Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

PIATRA NEAM
ARIA CURRICULAR CONSILIERE I ORIENTARE

Anul colar 2010 2011


[EXTRAS DIN MODULUL MANAGEMENT COLAR, CURS DE CONSILIERE I ORIENTARE]
FIA DE CARACTERIZARE A CLASEI (MODEL)
Fisa de caracterizare a clasei este un document care contine concluziile investigatiilor asupra
unei clase de elevi. Ea reprezint o informare esentializat asupra caracteristicilor clasei respective. Rubricile
fisei ofera profesorului indicatii asupra faptelor pe care trebuie sa le cerceteze n continuare si care sunt
considerate necesare pentru o buna cunoastere a unui grup scolar. In scoli, profesorii utilizeaza diverse alte
tipuri de fise (fisa medicala, fisa psihologica, fisa pedagogica pe obiecte, fisa psihopedagogica sau fisa
individuala a elevului) dar, spre deosebire de fisa clasei, ele sunt destinate sistematizarii datelor despre
caracteristicile unui singur elev, cu particularitatile sale individuale, nu sistematizarii datelor despre un intreg
colectiv scolar.
Fisa de caracterizare a clasei reprezinta un instrument de lucru in mana profesorului si ndeplineste mai
multe functii:
Fixeaza cadrul de cunoastere a grupului clasei de elevi, indicand aspectele care trebuie sa fie abordate;
Ordoneaza si prezinta intr-o maniera sistematica datele obtinute in urma investigatiilor intreprinse
asupra grupului;
Informeaza permanent profesorii care preiau clasa respectiva asupra caracteristicilor colectivului de
elevi cu care urmeaza sa lucreze;
Directioneaza procesul formativ desfasurat in scoala i n vederea educarii capacitatilor de integrare
sociala a elevilor care compun clasa scolara la care se refera fisa respectiva;
Ofera indicatori de evaluare a eficientei actiunilor educative intreprinse pentru a-i ajuta pe elevi sa
se dezvolte i n planul social.
Ca si in cazul celorlalte tipuri de fise psihopedagogice, gradul de eficienta al fisei clasei de elevi este
conditionat de respectarea unor criterii metodologice:
Criteriul completitudinii sa permita acoperirea tuturor aspectelor definitorii pentru specificul unui
grup;
Criteriul selectarii din multitudinea fenomenelor de grup descrise n literatura de cercetare sa se
concentreze asupra acelora care sunt utile profesorilor pentru realizarea obiectivelor lor educative;
Criteriul sistematizarii sa permita o ordonare logica a informatiei si sa scoata i n evidenta aspectele
specifice ale unei clase de elevi;
Criteriul accesibilitatii sa poata fi completata si cercetata cu usurinta de toate persoanele implicate in
procesul instructiv-educativ. Continutul fisei de caracterizare a clasei de elevi se grupeaza in patru mari
sectiuni: informatii generale, dinamica grupului, specificul clasei ca microgrup social, concluzii (CRISTEA
S., CONSTANTINESCU C.,1998):
EXEMPLU DE FISA DE CARACTERIZARE A CLASEI:
Liceul cu Program Sportiv / Piatra Neam
Clasa: ..................................... Profesor diriginte:...........................................
FISA DE CARACTERIZARE A CLASEI

I.

INFORMATII GENERALE:

1. Nr. elevi:...............; Nr. baieti: ...................; Nr. fete: .................................


2. Profesiile parintilor/nr. cazuri; (se va completa ulterior)

ARIA CURRICULAR CONSILIERE I ORIENTARE


| LPS

- ./.................................................
- /..................................................
- /..................................................
3. Starea sanatatii/ nr. cazuri
- buna
- nu s-au nregistrat cazuri de gripa/ alte boli cronice
4. Situatia la invatatura:
- Mediile generale ale clasei (anul/media):
- a V-a............................
- a VI-a............................
- a VII-a............................
- a VIII-a...........................
- a IX-a..............................
- a X-a...............................
- a XI-a..............................
- a XII-a..............................
Mediile generale pe discipline:
* Lb. si literatura romana * Lb. engleza * Lb. franceza * Matematica * Istorie
* Geografie
* Biologie
* Fizica
* Chimie

* Religie
* Ed. Muzicala * Ed. Plastica * PST
* Ed. fizica * Optional
* Purtare
________________

5. Elevi cu aptitudini deosebite/domenii/ nr. cazuri:


- Aptitudini sportive/ ex: fotbal.................................................
- Aptitudini artistice/ex: desen .................................................
- Aptitudini matematice ...........................................................
- Aptitudini tehnice ..................................................................
- Aptitudini muzicale ................................................................
- Aptitudini literare/ lingvistice ................................................
Elevi care ridica probleme/ nr. cazuri:
- Probleme sociale/ ....................................................................
- Probleme la invatatura/ ...........................................................
- Probleme comportamentale/ ...................................................
6. Starea generala de disciplina a colectivului:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
7. Perspectiva colectivului:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
II.

DINAMICA GRUPULUI:

Gradul de coeziune a colectivului:

Colectivul
clasei
formare .....................................................................................................

ARIA CURRICULAR CONSILIERE I ORIENTARE


| LPS

este

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Colectivul clasei este format:


- Alegerea modului de actiune al grupului se face cu acordul total sau majoritar al
membrilor? .....................................................................................................................................................................
....................
- Ajungerea la acord presupune discutii, confruntare de puncte de vedere?
..........................................................................................................................................................................
- Se constata o transformare a structurii interne a grupului atunci cand se trece de la o sarcina la
alta? ................................................................................................................................................................................
.........
.........................................................................................................................................................................................
III. SPECIFICUL CLASEI CA MICROGRUP:
Procesele de influenta a grupului asupra membrilor determina la cei mai multi:

Conformism (respectarea normelor de grup).....................................................................................

Autonomie (independenta n raport cu alte grupuri)..........................................................................

Respingerea/ acceptarea noilor veniti..............................................................................................

Placerea apartenentei la grup...........................................................................................................

Disponibilitatea de a actiona pentru grup........................................................................................

MENTIUNI:................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ARIA CURRICULAR CONSILIERE I ORIENTARE


| LPS