a Legii protectiei civile nr.319/2006 ~i Norrne Metodologice de aplicare.ul statiei. Pentru lucrarile care devin ascunse se vor intocmi Procese Verbale de Lucrari ascunse semnate de catre executant si beneficiarul lucrarii . ~AT". Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului intreaga legislatie pentru prevenirea si stingerea incendiilor specifica transportului pe calea ferata.\RA CONSiUUL TEHMCO ECONOMiC NR. t</-~ SUCU~~SNTRUL Ri:~~CNAL D~ EXPWf\T.2012 SEF DIVIZlE PATRI__MONIh INO CHEZAN CALINA ':.307/2006 si OUG 19512005 privind Protectia Mediului.~lta$1 aviztiltt} favorabit.t8E iNTf1ETlfJERE Si REPARATll CF TIMiSO. precum si PTE . prestatorul poate utiliza mijloacele de interventie proprii sau cele din dotarea subunitatii de cale ferata..---pr'i~$~PINn._~j ~ t. Anexa II cuprinde plansele aferente Timisoara. 481 12004 si a altor prevederi legale in vigoare. Executantul va respecta deasemenea Legea SSM llf.' SEF SERVICIU ADMIN. . PATRIM ING. beneficiarul obligandu-se a pune la dispozitia acestuia toate modificarile care apar in legislatia de prevenire si stingere a incendiilor. Instructajul zilnic inainte de inceperea luerului se efectueaza de prestator.mlentatje a rest I!1SU. CAP. Accesul prestatorului in eadrul unitatii se va face numai eu acceptul sefului de statie. Nu se admit plati anticipate. Lucrarile se vor executa pe baza de contract. Anexa I cuprinde lista cantitatilor de lucrari propuse a se executa. incheind 0 minuta intre beneficiar si prestator.a dQc./ ' Prel:ent.~. i / / . RA V AS LIVIU . Caietul de sarcini cu Anexele fac parte integranta din contractu) ce se va incheia intre parti. VI ALTE SARCINI SI INSTRUCTIUNI La inceperea lucrarilor se VOT incheia Proces Verbal de predare-primire amplasament.

.B:-50...00 394.80 4.. innadite prin petrecerl pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zmcat.00 440..24 0.90 340. sau exter.'SOARA Ii CONSiUUL TEHf~lCO ECONOMIC Ore NR.. incl.5 mm grosime. 7 RPCH 15B11nloeuire paziei de lemn deteriorate la streasina sau calean..5-1 m) montzid caram.100x1 OOem risdfif"ERET!NEfiES! tjEel~!:':1 "F ! I~..00 140.. dolii pazii sort..a./'" Ore . avand suprafata tocului mp peste 2. 1st.pentru evacuarea molozuun m Ore Greutate 10 RCSI18A% Jgheaburi tabla zineata 0.17 94.-de.4mm.20 4 RCSI22C% Glafuri/copertine tabla zn/al (0. solzi olane incl. izolarea rosturilor eu spume poliuretaniee.!..montata la perti din earamida plina Ore Greutate 13..pe santier.~'~~~~H\! ~r in ------I----------faVQf~b!l. Greutate Reparare tencuieli exterioaredriseuite din gros.90 11. sortare material.din tigla profilata si coame pe sipei din lemn incl." lac Tn placi. mp platforme streasina plasa prot Ore Greutate e mp 12 RPCK55C1 Pardoseli din beton sim nu.Smm. fiiixi§ Observatn !!ECRETAR 28. cu un singur canat fix. la calcane.08 160.00 12. pazie .d=12. Simbol o 1 1 RPCl25C1 2 3 4 16. Ore Greutate mp Ore Greutate 12..00 8..l. incl.exee.53 12. pn~:.metalica tubulara inter.15 340. etansarea c spume silieonice .92 5.10 0. Greutate mp 13 RPCJ72A 1 Pregatirea su~r~f tel~~gcJ~W[l~~8f.invelitoare tigla profit.04 160...------.~'lNTri.desf. ..~t~ 14 RPCJ4781 "V...00 9 RPCH45A 1Jgheab din lemn ..bit/fibra sticla m 2. confectionarea si montarea celei noi.O.5em..37 52.-m .m.00 61.. inclusiv coturile si aruncatoarele .ruc..-"" -_ .99 0. 3 CK03B+ Ore Greutate mp Ore Ferestre din PVC.40 0..00 vederea vopsirn c vF~<j.64 0.. executate eu mortar de var-eiment marea .. racorduri etc.. eoltuti/capace/stut racord m Ore Greutate 11 RPCXH10AMontat si demontat sehela ..00 54.10 28.60 0.5 mp.2S-T J. cuprinzand demontarea celei vechi. cu bit !WoaRSil\!rfi~O'il~~§t~~_t~\~~fl~PUJATAR[ de . la cladirile existente.semirotunde..32 35.c..rotunde eu diametrul de 15.53 17..00 26. ~.profilata 8 RPCXI01 B Invelitoare .53 20.31 0.pereti si stalpi Ore Greutate mp Ore Greutate mp Ore Greutate m 6 RPCJ36B1 Glet de ipsos pe tsncuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la .4 em UM Cantitate Nr.. de 2 em mp grosime.85 68.tavane .Pag 1 Data: 4/2412012 Antemasuratoare lista cu cantitati de lucrari fara preturi Denumire Burlane din taba zincata de 0.00 2 RPCXI05C Demontare ...52 0./beton.00 68. m executate pe santler.81 0. yt .00 5 RPCJ36A 1 Glet de tpsos pe teneuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la .60 4.

25-t(var cim).00 24 RPCR27A1 Vopsitorii tn eulori de ulei pe tamplarie pe lemn la interior 5i exterior executate In .00 17.superioare vopsitorii lavabile cu vinarom in dou mp Ore Greutate Note: 0..12 16.. etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon.. Ore mp 27.suport pard cu dusum oarbe scand ras. Ore Greutate mp 23. montate cu dibluri din plastic.simpla cu capriori console cu profile cu astereala si pazie mp faltuita si geluita.Pag2 o 1 2 3 Ore Greutate m Ore Greutate mp Ore Greutate mp 4 56. pe .05 16...pe rigle stej 50x80 mm (ref partial) me Ore Greutate 18 RPCU01A1 Sobe din placi ceramice de teracota dupa modelul si culoarea ceruta buc 11 executate in constructii existente. 1-3 distanta 50m 22 CK33A+ Usi din PVC. si perv.57 3.00 76.zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.72 12...13 0.15 12...5 mp inclusiv. avand suprafata tocului: .. .87 13.00 6.. cu montarea garniturilor.2 straturi 25 RPCXR02EZugraveli straturi Ore Greutate exterioare .28 0.pentru interior Ore Greutate mp Ore Greutate mp 3.cu spaleti drepti lat<15cm 16 RPCK2281 Reparare pardoseli din ..50 20 RPCJ08A1 Tencuieli interioare de 2 em grosime. executate.52 ..linoleum lipit cu prenadez 17 RPCK01 F#Reparare strat.93 4.brut.00 34.36 13.00 1.00 0.00 35. cu m. pentru sprit si mortar de var-eimen marca M 10-T.96 22.24 mm.13 42.. cu mortar de var-ciment marca 25-T..27 23.. driscuite. la pereti sau stalpi. sobe obisnuite cu recuperare placi Ore Greutate 19RPCXH03EStreasina ..76 1..13 94.86 0. Ia.00 23 RPCR25A1 Vopsitorie cu vopsea pe baza de aeetat de polivinil pe glet de ipsos existent.75 0. .. pentru grund si stratul vizibil Ore Greutate 21 TRB01A15 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezantona grupa .40 0.02 340.28 1.pana la 2.49 99. cu un singur canat.00 238.00 15 RPCJ06A# Reparare teneuieli interioare in jurul toc..

----------! .ro.Pag 3 o 1 2 Sef Div.. ing. tel. Chezan Cal? . ravas Liviu toA-- r~ SUC.1EG10NAL DE EXPLOATARE INrFlEW~ERE Sl REPARi'.007 JI .120 NR.___ _ :. Hid'i Obs~rvatii PRl. patrimon.1 Prezente t~c.URSALA CSNTRJL ...:wta 'levOl"<lbii._ DATA.TH CF TiMISOARA COf'lSIUUL TEHN1CO ECONOMIC --.: 0236477.devizero.www. e-mail: suport@inlelsoftdeviz.-~i 3 4 Sef Serv Admin Patrimoniu ing.'Cw'nE)rn~liea test 'lnsUl?lta 2vi.:SEOINTE. SE=:CRE'tARa Raport general eu (SDP .. Tucu Ste~ 'J\J Intocmit.uJ ing.

. c <D ('IJ co > Ul ro 6 c so if) t- :J U :::l c co ....1 j:: en ... a.I .c CI} N en ii= co 0 CI} OJ c o OJ .J W ~ o «-no .. ~ 0 i:i5 ~ e ::::l ::ii c:i .. l~ ~ ~ I.0 '- 0 <D ". -~ I ~~-------------------===?f~ ~~======~--===~I ~~--------~~~ .....:: 0 > <t:.a::: _._... ~go 0. M /. 0 ~ .('IJ c ... r-.0--: u)Cl./ « w z en c:( o o c:( :!: CI u.... Q) -i ...1 .1- 0::: (') r-...--NC') II II II ~ Q..

... ./Z-:··v...~/' .....5 mp) Pregatire suprafete pt zugraveli lavabile (340 mp) Zugraveli exterioare lava bile (330 mp) Vopsitorie usi si ferestre exterioare (37 mp) Inlocuire pazie inclusiv glaf de tb14 ml Inlocuire protectie de tabla la cosuri 4 buc Reparatii streasina aparenta 23 mp 5:]1 1 '-- 1-1.(jN::~!I It Ii TFHNICO ECONOMII"': NR...CLADIRE CALATORI STATIA CF DOMASNEA 1 6.. 7..8 IJ--O. .... __________ 120 Prezenta docvmentatle a fost ineusrta $1 nvi~at~ favorabiL f..:!:ira o~sQrvatii ~ PAt.. Rr::"~'IONA' Dj: 1-\(PLOATARf .6 I I I L__ I- Desenat irQ.. .4 F 1.SEOINTe.- J3 ..9 t t \0 rn IT[} 5...J .1 1 14.--' /.. roo ••• L... ~A...7 .nl •. :) I ~ 13.667 ~~ 1 1 <....... :'..•••. I.1-1 1-1.1 I 0. I--:."'"' '~~: •.4-1 2..~~~ ~)~~~~ C ..It.. 'r-.. -. t DATA..5 ~~~~~~~.• Verifical ing.Jt I. ReearatH exterioare cJadire calatori Tencuieli exterioare la pereti (16. ~1i:ORET AR I.: . _.. iNTRET!NERE Sl REPAJ1ATII CF TlMISOARA \......8 ~F" 1 [] rl1--j ~O. ~v t I I t 0 10..0 F" ('f-... lit L ... I ~'~--~.il..._ •._-_..8 VVVl. Rasvas L •• ~ /?~ oZ .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful