Sunteți pe pagina 1din 3

Fuziunea prin absorbtie in conditiile in care societatile sunt independente din punct de vedere al participatiilor la capitalul social

Societatea A absoarbe societatea B in conditiile in care cele doua societati participante la aceasta operatiune sunt independete din punct de vedere al participatiilor la capitalul social. Bilanturile contabile ale celor doua societati se prezinta astfel: Elemente de activ A B Elemente de pasiv A B Cheltuieli de constituire 5.000 10.000 Capital social 50.000 75.000 Imobilizari corporale 100.000 75.000 ezerve !5.000 5.000 "arfuri #5.000 $5.000 ezultat reportat #0.000 10.000 Clienti %0.000 #5.000 &urnizori 70.000 #0.000 'isponibilitati #0.000 55.000 Credite bancare pe termen lun( %5.000 )0.000 Total activ 270.000 220.000 Total pasiv 270.00 220.000 0 In procesul fuziunii celor doua societati* s+a tinut cont de urmatoarele plusuri de valoare rezultate din reevaluarea (enerala a patrimoniului si activitatii acestora: a. fond comercial creat de cele doua societati: + societatea A: )0.000 lei, + societatea B: 70.000 lei. b. plusvaloarea rezultata din reevaluarea imobilizarilor corporale: + societatea A: #0.000 lei, + societatea B: $0.000 lei. Aporturile celor doua societati se prezinta astfel: Elemente A B Capital propriu 115.000 )0.000 Active fictive+ch.de constituire +5.000 +10.000 &ond comercial )0.000 70.000 -lusvaloarea imobilizarilor corporale #0.000 $0.000 Activ net corijat(ANC 2!0.000 "#0.000 Numar de actiuni(Na "0.000 "$.000 %aloarea intrinseca(ANC&Na 2! "2 Calcule 'inanciare ( aportul de schimb dintre valorile intrinsece ale celor doua actiuni este : s . /aloarea intrinseca a actiunilor societatii A 0 /aloarea intrinseca a actiunilor societatilor B s . !# 0 1! . ! 0 1 /aloarea acestui raport nu trebuie sa fie determinara cu zecimale deoarece acest raport arata numarul de actiuni care trebuie schimbate cu actiunile celeilalte societati. In aceasta situatie pentru a remunera aportul societatii B in operatiunea de fuziune trebuie emisa 1 actiune noua A in schimbul a ! actiuni vechi B. 1inand cont ca valoarea nominala a celor doua societati este de 5 lei* ma2orarea capitalului social al societatii A dupa fuziunea prin absorbtie cu societatea B* parcur(e urmatoarele etape: + numarul de actiuni ce trebuie emise pentru remunerarea capitalului societatii B: 15.000 3 10!. 7.500 actiuni noi A, + valoarea ma2orarii capitalului social: 7.500 actiuni 3 5 lei . $7.500 lei, + diferenta dintre valoarea ma2orarii capitalului social si valoarea aportului se contabilizeaza in cate(oria de prima de fuziune* adica: 1%0.000 4 $7.5000 . 1#!.500 lei.

Flu)ul in'ormational contabil la societatea A( a. contabilizarea ma2orarii capitalului social: Cont debitor #55

Cont creditor .0. 101! 10#! Cont creditor .0. #55 #01 15!

%aloare 1%0.000 $7.500 1#!.500 %aloare *"0.000 1%0.000 #0.000 )0.000

b. contabilizarea primirii aportului de la societatea B: %aloare Cont debitor *"0.000 .0. 70.000 !07 105.000 !1! $5.000 $71 #5.000 #11 55.000 51!

In urma operatiunii de fuziune* bilantul contabil al societatii A se prezinta astfel: Elemente de activ %aloare Elemente de pasiv Cheltuieli de constituire 5.000 Capital social &ond comercial 70.000 -rime de fuziune Imobilizari corporale !05.000 ezerve "arfuri %0.000 ezultat reportat Clienti 1!5.000 &urnizori 'isponibilitati )5.000 Credite bancare pe termen lun( Total activ $#0.000 Total pasiv Flu)ul in'ormational contabil la societatea B( a. contabilizarea creantei asupra societatii A pentru aportul la capitalul acesteia: Cont debitor Cont creditor #51 75%$3 3 venituri din operatiuni de fuziune b. contabilizarea virarii aportului catre societatea A: %aloare Cont debitor 2"0.000 .0. #0.000 #01 )0.000 15! %0.000 55%$3

%aloare %7.500 1#!.500 !5.000 #0.000 110.000 175.000 $#0.000

%aloare 1%0.000

Cont creditor %aloare .0. 2"0.000 !1! 75.000 $71 $5.000 #11 #5.000 51! 55.000 3cheltuieli din operatiuni de fuziune+valoarea contabila a elementelor de activ cedate sub forma de aport c. contabilizarea primirii actiunilor emise de societatea A pentru remunerarea aportului: Cont debitor Cont creditor !51 #51 d. contabilizarea anularii activelor fictive+cheltuielile de constituire: Cont debitor Cont creditor 55%% !01 e. contabilizarea inchiderii conturilor de cheltuieli: Cont debitor Cont creditor 1!1 .0. 55%$ %aloare 1%0.000 %aloare 10.000 %aloare )0.000 %0.000

55%% f. contabilizarea inchiderii conturilor de venituri: Cont debitor 75%$ (. determinarea rezultatului fuziunii: ezultat . /enituri totale 4 Cheltuieli totale ezultat . 1%0.000 4 )0.000 . )0.000 lei Bilantul contabil al societatii B inainte de lichidarea acesteia se prezinta astfel: Elemente de activ %aloare Elemente de pasiv 1itluri de participare 1%0.000 Capital social ezerve ezultat reportat ezultatul fuziunii Total activ "#0.000 Total pasiv Flu)ul in'ormational contabil privind operatiunile de lic+idare privind societatea B( a. contabilizararea evidentierii drepturilor actionarilor societatii B: Cont debitor Cont creditor .0. #55 101! 105 117 1!1 Cont creditor 1!1

10.000 %aloare 1%0.000

%aloare 75.000 5.000 10.000 )0.000 "#0.000

%aloare 1%0.000 75.000 5.000 10.000 )0.000

b. contabilizarea distirbuirii titlurilor de participare primite de la societatea A catre actionarii societatii B: Cont debitor Cont creditor %aloare #55 !51 1%0.000 'upa realizarea acestei inre(istrari contabile toate conturilor societatii B sunt soldate. Actionarii societatii B vor deveni in urma operatiunii de funziune actionari ai societatii A.

ASE Bucuresti Lect.univ.dr. FlorentinCALOIAN

S-ar putea să vă placă și