Sunteți pe pagina 1din 3

Fuziunea prin reuniune a doua societati comerciale in conditiile in care acestea sunt independente din punct de vedere al particpatiilor

la capitalul social
Societatea A fuzioneaza cu societatea B in conditiile in care cele doua societati participante la aceasta operatiune sunt independete din punct de vedere al participatiilor la capitalul social. In urma operatiunii de fuziune se creaza societatea C. Bilanturile contabile ale celor doua societati se prezinta astfel: Elemente de activ A B Elemente de pasiv A B Cheltuieli de constituire 5.000 10.000 Capital social 50.000 75.000 Imobilizari corporale 100.000 75.000 Rezerve 25.000 5.000 Marfuri 45.000 35.000 Rezultat reportat 40.000 10.000 Clienti 80.000 45.000 Furnizori 70.000 40.000 Disponibilitati 40.000 55.000 Credite bancare pe termen lung 85.000 90.000 Total activ 270.000 220.000 Total pasiv 270.00 220.000 0 In procesul fuziunii celor doua societati, s-a tinut cont de reevaluarea generala a patrimoniului si activitatii acestora, si imobilizarilor corporale: - societatea A: 40.000 lei; - societatea B: 70.000 lei. Aporturile celor doua societati se prezinta astfel: Elemente Capital propriu Active fictive-ch.de constituire Plusvaloarea imobilizarilor corporale Activ net corijat(ANC) Numar de actiuni(Na) Valoarea intrinseca(ANC/Na) urmatoarele plusuri de valoare rezultate din anume plusvaloarea rezultata din reevaluarea

A 115.000 -5.000 40.000 150.000 10.000 15

B 90.000 -10.000 70.000 150.000 15.000 10

Calcule financiare : Raportul de schimb dintre valorile intrinsece ale celor doua actiuni este : Rs = Valoarea intrinseca a actiunilor societatii A / Valoarea intrinseca a actiunilor societatilor B Rs = 15 / 10 = 3 / 2 Valoarea acestui raport nu trebuie sa fie determinara cu zecimale deoarece acest raport arata numarul de actiuni care trebuie schimbate cu actiunile celeilalte societati. In aceasta situatie pentru a remunera aportul societatii B in operatiunea de fuziune trebuie emisa 2 actiune noua A in schimbul a 3 actiuni vechi B. Capitalul social al societatii C este de 150.000 (aprotul A) + 150.000 (aportul B) = 300.000 lei; Numarul de actiuni care sunt emise pentru remunerarea aportului celor doua societati este de 60.000 lei, valoarea nominala fiind aceeasi, adica de 5 lei/actiune. Societatile vor primi un numar egal de actiuni deoarece valoarea aportului pe care au prezentat-o catre societatea C este egala. Ca atare si numarul de actiuni pe care il vor indemniza este si el egal, adica 30.000 actiuni pentru fiecare societate. Fluxul informational contabil la societatea A: a. contabilizarea creantei societatii A catre societatea C: Cont debitor Cont creditor 461 7583* *venituri din operatiuni din fuziune

Valoare 150.000

b. contabilizarea virarii aportului catre societatea C: Valoare Cont debitor 265.000 ./. 70.000 401 85.000 162 110.000 6583*

Cont creditor ./. 212 371 411 512 *cheltuieli din operatiuni de fuziune-valoarea contabila a elementelor de activ cedate ca aport c. primirea actiunilor de la societatea C: Cont debitor 261 d. anularea cheltuielor de constituire: Cont debitor 6588 e. contabilizarea inchiderii conturilor de venituri: Cont debitor 7583 Cont creditor 461 Cont creditor 201 Cont creditor 121

Valoare 265.000 100.000 45.000 80.000 40.000

Valoare 150.000 Valoare 5.000 Valoare 150.000 Valoare 115.000 110.000 5.000

f. contabilizarea inchiderii conturilor de cheltuieli: Cont debitor Cont creditor 121 ./. 6583 6588 g. determinarea rezultatului fuziunii: Rezultatul fuziunii = venituri totale cheltuieli totale Rezultatul fuziunii = 150.000 115.00 = 35.000 lei In urma operatiunii de fuziune, bilantul contabil al societatii A se prezinta astfel: Elemente de activ Valoare Elemente de pasiv Titluri de particpare 150.000 Capital social Rezerve Rezultat reportat Rezultatul fuziunii Total activ 150.000 Total pasiv Fluxul informational contabil privind operatiunile de lichidare privind societatea A: a. contabilizararea evidentierii drepturilor actionarilor societatii B: Cont debitor Cont creditor ./. 456 1012 106 117 121

Valoare 50.000 25.000 40.000 35.000 150.000

Valoare 150.000 50.000 25.000 40.000 35.000

b. contabilizarea distirbuirii titlurilor de participare primite de la societatea A catre actionarii societatii B: Cont debitor Cont creditor Valoare 456 261 150.000 Dupa realizarea acestei inregistrari contabile toate conturilor societatii A sunt soldate. Actionarii societatii A sunt dupa aceasta operatiune de fuziune actionari ai societatii C.

Contabilizarea operatiunilor de fuziune pentru societatea B este identica cu contabilizarea operatiunilor de fuziune ale societatii A, respectand aceleasi etape, cu deosebirea impusa de valorile din situatiile financiare ale acestei societati. Fluxul informational contabil la societatea C: a. contabilizarea constituirii capitalului social: Cont debitor 456 Cont creditor 1012 Cont creditor ./. 456 401 162 Valoare 300.000 Valoare 305.000 150.000 70.000 85.000

b. contabilizarea primirii aportului de la societatea A: Valoare Cont debitor 305.000 ./. 140.000 212 45.000 371 80.000 411 40.000 512 c. contabilizarea primirii aportului de la societatea B: Valoare Cont debitor 280.000 ./. 145.000 212 35.000 371 45.000 411 55.000 512 Bilantul contabil al societatii C se prezinta astfel: Elemente de activ A Imobilizari corporale 285.000 Marfuri 80.000 Clienti 125.000 Disponibilitati 95.000 Total activ 585.000

Cont creditor ./. 456 401 162

Valoare 280.000 150.000 40.000 90.000

Elemente de pasiv Capital social Furnizori Credite bancare pe termen lung Total pasiv

A 300.000 110.000 175.000 585.000

In urma operatiunilor de fuziune, cele doua societati participante sunt lichidate si radiate de la Registrul Comertului si concomitent se creaza o noua societate C care preia aporturile celor doua societati si actionarii acestora devin actionarii societatii C. ASE Bucuresti Lect.univ.dr. FlorentinCALOIAN