REGIONALA C.R.E.I.R. CF TIMI~OARA DIVIZIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU NR.6.2.

3/ 187 I 2012

CAIET

DE SARCINI EXECUTIE

OBIECTUL: "REPARATII FA TADE LA CLADIREA DE CALATORI DIN STATIA CF DOMASNEA"

~ .I. __ .vopsitoria usilor si a fercstrelor este degradata in totalitate .se vor face interventii prezinta urmatoarele deficiente : Cladire Calatori '1 . EJ.invelitoarea de tabla din jurul celor 4 cosuri este gaurita Cladire 10M i -Invelitoarea din tigla profilata este deteriorata -Burlanele sunt distruse in intregime -J gheaburile sunt deteriorate Birou IDM si hal casa de bilete -Tencuielile intericare partial deteriorate -Zugravelile interioare deteriorate .. .. CAP.. Cladire Calatori .. este mijloc fix al SRCF Timisoara eu ill. in"i9~a~tfe~siil~it8f:'._00-·-'".· . '. CF Timisoara.F TIMISOARA . pe terenul proprietate SRCF Timisoara. ·. de inventar PI73 avand : f· .pazia acoperisului este degradata ' .!II DATE GENERALV Amplasament -Obiectivele se ami amplasate statia CF DOMASNEA.fi)(..E.__ .. .I. :. .tencuielile exterioare sunt degradate in zona streasinilor.refacerea tencuielilor exterioare degradate ..R.5 mp Cladirile si instalatiile aferente sunt mijloace fixe ale Sucursalei CR.P...'. .CAP.TORI DIN STATIA CF DOlVIASNEA CAP..'. c. zo _ .R.0 mp Suprafata utila == 238. I CONDITH GENERALE Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei : REPARATII FATADE LA CLADlREA DE CAL4.I 1.R. ...zugravelile exterioare sunt degradate in totalitate .~'..·O ECONOMIC .._. a soc1ului exterior si a fatadelor .. Timisoara situate pe teren propietate CFR. (.E.. ...'.. II OBIECT Prezentul caiet de sarcini coniine conditiile tehnice si de cali tate pentru executia Iucrarii: REPARATH FATADE LA CLADlREA DE CALATORI DIN STATIA CF DOMASNEA avand ea obiect: Reparatii exterioare cladire calatori cod CPV 45443000-4 Reparatii cladire IDl\1 cod CPV 45453000-7 Reparatii Birou IDM si hol casa de bilete cod CPV 45453000-7 CAP. -Dusurnelele deteriorate -soba de teracota defecta -ferestrele si usile sunt uzate si nu mai pot fi reparate Lucrari necesarei Pentru remedierea situatiei descrise mai sus s-au prevazut a se executa urmatoarele lucrari de reparatii la interior si exterior: .. ! .~~f~~lgxr~Lm~n si a fatadelor HI!'. in cladirii apartinand Sucursalei C.IV SOLICITARI PENTRU EXECUTIE Date asupra situatiei actuale Cladirile asupra carora. Cladirea de calatori a statiei ~F Domasnea. Suprafata cons-fr-uita = 149.

fNTRETlj\!EFlE NR. Elaborat : I. IiNll 0. vopsitorii Controlul si pregatirea stratului suport Pentru executarea tencuielilor de buna calitate.L.- / 20 ·st j .t U'\i . majolica. executia $i asigurarea calitatii pardoselilor la constructii In care se desfasoara activitati de productie.inlocuirea invelitoari de tabla dinjurul eelor 4 cosuri este gaurita Cladire rOM -inlocuirea invelitoari din tigla profilata 1a cladirea 10M -inlocuirea burlanelor in totalitate .. '. Rosturile VOf fi curatate eu ajutorul unei scoabe metalice pe a adancirne de 3-5 mm iar suprafetele de beton netede VOT fi aduse in stare rugoasa.'.Elaborator: TNCERC Mortare pentru tcncuieli c..A. tehn. Inainte de baterea trestiei se va verifica planeitatea intregii suprafete . Elaborator: INCERC.. .1 0/1995 privind calitatea in constructii HG nr.A.'dr 1 . Instr. care se vor fixa pe grinzile din lemn ale tavanelor. 62212004 privind conditiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii NP 013-1996 Ghid privind proiectarea.. 2 em intre ele.refacerea zugravelilor interioare in totalitate .1990 Conditii tehnice pentru executarea de tencuieli.iJO:'·:AL Dt: .vopsitoria usilor si a ferestrelor in totalitate .E.~-" SECf~~11~R ! .inlocuirea paziei acoperisului cladiri de calatori ... suprafetele cu rabit sa aiba plasa bine intinsa si sa fie legate. sub rabit se va aplica tie carton asfaltat fie alta solutie hidrofuga pentru a se evita umflarea lemnului in contact direct cu tencuiala.:UrUFlSALA CS"IlTRUL Rc{.inlocuirea jgheaburilor in totalitate Birou IDM SI hoI casa de bilete -refaeerea tencuielilor interioare partial deteriorate . C"~L.C17-82 Legea nr. si placi ceramice smaltuite C6-86 C 3 -1976 Norrnativ pentru exeeutarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii. tehnice pentru executarea placajelor din faianta. Elaborator: INCERC. astfel ca sa se asigure grosimea prescrisa a teneuielii stab~Ei~l?!oiec!:_. Executarea trasarii suprafetelor de teneuit Trasarea se executa cu stalpisori de mortar.08.118 a (} . la intervale de cca..inlocuirea dusumelelor deteriorate -soba de teracota noua -inlocuire ferestre si usi care nu mai pot fi reparate CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTIE La executarea lucrarilor de reparatii la constructii se vor respecta norrnativele si prescrptiile tehnice in vigoare: Instr.f..."". tara ObsI':mratll . Se vor acoperi suprafetele din lemn sau metal existente in zidarie.T. M._).L. 76611997 pentru aprobarea unor regularnente privind calitatea in constructii HG nr.C. zugraveli.'. cu plasa de rabit. ~.-~":'.P . --:-------. __ ---- r.N.T.'/ I PRt:::$EPINTC.12.~'i' ! avizata favonabii._-~-.1 996 C 233-1990 Instructiuni tehnice pentru izolarea terrnica eu produse textile netesute a conductelor ~j aparatelor din instalatii tennice.C.. $1 REPAHATII CF mi'!SOAFlA j I 1 1 CONS1UUL TEHNiCO ECONOMIC I 3 t Prazenta f1ClCurnenta. q. defectele locale se vor corecta prin cioplirea sipcilor in dreptul iesindurilor iar la intranduri prin baterea a inca unui rand de trestie. M... Veparom Vepatim §i a vopseJelor strop.~~~~ ~GI --~~-.refacerea zugravelilor exterioare in totalitate . repere metalice de inventar._68/N/28. Suprafetele straturilor suport pe care se aplica tencuieli trebuie sa fie curate.. nr.."" <"I . zidaria de caramida a peretilor trebuie sa fie uscata. suprafetele de beton sa fie uscate.R.. DATA.•". sipci de lemn.-\!c·.Completare eu caietul VIIPrepararea si apliearea pastei Gipac Completat cu-lnstructiuni tehniee pentru utilizarea vopselelor Dasirom. cu scoabe metalice lungi.. nr. Suprafetele din lemn ale tavanelor care urmeaza sa fie tencuite vor fi acoperite eu sipci de lemn de 22x38 mrn si trestie.···r ..P..

Proprietati !.repararea. rnontarea gearnurilor la lucrarile de reparatii la constructii civile si industriale livrate in masuri libere.'ENTI~Ul . S£CRE. Pentru gletul de var. revizuirea si completarea tamplariei de lemn ~imetalice. Apliearea grundului pe timp de ar~ita se va face luanu-se masuri de protectie contra uscarii prea rapide .Iieste pentru materialele folosite t ~1 toate materialele folositc vor avea certificate de calitate emise de furnizor conform nonnativelor prevederilor legale in vigoare ~i se vor prezenta la cererea beneficiarului se interzice folosirea materialelor neomologate sau a carer durata de viata este expirata. C. Suprafetele peretilor din zidarie de caramida vor fi in prealabil stropite eu apa ~i eventual vor fi amorsate prin strop eu mortar fluid in grosime maxima de 3 mm. DATA. . f' !. eel mai gros strat al teneuielii (5-20 mm grosime) se va apliea dupa eel putin 24 de ore de la aplicarea spritului.--. in pasta de var se va adauga cca 100 kg ipsos la 1 me var-pasta pentru a se accelera intarirea gletului. Cornpozitia spritului pentru aceste suprafete va fi un amestec de ciment si apa (lapte de eiment). Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport cu un anumit grad de umiditate (nu este perfect uscat) . Tencuielile interioare gletuite se vor realiza fie prin inchiderea porilor tinciului eu un strat subtire (eca 1 mm) de pasta de var eu adaos de ipsos (glet de var) . .Executarea amorsarii Suprefetele de beton (ale tavane1or. Startul de grund se va aplica manual sau mecanizat intr-unul sau 2 reprize.2~IIL_ -. In cantitati strict necesare inainte de tenninarea prizei ipsosului.:: f~S~ 1~. fara o~. :i. confectionare si montare tamplarie de lemn si metalica.-. ~.=-----.~:J$lta ~I avizata ravorabll. montarea geamurilor pe tamplarie existenta pre cum si pe tamplarie nou montara pentru goluri nou create sau pentru inlocuirea tamplariei degradate.>e. Geamuri Generalitati Capitolul d~ fata cuprinde conditiile tehnice la executarea reparatiilor la tamplarie metalica si de lemn precum ~i pentru montat geamuri la constructiile civile si industriale. SUCURSAtA.ATH CF T!MISO!IRA CONS!UUL TEHNICO ECONOMIC ~--~-I NR. grosimea totala fiind de 15 mm pe suprafetele suport din sipci si trestie.SED1NTE. iar inaintea aplicarii grundului se va verifiea daca spritul este suficient de intarit. stalpilor si samburilor) si ale zidurilor vor fi stropite in prealabil eu apa.. apoi se va face amorsarea prin stropire eu un writ care se aplica in grosime de 3 mm. In eazul in care suprafata spritului este prea uscata se va uda eu apa inainte de apliearea grundului.REG':ONAL DE t>(f"LOA"f I"Rt INTRETINERE $\ REPAR.-~. In timpul amorsarii se va verifica ca spritul sa fie aplicat dit mai uniform. fie prin acoperirea tinciului cu un start subtire (cca 2 mm) de pasta de ipsos (glet de ipsos) netezita fin.montare tamplarie de lemn si obisnuita. prin acoperirecu rogojini umezite. / I I 1 I 120 ·__ ! 4 Prezenta ~c:cumen~~\j~ <. ~i pana la 20 mm pentru restul suprafetelor. in cazul suprafetelor de beton si lora in cazul suprafetelor de caramida. si dad suprafata amorsata este suficient de rugoasa ~i aspra la pipait eu mana. PRfO. La executarea grundului se va veri fica sa se realizeze 0 suprafata plana ~i verticala care sa rectifice si ascunda toate defeetele stratului suport.C~·~¥ . care va avea aceeasi cornpozitie eu a mortarului pentru stratul grund. Tamplarie de lemn si metalica. Executarea grundului Grundul. AR ~:lJ .

1979 LC. I SI 1 I PfW.C. suprafata cuprinsa in conturul exterior al tocurilor sau captuselilor Tnlocuirea feroneriei la ferestrele simple ~i duble se mascara la bucata fereastra Lambriurile la pereti si repararea lambriurilor se mascara la metru patrat de suprafata real acoperita Geamurile montate pe tamplarie de Iemn sau metalica se mascara la metru patrat de suprafata de geam gata montat. M. transportul si montarea In constructii a tamplariei din lemn. Elaborator: INCERC..1987 ST 014-199 Specificatie tehnica privind conditii de ca1itate ale Iemnului pentru constructii. depozitarea.C. fara onservatii d _ NR.H"c:m::TAR -::/X_.P. I. fixarea pervazurilorsi captuselilor prepararea manuala a mortarului si umplerea golurilor montarea .L. jgheaburi.C.:7.. la metru patrat.P.cufIl<. T.C._.P. L. //' . INCERC.P.Norme !1inormative La efectuarea lucrarilor de reparatii tamplarie de lemn ~i metalica si montare geamuri se vor respecta prescriptiile in vigoare..demontarea si mutarea schelelor simple verificarea tamplariei ~i ajustarea pentru functionare in conditii normale taierea geamurilor la dimensiunile necesare montarea geamurilor. 17/6. Prescriptii tehnice burlane. C 199-1979lnstructiuni tehnice privind manipularea livrarea. depozitare si taiere la dimensiuni Consurnurile specifice de forta de munca cuprind verificarea golurilor din tamplarie prelucrarea manuala sau mecanizata trasarea taierea si fasonarea elementelor de tarnplarie metalica transport orizontal si vertical efectuarea gaurilor pentru montare montarea propriuzisa.1979. executia si e:m:~:tm:rn-~~iWlritcrp~m~JP1. luandu-se in considerare dimensiunile falturilor de contur Geamurile avand alte forme decat patrate sau dreptunghiulare se mascara dupa suprafata dreptunghiului in care se pot inscrie Inlocuirea baghetelor de lenm sau metal si chituirea geamurilor existente se mascara la metru liniar pe conturul ochiului de geam lnvelitori in panta. LP.D.. nr. dolii a) la realizarea invelitorilor din tigHt se vor respecta prevederile: NP 069-2002 Normativ privind proiectarea. 606/21.L.T.I~·-:"i!?J li.ar. ------------------ .D. Modificari la C 199 . manipulate.2 5 DATA.. cercevelele ~i foile de usi. I.04.T. __ /20 Prezenta dc.08. M.. Elaborator:.C.. etansarea cu chit..A.rkW1ma cladiri.04. baghete sau garnituri de cauciuc demontarea cercevelelor din tocuri in vederea rnontarii geamurilor Masuratori Ferestrele !?i usile de lemn.C.I..P.ontati® a test inSU$fta avizatili ravorabH.67/NI 1996 din 28/0811996 Materiale Materialele specifice ~i forta de munca auxiliare necesare pentru efectuarea montajului sunt exprimate In unitati de masura Sunt considerate materiale pentru lucrare cantitatile de geamuri necesare aduse la punctul de lucru rnaterialele accesorii necesare montarii si etansarii conform norrnelor de deviz la punerea in opera se line cont de pierderile prin transport.EDINT!::.C. tocurile la usi si ferestre se mascara 0 singura data...L. 1301116/03. nr.

\..CO ECONOMIC NR. strapungeri imbracarea cosurilor de fum) se vor executa conform standardelor.. Prescriparii de executie pentru ventilatii. Montarea tiglelor se va face de la poala spre coama.din argila arsa .:.. Falturile doliilor din tabla vor fi cositorite.l .'_'. 40 em latime prinse de astereala eu copei de tabla. Io-.. suqURSAlA CENTRUl fiE010f'!AL DE EXPLO..". 514-70 514-70 . Doliile invelitorilor de tigla vor fi de tabla galvanizata de 0.din argila arsa Tigle eu jgheab presate . precum si in campul acoperisurilor a carer pante depasesc pantele uzuale sau in zone seismice de grad mai mare decat 7 se vor lega toate tiglele. Distanta dintre sipcile orizontale pe care se fixeaza eu jgheab trase cujgheab presate 320 mm 335 mm...din sticla STAS ---------------------~---~--------------~~---------------------------------------------------Sipci din lemn de brad eu sectiunea 24*38 974-78 Idem 24*48 ] 949-79 Mortar de ciment var marca 25 1030-73 Colorant miniu de plumb sau de fier 429. 515-71.TII CF TIM/SOARA CONS1UUL TEHN. r'_"."". asterelei... __ SECAETA!7/.67 Cuie cu cap plat tip B pentru tabla 2111-71 Cuie eu cap conic tip A pt constructii 2111-71 Sarma moale Zn de 1-2 mm 889-76 Tabla Zn de 0.4 _. Pe latimea streasinei se vor prevedea 0 care se va monta pazia de tabla. J __ 120 _ 6 DATA..5)*750*1500 2028-71 Materiale de lipit aliaj LP-30 96-73 Clorura de amoniu 448-67 Amoniac tehnic tip 20 sau 25 447-74 Carton bitumat 138-76 c) Materiale 286311-76 ..::.b) Materiale de baza pentru invelitori FORMA $I MATERIAL de baza si auxiliar ---~~------------------------------------------------------------------------~--~-----------~ DIMENSIUNI STAS Tigle cujgheab -----------------~-~-------------------------------------------------------------------------trase 390*220 405*220 390*220 515-71._~_... Streasinile eli jgheab pentru invelitorile din tigla vor avea: un sor] de tabla galvanizata de min 15 em liitime prins cu agrafe asezate la max. tabachere. ..5 mm grosime si de min. - Prezenta doclJmema.. Raeordurile invelitorilor din ligHt plane la calcane ~i . 286312-76 --------------------------------------------------------------------------------------------auxiliare Tiglele se vor fasie de astereala pe tiglele va fi: . 40 ern. .. La streasina si la margini. La invelitori din tigle ell jgheab tiglele se vor aseza pe sipci astfel incat sa se asigure 0 rezemare perfecta pe toate laturile lor.pentru tiglele aseza pe un singur rand de sipci fara astereala.t--'. dolii..pentru tiglele ..'11 '''.4 mm(0.... pazii. un rand de carton bitumat care se lipeste peste sortul de tabla si continua pe intrega suprafata a Lucrarile de tinichigerie ( sorturi.-_. in campul invelitorii tiglele se vor lega de sipci eu sarma zincata la fiecare al patrulea rand. Randurile de tig1e se vor dccala unul fata de celalalt eu 0 jumatate de tig1a. __ ._.< PRESEOIN'fE. ace onfonn detaliilor din normativ.r __ . tara observaN..tHARf rN1TIEf!r~ERE SJ REPARt. carlige pentru sustinerea j gheaburil or.>' avizaJa tavorabij. carlige.lie a test 'nsU~lta !.

linii. Prestatorul va introduce in procesul de productie aparate. instructajul zilnic inaintea inceperii luerului ~i verificarea starii norrnale la prezentarea la serviciu si in timpul serviciului se efectueaza de catre prestator. inregistrarea.beneficiar. eu anuntarea cazului. Echiparnentul de protectie si de lucru. elaborata de Ministerul Muncii. etc. Prestatorul va asigura si verifica permanent aplicarea nonnelor de protectia muncii la exploatarea obiectivelor in care-si desfasoara activitatea. racordari.319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca si a HG955/2010. SECRET AR '-/. Cap. raportarea evidenta bolilor profesionale.319/2006. raportarea. acestia VOT primi autorizatia de lucru in zona caii ferate electrificate./' PRc~:>EDINTE. Exeeutantul va respecta reglementarile si normativele in vigoare cu privire la executia lucrarilor prezentate in Caietul de Sareini. procese tehnologice. se obliga sa Ie aduca la cunostinta prestatorului. materialele igienico sanitare cat si alimentatia pentru cresterea rezistentei organismului se asigura de catre prestator. inregistrarea. 1 _ DATA.'. cercetarca. Toate lucrarile receptionate se vor consernna in proeesul verbal. Cercetarea accidentului de munca cu incapacitate temporara se efectueaza de catre conducatorul unitatii prestatoare pentru cazurile cand a fost accidentat personalul acestuia. 30 ern.). fara onservatu . eat si pentru cei existenti. Tiglele ee se rnonteaza la dolii. evidenta accidentelor de munca si declararea. in eazul aparitiei de modificari in Planul Tehnic de Exploatare al subunitatii de cale ferata care reprezinta obiect al contractului. eu oeazia instructajului introduetiv general de protectie a muncii si prevenire a incendiilor. la repararea §i intretinerea utilajelor. Urmarirea lucrarilor Lucrarile vor fi urmarite de reprezentantii bene fi eiarului. in cazul angajarii de noi salariati.qVJ jl1 .V. Intre reprezentantii beneficiarului din statie si ai prestatorului se va incheia 0 reglernentare de arnanunt asupra modului de lucru a angajatilor prestatorului. dispozitive.' r--". In cazul in care se constata defecte de executie beneficiarul impreuna ell construetorul va Iua masuri de rernediere a acestora conform prevederilor legale. Cercetarea accidentului de va face de 0 comisie mixta prestator . se stabilesc urmatoarele : Instructajul periodic de protectie a muncii.-. Instructiunile pentru schimbarea conditiilor de lucru.Cosurile de fum sau ventilatiile care strapung invelitoarea se vor raeorda printr-o pazie de tabla zincata ee se ridica In jurul cosului eli min. conducatorului statiei. astfel incat sa fie exeeutate conform prevederilor caietului de sarcini si sa se incadreze in parametrii de calitate date de STAS -uri Ie si Normativele in vigoare. Protectia muncii si a interventiilor in cazul situatiilor de urgenta in temeiul Legea nr. la introducerea de sub stante sau proeese tehnologice noi (inclusiv tehnologii proprii) ce vor fi in prealabil avizate de CN CF CFR SA prin caietul de sarcini. prevenirea ~i stingerea incendiilor se efectueaza si se consemneaza in fisele individuale de instructaj de catre prestator (de care apartin angajatii). la amplasarea utilajelor si instalatiilor. precizandu-se ~i normele de protectie a muncii specifice activitatii in aceasta zona (grafic de lucru. Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului intreaga legislatie de protectie a muncii specifica CF si activitatii prestate. privind comunicarea. strapungeri. Beneficiarul. Constructorul va acorda pentru executia lucrarilor 0 garantie de eel putin un an calendaristic pentru Iucrarile de reparatii interioare ~i 2 ani pentru lucrarile de reparatii acoperis. instalatiilor sculelor ~i la exploatarea mijloacelor ~i cailor de transport din incinta. confirmarea. In cazul accidentului de munca. procurate de prestator. . precum si ai celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala. eu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.-------------------~ SUCUl~SAL~CEtlTRUL REG10NAL DE EXPLOA TARE iNTFlETlf't!ERE S! F1EPAFL'\TlI CF T1MiSOARA CONSIUUL TEHNiCO ECONOMIC NR. instalatii. inregistrarea acestuia se va face conform Legea nr. la calcane se vor sectiona dupa necesitati. echipamente ~i materiale de protectia muncii. 120 _ 7 Prezanta oG-cumentatis a fast insu$lta $1 avizat1:\favorabil. facand receptii partiale pentru lucrarile ce devin ascunse.

. Executantul va respecta deasemenea Legea SSM llf.~lta$1 aviztiltt} favorabit.a dQc.307/2006.2012 SEF DIVIZlE PATRI__MONIh INO CHEZAN CALINA ':. Pentru lucrarile care devin ascunse se vor intocmi Procese Verbale de Lucrari ascunse semnate de catre executant si beneficiarul lucrarii . 481 12004 si a altor prevederi legale in vigoare.a Legii protectiei civile nr. In cazul declansarii unui inceput de incendiu. PATRIM ING. prestatorul poate utiliza mijloacele de interventie proprii sau cele din dotarea subunitatii de cale ferata.319/2006 ~i Norrne Metodologice de aplicare. Se va refine garantie de buna executie (5% din valoarea tara TVA) .' SEF SERVICIU ADMIN. Personalul subunitatii de cale ferata va colabora cu personalul prestatorului pentru localizarea si stingerea incendiului._~j ~ t. . Caietul de sarcini cu Anexele fac parte integranta din contractu) ce se va incheia intre parti.---pr'i~$~PINn. RA V AS LIVIU .ul statiei.TUCU STEFAN. t</-~ SUCU~~SNTRUL Ri:~~CNAL D~ EXPWf\T. Instructajul zilnic inainte de inceperea luerului se efectueaza de prestator. Anexa I cuprinde lista cantitatilor de lucrari propuse a se executa. ' " ' ING. precum si PTE . 19./ ' Prel:ent. Accesul prestatorului in eadrul unitatii se va face numai eu acceptul sefului de statie.\RA CONSiUUL TEHMCO ECONOMiC NR. i / / .04. Anexa II cuprinde plansele aferente Timisoara.~.I SERVICIU ADMIN. ~AT". se stabilesc urmatoarele : Instructajul periodic pentru prevenirea si stingerea incendiilor se efectueaza si se consemneaza in fisele individuale de instructaj de catre prestator. Lucrarile se vor executa pe baza de contract. incheind 0 minuta intre beneficiar si prestator. I---------120 __ . specifica transportului feroviar cat si materialele eu caracter informativ si educativ pe aceasta tema. Nu se admit plati anticipate.Legea apararii impotriva incendiilor -privind apararea impotriva incendiilor . OATA.t8E iNTf1ETlfJERE Si REPARATll CF TIMiSO.In temeiul Legei m. . beneficiarul obligandu-se a pune la dispozitia acestuia toate modificarile care apar in legislatia de prevenire si stingere a incendiilor. All nr.mlentatje a rest I!1SU. f~ra observatii . CAP.307/2006 si OUG 19512005 privind Protectia Mediului. Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului intreaga legislatie pentru prevenirea si stingerea incendiilor specifica transportului pe calea ferata. VI ALTE SARCINI SI INSTRUCTIUNI La inceperea lucrarilor se VOT incheia Proces Verbal de predare-primire amplasament.

Smm. pazie .2S-T J.bit/fibra sticla m 2.!..53 20. la cladirile existente.. sortare material.. avand suprafata tocului mp peste 2. la calcane.00 5 RPCJ36A 1 Glet de tpsos pe teneuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la .a.90 340. 3 CK03B+ Ore Greutate mp Ore Ferestre din PVC..00 vederea vopsirn c vF~<j./'" Ore .. Greutate mp 13 RPCJ72A 1 Pregatirea su~r~f tel~~gcJ~W[l~~8f. yt .pereti si stalpi Ore Greutate mp Ore Greutate mp Ore Greutate m 6 RPCJ36B1 Glet de ipsos pe tsncuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la .-de.din tigla profilata si coame pe sipei din lemn incl.20 4 RCSI22C% Glafuri/copertine tabla zn/al (0.4mm.Pag 1 Data: 4/2412012 Antemasuratoare lista cu cantitati de lucrari fara preturi Denumire Burlane din taba zincata de 0.. eoltuti/capace/stut racord m Ore Greutate 11 RPCXH10AMontat si demontat sehela .c...60 4.37 52.l.d=12.00 394.desf. .. dolii pazii sort.5em. m executate pe santler..100x1 OOem risdfif"ERET!NEfiES! tjEel~!:':1 "F ! I~.5-1 m) montzid caram. cuprinzand demontarea celei vechi.montata la perti din earamida plina Ore Greutate 13.'SOARA Ii CONSiUUL TEHf~lCO ECONOMIC Ore NR.00 2 RPCXI05C Demontare .invelitoare tigla profit..-m ..10 0..B:-50.04 160./beton..00 8..profilata 8 RPCXI01 B Invelitoare .5 mp.24 0.-"" -_ . incl.O...92 5. ~. sau exter..pentru evacuarea molozuun m Ore Greutate 10 RCSI18A% Jgheaburi tabla zineata 0.rotunde eu diametrul de 15.4 em UM Cantitate Nr..60 0. confectionarea si montarea celei noi.00 12.. cu un singur canat fix.. Greutate Reparare tencuieli exterioaredriseuite din gros.00 61.31 0. 7 RPCH 15B11nloeuire paziei de lemn deteriorate la streasina sau calean.00 9 RPCH45A 1Jgheab din lemn . mp platforme streasina plasa prot Ore Greutate e mp 12 RPCK55C1 Pardoseli din beton sim nu..52 0. solzi olane incl.~'lNTri.99 0.80 4.85 68.m.08 160..15 340.81 0.metalica tubulara inter. inclusiv coturile si aruncatoarele . de 2 em mp grosime.90 11..pe santier." lac Tn placi..semirotunde.00 26.00 140. cu bit !WoaRSil\!rfi~O'il~~§t~~_t~\~~fl~PUJATAR[ de . fiiixi§ Observatn !!ECRETAR 28.64 0.ruc.40 0.exee.00 54. racorduri etc.5 mm grosime. izolarea rosturilor eu spume poliuretaniee. etansarea c spume silieonice . innadite prin petrecerl pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zmcat... Simbol o 1 1 RPCl25C1 2 3 4 16..00 440..00 68. incl.10 28. 1st.------.~t~ 14 RPCJ4781 "V..32 35...~'~~~~H\! ~r in ------I----------faVQf~b!l.tavane . executate eu mortar de var-eiment marea .53 12. pn~:...53 17.17 94. Ore Greutate mp Ore Greutate 12.

00 1.50 20 RPCJ08A1 Tencuieli interioare de 2 em grosime. sobe obisnuite cu recuperare placi Ore Greutate 19RPCXH03EStreasina .. cu m.suport pard cu dusum oarbe scand ras..15 12. cu mortar de var-ciment marca 25-T...12 16.27 23..zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.96 22.28 1.00 23 RPCR25A1 Vopsitorie cu vopsea pe baza de aeetat de polivinil pe glet de ipsos existent..simpla cu capriori console cu profile cu astereala si pazie mp faltuita si geluita.25-t(var cim). montate cu dibluri din plastic.36 13.pe rigle stej 50x80 mm (ref partial) me Ore Greutate 18 RPCU01A1 Sobe din placi ceramice de teracota dupa modelul si culoarea ceruta buc 11 executate in constructii existente.. Ore Greutate mp 23.pentru interior Ore Greutate mp Ore Greutate mp 3.93 4. la pereti sau stalpi.00 34.13 94. etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon. pentru grund si stratul vizibil Ore Greutate 21 TRB01A15 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezantona grupa ..76 1..72 12.. Ore mp 27.. .00 6. si perv.24 mm.00 17. pentru sprit si mortar de var-eimen marca M 10-T.13 0..75 0.52 .5 mp inclusiv.40 0.02 340.13 42.00 76.57 3..00 15 RPCJ06A# Reparare teneuieli interioare in jurul toc.pana la 2. pe .28 0. avand suprafata tocului: .linoleum lipit cu prenadez 17 RPCK01 F#Reparare strat..2 straturi 25 RPCXR02EZugraveli straturi Ore Greutate exterioare .cu spaleti drepti lat<15cm 16 RPCK2281 Reparare pardoseli din .49 99. . cu un singur canat.. cu montarea garniturilor. 1-3 distanta 50m 22 CK33A+ Usi din PVC.00 24 RPCR27A1 Vopsitorii tn eulori de ulei pe tamplarie pe lemn la interior 5i exterior executate In .brut.00 238.05 16..superioare vopsitorii lavabile cu vinarom in dou mp Ore Greutate Note: 0..86 0. executate.00 0.Pag2 o 1 2 3 Ore Greutate m Ore Greutate mp Ore Greutate mp 4 56.00 35. Ia..87 13... driscuite.

.www. e-mail: suport@inlelsoftdeviz.uJ ing.120 NR. ravas Liviu toA-- r~ SUC. tel. Hid'i Obs~rvatii PRl.1EG10NAL DE EXPLOATARE INrFlEW~ERE Sl REPARi'.devizero. ing. SE=:CRE'tARa Raport general eu (SDP . Chezan Cal? .___ _ :.: 0236477.:wta 'levOl"<lbii. Tucu Ste~ 'J\J Intocmit.'Cw'nE)rn~liea test 'lnsUl?lta 2vi.1 Prezente t~c._ DATA.ro.-~i 3 4 Sef Serv Admin Patrimoniu ing.URSALA CSNTRJL ..007 JI .:SEOINTE.----------! .Pag 3 o 1 2 Sef Div. patrimon.TH CF TiMISOARA COf'lSIUUL TEHN1CO ECONOMIC --...

1 .('IJ c . l~ ~ ~ I.. 0 ~ ...0--: u)Cl. Q) -i ..J W ~ o «-no .0 '- 0 <D "...../ « w z en c:( o o c:( :!: CI u......:: 0 > <t:.--NC') II II II ~ Q. -~ I ~~-------------------===?f~ ~~======~--===~I ~~--------~~~ ..1 j:: en ....I .. M /._... ~go 0.. ~ 0 i:i5 ~ e ::::l ::ii c:i . c <D ('IJ co > Ul ro 6 c so if) t- :J U :::l c co .1- 0::: (') r-..a::: _.c CI} N en ii= co 0 CI} OJ c o OJ . r-. a...

(jN::~!I It Ii TFHNICO ECONOMII"': NR.: ....•••.5 mp) Pregatire suprafete pt zugraveli lavabile (340 mp) Zugraveli exterioare lava bile (330 mp) Vopsitorie usi si ferestre exterioare (37 mp) Inlocuire pazie inclusiv glaf de tb14 ml Inlocuire protectie de tabla la cosuri 4 buc Reparatii streasina aparenta 23 mp 5:]1 1 '-- 1-1../Z-:··v. ~A._-_... I ~'~--~. Rasvas L •• ~ /?~ oZ .0 F" ('f-... -. ReearatH exterioare cJadire calatori Tencuieli exterioare la pereti (16. iNTRET!NERE Sl REPAJ1ATII CF TlMISOARA \.CLADIRE CALATORI STATIA CF DOMASNEA 1 6.8 ~F" 1 [] rl1--j ~O.8 VVVl......1 1 14.... I... . roo ••• L. :'. 'r-. .- J3 ......1 I 0.... 7.:!:ira o~sQrvatii ~ PAt..667 ~~ 1 1 <....4 F 1. _... ~v t I I t 0 10.SEOINTe. t DATA._ •. ~1i:ORET AR I...... Rr::"~'IONA' Dj: 1-\(PLOATARf ..4-1 2..9 t t \0 rn IT[} 5...• Verifical ing. lit L .It. __________ 120 Prezenta docvmentatle a fost ineusrta $1 nvi~at~ favorabiL f.. . I--:."'"' '~~: •.8 IJ--O..... :) I ~ 13..--' /...7 ..J ......5 ~~~~~~~.6 I I I L__ I- Desenat irQ.~/' ..~~~ ~)~~~~ C .Jt I..nl •.1-1 1-1.il.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful