Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Definitia bugetului
Bugetul este expresia financiara a programului de actiuni a statului pe perioada de 1 an, fiind initiat ca proiect de lege de catre MFP, pregatit si avizat de catre Guvern si aprobat de Parlament. DEX- bilant al veniturilor si cheltuielilor unui stat, al unei intreprinderi etc. pe o perioada determinate. Sub aspect juridic rep. un act prin casa se prevad si se aproba prin lege veniturile si celtuielile anuale ale statului. Sub aspect economic relatiile economice in forma baneasca care apar in procesul repartitiei PIB, in concordant cu obiectivele de politica economica, sociala si financiara ale fiecarei perioade. D.p.d.v tehnic au in vedere procedurile de pregatire si elaborare a bugetului, precum si metodele de previzionare si evaluare a diferitelor categorii de venituri si cheltuieli cuprinse in buget. D.p.d.v politic Legea Finantelor Publice nr 500/2002 republicata stabileste sistemul de bugete prin care se constituie si utilizeaza fondurile publice central, precum si problem legate de elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea acestora.

2. Continutul bugetului
Bugetul de stat rep. un act prin care se prevad si se aproba prin lege veniturile si cheltuielile anuale ale statului. Bugetul asigurarilor sociale de stat rep planul financiar anul care reflecta repartizarea si utilizarea fondurilor banesti necesare pensionarilor, salariatilor si membrilor de familie. Bugetele locale rep. colectivitati umane, delimitate territorial d.p.d.v politic si administrative, care au autoritati politice diferite de cele ale statului. Autonomia administrative nu ar fi posibila fara autonomia financiara care asigura suportul material al functionari. Bugetele fondurilor speciale se ntocmesc n vederea finanrii anumitor obiective i aciuni necesare n perioada considerat, pentru care se instituie prelevri obligatorii pe baz de legi speciale. Bugetul trezoreriei statului este documentul in care sunt inscrise veniturile si cheltuielile trezoreriei privind activitatea desfasurata de aceasta in scopul indepliniri functiilor sale.

Bugetele institutiilor publice autonome este documentul in care sunt inscrise veniturile si cheltuielile sau dupa caz numai cheltuielile anuale. Bugetele instituiilor publice finanate integral/parial din BS, BASS, BL, BFS include cheltuielile anuale ale institutiilor publice ce functioneaza doar pe baza resurselor de la BS, BASS, BL si BFS in functie de sistemul de finantare si sunt in subordinea institutiilor publice autonome. Cuprind veniturile si cheltuielile anuale ale institutiilor publice ce primesc subventii de la BS, BASS, BL si BFS in complementarea fondurilor proprii si sunt in subordinea institutiilor publice autonome. Bugetele instituiilor publice finanate integral din venituri proprii - Sunt documentele n care sunt prevzute i aprobate veniturile i cheltuielile instituiilor publice aflate n subordinea instituiilor publice autonome, ce funcioneaz doar pe baza veniturilor proprii ce provin din chirii, organizarea de manifestri culturale i sportive, concursuri artistice. Bugetul creditelor externe rambursabile - sunt documentele n care sunt prevzute i aprobate veniturile i cheltuielile creditelor externe contractate sau garantate de stat i a cror rambursare, dobnzi i alte costuri se asigur din fonduri publice. Bugetele fondurilor externe nerambursabile sunt documente in care sunt prevazute si aprobate veniturile si cheltuielile fondurilor externe care nu trebuie rambursate. Bugetul public naional este format din: bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele locale; Bugetul general consolidat este ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate i consolidate pentru a forma un ntreg.

3. Trasaturile procesului bugetar


Proces democratic pe parcursul derulari fazelor sale se manifesta atat posibilitatea impuneri intereseloc economico sociale cat si diferitelor grupuri de cetateni care detin majoritatea politica de decizie si atributele statului de drept. Proces preponderent politic operatiunea pentru un anumit tip de politica aconomica financiara care sa se reflecte in continutul bugetului este rezultatul deciziei fortelor politice majoritare din Parlament. Proces decizional in desfasurarea sa se fac optiuni de alocare a resurselor bugetare limitate pentru satisfacerea nevoilor societatii de bunuri si servicii publice , nevoi aflate in continua crestere.

Proces de larg impact public are efecte la nivel macroeconomic si in plan social. Prin intermediul bugetului se influenteaza mai multi factori determinanti ai procesului de stabilizare macroeconomica: nivelul somajului, ratele inflatiei si dobanzii, balanta de plati. Proces ciclic fazele procesului bugetar sunt reglementate in baza de principiilor anualitatii si publicitatii bugetare , prin legi specifice in care sunt precizare termene concrete de derulare si finalizare.

4. Continului bugetului public national Din punctul de vedere al coninutului, bugetul public poate fi analizat ca: document, act juridic, sistem de fluxuri financiare i instrument de politic economic. Documentul - Act n care sunt prevzute i aprobate, n fiecare an, veniturile i cheltuielile publice sau, dup caz, numai cheltuielile, n funcie de sistemul de finanare a instituiilor publice. Legea - Actul juridic n care se prevd i se aprob, prin lege, veniturile i cheltuielile anuale ale statului sau ale instituiilor publice. Sistem de fluxuri financiare legate deformarea resurselor financiare publice pe de-o parte, i de repartizarea acestora, sub forma creditelor bugetare, pe de alt parte. Instrumentul de politic financiar - Instrument de politic a statului n domeniul fiscalitii i al cheltuielilor publice, ntruct prin acest document sunt stabilite veniturile bugetare, ce reflect politica fiscal, pe de o parte, i cheltuielile bugetare, pe de alt parte, care au un rol important n plan economic i social.

5. Bugetul general consolidate (structura) 6. Principiile bugetare


Principiul unitatii bugetare veniturile si cheltuielile publice, exprimate in sume totale sunt inscrise intr-un singur document. Principiul universalitati bugetului toate veniturile si toate cheltuielile figureaza in buget in scopul reflectari integrale a operatiuilor, fara disimulari, compensari sau contractari. Principiul anualitatii bugetului rep. d.p.d.v. istoric primul principiu aplicat in practica bugetara. Presupune ca veniturile si cheltuielile sa fie probate pe o perioada de 1 an. Principiul echilibrului bugetar se refera la faptul ca bugetul public trebuie sa fie echilibrat, adica veniturile si cheltuielile publice sa acopere integral cheltuielile publice.

Principiul publicitatii bugetului stabileste ca in Romania, sistemul bugetar este deschis si transparent, acesta realizandu-se prin : dezbaterea publica a proiectelor de buget, a conturilor genelare anuale de executie bugetara, mijloace de informare in masa.

7. Etapele procesului bugetar la nivelul BASS


1. Elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat CNA impreuna cu casele judetene de pensii fundamenteaza indicatori bugetului de stat. Ministerul Muncii, familiei si protectiei sociale elaboreaza proiectul BASS pe care il inainteaza spre examinare si avizare MFP. Dupa analiza MFP il avizeaza si il intrimite parlamentului pana la data de 30 noiembrie.

2. Aprobarea BASS - Se face sedinta comuna in cele 2 camere ale parlamentului unde are loc dezbaterea proiectului de buget. - Adoptarea legii BASS se face pe baza votului - Legea este aprobata de parlament si supusa promulgarii de presedinte, dupa care este publicata in monitorul official. 3. Executia BASS - Executia vizeaza activitatea de incasare a veniturilor si de efectuare a platilor cheltuielilor aprobate prin lege - La executia BASS mai participa si : MFP 4. Incheierea BASS - Se incheie contul anual bugetar la nivelul Casei Nationale de Pensii pe baza conturilor de executie si a darilor de seama incheiate de Casele Judetene de Pensii. 5. Controlul executiei BASS - Curtea de conturi a Ro. primeste de la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, contul de executie bugetara dupa ce este controlat il transmite MFP care il prezinta guvernului pt executie dupa care il inainteaza parlamentului pt aprobare. 6. Aprobarea incheieri executiei BASS - Procesul bugetar in cazul BASS se incheie prin votul final favorabil al parlamentului asupra proiectului de lege privind aprobarea fondurilor.

8. Etapele procesului bugetar la nivel local 1. Elaborarea BL Pana la 1 iulie MFP transmite o scrisoare cadru care specifica contextual macroeconomic pe baza caruia se vor intocmi proiectele BL Pana la 1 iulie ordonatori principali de credite ai BL, pe baza limitelor primate, elaborate si depun proiectele la DGFP judetene pe anul in curs si estimari pt urmatori 3 ani. Pana la 5 iulie DGFP transmite proiectele la MFP care le analizeaza In termen de 5 zile de la publicare in MO DGFP sumele defalcate din nele venituri ale bugetului de stat. In termen de 5 zile de la comunicarea Consiliului judetean si conumal general al Municipiului General repartizeaza sumele din venituri ale bugetului de stat si transferi consolidabile In termen de 5 zile de la publicarea legii in BS in MO consiliul definitiveaza proiectul bugetului local care se publica in presa locala. 2. Aprobarea BL Proiectele BL elaborate se prezinta spre aprobare consiliilor locale, judetene si consiliilor locale al municipiului B, in tr de 30 zile de la intrarea in viguare a BS. Veniturile si celtuielile prevazute in BL se aproba de catre: MFP si Ordonatori principali de credite. 3. Executia bugetului local la venituri si cheltuieli Veniturile prevazute de la BL se repartizeaza pe trimester in functie de 2 factori: termenele legale de incasare a veniturilor si perioada in care este necesara efectuarea ch. Metodologia de executie a BL este stabilita de catre MPF. Executia ven BL se realizeaza cu ajutorul aportului fiscal al fiecarei primarii, consilii locale si contine 4 etape: asezarea, lichidarea, emiterea de titluri si perceperea propriu zisa a veniturilor. Executia ch BL parcurge 4 faze successive: angajarea, lichidarea, ordonarea si plata propriu zisa a alocatiei bugetare. Executia de casase realizeaza prin efectuarea unitatilor teritoriale ale trezoreriei statului. 4. Incheierea executiei bugetului local Consta in intocmirea contului de executie bugetara la finalul anului Reflecta op. de executare a veniturilor si cheltuielilor si conduce la determinarea rezultatului exercitiului bugetar. Conform anuitatii, la 31 decembrie BL inceteaza a mai avea aplicabilitate. 5. Controlul executiilor bugetare locale Dupa intocmirea contului anula specialistulin compartimentul de audit intern verifica atat bilantul cat si contul de executie bugetara in scopul evaluate obiective a modului in care au fost indeplinite prevederile bugetare. Contul de executie bugetara se supune si controlului de performanta a curti conturi, dar daca totul decurge bine emite actul de descarcare a gestiuni ordonatorului de credite.

6. Aprobarea incheieri executiei bugetelor locale In baza raportului explicatiei privind contul annual de executie bugetara aprobat de autoritatea executiei insotit de rap de audit intern se trece la producerea de dezbatere si aprobarea acestuia de catre consiliul local. Votul favorabil privind aprobarea contului annual de executie bugetara marcheaza incheierea etapelor procesului bugetar.

9. Etapele proiectului la nivelul BS 2. Elaborarea proiectului bugetului de stat - const n formularea propunerilor privind veniturile i cheltuielile bugetare de ctre
ordonatorii de credite bugetare. Acesta este documentul elaborat de ctre Guvern prin Ministerul Economiei i Finanelor. Elaborarea proiectului se bazeaza pe: prognozele indicatorilor macroeconomici i sociali, politicile fiscale i bugetare, politicile i strategiile sectoriale, posibilitile de finanare a deficitului bugetar.

3. Executia bugetului - Activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a platilor - In ro. executia de casa a bugetului se realizeaza prin trezoreria statului si unitatilor sale teritoriale, accize cu care se efectueaza si un control fiscal - bugetar prealabil. 4. Incheierea executiei bugetare - concretizeaza modul de gestionare a bugetului , se efectueaza prin intocmirea, in finele anului bugetar, a contului de executie bugetara. - Reflecta finalitatea operatiunilor de executare a veniturilor si cheltuielilor bugetare. - Contul de executie bugetara, intorcmit de MFP, se prezinta guvernului, dupa discutare se hotareste supunerea sa parlamentului pt dezbatere si aprobare. 5. Controlul executiei bugetare - Dupa primirea contului privind executia bugetara parlamentului trimite documentul institutiei supreme de control a finantelor publice, Curtea de conturi. - Dupa controlul riguros vizeaza realitatea datelor cuprinse in document. 6. Aprobarea executiei bugetare - Mai intai are loc analiza raportului in comisiile permanente reunite iar apoi se dezbate in planul parlamentului proiectul de lege privind aprobarea contului executie bugetara. - Votul final favorabil asupra proiectului de lege marcheaza incheierea etapelor component ale procesului bugetar.

10. Metodele de fundamentare a indicatorilor bugetari


Din modelele clasice fac parte: 1. Metoda automata - se bazeaza pe fundamentarea indicatorilor bugetari pentru anul bugetar n si se realizeaza pe baza veniturilor si a cheltuielilor anului n-2, al carui exercitiu a fost incheiat, intrucat nu se cunosc realizarile anului in curs n-1. Avantaje: usor de aplicat si nu necesita un volum mare de lucrari. Dezavantaje: prevederile noului an bugetar nu corespund cu realitatea pentru ca nu sunt luate in considerare modificarile conditiilor economico-sociale, politice, ce intervin in timp. 2. Metoda majorarii - Fundamentarea bugetului pe anul n se realizeaza prin aplicarea ritmului mediu annual de crestere sau descrestere a indicatorilor bugetari la veniturile si cheltuielile bugetare ale anului in curs n-1. Ritmul mediu anual se calculeaza pe baza rezultatelor executiei bugetare intr-un interval de cinci sau mai multi ani consecutivi. Dezavantaje: necesita un volum mare de lucrari prevederile noului an bugetar nu corespund cu realitatea pentru ca noii factori nu sunt luati in considerare. 3. Metoda evaluarii directe - Fundamentarea bugetului pe anul n se realizeaza pe baza executiei preliminare a bugetului pe anul in curs n-1 si a previziunilor economico-sociale pentru anul n. Avantaje: este usor de aplicat. Dezavantaje - necesita un volum mare de lucrari legate de formularea previziunilor pentru anul n .

Metodele moderne sunt: 1. Planificare, Programare si Bugetizare - se bazeaza mai mult pe obiective, scopuri si alternative de realizare a acestora pe termen lung; 2. Management By Objectives (M.B.O)- Management prin obiective; 3. Zero Base Budgeting Z.B.B (Baza bugetara zero).