Sunteți pe pagina 1din 3

Instruciune de lucru

EXECUTAREA POSTULUI DE TRANSFORMARE AERIAN PE UN STLP DIN BETON

COD: IL-01 EDITIA 1 REV. 0 Data aprob: 30.04 2006 EXEMPLAR Nr. Pag. 1/3

SEMNATURI, APROBARI, DATE, REVIZII


NUME, PRENUME ELABORAT VERIFICAT APROBAT FUNCTIA Responsabil calitate INGINER SEF DIRECTOR GENERAL SEMNATURA DATA 10.04 2006 20.04 2006 30.04 2006

Documentul n prezenta editie intr n vigoare la data aprobrii

EVIDENTA REVIZII
ELEMENTE DE IDENTIFICARE A REVIZIEI DATA CAPITOL PARAGRAF ALINIAT FISA REVIZIE Nr. NUMARUL REVIZIEI

NOTE EXPLICATIVE: 1. Textul revizuit este tiat cu linie dubl (ex. este tiat); 2. In continuarea textului tiat se scrie textul nou.

NOTA EXPLICATIVA: Reviziile pentru toate documentele se fac n conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Instruciune de lucru
EXECUTAREA POSTULUI DE TRANSFORMARE AERIAN PE UN STLP DIN BETON CAP.1. SCOP Procedura stabileste cerintele de executie a postului de transformare aerian pe un stilp din beton.

COD: IL-01 EDITIA 1 REV. 0 Data aprob: 30.04 2006 EXEMPLAR Nr. Pag. 2/3

CAP.2. DOMENIU DE APLICARE Procedura se aplica la executarea lucrarilor de constructii montaj ale posturilor de transformare 20/0,4 Kv executate pe un stilp din beton.Pe acest tip de posturi de transformare se pot monta transformatori 20/0,4Kv cu puteri de 40 KVA,63KVA,100KVA,160KVA si 250KVA. CAP.3. DOCUMENTE DE REFERINTA 3.1. 3.2. 3.3. 3.6. 3.7. Manualul Sistemului de Management al Calitii, cod MC. SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii-Cerinte. SR EN ISO 9000:2006Sisteme de management al calitatii-Principii fundamentale si vocabular. Legea 10/1995 Lege privind calitatea n construcii. Fisa tehnologica FS-11/1990 editia 1993.

CAP.4. DEFINITII SI PRESCURTARI 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Conform Manualului Sistemului de Management al Calitii, cod MC. SR EN ISO 9000:2006Sisteme de management al calitatii-Principii fundamentale si vocabular. SR ISO 14050 :1998 Management de mediu.Vocabular. PTA - Post de transformare aerian PIF - Punere in functiune FT - Fisa tehnologica

CAP.5. RESPONSABILITATI 5.1. Seful de Lucrare -asigura documentatia necesara executarii lucrarii (planul de amplasament si fisa tehnologica),precum si materialele si echipamentele. -verifica amplasarea corecta in fundatie a stilpului pentru suportul PTA. 5.2. Seful deEchipa -asigura aprovizionarea cu materiale, scule si dispozitive necesare ezecutiei lucrarii conform documentatiei. -verifica conformitatea materialelor primite pe bonul de consum cu necesarul, din punct de vedere cantitativ si calitativ. -verifica trasarea gropii pentru fundatie, conform planului de amplasare,cu respectarea dimensiunilor acesteia. -verifica efectuarea tuturor operatiilor prevazute in FT si prezenta procedura. 5.3. Muncitorul electrician -executa toate operatiile de realizare a PTA,conform instructiunilor de la cap.6 al prezentei proceduri, a fisei tehnologice F S 11/90 (editia 1993) si a procesului de montaj. -respecta cerintele de protectie a mediului , conform SMCM S.C. XXX S.A.. CAP. 6. PROCEDURA 6.1. Generalitati Toate operatiile se vor realiza numai in urma consultarii documentatiei de executie a lucrarii si a fisei tehnologice, de catre intreaga formatie de lucru. Muncitorul electrician trebuie sa respecte in procesul de montaj fazele si tehnologia de executie a lucrarii, conform etapelor precizate in fisa tehnologica specificata la punctul 3.3. Muncitorul electrician va controla inainte de montaj ca toate materialele si echipamentele sa fie corespunzatoare ( stilpi,izolatori,conductori,cutie de distributie,cadru cu sigurante, transformator,etc.) 6.2. Procedura de executie

Instruciune de lucru
EXECUTAREA POSTULUI DE TRANSFORMARE AERIAN PE UN STLP DIN BETON

COD: IL-01 EDITIA 1 REV. 0 Data aprob: 30.04 2006 EXEMPLAR Nr. Pag. 3/3

6.2.1. Fixarea pe teren a centrului gropii pentru fundatie. a) Executia fundatiei: - trasarea gropii; -saparea gropii de forma si dimensiunile precizate in planul de executie; -montarea cofrajelor si turnarea betonului. b) Echiparea si plantarea stilpului: -inaintea plantarii stilpului ,Seful de echipa verifica daca stilpul este de tipul si dimensiunile prevazute in proiect; -plantarea stilpului cuprinde toate operatiile prin care acesta este adus la pozitia verticala si fixat in fundatie. -echiparea mecanica a stilpului prin montarea confectiilor metalice (console de medie tensiune, stelaje metalice pentru fixarea cutiei de distributie, platforma pentru sustinerea transformatorului, bratari si suporti pentru fixare, coliere, izolatori, etc.). -montarea lanturilor de izolatoare si a conductoarelor si executarea legaturilor intre conductoare si utilajele montate pe suportul postului de transformare. c) realizarea prizei de legare la pamint a P.T.A. -priza de pamint a postului de transformare se va lega galvanic printr-o platbanda din OL-ZN40*4 , ingropata la adincimea de 0,8m cu priza de pamint a stilpului cu separator aflat in amonte de P.T.A. -la priza de pamint a P.T.A. se vor lega toate confectiile metalice montate pe suportul P.T.A., care nu sunt sub tensiune dar accidental pot capata tensiune , precum si descarcatorii care se vor lega la pamint printr-o coborire separata fata de cea la care sint legate celelalte confectii metalice . -priza de pamint a postului de transformare se va masura cu megohmetrul cu indicator, si se va intocmi buletin de verificare PRAM. -valoarea prizei de pamint a postului de trasformare nu va depasi 10 ohmi sau 4 ohmi, functie de modul de tratare a neutrului din statia de transformare unde este legata galvanic LEA 20 Kv. CAP. 7. INREGISTRARI 7.1. Buletine de verificare PRAM pentru transformator, cadru cu sigurante, cutie de distributie, priza de pamint.