P. 1
Limba Si Literatura Romana - Programa Clasa a Via editata

Limba Si Literatura Romana - Programa Clasa a Via editata

|Views: 193|Likes:
Published by oanajercan857

More info:

Published by: oanajercan857 on Aug 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasele a VI-a

Limba şi literatura română - Clasa a VI-a

1

2 2. să sesizeze abaterile de la normele gramaticale într-un mesaj oral .exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context.1 să distingă între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu. de participare la realizarea lor şi de imprimare a unui comportament comunicativ adecvat. să utilizeze accentul şi intonaţia pentru a evidenţia scopul comunicării 1. să utilizeze categoriile gramaticale învăţate. să manifeste interes pentru mesajul ascultat şi pentru partenerii de discuţie .exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi subordonării. de omonimie în organizarea mesajului oral .3 1. . .Clasa a VI-a 2 . a antonimelor.exerciţii de interpretare a mesajului comunicat. de menţinere şi de încheiere a unui dialog . în contexte diverse. să utilizeze relaţiile de sinonimie. .exerciţii de sesizare a informaţiilor noi dintr-un text ascultat.exerciţii orale de realizare a unui plan simplu şi de dezvoltare a acestuia prin adăugarea ideilor secundare. a silabelor. . de antonimie. .1 2. .exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. .exerciţii de sesizare a sensului omonimelor.exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi în texte literare şi nonliterare.exerciţii de urmărire a unor dialoguri. .7 2.exerciţii de transfer comunicativ dinspre planul dezvoltat spre rezumat şi spre povestirea orală.exerciţii de identificare a arhaismelor şi a regionalismelor. .exerciţii de sesizare a structurii gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului.exerciţii de utilizare. de menţinere şi de încheiere a unui dialog.4 1. să recepteze corect mesajul în funcţie de particularităţile de vorbire ale partenerilor . să sesizeze sensul unităţilor lexicale noi în funcţie de context .6 1.4 Limba şi literatura română .exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii (proprii sau improprii) comunicate de persoane cu feluri diferite de pronunţare a sunetelor. .exerciţii de integrare a cuvintelor noi în serii sinonimice şi antonimice.exerciţii de utilizare a paronimelor. a achiziţiilor lexicale noi. în diverse tipuri de propoziţii . . a omonimelor în contexte date. într-un context dat. . să recepteze adecvat formele de iniţiere.2 1.exerciţii de sesizare a construcţiilor pleonastice şi a atracţiilor paronimice.3 2. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate . .exerciţii de sesizare a formulelor de iniţiere. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 2.exerciţii de utilizare a sinonimelor.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1.exerciţii de folosire corectă. a cuvintelor. .exerciţii de corectare a exprimării pleonastice. . a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire flexibile.exerciţii de discriminare a formelor lexicale corecte de cele incorecte.exerciţii de receptare corectă a structurii fonematice a unui cuvânt. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 1.exerciţii de determinare a sensurilor unor cuvinte şi de explicare a semnificaţiei acestora în contexte diferite. să realizeze înlănţuirea corectă a ideilor într-un mesaj oral .

.exerciţii de identificare a momentelor subiectului într-o naraţiune.exerciţii de identificare a figurilor de stil într-un text liric sau epic (epitete. . . Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 4.exerciţii de evidenţiere a rolului descrierii în realizarea portretului şi a tabloului.exerciţii de iniţiere. . să utilizeze adecvat formulele de iniţiere.exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. invitaţii.7 . exerciţii de identificare a caracteristicilor operelor epice (în proză sau versuri) şi lirice (în proză sau versuri).2. compuneri) . de menţinere şi de încheiere a unui dialog cu diferite categorii de interlocutori cunoscuţi. . antiteză.4 4. recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului 3. având rol în structurarea textului literar. al antonimiei şi al omonimiei într-un text dat. prezentarea unor impresii.exerciţii de evidenţiere a rolului sinonimiei. . să sesizeze organizarea morfologică şi sintactică a textelor citite . de opinie. .exerciţii de rezumare şi de povestire a unor texte narative. de reglare a tonului.exerciţii de identificare a categoriilor morfologice şi a relaţiilor sintactice. . să-şi adapteze vorbirea la dialog sau monolog . . de luare de atitudine.exerciţii de caracterizare a unui personaj.exerciţii de redactare a unor texte utilitare.5 2. să identifice modurile de expunere într-un text epic şi procedeele de expresivitate artistică într-un text liric .exerciţii de susţinere a unei conversaţii impuse sau propuse. supărare). . telegrame. să sesizeze valoarea expresivă a arhaismelor. . să redacteze texte cu destinaţii diverse (scrisori. să manifeste o atitudine favorabilă progresiei comunicării .exerciţii de rostire corectă a unor cuvinte care pun probleme de accentuare.exerciţii de comunicare orală cu scop declarat de informare.1 3.1 4.exerciţii de susţinere a unui schimb verbal într-o conversaţie de grup.identificarea problemei principale tratate într-un text literar sau nonliterar. cărţi poştale.Clasa a VI-a 3 .exerciţii de sesizare a rolului dialogului în caracterizarea personajelor.formularea unor propuneri.exerciţii de recunoaştere a destinaţiei unui text. . a regionalismelor şi a neologismelor într-un text citit . de menţinere şi de încheiere a unui dialog .2 Limba şi literatura română . să utilizeze un lexic diversificat. utilizând corect limba literară şi posibilităţile expresive ale limbii vorbite.6 2. cereri. hiperbolă.).folosirea dicţionarelor şi a glosarelor pentru căutarea cuvintelor noi.exerciţii de identificare a unor expresii şi a unor cuvinte noi într-un text citit. .2 3. exprimarea acordului sau a dezacordului în faţa unui auditoriu cunoscut. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 3.exerciţii de selectare a informaţiei solicitate.3 3. . în funcţie de starea de spirit (bucurie. .activităţi vizând intervenţia într-un dialog complex prin structurarea corectă a secvenţelor întrebare-răspuns. a intonaţiei. surpriză. .exerciţii de structurare a detaliilor în jurul ideii principale. metaforă etc.exerciţii de redare a conţinutului prin rezumat şi prin povestire. să deosebească elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit .exerciţii de pronunţare fluentă a unor secvenţe semnificative ale mesajului oral.

exerciţii de recunoaştere a sensurilor cuvintelor în contexte diferite şi de evaluare a expresivităţii formelor arhaice şi regionale.3 .exerciţii de aplicare a topicii normale în propoziţie şi în frază. să înlănţuie corect frazele în textul redactat. a triftongilor şi a vocalelor în hiat. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie . antonime şi de omonime. .4.exerciţii de aplicare a regulilor fonetice şi morfologice de despărţire în silabe a cuvintelor.exerciţii de recunoaştere a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului. .Clasa a VI-a 4 .exerciţii de ortografiere a diftongilor. .exerciţii de valorificare a posibilităţilor de expresie oferite de sinonime. exerciţii de scriere a cuvintelor neologice. . Limba şi literatura română .

 Hiperbola.4. Figurile de stil. Teoria literară 1. 1. pastelul. Comunicarea orală şi comunicarea scrisă 2. rima îmbrăţişată). 1.  Modalităţi de conectare a elementelor nonverbale la cele verbale. rima împerecheată. anonimă.2.  Caracteristicile operei folclorice (orală.  Descrierea (portretul literar. Comunicarea orală 2.  Structurarea secvenţelor de tipul „întrebare-răspuns”. note. 1.1.  Măsura.2. Specii literare: schiţa. Structurarea textului oral (a) Organizarea logicosemantică a mesajului.3. Textul 1. balada. Practica raţională şi funcţională a limbii.  Organizarea monologului informativ (relatarea unor întâmplări). Texte nonliterare „utilitare” (anunţul. postfaţă. modalităţi simple de realizare a coerenţei textuale). Cartea obiect cultural. 1.3. fabula.2.3. Se recomandă ca elevii să poată realiza următoarele acte de vorbire: identificarea sau diferenţierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta. rima încrucişată.  Naraţiunea (naraţiunea la persoana a III-a şi naraţiunea la persoana I. 1.  Ritmul (iambul şi troheul).2.  Adaptarea la interlocutor şi la particularităţile emiterii (directe sau mediate).  Ordonarea ideilor (actualizare).CONŢINUTURI Unităţile de conţinut tipărite cu litere aldine constituie noţiuni noi pentru clasa a VI-a.  Tipuri de rime (monorima.  Opera lirică.2. 2. distractive etc.1.3.3. tabloul). 1. Tipuri de epitete.  Dialogul. Modurile de expunere. Limba şi literatura română .2. Structura operei literare.  Organizarea replicilor într-un dialog complex. 2.1.1.  Formule de iniţiere.1. prefaţă. Structura cărţii: cuprins. momentele subiectului. Lectura 1. (c) Textul dialogat şi cel monologat.  Epitetul.  Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor). nuvela.1. Situaţia de comunicare. 1. (b) Organizarea formală a mesajului.  Antiteza.3.2.  Progresia secvenţelor în textul oral descriptiv (constituenţi. timpul şi spaţiul în naraţiune). afişul etc.Clasa a VI-a 5 . 1. colectivă.1. Versificaţia (actualizare).2.  Metafora (familiarizare). de încheiere şi de menţinere a dialogului (actualizare).  Opera epică. ştirea. Autorul: eul liric şi naratorul. sincretică). Texte literare populare şi culte aparţinând diverselor genuri şi specii. doina.). subiectul operei literare.

Familia lexicală (derivate. cuvinte obţinute prin schimbarea valorii gramaticale). exprimarea unei impresii personale.  Textul de tip informativ (oferire de informaţii privind diverse aspecte ale realităţii înconjurătoare). Comunicarea scrisă 2. stabilirea unei analogii. substantive provenite din alte părţi de vorbire. hiper-. a unei comparaţii. expunerea unor opinii despre ceva sau cineva. (d) Scrierea despre textul literar sau nonliterar. anti-.  Semnele de punctuaţie: punctul. macro-. Lexicul (actualizare) Noţiunea de vocabular. (c) Scrierea imaginativă (compuneri libere). Limba şi literatura română .  Rezumatul. Compunerea Compunerea prin sudare.  Rolul simbolurilor şi al imaginilor în pagină. linia de dialog şi linia de pauză.susţinerea unui schimb verbal într-o conversaţie de grup. solicitarea acordului sau a permisiunii cuiva. Formarea cuvintelor prin abreviere. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea) Adverbe provenite din adjective şi din substantive. Contextele de realizare (a) Scrierea funcţională (pentru un scop practic. 3.  Aşezarea în pagină.  Descrierea. descrierea unui obiect sau a unei persoane (a unui loc).2.2. adjective provenite din verbe la participiu.). Procesul scrierii (a) Organizarea textului scris. Utilizarea corectă a cuvintelor formate cu prefixe neologice (de exemplu: ante-.2. exprimarea gusturilor. Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. compuse. formularea unei propuneri.  Instrucţiuni privind efectuarea diverselor acţiuni.  Povestirea. Elemente de construcţie a comunicării 3.2. (c) Punctuaţia.  Semnele ortografice: cratima. Masa vocabularului. alăturare şi abreviere.Clasa a VI-a 6 . Organizarea unui text în funcţie de destinaţie (scrisoarea. Sufixele diminutivale şi sufixele augmentative. 2. prezentarea unei acţiuni complexe.  Conspectul unui text de informare ştiinţifică. Sufixarea. 2. Vocabularul fundamental. Derivarea (actualizare). telegrama. punctul ca semn ortografic. Elemente de compunere savantă (de exemplu: auto-. Prefixarea.1.  Relatarea. (b) Scrierea reflexivă (inspirată din experienţa personală). hipo-.  Aprecieri simple referitoare la organizarea textelor epice şi lirice studiate. ultra-). apostroful. (b) Scrierea de mână şi prezentarea textului. trans-. punctul şi virgula. acceptarea ori refuzul unei propuneri. cartea poştală).1.  Argumentarea unui punct de vedere.  Portretul. Sinonimele (actualizare). cererea. con-. micro-. poli-. virgula. pseudoetc. informativ).

Paronimele. Funcţii sintactice.4.2.5. Numeralul fracţionar. Nume proprii greşit accentuate. Verbul – (actualizare). Noţiunea de sintaxă (actualizare). Funcţii sintactice.4. a deveni – şi auxiliare).4.4. 3. Părţile de vorbire neflexionare Limba şi literatura română .Clasa a VI-a 7 .  Modurile nepersonale: infinitiv (cele patru conjugări ale verbului). Numeralul cardinal şi numeralul ordinal. Substituţi ai substantivului 3. Substantivul (actualizare). Pleonasmul. sinonimele frazeologice şi sinonimele lexico-frazeologice (familiarizare elementară). Propoziţia optativă.1.3. Antonimele (actualizare). Silaba (actualizare). cazuri şi funcţii sintactice. 3. Articolul demonstrativ (adjectival). Funcţii sintactice. Pronumele Pronumele personal. Forme.  Substantivele defective de singular sau plural.2 Numeralul (actualizare). supin.4. 3. conjunctiv. participiu. condiţional-optativ. 3. Formele accentuate şi neaccentuate. Exerciţii de identificare a unor tipuri de arhaisme şi regionalisme. Elementul regent. Valoarea substantivală şi adjectivală a numeralului.Sinonimele lexicale.2.3.  Verbele predicative şi verbele nepredicative (copulative – numai a fi. imperativ.1. cazuri şi funcţii sintactice.      Felul propoziţiilor. Formele flexionare.3. Determinanţii substantivului Adjectivul (actualizare).  Modurile personale: indicativ. 3. 3.  Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului. Pronumele personal de politeţe (actualizare). Pronumele reflexiv. Despărţirea în silabe a cuvintelor derivate şi a cuvintelor compuse.  Substantivele colective.4. gerunziu. Propoziţia imperativă. Gradele de comparaţie.4. Câmpurile lexicale (actualizare şi exerciţii). Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ.4. Forme. Neologismele (aspecte ortoepice). 3. Forme.3. 3. Omonimele. 3. Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Timpuri. Omofonele şi omografele Arhaismele şi regionalismele (actualizare). Coordonarea şi subordonarea. Noţiuni de fonetică (actualizare). Forme. Funcţii sintactice. Fraza.      Folosirea corectă a accentului în limba română. Propoziţia regentă.4. Morfosintaxa. Numeralul colectiv.

Complementul indirect. Predicatul. 3. Complementul (actualizare). a prepoziţiei şi a conjuncţiei. Conjuncţii coordonatoare şi subordonatoare. Complementele necircumstanţiale. Adverbele fără funcţie sintactică.4. Atributul pronominal genitival.5.5. 3.4.3. 3. Funcţiile sintactice: complement circumstanţial de loc. Prepoziţia (actualizare). Atributul adverbial. Subiectul Subiectul exprimat şi subiectul neexprimat.5. Gradele de comparaţie. de mod. prepoziţional şi în dativ fără prepoziţie (dativ posesiv).2.3. Limba şi literatura română . de timp. atribut adverbial.5. 3.2. prepoziţional şi apoziţional. de timp. Complementele circumstanţiale de loc. de mod. 3.Clasa a VI-a 8 .1. Interjecţii predicative. Conjuncţia (actualizare).5. Interjecţia (actualizare). Atributul substantival. 3. Complementul direct.4. Atributul (actualizare). Atributul substantival genitival. Atributul adjectival.4. Exerciţii de folosire corectă a adverbului. 3. Atributul verbal. Adverbul (actualizare).5.4.5. Sintaxa propoziţiei (actualizare).1. Complementele circumstanţiale. Propoziţii fără subiect.4.3. Acordul predicatului cu subiectul (acordul logic şi acordul prin atracţie). Regimul cazual.5. Predicatul verbal şi predicatul nominal. 3. Interjecţii de adresare.5.

telegramă.15 Respectarea în redactarea unui text a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe şi a regulilor ortografice şi de punctuaţie studiate Limbă şi literatura română 9 .13 Redactarea unui text în care să se evidenţieze caracteristicile fundamentale ale unui fragment de text literar dat S.4 Rezumarea orală a unui text narativ la prima vedere S. curriculum vitae etc.9 Desprinderea sensului cuvântului prin raportarea la contextul mesajului scris S.3 Construirea unui mesaj oral pe o temă dată de exprimare orală S.14 Redactarea unor texte cu destinaţie funcţională: cerere. 3.7 Identificarea modurilor de expunere dintr-o naraţiune dată scris S. invitaţie. S.6 Identificarea momentelor subiectului unei opere epice date de receptare a mesajului S.1 Desprinderea semnificaţiei globale a unui mesaj ascultat şi de receptare a mesajului discriminarea informaţiilor esenţiale de cele neimportante oral S.8 Recunoaşterea procedeelor de expresivitate artistică şi a noţiunilor de teorie literară învăţate într-o operă literară dată S.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU 1.12 Caracterizarea scrisă a unui personaj dintr-un text la prima vedere S.10 Recunoaşterea valorilor expresive ale categoriilor morfologice şi a relaţiilor sintactice dintr-un text dat 2.11 Rezumarea scrisă a unui text narativ la prima vedere de exprimare scrisă S.5 Caracterizarea orală a unui personaj dintr-un text dat Dezvoltarea capacităţii S.2 Desprinderea sensului cuvintelor prin raportare la semnificaţia mesajului ascultat Dezvoltarea capacităţii S. STANDARDE Dezvoltarea capacităţii S. 4. Dezvoltarea capacităţii S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->