P. 1
Caiet Sarcini Rep Fat Lot 1

Caiet Sarcini Rep Fat Lot 1

|Views: 95|Likes:
Published by Alvin Zaboloteanu

More info:

Published by: Alvin Zaboloteanu on Jul 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2012

pdf

text

original

REGIONALA C.R.E.I.R. CF TIMI~OARA DIVIZIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU NR.6.2.

3/ 187 I 2012

CAIET

DE SARCINI EXECUTIE

OBIECTUL: "REPARATII FA TADE LA CLADIREA DE CALATORI DIN STATIA CF DOMASNEA"

. .. .. in cladirii apartinand Sucursalei C. .zugravelile exterioare sunt degradate in totalitate .__ .F TIMISOARA .fi)(.se vor face interventii prezinta urmatoarele deficiente : Cladire Calatori '1 .I._.·O ECONOMIC .. a soc1ului exterior si a fatadelor .· ..I. ~ . -Dusurnelele deteriorate -soba de teracota defecta -ferestrele si usile sunt uzate si nu mai pot fi reparate Lucrari necesarei Pentru remedierea situatiei descrise mai sus s-au prevazut a se executa urmatoarele lucrari de reparatii la interior si exterior: . (. . in"i9~a~tfe~siil~it8f:'.R...'. ·.R. zo _ .I 1. . Suprafata cons-fr-uita = 149. .'. :.invelitoarea de tabla din jurul celor 4 cosuri este gaurita Cladire 10M i -Invelitoarea din tigla profilata este deteriorata -Burlanele sunt distruse in intregime -J gheaburile sunt deteriorate Birou IDM si hal casa de bilete -Tencuielile intericare partial deteriorate -Zugravelile interioare deteriorate .. c.IV SOLICITARI PENTRU EXECUTIE Date asupra situatiei actuale Cladirile asupra carora. ! .0 mp Suprafata utila == 238. '.tencuielile exterioare sunt degradate in zona streasinilor. Cladirea de calatori a statiei ~F Domasnea._00-·-'"...E..TORI DIN STATIA CF DOlVIASNEA CAP.P. Timisoara situate pe teren propietate CFR.5 mp Cladirile si instalatiile aferente sunt mijloace fixe ale Sucursalei CR. CAP... CF Timisoara..~~f~~lgxr~Lm~n si a fatadelor HI!'. pe terenul proprietate SRCF Timisoara.vopsitoria usilor si a fercstrelor este degradata in totalitate .!II DATE GENERALV Amplasament -Obiectivele se ami amplasate statia CF DOMASNEA.'.. Cladire Calatori . __ . I CONDITH GENERALE Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei : REPARATII FATADE LA CLADlREA DE CAL4. II OBIECT Prezentul caiet de sarcini coniine conditiile tehnice si de cali tate pentru executia Iucrarii: REPARATH FATADE LA CLADlREA DE CALATORI DIN STATIA CF DOMASNEA avand ea obiect: Reparatii exterioare cladire calatori cod CPV 45443000-4 Reparatii cladire IDl\1 cod CPV 45453000-7 Reparatii Birou IDM si hol casa de bilete cod CPV 45453000-7 CAP.pazia acoperisului este degradata ' . este mijloc fix al SRCF Timisoara eu ill..~'.refacerea tencuielilor exterioare degradate . de inventar PI73 avand : f· .CAP..E. EJ..R...

2 em intre ele. DATA. .. zidaria de caramida a peretilor trebuie sa fie uscata.f. sub rabit se va aplica tie carton asfaltat fie alta solutie hidrofuga pentru a se evita umflarea lemnului in contact direct cu tencuiala.-~":'.T.'.1 996 C 233-1990 Instructiuni tehnice pentru izolarea terrnica eu produse textile netesute a conductelor ~j aparatelor din instalatii tennice.iJO:'·:AL Dt: .~'i' ! avizata favonabii.N. Inainte de baterea trestiei se va verifica planeitatea intregii suprafete .'... Rosturile VOf fi curatate eu ajutorul unei scoabe metalice pe a adancirne de 3-5 mm iar suprafetele de beton netede VOT fi aduse in stare rugoasa... M. executia $i asigurarea calitatii pardoselilor la constructii In care se desfasoara activitati de productie.···r ..C.A.vopsitoria usilor si a ferestrelor in totalitate . __ ---- r. '.L._-~-.Elaborator: TNCERC Mortare pentru tcncuieli c.. si placi ceramice smaltuite C6-86 C 3 -1976 Norrnativ pentru exeeutarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii.refacerea zugravelilor exterioare in totalitate . Elaborat : I.Completare eu caietul VIIPrepararea si apliearea pastei Gipac Completat cu-lnstructiuni tehniee pentru utilizarea vopselelor Dasirom. care se vor fixa pe grinzile din lemn ale tavanelor.. defectele locale se vor corecta prin cioplirea sipcilor in dreptul iesindurilor iar la intranduri prin baterea a inca unui rand de trestie..1 0/1995 privind calitatea in constructii HG nr.R.12.-\!c·. --:-------. nr.. Veparom Vepatim §i a vopseJelor strop. Suprafetele din lemn ale tavanelor care urmeaza sa fie tencuite vor fi acoperite eu sipci de lemn de 22x38 mrn si trestie.T. cu plasa de rabit..A.inlocuirea paziei acoperisului cladiri de calatori . majolica.inlocuirea jgheaburilor in totalitate Birou IDM SI hoI casa de bilete -refaeerea tencuielilor interioare partial deteriorate ..1990 Conditii tehnice pentru executarea de tencuieli.inlocuirea dusumelelor deteriorate -soba de teracota noua -inlocuire ferestre si usi care nu mai pot fi reparate CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTIE La executarea lucrarilor de reparatii la constructii se vor respecta norrnativele si prescrptiile tehnice in vigoare: Instr. Elaborator: INCERC."" <"I . C"~L._68/N/28..~~~~ ~GI --~~-. la intervale de cca. repere metalice de inventar. tehnice pentru executarea placajelor din faianta. cu scoabe metalice lungi.P . suprafetele de beton sa fie uscate._). sipci de lemn.. $1 REPAHATII CF mi'!SOAFlA j I 1 1 CONS1UUL TEHNiCO ECONOMIC I 3 t Prazenta f1ClCurnenta.E.~-" SECf~~11~R ! ..:UrUFlSALA CS"IlTRUL Rc{.'/ I PRt:::$EPINTC. suprafetele cu rabit sa aiba plasa bine intinsa si sa fie legate. Elaborator: INCERC.- / 20 ·st j .118 a (} . q.08.refacerea zugravelilor interioare in totalitate . ~.•"..L. 76611997 pentru aprobarea unor regularnente privind calitatea in constructii HG nr. Se vor acoperi suprafetele din lemn sau metal existente in zidarie.P. tara ObsI':mratll . Instr. zugraveli. astfel ca sa se asigure grosimea prescrisa a teneuielii stab~Ei~l?!oiec!:_."". vopsitorii Controlul si pregatirea stratului suport Pentru executarea tencuielilor de buna calitate..inlocuirea invelitoari de tabla dinjurul eelor 4 cosuri este gaurita Cladire rOM -inlocuirea invelitoari din tigla profilata 1a cladirea 10M -inlocuirea burlanelor in totalitate . Suprafetele straturilor suport pe care se aplica tencuieli trebuie sa fie curate.t U'\i . nr.. M. tehn. 62212004 privind conditiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii NP 013-1996 Ghid privind proiectarea.'dr 1 . Executarea trasarii suprafetelor de teneuit Trasarea se executa cu stalpisori de mortar. fNTRETlj\!EFlE NR.C17-82 Legea nr. IiNll 0.C.

Apliearea grundului pe timp de ar~ita se va face luanu-se masuri de protectie contra uscarii prea rapide . Cornpozitia spritului pentru aceste suprafete va fi un amestec de ciment si apa (lapte de eiment). care va avea aceeasi cornpozitie eu a mortarului pentru stratul grund. La executarea grundului se va veri fica sa se realizeze 0 suprafata plana ~i verticala care sa rectifice si ascunda toate defeetele stratului suport. Tamplarie de lemn si metalica. fie prin acoperirea tinciului cu un start subtire (cca 2 mm) de pasta de ipsos (glet de ipsos) netezita fin. rnontarea gearnurilor la lucrarile de reparatii la constructii civile si industriale livrate in masuri libere. DATA. si dad suprafata amorsata este suficient de rugoasa ~i aspra la pipait eu mana. Pentru gletul de var.~:J$lta ~I avizata ravorabll. Geamuri Generalitati Capitolul d~ fata cuprinde conditiile tehnice la executarea reparatiilor la tamplarie metalica si de lemn precum ~i pentru montat geamuri la constructiile civile si industriale. S£CRE.--. fara o~. prin acoperirecu rogojini umezite. PRfO. Startul de grund se va aplica manual sau mecanizat intr-unul sau 2 reprize.>e.'ENTI~Ul .-~. In eazul in care suprafata spritului este prea uscata se va uda eu apa inainte de apliearea grundului.C~·~¥ .repararea.ATH CF T!MISO!IRA CONS!UUL TEHNICO ECONOMIC ~--~-I NR. stalpilor si samburilor) si ale zidurilor vor fi stropite in prealabil eu apa. iar inaintea aplicarii grundului se va verifiea daca spritul este suficient de intarit..:: f~S~ 1~. grosimea totala fiind de 15 mm pe suprafetele suport din sipci si trestie.montare tamplarie de lemn si obisnuita. revizuirea si completarea tamplariei de lemn ~imetalice. Proprietati !. montarea geamurilor pe tamplarie existenta pre cum si pe tamplarie nou montara pentru goluri nou create sau pentru inlocuirea tamplariei degradate. C.=-----. Executarea grundului Grundul. f' !. Suprafetele peretilor din zidarie de caramida vor fi in prealabil stropite eu apa ~i eventual vor fi amorsate prin strop eu mortar fluid in grosime maxima de 3 mm. . In timpul amorsarii se va verifica ca spritul sa fie aplicat dit mai uniform.Iieste pentru materialele folosite t ~1 toate materialele folositc vor avea certificate de calitate emise de furnizor conform nonnativelor prevederilor legale in vigoare ~i se vor prezenta la cererea beneficiarului se interzice folosirea materialelor neomologate sau a carer durata de viata este expirata. in pasta de var se va adauga cca 100 kg ipsos la 1 me var-pasta pentru a se accelera intarirea gletului.2~IIL_ -.SED1NTE. SUCURSAtA. ~i pana la 20 mm pentru restul suprafetelor. / I I 1 I 120 ·__ ! 4 Prezenta ~c:cumen~~\j~ <. Tencuielile interioare gletuite se vor realiza fie prin inchiderea porilor tinciului eu un strat subtire (eca 1 mm) de pasta de var eu adaos de ipsos (glet de var) .Executarea amorsarii Suprefetele de beton (ale tavane1or. AR ~:lJ . :i.REG':ONAL DE t>(f"LOA"f I"Rt INTRETINERE $\ REPAR.-. apoi se va face amorsarea prin stropire eu un writ care se aplica in grosime de 3 mm. . ~. In cantitati strict necesare inainte de tenninarea prizei ipsosului. confectionare si montare tamplarie de lemn si metalica. in cazul suprafetelor de beton si lora in cazul suprafetelor de caramida. eel mai gros strat al teneuielii (5-20 mm grosime) se va apliea dupa eel putin 24 de ore de la aplicarea spritului. Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport cu un anumit grad de umiditate (nu este perfect uscat) .

C...1987 ST 014-199 Specificatie tehnica privind conditii de ca1itate ale Iemnului pentru constructii.T.T. M. dolii a) la realizarea invelitorilor din tigHt se vor respecta prevederile: NP 069-2002 Normativ privind proiectarea. ------------------ .P. L.08. la metru patrat. depozitare si taiere la dimensiuni Consurnurile specifice de forta de munca cuprind verificarea golurilor din tamplarie prelucrarea manuala sau mecanizata trasarea taierea si fasonarea elementelor de tarnplarie metalica transport orizontal si vertical efectuarea gaurilor pentru montare montarea propriuzisa. T.I.cufIl<. cercevelele ~i foile de usi.D.04.2 5 DATA. etansarea cu chit..C.C. INCERC.P.. executia si e:m:~:tm:rn-~~iWlritcrp~m~JP1.ar. I. jgheaburi.1979 LC.L... //' .1979. depozitarea.C. Modificari la C 199 . nr.L.:7.C. Elaborator:. __ /20 Prezenta dc. 1301116/03. manipulate. Elaborator: INCERC..67/NI 1996 din 28/0811996 Materiale Materialele specifice ~i forta de munca auxiliare necesare pentru efectuarea montajului sunt exprimate In unitati de masura Sunt considerate materiale pentru lucrare cantitatile de geamuri necesare aduse la punctul de lucru rnaterialele accesorii necesare montarii si etansarii conform norrnelor de deviz la punerea in opera se line cont de pierderile prin transport. LP.demontarea si mutarea schelelor simple verificarea tamplariei ~i ajustarea pentru functionare in conditii normale taierea geamurilor la dimensiunile necesare montarea geamurilor.P.I~·-:"i!?J li.P. I SI 1 I PfW..P. fixarea pervazurilorsi captuselilor prepararea manuala a mortarului si umplerea golurilor montarea . C 199-1979lnstructiuni tehnice privind manipularea livrarea.EDINT!::. 606/21. Prescriptii tehnice burlane..04.L. transportul si montarea In constructii a tamplariei din lemn.D. luandu-se in considerare dimensiunile falturilor de contur Geamurile avand alte forme decat patrate sau dreptunghiulare se mascara dupa suprafata dreptunghiului in care se pot inscrie Inlocuirea baghetelor de lenm sau metal si chituirea geamurilor existente se mascara la metru liniar pe conturul ochiului de geam lnvelitori in panta. I. suprafata cuprinsa in conturul exterior al tocurilor sau captuselilor Tnlocuirea feroneriei la ferestrele simple ~i duble se mascara la bucata fereastra Lambriurile la pereti si repararea lambriurilor se mascara la metru patrat de suprafata real acoperita Geamurile montate pe tamplarie de Iemn sau metalica se mascara la metru patrat de suprafata de geam gata montat.H"c:m::TAR -::/X_.rkW1ma cladiri.C.A.. M. fara onservatii d _ NR.Norme !1inormative La efectuarea lucrarilor de reparatii tamplarie de lemn ~i metalica si montare geamuri se vor respecta prescriptiile in vigoare.C. nr. tocurile la usi si ferestre se mascara 0 singura data.ontati® a test inSU$fta avizatili ravorabH. 17/6.._. baghete sau garnituri de cauciuc demontarea cercevelelor din tocuri in vederea rnontarii geamurilor Masuratori Ferestrele !?i usile de lemn.

"".._. La streasina si la margini.CO ECONOMIC NR... Streasinile eli jgheab pentru invelitorile din tigla vor avea: un sor] de tabla galvanizata de min 15 em liitime prins cu agrafe asezate la max... Pe latimea streasinei se vor prevedea 0 care se va monta pazia de tabla.b) Materiale de baza pentru invelitori FORMA $I MATERIAL de baza si auxiliar ---~~------------------------------------------------------------------------~--~-----------~ DIMENSIUNI STAS Tigle cujgheab -----------------~-~-------------------------------------------------------------------------trase 390*220 405*220 390*220 515-71.TII CF TIM/SOARA CONS1UUL TEHN. Raeordurile invelitorilor din ligHt plane la calcane ~i .r __ . __ ... tabachere..4 _..\. ace onfonn detaliilor din normativ.lie a test 'nsU~lta !. Distanta dintre sipcile orizontale pe care se fixeaza eu jgheab trase cujgheab presate 320 mm 335 mm. 286312-76 --------------------------------------------------------------------------------------------auxiliare Tiglele se vor fasie de astereala pe tiglele va fi: ...5 mm grosime si de min. Doliile invelitorilor de tigla vor fi de tabla galvanizata de 0..tHARf rN1TIEf!r~ERE SJ REPARt.".< PRESEOIN'fE.'_'....t--'. precum si in campul acoperisurilor a carer pante depasesc pantele uzuale sau in zone seismice de grad mai mare decat 7 se vor lega toate tiglele. __ SECAETA!7/.:. - Prezenta doclJmema. La invelitori din tigle ell jgheab tiglele se vor aseza pe sipci astfel incat sa se asigure 0 rezemare perfecta pe toate laturile lor.pentru tiglele aseza pe un singur rand de sipci fara astereala. 515-71. strapungeri imbracarea cosurilor de fum) se vor executa conform standardelor.5)*750*1500 2028-71 Materiale de lipit aliaj LP-30 96-73 Clorura de amoniu 448-67 Amoniac tehnic tip 20 sau 25 447-74 Carton bitumat 138-76 c) Materiale 286311-76 ...-_. tara observaN. asterelei. .. dolii.. Prescriparii de executie pentru ventilatii. 40 em latime prinse de astereala eu copei de tabla.. Io-..>' avizaJa tavorabij.din argila arsa Tigle eu jgheab presate . Randurile de tig1e se vor dccala unul fata de celalalt eu 0 jumatate de tig1a. suqURSAlA CENTRUl fiE010f'!AL DE EXPLO.din argila arsa . 40 ern.'11 '''..67 Cuie cu cap plat tip B pentru tabla 2111-71 Cuie eu cap conic tip A pt constructii 2111-71 Sarma moale Zn de 1-2 mm 889-76 Tabla Zn de 0. 514-70 514-70 . J __ 120 _ 6 DATA. . Montarea tiglelor se va face de la poala spre coama._~_. pazii.::.l . in campul invelitorii tiglele se vor lega de sipci eu sarma zincata la fiecare al patrulea rand. carlige.din sticla STAS ---------------------~---~--------------~~---------------------------------------------------Sipci din lemn de brad eu sectiunea 24*38 974-78 Idem 24*48 ] 949-79 Mortar de ciment var marca 25 1030-73 Colorant miniu de plumb sau de fier 429. un rand de carton bitumat care se lipeste peste sortul de tabla si continua pe intrega suprafata a Lucrarile de tinichigerie ( sorturi.pentru tiglele .4 mm(0. Falturile doliilor din tabla vor fi cositorite. r'_". carlige pentru sustinerea j gheaburil or.

-. echipamente ~i materiale de protectia muncii. precizandu-se ~i normele de protectie a muncii specifice activitatii in aceasta zona (grafic de lucru. la calcane se vor sectiona dupa necesitati. elaborata de Ministerul Muncii. astfel incat sa fie exeeutate conform prevederilor caietului de sarcini si sa se incadreze in parametrii de calitate date de STAS -uri Ie si Normativele in vigoare. Beneficiarul. Urmarirea lucrarilor Lucrarile vor fi urmarite de reprezentantii bene fi eiarului. cercetarca. In cazul accidentului de munca. Instructiunile pentru schimbarea conditiilor de lucru. inregistrarea. conducatorului statiei. Cap.319/2006. prevenirea ~i stingerea incendiilor se efectueaza si se consemneaza in fisele individuale de instructaj de catre prestator (de care apartin angajatii). evidenta accidentelor de munca si declararea. in cazul angajarii de noi salariati. inregistrarea acestuia se va face conform Legea nr.' r--". Cercetarea accidentului de va face de 0 comisie mixta prestator . eu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. 120 _ 7 Prezanta oG-cumentatis a fast insu$lta $1 avizat1:\favorabil. etc. privind comunicarea. Intre reprezentantii beneficiarului din statie si ai prestatorului se va incheia 0 reglernentare de arnanunt asupra modului de lucru a angajatilor prestatorului. linii. Cercetarea accidentului de munca cu incapacitate temporara se efectueaza de catre conducatorul unitatii prestatoare pentru cazurile cand a fost accidentat personalul acestuia.beneficiar./' PRc~:>EDINTE. raportarea evidenta bolilor profesionale. raportarea. facand receptii partiale pentru lucrarile ce devin ascunse. Echiparnentul de protectie si de lucru. . in eazul aparitiei de modificari in Planul Tehnic de Exploatare al subunitatii de cale ferata care reprezinta obiect al contractului.Cosurile de fum sau ventilatiile care strapung invelitoarea se vor raeorda printr-o pazie de tabla zincata ee se ridica In jurul cosului eli min. instructajul zilnic inaintea inceperii luerului ~i verificarea starii norrnale la prezentarea la serviciu si in timpul serviciului se efectueaza de catre prestator. strapungeri. Tiglele ee se rnonteaza la dolii. 30 ern. procese tehnologice. Prestatorul va introduce in procesul de productie aparate. inregistrarea. eu anuntarea cazului. 1 _ DATA. Constructorul va acorda pentru executia lucrarilor 0 garantie de eel putin un an calendaristic pentru Iucrarile de reparatii interioare ~i 2 ani pentru lucrarile de reparatii acoperis.V. instalatiilor sculelor ~i la exploatarea mijloacelor ~i cailor de transport din incinta. acestia VOT primi autorizatia de lucru in zona caii ferate electrificate. eu oeazia instructajului introduetiv general de protectie a muncii si prevenire a incendiilor. precum si ai celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala.319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca si a HG955/2010. se obliga sa Ie aduca la cunostinta prestatorului. la amplasarea utilajelor si instalatiilor. dispozitive.). In cazul in care se constata defecte de executie beneficiarul impreuna ell construetorul va Iua masuri de rernediere a acestora conform prevederilor legale. Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului intreaga legislatie de protectie a muncii specifica CF si activitatii prestate.'. fara onservatu . procurate de prestator. Toate lucrarile receptionate se vor consernna in proeesul verbal. Exeeutantul va respecta reglementarile si normativele in vigoare cu privire la executia lucrarilor prezentate in Caietul de Sareini. la introducerea de sub stante sau proeese tehnologice noi (inclusiv tehnologii proprii) ce vor fi in prealabil avizate de CN CF CFR SA prin caietul de sarcini. eat si pentru cei existenti. Prestatorul va asigura si verifica permanent aplicarea nonnelor de protectia muncii la exploatarea obiectivelor in care-si desfasoara activitatea. racordari. instalatii. materialele igienico sanitare cat si alimentatia pentru cresterea rezistentei organismului se asigura de catre prestator. SECRET AR '-/.-------------------~ SUCUl~SAL~CEtlTRUL REG10NAL DE EXPLOA TARE iNTFlETlf't!ERE S! F1EPAFL'\TlI CF T1MiSOARA CONSIUUL TEHNiCO ECONOMIC NR. se stabilesc urmatoarele : Instructajul periodic de protectie a muncii. la repararea §i intretinerea utilajelor.qVJ jl1 . Protectia muncii si a interventiilor in cazul situatiilor de urgenta in temeiul Legea nr. confirmarea.

.mlentatje a rest I!1SU. RA V AS LIVIU .t8E iNTf1ETlfJERE Si REPARATll CF TIMiSO. 481 12004 si a altor prevederi legale in vigoare.\RA CONSiUUL TEHMCO ECONOMiC NR. OATA.04. precum si PTE . Pentru lucrarile care devin ascunse se vor intocmi Procese Verbale de Lucrari ascunse semnate de catre executant si beneficiarul lucrarii . Anexa II cuprinde plansele aferente Timisoara. incheind 0 minuta intre beneficiar si prestator.I SERVICIU ADMIN.' SEF SERVICIU ADMIN. .a Legii protectiei civile nr. Executantul va respecta deasemenea Legea SSM llf. Caietul de sarcini cu Anexele fac parte integranta din contractu) ce se va incheia intre parti.Legea apararii impotriva incendiilor -privind apararea impotriva incendiilor . CAP. In cazul declansarii unui inceput de incendiu. i / / . beneficiarul obligandu-se a pune la dispozitia acestuia toate modificarile care apar in legislatia de prevenire si stingere a incendiilor.~lta$1 aviztiltt} favorabit.319/2006 ~i Norrne Metodologice de aplicare. Instructajul zilnic inainte de inceperea luerului se efectueaza de prestator.~._~j ~ t.307/2006.307/2006 si OUG 19512005 privind Protectia Mediului. prestatorul poate utiliza mijloacele de interventie proprii sau cele din dotarea subunitatii de cale ferata. Se va refine garantie de buna executie (5% din valoarea tara TVA) .---pr'i~$~PINn. ~AT". se stabilesc urmatoarele : Instructajul periodic pentru prevenirea si stingerea incendiilor se efectueaza si se consemneaza in fisele individuale de instructaj de catre prestator. Nu se admit plati anticipate./ ' Prel:ent. Lucrarile se vor executa pe baza de contract. Accesul prestatorului in eadrul unitatii se va face numai eu acceptul sefului de statie.. Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului intreaga legislatie pentru prevenirea si stingerea incendiilor specifica transportului pe calea ferata. t</-~ SUCU~~SNTRUL Ri:~~CNAL D~ EXPWf\T.a dQc. VI ALTE SARCINI SI INSTRUCTIUNI La inceperea lucrarilor se VOT incheia Proces Verbal de predare-primire amplasament. I---------120 __ . Personalul subunitatii de cale ferata va colabora cu personalul prestatorului pentru localizarea si stingerea incendiului. specifica transportului feroviar cat si materialele eu caracter informativ si educativ pe aceasta tema. ' " ' ING.2012 SEF DIVIZlE PATRI__MONIh INO CHEZAN CALINA ':. 19. All nr.In temeiul Legei m. f~ra observatii . PATRIM ING.ul statiei. Anexa I cuprinde lista cantitatilor de lucrari propuse a se executa.TUCU STEFAN.

00 61.4 em UM Cantitate Nr. Greutate Reparare tencuieli exterioaredriseuite din gros.5 mm grosime. racorduri etc.32 35.O.10 0..rotunde eu diametrul de 15.100x1 OOem risdfif"ERET!NEfiES! tjEel~!:':1 "F ! I~....4mm.00 2 RPCXI05C Demontare ...20 4 RCSI22C% Glafuri/copertine tabla zn/al (0.. Ore Greutate mp Ore Greutate 12.~t~ 14 RPCJ4781 "V. confectionarea si montarea celei noi..pe santier.10 28...24 0..99 0. inclusiv coturile si aruncatoarele .00 68.00 vederea vopsirn c vF~<j..~'lNTri.53 12. dolii pazii sort.-de.90 11. sortare material./beton.00 54.a..17 94.. fiiixi§ Observatn !!ECRETAR 28.00 26.2S-T J.profilata 8 RPCXI01 B Invelitoare . la cladirile existente.60 4.53 20.ruc.64 0.bit/fibra sticla m 2...c..d=12..5-1 m) montzid caram. mp platforme streasina plasa prot Ore Greutate e mp 12 RPCK55C1 Pardoseli din beton sim nu. 7 RPCH 15B11nloeuire paziei de lemn deteriorate la streasina sau calean. sau exter.31 0.pentru evacuarea molozuun m Ore Greutate 10 RCSI18A% Jgheaburi tabla zineata 0.90 340...Smm.. avand suprafata tocului mp peste 2.m.-m .81 0.00 8.invelitoare tigla profit. pazie .00 9 RPCH45A 1Jgheab din lemn .B:-50. cu bit !WoaRSil\!rfi~O'il~~§t~~_t~\~~fl~PUJATAR[ de .00 5 RPCJ36A 1 Glet de tpsos pe teneuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la .-"" -_ .semirotunde..!.. cuprinzand demontarea celei vechi.08 160.04 160..85 68." lac Tn placi..'SOARA Ii CONSiUUL TEHf~lCO ECONOMIC Ore NR..15 340. executate eu mortar de var-eiment marea .exee.00 394.din tigla profilata si coame pe sipei din lemn incl.52 0.. innadite prin petrecerl pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zmcat. .80 4.60 0... de 2 em mp grosime.5em.~'~~~~H\! ~r in ------I----------faVQf~b!l. 1st.00 12.92 5. yt . eoltuti/capace/stut racord m Ore Greutate 11 RPCXH10AMontat si demontat sehela .pereti si stalpi Ore Greutate mp Ore Greutate mp Ore Greutate m 6 RPCJ36B1 Glet de ipsos pe tsncuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la . ~. 3 CK03B+ Ore Greutate mp Ore Ferestre din PVC.montata la perti din earamida plina Ore Greutate 13.. Simbol o 1 1 RPCl25C1 2 3 4 16. Greutate mp 13 RPCJ72A 1 Pregatirea su~r~f tel~~gcJ~W[l~~8f.metalica tubulara inter.. incl..tavane .00 440. etansarea c spume silieonice .40 0. incl..5 mp. cu un singur canat fix. solzi olane incl.37 52. izolarea rosturilor eu spume poliuretaniee./'" Ore .------.Pag 1 Data: 4/2412012 Antemasuratoare lista cu cantitati de lucrari fara preturi Denumire Burlane din taba zincata de 0.00 140.desf. la calcane..l. m executate pe santler. pn~:.53 17.

etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon.. pentru sprit si mortar de var-eimen marca M 10-T. si perv.75 0..pentru interior Ore Greutate mp Ore Greutate mp 3. Ia. .12 16.Pag2 o 1 2 3 Ore Greutate m Ore Greutate mp Ore Greutate mp 4 56.13 0... cu un singur canat. 1-3 distanta 50m 22 CK33A+ Usi din PVC..00 23 RPCR25A1 Vopsitorie cu vopsea pe baza de aeetat de polivinil pe glet de ipsos existent.linoleum lipit cu prenadez 17 RPCK01 F#Reparare strat. avand suprafata tocului: . cu m. pentru grund si stratul vizibil Ore Greutate 21 TRB01A15 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezantona grupa .00 0. Ore mp 27.. la pereti sau stalpi.. pe .brut.72 12.02 340...00 238. cu montarea garniturilor..2 straturi 25 RPCXR02EZugraveli straturi Ore Greutate exterioare .00 1. driscuite.40 0. montate cu dibluri din plastic..36 13.27 23.24 mm..suport pard cu dusum oarbe scand ras..00 15 RPCJ06A# Reparare teneuieli interioare in jurul toc.76 1..52 .28 0.5 mp inclusiv.zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.00 76.pana la 2.15 12.50 20 RPCJ08A1 Tencuieli interioare de 2 em grosime. executate.86 0.00 17.00 24 RPCR27A1 Vopsitorii tn eulori de ulei pe tamplarie pe lemn la interior 5i exterior executate In .. sobe obisnuite cu recuperare placi Ore Greutate 19RPCXH03EStreasina .00 34. .57 3.49 99.28 1..pe rigle stej 50x80 mm (ref partial) me Ore Greutate 18 RPCU01A1 Sobe din placi ceramice de teracota dupa modelul si culoarea ceruta buc 11 executate in constructii existente.superioare vopsitorii lavabile cu vinarom in dou mp Ore Greutate Note: 0.00 35..cu spaleti drepti lat<15cm 16 RPCK2281 Reparare pardoseli din .93 4..simpla cu capriori console cu profile cu astereala si pazie mp faltuita si geluita.05 16. cu mortar de var-ciment marca 25-T..00 6.25-t(var cim).13 94.13 42..96 22.87 13. Ore Greutate mp 23.

devizero. SE=:CRE'tARa Raport general eu (SDP .-~i 3 4 Sef Serv Admin Patrimoniu ing.'Cw'nE)rn~liea test 'lnsUl?lta 2vi.URSALA CSNTRJL . tel._ DATA.. Tucu Ste~ 'J\J Intocmit. e-mail: suport@inlelsoftdeviz.uJ ing.----------! .www.:SEOINTE. ing.Pag 3 o 1 2 Sef Div.ro.___ _ :... ravas Liviu toA-- r~ SUC.1EG10NAL DE EXPLOATARE INrFlEW~ERE Sl REPARi'.TH CF TiMISOARA COf'lSIUUL TEHN1CO ECONOMIC --. patrimon.:wta 'levOl"<lbii. Chezan Cal? .: 0236477.1 Prezente t~c. Hid'i Obs~rvatii PRl.120 NR.007 JI ..

M /.. Q) -i ..0 '- 0 <D ".. -~ I ~~-------------------===?f~ ~~======~--===~I ~~--------~~~ ..1 j:: en .1 .c CI} N en ii= co 0 CI} OJ c o OJ . l~ ~ ~ I..I ...a::: _..... a.. 0 ~ ..0--: u)Cl. ~ 0 i:i5 ~ e ::::l ::ii c:i ._..('IJ c .1- 0::: (') r-./ « w z en c:( o o c:( :!: CI u.....J W ~ o «-no .. ~go 0..--NC') II II II ~ Q...:: 0 > <t:. c <D ('IJ co > Ul ro 6 c so if) t- :J U :::l c co ... r-.

.Jt I. -.. :'..: ... lit L ..SEOINTe. 7. .• Verifical ing..nl •..:!:ira o~sQrvatii ~ PAt._-_.1-1 1-1......il.. ~v t I I t 0 10. roo ••• L.8 ~F" 1 [] rl1--j ~O.5 mp) Pregatire suprafete pt zugraveli lavabile (340 mp) Zugraveli exterioare lava bile (330 mp) Vopsitorie usi si ferestre exterioare (37 mp) Inlocuire pazie inclusiv glaf de tb14 ml Inlocuire protectie de tabla la cosuri 4 buc Reparatii streasina aparenta 23 mp 5:]1 1 '-- 1-1. _../Z-:··v..6 I I I L__ I- Desenat irQ.....8 VVVl....0 F" ('f-..4-1 2. t DATA. I--:......(jN::~!I It Ii TFHNICO ECONOMII"': NR. ~A..•••...~/' .~~~ ~)~~~~ C .."'"' '~~: •.- J3 ._ •..It. ...667 ~~ 1 1 <... I... :) I ~ 13. Rasvas L •• ~ /?~ oZ ..J ..--' /. ReearatH exterioare cJadire calatori Tencuieli exterioare la pereti (16.. __________ 120 Prezenta docvmentatle a fost ineusrta $1 nvi~at~ favorabiL f......7 . 'r-.. Rr::"~'IONA' Dj: 1-\(PLOATARf .8 IJ--O....9 t t \0 rn IT[} 5. ~1i:ORET AR I... iNTRET!NERE Sl REPAJ1ATII CF TlMISOARA \...1 1 14.CLADIRE CALATORI STATIA CF DOMASNEA 1 6. I ~'~--~.4 F 1.1 I 0.5 ~~~~~~~.. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->