Sunteți pe pagina 1din 1

Controlul vamal la sosirea navei Art. 100.

- Controlul vamal la sosirea navei se efectueaza in prezenta organelor capitaniei portului, a comandantului, agentului navei sau a unei alte persoane autorizata in mod corespunzator de comandant. Art. 101. - Controlul vamal la sosirea navei consta in verificarea, prin sondaj, a cabinelor, salilor, cambuzelor, restaurantelor si salii masinilor, pentru a se constata daca exista concordanta intre declaratia proviziilor de bord si bunurile supuse declararii. Comandantul, agentul navei sau o alta persoana autorizata in mod corespunzator de comandant este obligat sa prezinte autoritatii vamale originalul manifestului incarcaturii. Art. 102. - (1) Dupa efectuarea controlului vamal la sosire, se lasa pentru folosinta comandantului, echipajului si pasagerilor cantitati uzuale de produse din tutun si bauturi alcoolice, in raport cu durata stationarii navei in port. (2) La scoaterea sau la introducerea pe nava a proviziilor de bord, prevazute la art. 91, autoritatea vamala face mentiune pe declaratia proviziilor de bord. (3) Comandantul este obligat ca pe timpul stationarii navei sa foloseasca proviziile sau bunurile inscrise in inventar numai la bord. (4) Comandantul, agentul navei sau o alta persoana autorizata in mod corespunzator de comandant raspund in mod solidar fata de autoritatea vamala de nedeclararea bunurilor, de lipsurile sau substituirile de bunuri mentionate in declaratia proviziilor de bord, precum si de cele aflate in inventarul navei. Art. 103. - (1) In situatia in care o nava descarca marfuri in doua sau mai multe porturi romanesti, autoritatile vamale din aceste porturi fac mentiuni pe exemplarul original al manifestului incarcaturii cu privire la operatiunile efectuate, precum si pe cel al declaratiei proviziilor de bord. (2) Autoritatea vamala verifica mentiunile facute in porturile in care nava a acostat anterior si retine o copie de pe manifestul incarcaturii, respectiv de pe declaratia proviziilor de bord. Art. 104. - (1) Comandantul, agentul navei sau o alta persoana autorizata in mod corespunzator de comandant este obligat sa comunice autoritatii vamale plecarea navei cu cel putin 6 ore inainte, in vederea efectuarii controlului vamal.