REGIONALA C.R.E.I.R. CF TIMI~OARA DIVIZIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU NR.6.2.

3/ 187 I 2012

CAIET

DE SARCINI EXECUTIE

OBIECTUL: "REPARATII FA TADE LA CLADIREA DE CALATORI DIN STATIA CF DOMASNEA"

I.~~f~~lgxr~Lm~n si a fatadelor HI!'. ....... '.. CAP.refacerea tencuielilor exterioare degradate . (. . zo _ . de inventar PI73 avand : f· . in cladirii apartinand Sucursalei C.E. .. ·.IV SOLICITARI PENTRU EXECUTIE Date asupra situatiei actuale Cladirile asupra carora.__ . Suprafata cons-fr-uita = 149.F TIMISOARA . pe terenul proprietate SRCF Timisoara. ...pazia acoperisului este degradata ' .P.0 mp Suprafata utila == 238..!II DATE GENERALV Amplasament -Obiectivele se ami amplasate statia CF DOMASNEA._00-·-'".. .5 mp Cladirile si instalatiile aferente sunt mijloace fixe ale Sucursalei CR..I.R. __ .. a soc1ului exterior si a fatadelor .fi)(.CAP.. Cladirea de calatori a statiei ~F Domasnea. II OBIECT Prezentul caiet de sarcini coniine conditiile tehnice si de cali tate pentru executia Iucrarii: REPARATH FATADE LA CLADlREA DE CALATORI DIN STATIA CF DOMASNEA avand ea obiect: Reparatii exterioare cladire calatori cod CPV 45443000-4 Reparatii cladire IDl\1 cod CPV 45453000-7 Reparatii Birou IDM si hol casa de bilete cod CPV 45453000-7 CAP.E. Timisoara situate pe teren propietate CFR.'.'.·O ECONOMIC .invelitoarea de tabla din jurul celor 4 cosuri este gaurita Cladire 10M i -Invelitoarea din tigla profilata este deteriorata -Burlanele sunt distruse in intregime -J gheaburile sunt deteriorate Birou IDM si hal casa de bilete -Tencuielile intericare partial deteriorate -Zugravelile interioare deteriorate .I 1.R. in"i9~a~tfe~siil~it8f:'.R.. -Dusurnelele deteriorate -soba de teracota defecta -ferestrele si usile sunt uzate si nu mai pot fi reparate Lucrari necesarei Pentru remedierea situatiei descrise mai sus s-au prevazut a se executa urmatoarele lucrari de reparatii la interior si exterior: . I CONDITH GENERALE Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei : REPARATII FATADE LA CLADlREA DE CAL4.se vor face interventii prezinta urmatoarele deficiente : Cladire Calatori '1 .~'.· . ~ . c. EJ. Cladire Calatori . ! . este mijloc fix al SRCF Timisoara eu ill..zugravelile exterioare sunt degradate in totalitate . CF Timisoara..'.tencuielile exterioare sunt degradate in zona streasinilor.TORI DIN STATIA CF DOlVIASNEA CAP. ..vopsitoria usilor si a fercstrelor este degradata in totalitate .._. :.

q.C17-82 Legea nr.C.'/ I PRt:::$EPINTC. Executarea trasarii suprafetelor de teneuit Trasarea se executa cu stalpisori de mortar.refacerea zugravelilor exterioare in totalitate . 2 em intre ele.1990 Conditii tehnice pentru executarea de tencuieli. .Elaborator: TNCERC Mortare pentru tcncuieli c. IiNll 0. Veparom Vepatim §i a vopseJelor strop...-\!c·. Se vor acoperi suprafetele din lemn sau metal existente in zidarie. defectele locale se vor corecta prin cioplirea sipcilor in dreptul iesindurilor iar la intranduri prin baterea a inca unui rand de trestie. Elaborator: INCERC.•"..'. ~.~~~~ ~GI --~~-. nr. sub rabit se va aplica tie carton asfaltat fie alta solutie hidrofuga pentru a se evita umflarea lemnului in contact direct cu tencuiala. Elaborator: INCERC. tehnice pentru executarea placajelor din faianta.118 a (} ."" <"I .vopsitoria usilor si a ferestrelor in totalitate .:UrUFlSALA CS"IlTRUL Rc{. Elaborat : I. Suprafetele din lemn ale tavanelor care urmeaza sa fie tencuite vor fi acoperite eu sipci de lemn de 22x38 mrn si trestie.inlocuirea dusumelelor deteriorate -soba de teracota noua -inlocuire ferestre si usi care nu mai pot fi reparate CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTIE La executarea lucrarilor de reparatii la constructii se vor respecta norrnativele si prescrptiile tehnice in vigoare: Instr..A. executia $i asigurarea calitatii pardoselilor la constructii In care se desfasoara activitati de productie. majolica...'dr 1 ._). cu scoabe metalice lungi. care se vor fixa pe grinzile din lemn ale tavanelor.... Suprafetele straturilor suport pe care se aplica tencuieli trebuie sa fie curate..inlocuirea invelitoari de tabla dinjurul eelor 4 cosuri este gaurita Cladire rOM -inlocuirea invelitoari din tigla profilata 1a cladirea 10M -inlocuirea burlanelor in totalitate . Instr. $1 REPAHATII CF mi'!SOAFlA j I 1 1 CONS1UUL TEHNiCO ECONOMIC I 3 t Prazenta f1ClCurnenta.. M. nr. suprafetele cu rabit sa aiba plasa bine intinsa si sa fie legate.P .- / 20 ·st j .. vopsitorii Controlul si pregatirea stratului suport Pentru executarea tencuielilor de buna calitate..R.08.refacerea zugravelilor interioare in totalitate .. '. zugraveli. suprafetele de beton sa fie uscate.L. __ ---- r. M.L. 62212004 privind conditiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii NP 013-1996 Ghid privind proiectarea.iJO:'·:AL Dt: .1 996 C 233-1990 Instructiuni tehnice pentru izolarea terrnica eu produse textile netesute a conductelor ~j aparatelor din instalatii tennice. cu plasa de rabit. 76611997 pentru aprobarea unor regularnente privind calitatea in constructii HG nr.'.t U'\i . fNTRETlj\!EFlE NR..C. si placi ceramice smaltuite C6-86 C 3 -1976 Norrnativ pentru exeeutarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii._-~-.~'i' ! avizata favonabii.. Rosturile VOf fi curatate eu ajutorul unei scoabe metalice pe a adancirne de 3-5 mm iar suprafetele de beton netede VOT fi aduse in stare rugoasa.N. repere metalice de inventar.inlocuirea paziei acoperisului cladiri de calatori .~-" SECf~~11~R ! . DATA. tehn.1 0/1995 privind calitatea in constructii HG nr."". Inainte de baterea trestiei se va verifica planeitatea intregii suprafete .T. astfel ca sa se asigure grosimea prescrisa a teneuielii stab~Ei~l?!oiec!:_.12.T.f.E.A._68/N/28. sipci de lemn. --:-------. la intervale de cca... tara ObsI':mratll .P. C"~L.-~":'.···r . zidaria de caramida a peretilor trebuie sa fie uscata.inlocuirea jgheaburilor in totalitate Birou IDM SI hoI casa de bilete -refaeerea tencuielilor interioare partial deteriorate .Completare eu caietul VIIPrepararea si apliearea pastei Gipac Completat cu-lnstructiuni tehniee pentru utilizarea vopselelor Dasirom.

Executarea amorsarii Suprefetele de beton (ale tavane1or. Apliearea grundului pe timp de ar~ita se va face luanu-se masuri de protectie contra uscarii prea rapide . S£CRE. SUCURSAtA. Cornpozitia spritului pentru aceste suprafete va fi un amestec de ciment si apa (lapte de eiment). ~. prin acoperirecu rogojini umezite. :i. C. iar inaintea aplicarii grundului se va verifiea daca spritul este suficient de intarit. In cantitati strict necesare inainte de tenninarea prizei ipsosului.2~IIL_ -. In eazul in care suprafata spritului este prea uscata se va uda eu apa inainte de apliearea grundului.'ENTI~Ul .repararea. Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport cu un anumit grad de umiditate (nu este perfect uscat) .:: f~S~ 1~. apoi se va face amorsarea prin stropire eu un writ care se aplica in grosime de 3 mm.C~·~¥ . / I I 1 I 120 ·__ ! 4 Prezenta ~c:cumen~~\j~ <.~:J$lta ~I avizata ravorabll. .Iieste pentru materialele folosite t ~1 toate materialele folositc vor avea certificate de calitate emise de furnizor conform nonnativelor prevederilor legale in vigoare ~i se vor prezenta la cererea beneficiarului se interzice folosirea materialelor neomologate sau a carer durata de viata este expirata.-~. In timpul amorsarii se va verifica ca spritul sa fie aplicat dit mai uniform. Executarea grundului Grundul. f' !. DATA. Pentru gletul de var. rnontarea gearnurilor la lucrarile de reparatii la constructii civile si industriale livrate in masuri libere. Geamuri Generalitati Capitolul d~ fata cuprinde conditiile tehnice la executarea reparatiilor la tamplarie metalica si de lemn precum ~i pentru montat geamuri la constructiile civile si industriale.--. fie prin acoperirea tinciului cu un start subtire (cca 2 mm) de pasta de ipsos (glet de ipsos) netezita fin. Startul de grund se va aplica manual sau mecanizat intr-unul sau 2 reprize. Tencuielile interioare gletuite se vor realiza fie prin inchiderea porilor tinciului eu un strat subtire (eca 1 mm) de pasta de var eu adaos de ipsos (glet de var) .REG':ONAL DE t>(f"LOA"f I"Rt INTRETINERE $\ REPAR. ~i pana la 20 mm pentru restul suprafetelor. in pasta de var se va adauga cca 100 kg ipsos la 1 me var-pasta pentru a se accelera intarirea gletului. confectionare si montare tamplarie de lemn si metalica. in cazul suprafetelor de beton si lora in cazul suprafetelor de caramida.>e. revizuirea si completarea tamplariei de lemn ~imetalice..-. AR ~:lJ . fara o~.=-----.montare tamplarie de lemn si obisnuita. eel mai gros strat al teneuielii (5-20 mm grosime) se va apliea dupa eel putin 24 de ore de la aplicarea spritului. Proprietati !. Tamplarie de lemn si metalica. La executarea grundului se va veri fica sa se realizeze 0 suprafata plana ~i verticala care sa rectifice si ascunda toate defeetele stratului suport.SED1NTE.ATH CF T!MISO!IRA CONS!UUL TEHNICO ECONOMIC ~--~-I NR. montarea geamurilor pe tamplarie existenta pre cum si pe tamplarie nou montara pentru goluri nou create sau pentru inlocuirea tamplariei degradate. PRfO. si dad suprafata amorsata este suficient de rugoasa ~i aspra la pipait eu mana. Suprafetele peretilor din zidarie de caramida vor fi in prealabil stropite eu apa ~i eventual vor fi amorsate prin strop eu mortar fluid in grosime maxima de 3 mm. stalpilor si samburilor) si ale zidurilor vor fi stropite in prealabil eu apa. care va avea aceeasi cornpozitie eu a mortarului pentru stratul grund. . grosimea totala fiind de 15 mm pe suprafetele suport din sipci si trestie.

08.P..C. transportul si montarea In constructii a tamplariei din lemn.L. ------------------ .rkW1ma cladiri.I~·-:"i!?J li. depozitarea.. fara onservatii d _ NR. nr. M.T. dolii a) la realizarea invelitorilor din tigHt se vor respecta prevederile: NP 069-2002 Normativ privind proiectarea.. C 199-1979lnstructiuni tehnice privind manipularea livrarea. suprafata cuprinsa in conturul exterior al tocurilor sau captuselilor Tnlocuirea feroneriei la ferestrele simple ~i duble se mascara la bucata fereastra Lambriurile la pereti si repararea lambriurilor se mascara la metru patrat de suprafata real acoperita Geamurile montate pe tamplarie de Iemn sau metalica se mascara la metru patrat de suprafata de geam gata montat. jgheaburi.P.I. __ /20 Prezenta dc..:7.C.2 5 DATA.1979.Norme !1inormative La efectuarea lucrarilor de reparatii tamplarie de lemn ~i metalica si montare geamuri se vor respecta prescriptiile in vigoare.demontarea si mutarea schelelor simple verificarea tamplariei ~i ajustarea pentru functionare in conditii normale taierea geamurilor la dimensiunile necesare montarea geamurilor. nr.A.P... manipulate.cufIl<. 606/21. //' .D. LP.. INCERC.C. baghete sau garnituri de cauciuc demontarea cercevelelor din tocuri in vederea rnontarii geamurilor Masuratori Ferestrele !?i usile de lemn. cercevelele ~i foile de usi. L.67/NI 1996 din 28/0811996 Materiale Materialele specifice ~i forta de munca auxiliare necesare pentru efectuarea montajului sunt exprimate In unitati de masura Sunt considerate materiale pentru lucrare cantitatile de geamuri necesare aduse la punctul de lucru rnaterialele accesorii necesare montarii si etansarii conform norrnelor de deviz la punerea in opera se line cont de pierderile prin transport.1987 ST 014-199 Specificatie tehnica privind conditii de ca1itate ale Iemnului pentru constructii.C.L. Elaborator:. T.P.C. executia si e:m:~:tm:rn-~~iWlritcrp~m~JP1..L.C. M. luandu-se in considerare dimensiunile falturilor de contur Geamurile avand alte forme decat patrate sau dreptunghiulare se mascara dupa suprafata dreptunghiului in care se pot inscrie Inlocuirea baghetelor de lenm sau metal si chituirea geamurilor existente se mascara la metru liniar pe conturul ochiului de geam lnvelitori in panta.. I.ar.T..EDINT!::. 1301116/03.04. la metru patrat._. I.P. Modificari la C 199 .ontati® a test inSU$fta avizatili ravorabH. etansarea cu chit.1979 LC.. tocurile la usi si ferestre se mascara 0 singura data.C. fixarea pervazurilorsi captuselilor prepararea manuala a mortarului si umplerea golurilor montarea .H"c:m::TAR -::/X_.04. Elaborator: INCERC.D. 17/6. I SI 1 I PfW. depozitare si taiere la dimensiuni Consurnurile specifice de forta de munca cuprind verificarea golurilor din tamplarie prelucrarea manuala sau mecanizata trasarea taierea si fasonarea elementelor de tarnplarie metalica transport orizontal si vertical efectuarea gaurilor pentru montare montarea propriuzisa. Prescriptii tehnice burlane.

pazii.... Falturile doliilor din tabla vor fi cositorite. - Prezenta doclJmema..CO ECONOMIC NR. J __ 120 _ 6 DATA.pentru tiglele aseza pe un singur rand de sipci fara astereala.::.tHARf rN1TIEf!r~ERE SJ REPARt.. tara observaN... dolii._. Distanta dintre sipcile orizontale pe care se fixeaza eu jgheab trase cujgheab presate 320 mm 335 mm.< PRESEOIN'fE.""..b) Materiale de baza pentru invelitori FORMA $I MATERIAL de baza si auxiliar ---~~------------------------------------------------------------------------~--~-----------~ DIMENSIUNI STAS Tigle cujgheab -----------------~-~-------------------------------------------------------------------------trase 390*220 405*220 390*220 515-71.. precum si in campul acoperisurilor a carer pante depasesc pantele uzuale sau in zone seismice de grad mai mare decat 7 se vor lega toate tiglele. Prescriparii de executie pentru ventilatii...4 _. un rand de carton bitumat care se lipeste peste sortul de tabla si continua pe intrega suprafata a Lucrarile de tinichigerie ( sorturi.5 mm grosime si de min.pentru tiglele . 40 em latime prinse de astereala eu copei de tabla.5)*750*1500 2028-71 Materiale de lipit aliaj LP-30 96-73 Clorura de amoniu 448-67 Amoniac tehnic tip 20 sau 25 447-74 Carton bitumat 138-76 c) Materiale 286311-76 . 40 ern.. Streasinile eli jgheab pentru invelitorile din tigla vor avea: un sor] de tabla galvanizata de min 15 em liitime prins cu agrafe asezate la max. 515-71.r __ . Raeordurile invelitorilor din ligHt plane la calcane ~i ... Doliile invelitorilor de tigla vor fi de tabla galvanizata de 0.lie a test 'nsU~lta !.TII CF TIM/SOARA CONS1UUL TEHN.din sticla STAS ---------------------~---~--------------~~---------------------------------------------------Sipci din lemn de brad eu sectiunea 24*38 974-78 Idem 24*48 ] 949-79 Mortar de ciment var marca 25 1030-73 Colorant miniu de plumb sau de fier 429.din argila arsa .>' avizaJa tavorabij.'_'.67 Cuie cu cap plat tip B pentru tabla 2111-71 Cuie eu cap conic tip A pt constructii 2111-71 Sarma moale Zn de 1-2 mm 889-76 Tabla Zn de 0..l . La invelitori din tigle ell jgheab tiglele se vor aseza pe sipci astfel incat sa se asigure 0 rezemare perfecta pe toate laturile lor. __ .t--'. . tabachere. .... asterelei. suqURSAlA CENTRUl fiE010f'!AL DE EXPLO. Pe latimea streasinei se vor prevedea 0 care se va monta pazia de tabla.\.". ace onfonn detaliilor din normativ. r'_"... carlige. Io-. __ SECAETA!7/.4 mm(0. Randurile de tig1e se vor dccala unul fata de celalalt eu 0 jumatate de tig1a. strapungeri imbracarea cosurilor de fum) se vor executa conform standardelor. carlige pentru sustinerea j gheaburil or._~_. in campul invelitorii tiglele se vor lega de sipci eu sarma zincata la fiecare al patrulea rand.:. 286312-76 --------------------------------------------------------------------------------------------auxiliare Tiglele se vor fasie de astereala pe tiglele va fi: . 514-70 514-70 . Montarea tiglelor se va face de la poala spre coama.din argila arsa Tigle eu jgheab presate ..'11 '''.. La streasina si la margini.-_.

procese tehnologice. eu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.beneficiar. inregistrarea acestuia se va face conform Legea nr. racordari. se stabilesc urmatoarele : Instructajul periodic de protectie a muncii. Exeeutantul va respecta reglementarile si normativele in vigoare cu privire la executia lucrarilor prezentate in Caietul de Sareini. inregistrarea. acestia VOT primi autorizatia de lucru in zona caii ferate electrificate. Prestatorul va introduce in procesul de productie aparate. Constructorul va acorda pentru executia lucrarilor 0 garantie de eel putin un an calendaristic pentru Iucrarile de reparatii interioare ~i 2 ani pentru lucrarile de reparatii acoperis. 30 ern. se obliga sa Ie aduca la cunostinta prestatorului. cercetarca. materialele igienico sanitare cat si alimentatia pentru cresterea rezistentei organismului se asigura de catre prestator. confirmarea. Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului intreaga legislatie de protectie a muncii specifica CF si activitatii prestate. facand receptii partiale pentru lucrarile ce devin ascunse. linii.' r--". Cap. Echiparnentul de protectie si de lucru. strapungeri. Beneficiarul. conducatorului statiei. inregistrarea. dispozitive. In cazul in care se constata defecte de executie beneficiarul impreuna ell construetorul va Iua masuri de rernediere a acestora conform prevederilor legale./' PRc~:>EDINTE. Tiglele ee se rnonteaza la dolii. in cazul angajarii de noi salariati.-------------------~ SUCUl~SAL~CEtlTRUL REG10NAL DE EXPLOA TARE iNTFlETlf't!ERE S! F1EPAFL'\TlI CF T1MiSOARA CONSIUUL TEHNiCO ECONOMIC NR.-. procurate de prestator.qVJ jl1 . evidenta accidentelor de munca si declararea. la calcane se vor sectiona dupa necesitati. eu oeazia instructajului introduetiv general de protectie a muncii si prevenire a incendiilor. raportarea evidenta bolilor profesionale. la repararea §i intretinerea utilajelor. instalatii. precum si ai celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala. la introducerea de sub stante sau proeese tehnologice noi (inclusiv tehnologii proprii) ce vor fi in prealabil avizate de CN CF CFR SA prin caietul de sarcini. elaborata de Ministerul Muncii.319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca si a HG955/2010. Instructiunile pentru schimbarea conditiilor de lucru. in eazul aparitiei de modificari in Planul Tehnic de Exploatare al subunitatii de cale ferata care reprezinta obiect al contractului. 120 _ 7 Prezanta oG-cumentatis a fast insu$lta $1 avizat1:\favorabil.V. echipamente ~i materiale de protectia muncii. astfel incat sa fie exeeutate conform prevederilor caietului de sarcini si sa se incadreze in parametrii de calitate date de STAS -uri Ie si Normativele in vigoare. etc.). SECRET AR '-/. prevenirea ~i stingerea incendiilor se efectueaza si se consemneaza in fisele individuale de instructaj de catre prestator (de care apartin angajatii).319/2006.Cosurile de fum sau ventilatiile care strapung invelitoarea se vor raeorda printr-o pazie de tabla zincata ee se ridica In jurul cosului eli min.'. raportarea. In cazul accidentului de munca. . Toate lucrarile receptionate se vor consernna in proeesul verbal. instructajul zilnic inaintea inceperii luerului ~i verificarea starii norrnale la prezentarea la serviciu si in timpul serviciului se efectueaza de catre prestator. fara onservatu . Cercetarea accidentului de munca cu incapacitate temporara se efectueaza de catre conducatorul unitatii prestatoare pentru cazurile cand a fost accidentat personalul acestuia. Intre reprezentantii beneficiarului din statie si ai prestatorului se va incheia 0 reglernentare de arnanunt asupra modului de lucru a angajatilor prestatorului. eu anuntarea cazului. Cercetarea accidentului de va face de 0 comisie mixta prestator . instalatiilor sculelor ~i la exploatarea mijloacelor ~i cailor de transport din incinta. Protectia muncii si a interventiilor in cazul situatiilor de urgenta in temeiul Legea nr. la amplasarea utilajelor si instalatiilor. precizandu-se ~i normele de protectie a muncii specifice activitatii in aceasta zona (grafic de lucru. Urmarirea lucrarilor Lucrarile vor fi urmarite de reprezentantii bene fi eiarului. eat si pentru cei existenti. privind comunicarea. Prestatorul va asigura si verifica permanent aplicarea nonnelor de protectia muncii la exploatarea obiectivelor in care-si desfasoara activitatea. 1 _ DATA.

Personalul subunitatii de cale ferata va colabora cu personalul prestatorului pentru localizarea si stingerea incendiului.t8E iNTf1ETlfJERE Si REPARATll CF TIMiSO. Anexa II cuprinde plansele aferente Timisoara.a Legii protectiei civile nr.mlentatje a rest I!1SU.319/2006 ~i Norrne Metodologice de aplicare. . t</-~ SUCU~~SNTRUL Ri:~~CNAL D~ EXPWf\T. prestatorul poate utiliza mijloacele de interventie proprii sau cele din dotarea subunitatii de cale ferata. Caietul de sarcini cu Anexele fac parte integranta din contractu) ce se va incheia intre parti. Accesul prestatorului in eadrul unitatii se va face numai eu acceptul sefului de statie.~. VI ALTE SARCINI SI INSTRUCTIUNI La inceperea lucrarilor se VOT incheia Proces Verbal de predare-primire amplasament. Instructajul zilnic inainte de inceperea luerului se efectueaza de prestator.04.I SERVICIU ADMIN. se stabilesc urmatoarele : Instructajul periodic pentru prevenirea si stingerea incendiilor se efectueaza si se consemneaza in fisele individuale de instructaj de catre prestator. ' " ' ING. ~AT"./ ' Prel:ent. 481 12004 si a altor prevederi legale in vigoare. CAP. Anexa I cuprinde lista cantitatilor de lucrari propuse a se executa. specifica transportului feroviar cat si materialele eu caracter informativ si educativ pe aceasta tema.a dQc.\RA CONSiUUL TEHMCO ECONOMiC NR.2012 SEF DIVIZlE PATRI__MONIh INO CHEZAN CALINA ':.Legea apararii impotriva incendiilor -privind apararea impotriva incendiilor . f~ra observatii . beneficiarul obligandu-se a pune la dispozitia acestuia toate modificarile care apar in legislatia de prevenire si stingere a incendiilor. precum si PTE .307/2006 si OUG 19512005 privind Protectia Mediului.. In cazul declansarii unui inceput de incendiu. PATRIM ING. All nr.' SEF SERVICIU ADMIN.---pr'i~$~PINn. Executantul va respecta deasemenea Legea SSM llf.In temeiul Legei m. incheind 0 minuta intre beneficiar si prestator. I---------120 __ . i / / .TUCU STEFAN. RA V AS LIVIU ._~j ~ t.ul statiei. Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului intreaga legislatie pentru prevenirea si stingerea incendiilor specifica transportului pe calea ferata. Nu se admit plati anticipate. Lucrarile se vor executa pe baza de contract.307/2006.~lta$1 aviztiltt} favorabit. Pentru lucrarile care devin ascunse se vor intocmi Procese Verbale de Lucrari ascunse semnate de catre executant si beneficiarul lucrarii . Se va refine garantie de buna executie (5% din valoarea tara TVA) . . OATA. 19.

la calcane.~'lNTri.90 340.00 140.85 68.tavane .08 160. pazie .. sortare material.53 12.00 vederea vopsirn c vF~<j.04 160.92 5.montata la perti din earamida plina Ore Greutate 13... m executate pe santler..profilata 8 RPCXI01 B Invelitoare . izolarea rosturilor eu spume poliuretaniee.10 28.60 4.00 26. dolii pazii sort.. avand suprafata tocului mp peste 2. de 2 em mp grosime.-"" -_ .100x1 OOem risdfif"ERET!NEfiES! tjEel~!:':1 "F ! I~. Greutate mp 13 RPCJ72A 1 Pregatirea su~r~f tel~~gcJ~W[l~~8f.5em. solzi olane incl. inclusiv coturile si aruncatoarele .80 4./'" Ore .. sau exter....00 12..00 68..exee.40 0..5 mm grosime. Ore Greutate mp Ore Greutate 12.------..53 20. yt . racorduri etc. ~.00 8...17 94.5 mp.m. Simbol o 1 1 RPCl25C1 2 3 4 16...desf. incl.00 5 RPCJ36A 1 Glet de tpsos pe teneuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la . 7 RPCH 15B11nloeuire paziei de lemn deteriorate la streasina sau calean.. incl.00 2 RPCXI05C Demontare .4mm." lac Tn placi.37 52.~'~~~~H\! ~r in ------I----------faVQf~b!l.52 0...00 394.a.metalica tubulara inter.l.24 0.... 3 CK03B+ Ore Greutate mp Ore Ferestre din PVC.invelitoare tigla profit.15 340.Pag 1 Data: 4/2412012 Antemasuratoare lista cu cantitati de lucrari fara preturi Denumire Burlane din taba zincata de 0.00 54. pn~:.pe santier.bit/fibra sticla m 2. fiiixi§ Observatn !!ECRETAR 28. Greutate Reparare tencuieli exterioaredriseuite din gros.31 0.semirotunde...'SOARA Ii CONSiUUL TEHf~lCO ECONOMIC Ore NR.O. eoltuti/capace/stut racord m Ore Greutate 11 RPCXH10AMontat si demontat sehela .~t~ 14 RPCJ4781 "V.!..din tigla profilata si coame pe sipei din lemn incl. 1st. etansarea c spume silieonice ..2S-T J.rotunde eu diametrul de 15. .ruc..00 440.Smm.00 61.64 0.53 17..B:-50.20 4 RCSI22C% Glafuri/copertine tabla zn/al (0...00 9 RPCH45A 1Jgheab din lemn .90 11.99 0.4 em UM Cantitate Nr.pentru evacuarea molozuun m Ore Greutate 10 RCSI18A% Jgheaburi tabla zineata 0. cu un singur canat fix..10 0.-de.. mp platforme streasina plasa prot Ore Greutate e mp 12 RPCK55C1 Pardoseli din beton sim nu.60 0. executate eu mortar de var-eiment marea ./beton.-m .32 35.5-1 m) montzid caram.d=12.pereti si stalpi Ore Greutate mp Ore Greutate mp Ore Greutate m 6 RPCJ36B1 Glet de ipsos pe tsncuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la . la cladirile existente. innadite prin petrecerl pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zmcat. cuprinzand demontarea celei vechi.81 0. confectionarea si montarea celei noi.c. cu bit !WoaRSil\!rfi~O'il~~§t~~_t~\~~fl~PUJATAR[ de ..

5 mp inclusiv.72 12.86 0. ..02 340..15 12. cu m.93 4.zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.40 0. sobe obisnuite cu recuperare placi Ore Greutate 19RPCXH03EStreasina .brut..05 16.27 23..00 1.00 15 RPCJ06A# Reparare teneuieli interioare in jurul toc. montate cu dibluri din plastic.00 23 RPCR25A1 Vopsitorie cu vopsea pe baza de aeetat de polivinil pe glet de ipsos existent.52 .00 0.pana la 2..pentru interior Ore Greutate mp Ore Greutate mp 3...96 22.linoleum lipit cu prenadez 17 RPCK01 F#Reparare strat. Ore mp 27. ..pe rigle stej 50x80 mm (ref partial) me Ore Greutate 18 RPCU01A1 Sobe din placi ceramice de teracota dupa modelul si culoarea ceruta buc 11 executate in constructii existente. cu montarea garniturilor.13 0... cu mortar de var-ciment marca 25-T.36 13..2 straturi 25 RPCXR02EZugraveli straturi Ore Greutate exterioare . si perv.75 0.suport pard cu dusum oarbe scand ras.87 13. avand suprafata tocului: ..00 24 RPCR27A1 Vopsitorii tn eulori de ulei pe tamplarie pe lemn la interior 5i exterior executate In .13 42.00 17. Ore Greutate mp 23.simpla cu capriori console cu profile cu astereala si pazie mp faltuita si geluita.00 34.00 35.. 1-3 distanta 50m 22 CK33A+ Usi din PVC. la pereti sau stalpi.28 0.24 mm. pe ... pentru sprit si mortar de var-eimen marca M 10-T.49 99..25-t(var cim).00 6.cu spaleti drepti lat<15cm 16 RPCK2281 Reparare pardoseli din .. etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon.00 238. pentru grund si stratul vizibil Ore Greutate 21 TRB01A15 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezantona grupa .76 1.Pag2 o 1 2 3 Ore Greutate m Ore Greutate mp Ore Greutate mp 4 56.28 1.superioare vopsitorii lavabile cu vinarom in dou mp Ore Greutate Note: 0.. executate. Ia.00 76.. driscuite. cu un singur canat.13 94..12 16.57 3.50 20 RPCJ08A1 Tencuieli interioare de 2 em grosime.

.:wta 'levOl"<lbii.Pag 3 o 1 2 Sef Div...uJ ing. e-mail: suport@inlelsoftdeviz.ro.TH CF TiMISOARA COf'lSIUUL TEHN1CO ECONOMIC --. Hid'i Obs~rvatii PRl.1EG10NAL DE EXPLOATARE INrFlEW~ERE Sl REPARi'.----------! .: 0236477.1 Prezente t~c. Tucu Ste~ 'J\J Intocmit.devizero.120 NR. ravas Liviu toA-- r~ SUC. Chezan Cal? ._ DATA.'Cw'nE)rn~liea test 'lnsUl?lta 2vi. patrimon. ing.:SEOINTE. tel.. SE=:CRE'tARa Raport general eu (SDP .007 JI .___ _ :.URSALA CSNTRJL .-~i 3 4 Sef Serv Admin Patrimoniu ing.www.

. 0 ~ ..0 '- 0 <D ".. ~ 0 i:i5 ~ e ::::l ::ii c:i .c CI} N en ii= co 0 CI} OJ c o OJ ... ~go 0. r-. M /.. c <D ('IJ co > Ul ro 6 c so if) t- :J U :::l c co .1 .I . a... -~ I ~~-------------------===?f~ ~~======~--===~I ~~--------~~~ .....a::: _...1- 0::: (') r-...1 j:: en .J W ~ o «-no ...0--: u)Cl..._.:: 0 > <t:.... l~ ~ ~ I./ « w z en c:( o o c:( :!: CI u.('IJ c . Q) -i ..--NC') II II II ~ Q.

7..- J3 ... ReearatH exterioare cJadire calatori Tencuieli exterioare la pereti (16..~~~ ~)~~~~ C .. ~1i:ORET AR I..8 VVVl..... ...._ •. __________ 120 Prezenta docvmentatle a fost ineusrta $1 nvi~at~ favorabiL f..It..1 1 14...0 F" ('f-....: ."'"' '~~: •. t DATA... I ~'~--~./Z-:··v. Rasvas L •• ~ /?~ oZ ....:!:ira o~sQrvatii ~ PAt.•••.667 ~~ 1 1 <... _.. I.1 I 0.9 t t \0 rn IT[} 5..SEOINTe....• Verifical ing. :) I ~ 13. ~A. -..CLADIRE CALATORI STATIA CF DOMASNEA 1 6. Rr::"~'IONA' Dj: 1-\(PLOATARf ..7 . roo ••• L.... I--:...(jN::~!I It Ii TFHNICO ECONOMII"': NR.. . iNTRET!NERE Sl REPAJ1ATII CF TlMISOARA \...4-1 2..--' /..8 IJ--O.5 ~~~~~~~....8 ~F" 1 [] rl1--j ~O..4 F 1... lit L ._-_.il..5 mp) Pregatire suprafete pt zugraveli lavabile (340 mp) Zugraveli exterioare lava bile (330 mp) Vopsitorie usi si ferestre exterioare (37 mp) Inlocuire pazie inclusiv glaf de tb14 ml Inlocuire protectie de tabla la cosuri 4 buc Reparatii streasina aparenta 23 mp 5:]1 1 '-- 1-1...1-1 1-1.. .~/' ..Jt I. 'r-. :'.J .6 I I I L__ I- Desenat irQ.nl •. ~v t I I t 0 10...