REGIONALA C.R.E.I.R. CF TIMI~OARA DIVIZIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU NR.6.2.

3/ 187 I 2012

CAIET

DE SARCINI EXECUTIE

OBIECTUL: "REPARATII FA TADE LA CLADIREA DE CALATORI DIN STATIA CF DOMASNEA"

Cladirea de calatori a statiei ~F Domasnea.invelitoarea de tabla din jurul celor 4 cosuri este gaurita Cladire 10M i -Invelitoarea din tigla profilata este deteriorata -Burlanele sunt distruse in intregime -J gheaburile sunt deteriorate Birou IDM si hal casa de bilete -Tencuielile intericare partial deteriorate -Zugravelile interioare deteriorate .·O ECONOMIC .5 mp Cladirile si instalatiile aferente sunt mijloace fixe ale Sucursalei CR.tencuielile exterioare sunt degradate in zona streasinilor.· .I.!II DATE GENERALV Amplasament -Obiectivele se ami amplasate statia CF DOMASNEA.P. in"i9~a~tfe~siil~it8f:'. Suprafata cons-fr-uita = 149. pe terenul proprietate SRCF Timisoara. -Dusurnelele deteriorate -soba de teracota defecta -ferestrele si usile sunt uzate si nu mai pot fi reparate Lucrari necesarei Pentru remedierea situatiei descrise mai sus s-au prevazut a se executa urmatoarele lucrari de reparatii la interior si exterior: .E. __ ..__ .~'. zo _ ..R..R.'. ! .vopsitoria usilor si a fercstrelor este degradata in totalitate ..IV SOLICITARI PENTRU EXECUTIE Date asupra situatiei actuale Cladirile asupra carora. ·.TORI DIN STATIA CF DOlVIASNEA CAP. :.'. EJ. . II OBIECT Prezentul caiet de sarcini coniine conditiile tehnice si de cali tate pentru executia Iucrarii: REPARATH FATADE LA CLADlREA DE CALATORI DIN STATIA CF DOMASNEA avand ea obiect: Reparatii exterioare cladire calatori cod CPV 45443000-4 Reparatii cladire IDl\1 cod CPV 45453000-7 Reparatii Birou IDM si hol casa de bilete cod CPV 45453000-7 CAP..R. '.I.. Cladire Calatori .... .I 1._00-·-'".. . a soc1ului exterior si a fatadelor .. c.se vor face interventii prezinta urmatoarele deficiente : Cladire Calatori '1 .zugravelile exterioare sunt degradate in totalitate .. .0 mp Suprafata utila == 238.._.~~f~~lgxr~Lm~n si a fatadelor HI!'.fi)(.E. ..F TIMISOARA .pazia acoperisului este degradata ' . ~ . .. de inventar PI73 avand : f· . Timisoara situate pe teren propietate CFR. este mijloc fix al SRCF Timisoara eu ill.. (.. CAP.. CF Timisoara.. I CONDITH GENERALE Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei : REPARATII FATADE LA CLADlREA DE CAL4.refacerea tencuielilor exterioare degradate .. in cladirii apartinand Sucursalei C.'.CAP.

Instr.···r . majolica.•". nr. executia $i asigurarea calitatii pardoselilor la constructii In care se desfasoara activitati de productie.-~":'. fNTRETlj\!EFlE NR.N.. defectele locale se vor corecta prin cioplirea sipcilor in dreptul iesindurilor iar la intranduri prin baterea a inca unui rand de trestie. Elaborator: INCERC. Veparom Vepatim §i a vopseJelor strop.T..~-" SECf~~11~R ! .'.C...refacerea zugravelilor interioare in totalitate .Completare eu caietul VIIPrepararea si apliearea pastei Gipac Completat cu-lnstructiuni tehniee pentru utilizarea vopselelor Dasirom.08. zugraveli. la intervale de cca. Se vor acoperi suprafetele din lemn sau metal existente in zidarie.. __ ---- r.A. suprafetele cu rabit sa aiba plasa bine intinsa si sa fie legate.vopsitoria usilor si a ferestrelor in totalitate ..refacerea zugravelilor exterioare in totalitate . C"~L.. Executarea trasarii suprafetelor de teneuit Trasarea se executa cu stalpisori de mortar. cu scoabe metalice lungi.. nr.. Rosturile VOf fi curatate eu ajutorul unei scoabe metalice pe a adancirne de 3-5 mm iar suprafetele de beton netede VOT fi aduse in stare rugoasa.'dr 1 .P.~~~~ ~GI --~~-.'/ I PRt:::$EPINTC.C.inlocuirea jgheaburilor in totalitate Birou IDM SI hoI casa de bilete -refaeerea tencuielilor interioare partial deteriorate . vopsitorii Controlul si pregatirea stratului suport Pentru executarea tencuielilor de buna calitate. Suprafetele straturilor suport pe care se aplica tencuieli trebuie sa fie curate.. 2 em intre ele.inlocuirea dusumelelor deteriorate -soba de teracota noua -inlocuire ferestre si usi care nu mai pot fi reparate CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTIE La executarea lucrarilor de reparatii la constructii se vor respecta norrnativele si prescrptiile tehnice in vigoare: Instr.Elaborator: TNCERC Mortare pentru tcncuieli c. sipci de lemn. tehnice pentru executarea placajelor din faianta. Elaborator: INCERC. ~.- / 20 ·st j .R.""._-~-. cu plasa de rabit._68/N/28.E.. . M. IiNll 0.1 996 C 233-1990 Instructiuni tehnice pentru izolarea terrnica eu produse textile netesute a conductelor ~j aparatelor din instalatii tennice.-\!c·. '.P .1 0/1995 privind calitatea in constructii HG nr.iJO:'·:AL Dt: .f. 62212004 privind conditiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii NP 013-1996 Ghid privind proiectarea._)..118 a (} . care se vor fixa pe grinzile din lemn ale tavanelor. tara ObsI':mratll . q. 76611997 pentru aprobarea unor regularnente privind calitatea in constructii HG nr. Inainte de baterea trestiei se va verifica planeitatea intregii suprafete .12..~'i' ! avizata favonabii. Elaborat : I.1990 Conditii tehnice pentru executarea de tencuieli.. zidaria de caramida a peretilor trebuie sa fie uscata. tehn."" <"I . sub rabit se va aplica tie carton asfaltat fie alta solutie hidrofuga pentru a se evita umflarea lemnului in contact direct cu tencuiala. --:-------...:UrUFlSALA CS"IlTRUL Rc{. $1 REPAHATII CF mi'!SOAFlA j I 1 1 CONS1UUL TEHNiCO ECONOMIC I 3 t Prazenta f1ClCurnenta. si placi ceramice smaltuite C6-86 C 3 -1976 Norrnativ pentru exeeutarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii.inlocuirea paziei acoperisului cladiri de calatori .t U'\i .L.'.. repere metalice de inventar.L. suprafetele de beton sa fie uscate.C17-82 Legea nr.A.inlocuirea invelitoari de tabla dinjurul eelor 4 cosuri este gaurita Cladire rOM -inlocuirea invelitoari din tigla profilata 1a cladirea 10M -inlocuirea burlanelor in totalitate . astfel ca sa se asigure grosimea prescrisa a teneuielii stab~Ei~l?!oiec!:_. Suprafetele din lemn ale tavanelor care urmeaza sa fie tencuite vor fi acoperite eu sipci de lemn de 22x38 mrn si trestie.. M. DATA.T.

Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport cu un anumit grad de umiditate (nu este perfect uscat) .. PRfO. :i.:: f~S~ 1~. prin acoperirecu rogojini umezite. . stalpilor si samburilor) si ale zidurilor vor fi stropite in prealabil eu apa. in cazul suprafetelor de beton si lora in cazul suprafetelor de caramida.C~·~¥ .-~.ATH CF T!MISO!IRA CONS!UUL TEHNICO ECONOMIC ~--~-I NR. Tamplarie de lemn si metalica. In timpul amorsarii se va verifica ca spritul sa fie aplicat dit mai uniform. apoi se va face amorsarea prin stropire eu un writ care se aplica in grosime de 3 mm. care va avea aceeasi cornpozitie eu a mortarului pentru stratul grund.SED1NTE.'ENTI~Ul . Startul de grund se va aplica manual sau mecanizat intr-unul sau 2 reprize. SUCURSAtA.--. si dad suprafata amorsata este suficient de rugoasa ~i aspra la pipait eu mana. Cornpozitia spritului pentru aceste suprafete va fi un amestec de ciment si apa (lapte de eiment). In cantitati strict necesare inainte de tenninarea prizei ipsosului. rnontarea gearnurilor la lucrarile de reparatii la constructii civile si industriale livrate in masuri libere. Suprafetele peretilor din zidarie de caramida vor fi in prealabil stropite eu apa ~i eventual vor fi amorsate prin strop eu mortar fluid in grosime maxima de 3 mm. Executarea grundului Grundul. / I I 1 I 120 ·__ ! 4 Prezenta ~c:cumen~~\j~ <.repararea. . Tencuielile interioare gletuite se vor realiza fie prin inchiderea porilor tinciului eu un strat subtire (eca 1 mm) de pasta de var eu adaos de ipsos (glet de var) . f' !. Proprietati !. ~.montare tamplarie de lemn si obisnuita. S£CRE. fie prin acoperirea tinciului cu un start subtire (cca 2 mm) de pasta de ipsos (glet de ipsos) netezita fin. grosimea totala fiind de 15 mm pe suprafetele suport din sipci si trestie.>e.REG':ONAL DE t>(f"LOA"f I"Rt INTRETINERE $\ REPAR. DATA. Geamuri Generalitati Capitolul d~ fata cuprinde conditiile tehnice la executarea reparatiilor la tamplarie metalica si de lemn precum ~i pentru montat geamuri la constructiile civile si industriale. Pentru gletul de var.-. La executarea grundului se va veri fica sa se realizeze 0 suprafata plana ~i verticala care sa rectifice si ascunda toate defeetele stratului suport. In eazul in care suprafata spritului este prea uscata se va uda eu apa inainte de apliearea grundului. revizuirea si completarea tamplariei de lemn ~imetalice. fara o~. in pasta de var se va adauga cca 100 kg ipsos la 1 me var-pasta pentru a se accelera intarirea gletului.Executarea amorsarii Suprefetele de beton (ale tavane1or. ~i pana la 20 mm pentru restul suprafetelor.~:J$lta ~I avizata ravorabll. AR ~:lJ . confectionare si montare tamplarie de lemn si metalica. Apliearea grundului pe timp de ar~ita se va face luanu-se masuri de protectie contra uscarii prea rapide .2~IIL_ -. C.=-----. eel mai gros strat al teneuielii (5-20 mm grosime) se va apliea dupa eel putin 24 de ore de la aplicarea spritului. iar inaintea aplicarii grundului se va verifiea daca spritul este suficient de intarit.Iieste pentru materialele folosite t ~1 toate materialele folositc vor avea certificate de calitate emise de furnizor conform nonnativelor prevederilor legale in vigoare ~i se vor prezenta la cererea beneficiarului se interzice folosirea materialelor neomologate sau a carer durata de viata este expirata. montarea geamurilor pe tamplarie existenta pre cum si pe tamplarie nou montara pentru goluri nou create sau pentru inlocuirea tamplariei degradate.

C.C. 1301116/03.1979 LC. nr.P.D.cufIl<. la metru patrat.L..P.Norme !1inormative La efectuarea lucrarilor de reparatii tamplarie de lemn ~i metalica si montare geamuri se vor respecta prescriptiile in vigoare. Prescriptii tehnice burlane. executia si e:m:~:tm:rn-~~iWlritcrp~m~JP1. M.L.C.D. depozitarea. 606/21. fara onservatii d _ NR..H"c:m::TAR -::/X_. C 199-1979lnstructiuni tehnice privind manipularea livrarea.C.. jgheaburi.2 5 DATA. I SI 1 I PfW.ontati® a test inSU$fta avizatili ravorabH.C.I. fixarea pervazurilorsi captuselilor prepararea manuala a mortarului si umplerea golurilor montarea .. tocurile la usi si ferestre se mascara 0 singura data.1987 ST 014-199 Specificatie tehnica privind conditii de ca1itate ale Iemnului pentru constructii.demontarea si mutarea schelelor simple verificarea tamplariei ~i ajustarea pentru functionare in conditii normale taierea geamurilor la dimensiunile necesare montarea geamurilor. L. __ /20 Prezenta dc. I. Elaborator: INCERC.:7.1979. suprafata cuprinsa in conturul exterior al tocurilor sau captuselilor Tnlocuirea feroneriei la ferestrele simple ~i duble se mascara la bucata fereastra Lambriurile la pereti si repararea lambriurilor se mascara la metru patrat de suprafata real acoperita Geamurile montate pe tamplarie de Iemn sau metalica se mascara la metru patrat de suprafata de geam gata montat.C. dolii a) la realizarea invelitorilor din tigHt se vor respecta prevederile: NP 069-2002 Normativ privind proiectarea.T. 17/6.. depozitare si taiere la dimensiuni Consurnurile specifice de forta de munca cuprind verificarea golurilor din tamplarie prelucrarea manuala sau mecanizata trasarea taierea si fasonarea elementelor de tarnplarie metalica transport orizontal si vertical efectuarea gaurilor pentru montare montarea propriuzisa.. nr.rkW1ma cladiri.ar.EDINT!::. manipulate.04. ------------------ . transportul si montarea In constructii a tamplariei din lemn.A.P._. Elaborator:.67/NI 1996 din 28/0811996 Materiale Materialele specifice ~i forta de munca auxiliare necesare pentru efectuarea montajului sunt exprimate In unitati de masura Sunt considerate materiale pentru lucrare cantitatile de geamuri necesare aduse la punctul de lucru rnaterialele accesorii necesare montarii si etansarii conform norrnelor de deviz la punerea in opera se line cont de pierderile prin transport.I~·-:"i!?J li.T. Modificari la C 199 . I.. baghete sau garnituri de cauciuc demontarea cercevelelor din tocuri in vederea rnontarii geamurilor Masuratori Ferestrele !?i usile de lemn. etansarea cu chit.C. luandu-se in considerare dimensiunile falturilor de contur Geamurile avand alte forme decat patrate sau dreptunghiulare se mascara dupa suprafata dreptunghiului in care se pot inscrie Inlocuirea baghetelor de lenm sau metal si chituirea geamurilor existente se mascara la metru liniar pe conturul ochiului de geam lnvelitori in panta.08.04.P. INCERC. cercevelele ~i foile de usi. //' .. T..P... M. LP.L.

. Distanta dintre sipcile orizontale pe care se fixeaza eu jgheab trase cujgheab presate 320 mm 335 mm..'_'.".r __ .< PRESEOIN'fE.lie a test 'nsU~lta !.b) Materiale de baza pentru invelitori FORMA $I MATERIAL de baza si auxiliar ---~~------------------------------------------------------------------------~--~-----------~ DIMENSIUNI STAS Tigle cujgheab -----------------~-~-------------------------------------------------------------------------trase 390*220 405*220 390*220 515-71. pazii."".... Falturile doliilor din tabla vor fi cositorite. suqURSAlA CENTRUl fiE010f'!AL DE EXPLO. Doliile invelitorilor de tigla vor fi de tabla galvanizata de 0. La streasina si la margini. r'_".din argila arsa Tigle eu jgheab presate .TII CF TIM/SOARA CONS1UUL TEHN. Prescriparii de executie pentru ventilatii.. 515-71.67 Cuie cu cap plat tip B pentru tabla 2111-71 Cuie eu cap conic tip A pt constructii 2111-71 Sarma moale Zn de 1-2 mm 889-76 Tabla Zn de 0.. carlige._... asterelei. __ .din sticla STAS ---------------------~---~--------------~~---------------------------------------------------Sipci din lemn de brad eu sectiunea 24*38 974-78 Idem 24*48 ] 949-79 Mortar de ciment var marca 25 1030-73 Colorant miniu de plumb sau de fier 429.pentru tiglele .. La invelitori din tigle ell jgheab tiglele se vor aseza pe sipci astfel incat sa se asigure 0 rezemare perfecta pe toate laturile lor.>' avizaJa tavorabij.tHARf rN1TIEf!r~ERE SJ REPARt. 40 em latime prinse de astereala eu copei de tabla.din argila arsa . 286312-76 --------------------------------------------------------------------------------------------auxiliare Tiglele se vor fasie de astereala pe tiglele va fi: . - Prezenta doclJmema. strapungeri imbracarea cosurilor de fum) se vor executa conform standardelor. tara observaN. Raeordurile invelitorilor din ligHt plane la calcane ~i . .4 _. precum si in campul acoperisurilor a carer pante depasesc pantele uzuale sau in zone seismice de grad mai mare decat 7 se vor lega toate tiglele.. Pe latimea streasinei se vor prevedea 0 care se va monta pazia de tabla..5 mm grosime si de min. Streasinile eli jgheab pentru invelitorile din tigla vor avea: un sor] de tabla galvanizata de min 15 em liitime prins cu agrafe asezate la max...4 mm(0. Io-. Montarea tiglelor se va face de la poala spre coama...-_. ace onfonn detaliilor din normativ. carlige pentru sustinerea j gheaburil or.pentru tiglele aseza pe un singur rand de sipci fara astereala..'11 '''.._~_. __ SECAETA!7/. in campul invelitorii tiglele se vor lega de sipci eu sarma zincata la fiecare al patrulea rand. J __ 120 _ 6 DATA.:.l ..\.::. tabachere. un rand de carton bitumat care se lipeste peste sortul de tabla si continua pe intrega suprafata a Lucrarile de tinichigerie ( sorturi. dolii.CO ECONOMIC NR.t--'. 40 ern.....5)*750*1500 2028-71 Materiale de lipit aliaj LP-30 96-73 Clorura de amoniu 448-67 Amoniac tehnic tip 20 sau 25 447-74 Carton bitumat 138-76 c) Materiale 286311-76 . Randurile de tig1e se vor dccala unul fata de celalalt eu 0 jumatate de tig1a. 514-70 514-70 .

in cazul angajarii de noi salariati. Cap. raportarea.319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca si a HG955/2010. procurate de prestator. etc. Toate lucrarile receptionate se vor consernna in proeesul verbal. echipamente ~i materiale de protectia muncii. Instructiunile pentru schimbarea conditiilor de lucru. la amplasarea utilajelor si instalatiilor. la calcane se vor sectiona dupa necesitati. in eazul aparitiei de modificari in Planul Tehnic de Exploatare al subunitatii de cale ferata care reprezinta obiect al contractului./' PRc~:>EDINTE. evidenta accidentelor de munca si declararea. procese tehnologice. linii. Tiglele ee se rnonteaza la dolii.Cosurile de fum sau ventilatiile care strapung invelitoarea se vor raeorda printr-o pazie de tabla zincata ee se ridica In jurul cosului eli min. Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului intreaga legislatie de protectie a muncii specifica CF si activitatii prestate. 1 _ DATA. strapungeri. se obliga sa Ie aduca la cunostinta prestatorului. eat si pentru cei existenti. la introducerea de sub stante sau proeese tehnologice noi (inclusiv tehnologii proprii) ce vor fi in prealabil avizate de CN CF CFR SA prin caietul de sarcini.qVJ jl1 . inregistrarea. Exeeutantul va respecta reglementarile si normativele in vigoare cu privire la executia lucrarilor prezentate in Caietul de Sareini. inregistrarea acestuia se va face conform Legea nr. facand receptii partiale pentru lucrarile ce devin ascunse.319/2006. Echiparnentul de protectie si de lucru. racordari. eu oeazia instructajului introduetiv general de protectie a muncii si prevenire a incendiilor. Constructorul va acorda pentru executia lucrarilor 0 garantie de eel putin un an calendaristic pentru Iucrarile de reparatii interioare ~i 2 ani pentru lucrarile de reparatii acoperis. la repararea §i intretinerea utilajelor. prevenirea ~i stingerea incendiilor se efectueaza si se consemneaza in fisele individuale de instructaj de catre prestator (de care apartin angajatii).-------------------~ SUCUl~SAL~CEtlTRUL REG10NAL DE EXPLOA TARE iNTFlETlf't!ERE S! F1EPAFL'\TlI CF T1MiSOARA CONSIUUL TEHNiCO ECONOMIC NR. In cazul in care se constata defecte de executie beneficiarul impreuna ell construetorul va Iua masuri de rernediere a acestora conform prevederilor legale. materialele igienico sanitare cat si alimentatia pentru cresterea rezistentei organismului se asigura de catre prestator. instructajul zilnic inaintea inceperii luerului ~i verificarea starii norrnale la prezentarea la serviciu si in timpul serviciului se efectueaza de catre prestator. instalatiilor sculelor ~i la exploatarea mijloacelor ~i cailor de transport din incinta. In cazul accidentului de munca.-. fara onservatu . dispozitive.beneficiar. inregistrarea. Cercetarea accidentului de munca cu incapacitate temporara se efectueaza de catre conducatorul unitatii prestatoare pentru cazurile cand a fost accidentat personalul acestuia. precizandu-se ~i normele de protectie a muncii specifice activitatii in aceasta zona (grafic de lucru. Prestatorul va asigura si verifica permanent aplicarea nonnelor de protectia muncii la exploatarea obiectivelor in care-si desfasoara activitatea. acestia VOT primi autorizatia de lucru in zona caii ferate electrificate.V. Protectia muncii si a interventiilor in cazul situatiilor de urgenta in temeiul Legea nr. 30 ern. confirmarea.). Cercetarea accidentului de va face de 0 comisie mixta prestator . Urmarirea lucrarilor Lucrarile vor fi urmarite de reprezentantii bene fi eiarului. 120 _ 7 Prezanta oG-cumentatis a fast insu$lta $1 avizat1:\favorabil. privind comunicarea. raportarea evidenta bolilor profesionale.'. conducatorului statiei. precum si ai celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala. Intre reprezentantii beneficiarului din statie si ai prestatorului se va incheia 0 reglernentare de arnanunt asupra modului de lucru a angajatilor prestatorului. elaborata de Ministerul Muncii. . cercetarca. Beneficiarul.' r--". eu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. Prestatorul va introduce in procesul de productie aparate. eu anuntarea cazului. SECRET AR '-/. instalatii. se stabilesc urmatoarele : Instructajul periodic de protectie a muncii. astfel incat sa fie exeeutate conform prevederilor caietului de sarcini si sa se incadreze in parametrii de calitate date de STAS -uri Ie si Normativele in vigoare.

TUCU STEFAN. Nu se admit plati anticipate.In temeiul Legei m. Instructajul zilnic inainte de inceperea luerului se efectueaza de prestator.I SERVICIU ADMIN. beneficiarul obligandu-se a pune la dispozitia acestuia toate modificarile care apar in legislatia de prevenire si stingere a incendiilor.---pr'i~$~PINn./ ' Prel:ent.mlentatje a rest I!1SU.04. 19.\RA CONSiUUL TEHMCO ECONOMiC NR. Lucrarile se vor executa pe baza de contract. f~ra observatii .ul statiei. ' " ' ING. specifica transportului feroviar cat si materialele eu caracter informativ si educativ pe aceasta tema.307/2006. 481 12004 si a altor prevederi legale in vigoare. se stabilesc urmatoarele : Instructajul periodic pentru prevenirea si stingerea incendiilor se efectueaza si se consemneaza in fisele individuale de instructaj de catre prestator. OATA. ~AT".Legea apararii impotriva incendiilor -privind apararea impotriva incendiilor .a dQc.t8E iNTf1ETlfJERE Si REPARATll CF TIMiSO. .~lta$1 aviztiltt} favorabit. Pentru lucrarile care devin ascunse se vor intocmi Procese Verbale de Lucrari ascunse semnate de catre executant si beneficiarul lucrarii . prestatorul poate utiliza mijloacele de interventie proprii sau cele din dotarea subunitatii de cale ferata. PATRIM ING. precum si PTE . Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului intreaga legislatie pentru prevenirea si stingerea incendiilor specifica transportului pe calea ferata. Anexa I cuprinde lista cantitatilor de lucrari propuse a se executa.319/2006 ~i Norrne Metodologice de aplicare. CAP. RA V AS LIVIU .' SEF SERVICIU ADMIN.. t</-~ SUCU~~SNTRUL Ri:~~CNAL D~ EXPWf\T. i / / .~. I---------120 __ . VI ALTE SARCINI SI INSTRUCTIUNI La inceperea lucrarilor se VOT incheia Proces Verbal de predare-primire amplasament. All nr. Executantul va respecta deasemenea Legea SSM llf.307/2006 si OUG 19512005 privind Protectia Mediului. Accesul prestatorului in eadrul unitatii se va face numai eu acceptul sefului de statie. incheind 0 minuta intre beneficiar si prestator.a Legii protectiei civile nr. Anexa II cuprinde plansele aferente Timisoara. .2012 SEF DIVIZlE PATRI__MONIh INO CHEZAN CALINA ':. Se va refine garantie de buna executie (5% din valoarea tara TVA) ._~j ~ t. In cazul declansarii unui inceput de incendiu. Caietul de sarcini cu Anexele fac parte integranta din contractu) ce se va incheia intre parti. Personalul subunitatii de cale ferata va colabora cu personalul prestatorului pentru localizarea si stingerea incendiului.

de 2 em mp grosime...4 em UM Cantitate Nr.5 mm grosime..4mm.00 12.. incl.64 0. 3 CK03B+ Ore Greutate mp Ore Ferestre din PVC.08 160.00 61.B:-50. avand suprafata tocului mp peste 2.52 0.00 440.~'lNTri.. Greutate mp 13 RPCJ72A 1 Pregatirea su~r~f tel~~gcJ~W[l~~8f.60 4.90 11. sortare material.90 340.!. cu un singur canat fix.00 vederea vopsirn c vF~<j.53 17. 7 RPCH 15B11nloeuire paziei de lemn deteriorate la streasina sau calean.2S-T J. racorduri etc.24 0.metalica tubulara inter.'SOARA Ii CONSiUUL TEHf~lCO ECONOMIC Ore NR...00 68..20 4 RCSI22C% Glafuri/copertine tabla zn/al (0...00 26..ruc.. mp platforme streasina plasa prot Ore Greutate e mp 12 RPCK55C1 Pardoseli din beton sim nu.40 0.. innadite prin petrecerl pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zmcat. solzi olane incl.04 160..invelitoare tigla profit.15 340. izolarea rosturilor eu spume poliuretaniee.37 52.17 94..00 54.32 35..bit/fibra sticla m 2. cuprinzand demontarea celei vechi.5em. Ore Greutate mp Ore Greutate 12. pazie ." lac Tn placi. la cladirile existente.semirotunde. cu bit !WoaRSil\!rfi~O'il~~§t~~_t~\~~fl~PUJATAR[ de .. fiiixi§ Observatn !!ECRETAR 28.Pag 1 Data: 4/2412012 Antemasuratoare lista cu cantitati de lucrari fara preturi Denumire Burlane din taba zincata de 0. inclusiv coturile si aruncatoarele .31 0.60 0.81 0....53 12..desf.~t~ 14 RPCJ4781 "V.00 8..montata la perti din earamida plina Ore Greutate 13. eoltuti/capace/stut racord m Ore Greutate 11 RPCXH10AMontat si demontat sehela .100x1 OOem risdfif"ERET!NEfiES! tjEel~!:':1 "F ! I~.exee.m...92 5.O.pereti si stalpi Ore Greutate mp Ore Greutate mp Ore Greutate m 6 RPCJ36B1 Glet de ipsos pe tsncuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la .00 140.80 4. Simbol o 1 1 RPCl25C1 2 3 4 16..-de.-"" -_ .10 28.tavane .Smm. m executate pe santler. confectionarea si montarea celei noi.99 0..00 2 RPCXI05C Demontare ./'" Ore ./beton.l. Greutate Reparare tencuieli exterioaredriseuite din gros.00 394.pentru evacuarea molozuun m Ore Greutate 10 RCSI18A% Jgheaburi tabla zineata 0. 1st.5-1 m) montzid caram. etansarea c spume silieonice . la calcane.din tigla profilata si coame pe sipei din lemn incl.. . pn~:.53 20..a. incl.00 5 RPCJ36A 1 Glet de tpsos pe teneuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la . dolii pazii sort. yt .00 9 RPCH45A 1Jgheab din lemn .~'~~~~H\! ~r in ------I----------faVQf~b!l. executate eu mortar de var-eiment marea ...rotunde eu diametrul de 15..c..10 0. ~.-m .pe santier.85 68.d=12.5 mp.profilata 8 RPCXI01 B Invelitoare . sau exter.------...

00 238.. executate.superioare vopsitorii lavabile cu vinarom in dou mp Ore Greutate Note: 0. etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon. si perv.pana la 2.00 34. .13 0..12 16. Ia..28 0.49 99. pe .00 76.pentru interior Ore Greutate mp Ore Greutate mp 3.suport pard cu dusum oarbe scand ras. driscuite..00 17.50 20 RPCJ08A1 Tencuieli interioare de 2 em grosime.cu spaleti drepti lat<15cm 16 RPCK2281 Reparare pardoseli din ..76 1.. cu montarea garniturilor.00 1. pentru grund si stratul vizibil Ore Greutate 21 TRB01A15 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezantona grupa . avand suprafata tocului: .72 12.27 23. pentru sprit si mortar de var-eimen marca M 10-T.25-t(var cim).zidarie de caramida sau blocuri mici de beton..40 0.13 42.linoleum lipit cu prenadez 17 RPCK01 F#Reparare strat. Ore Greutate mp 23. .. sobe obisnuite cu recuperare placi Ore Greutate 19RPCXH03EStreasina ...2 straturi 25 RPCXR02EZugraveli straturi Ore Greutate exterioare .87 13..13 94.simpla cu capriori console cu profile cu astereala si pazie mp faltuita si geluita.57 3.05 16.24 mm.86 0.36 13.02 340.. la pereti sau stalpi. cu un singur canat.pe rigle stej 50x80 mm (ref partial) me Ore Greutate 18 RPCU01A1 Sobe din placi ceramice de teracota dupa modelul si culoarea ceruta buc 11 executate in constructii existente.brut..00 0... Ore mp 27.52 ..75 0.Pag2 o 1 2 3 Ore Greutate m Ore Greutate mp Ore Greutate mp 4 56. 1-3 distanta 50m 22 CK33A+ Usi din PVC.28 1..96 22.00 6.5 mp inclusiv. cu mortar de var-ciment marca 25-T. cu m. montate cu dibluri din plastic.00 24 RPCR27A1 Vopsitorii tn eulori de ulei pe tamplarie pe lemn la interior 5i exterior executate In ..00 35.00 23 RPCR25A1 Vopsitorie cu vopsea pe baza de aeetat de polivinil pe glet de ipsos existent.00 15 RPCJ06A# Reparare teneuieli interioare in jurul toc...93 4.15 12.

1 Prezente t~c.: 0236477. Chezan Cal? .uJ ing.007 JI . Hid'i Obs~rvatii PRl.1EG10NAL DE EXPLOATARE INrFlEW~ERE Sl REPARi'.___ _ :.ro..----------! ..TH CF TiMISOARA COf'lSIUUL TEHN1CO ECONOMIC --.120 NR._ DATA. e-mail: suport@inlelsoftdeviz. tel. SE=:CRE'tARa Raport general eu (SDP .devizero..-~i 3 4 Sef Serv Admin Patrimoniu ing. Tucu Ste~ 'J\J Intocmit.:wta 'levOl"<lbii.Pag 3 o 1 2 Sef Div. ing. ravas Liviu toA-- r~ SUC..www.URSALA CSNTRJL .:SEOINTE. patrimon.'Cw'nE)rn~liea test 'lnsUl?lta 2vi.

.. M /.1 j:: en .I .._.. 0 ~ .c CI} N en ii= co 0 CI} OJ c o OJ .0 '- 0 <D "....('IJ c .. c <D ('IJ co > Ul ro 6 c so if) t- :J U :::l c co ./ « w z en c:( o o c:( :!: CI u..1 .--NC') II II II ~ Q. a. l~ ~ ~ I..a::: _.. -~ I ~~-------------------===?f~ ~~======~--===~I ~~--------~~~ .......1- 0::: (') r-. ~go 0.. Q) -i ... r-. ~ 0 i:i5 ~ e ::::l ::ii c:i ....0--: u)Cl.:: 0 > <t:.J W ~ o «-no ..

:'.667 ~~ 1 1 <.8 IJ--O..1-1 1-1...5 ~~~~~~~.... I.. ~v t I I t 0 10.1 1 14.. ~A....8 ~F" 1 [] rl1--j ~O. __________ 120 Prezenta docvmentatle a fost ineusrta $1 nvi~at~ favorabiL f. -.8 VVVl. lit L .......0 F" ('f-...7 .... I--:.. ..--' /.1 I 0. :) I ~ 13. _. ... 'r-.(jN::~!I It Ii TFHNICO ECONOMII"': NR....nl •. t DATA.4 F 1./Z-:··v...5 mp) Pregatire suprafete pt zugraveli lavabile (340 mp) Zugraveli exterioare lava bile (330 mp) Vopsitorie usi si ferestre exterioare (37 mp) Inlocuire pazie inclusiv glaf de tb14 ml Inlocuire protectie de tabla la cosuri 4 buc Reparatii streasina aparenta 23 mp 5:]1 1 '-- 1-1..- J3 ..."'"' '~~: •....il.It.4-1 2.... 7. .. I ~'~--~...~~~ ~)~~~~ C . Rasvas L •• ~ /?~ oZ ..9 t t \0 rn IT[} 5.. Rr::"~'IONA' Dj: 1-\(PLOATARf . ~1i:ORET AR I._-_. roo ••• L..CLADIRE CALATORI STATIA CF DOMASNEA 1 6._ •...~/' ..Jt I. ReearatH exterioare cJadire calatori Tencuieli exterioare la pereti (16..:!:ira o~sQrvatii ~ PAt...• Verifical ing.•••..SEOINTe.J .: .6 I I I L__ I- Desenat irQ.... iNTRET!NERE Sl REPAJ1ATII CF TlMISOARA \..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful