Sunteți pe pagina 1din 4

CCuurrss ddee ffoorrmmaarree ppeennttrruu ffeemmeeii

m a a r r e e p p e e n n t t r
m a a r r e e p p e e n n t t r

TEMA: Dezvoltarea funcţiilor creierului la femeia modernă. SCOP: Participantele vor fi confruntate cu o experienţă fascinantă (folosirea creierului). CONDIŢII: Voinţa de a învăţa ceva nou (chiar dacă se va dovedi a fi ceva greu) DURATA: Brunete 1,5 luni fiecare modul. Roşcate 3 luni fiecare modul. Blonde 6 luni fiecare modul. Cursul conţine 4 module.

MODULUL I

1) Acceptarea sorţii: M-am născut femeie. 2) Cunoaşterea locului de desfăşurare a vieţii: Bucătăria. 3) Cum păstrez ordinea în poşetă? (sub control strict). 4) Cum fac cumpărături în mai puţin de 4 ore: Noţiuni elementare. 5) Păstrarea limitelor: Cum mă machiez corect? 6) Curs de programare I (toate categoriile): Folosirea cuptorului cu microunde. 7) Curs de programare II (numai brunetele şi roşcatele): Videorecorderul.

MODULUL II

1) Ecuaţia cu o necunoscută: Automobilul. 2) Exerciţii de dinamica grupului: Ce trebuie să fac când stăm în maşină? 3) Parcarea, Partea I: Noţiuni elementare. 4) Parcarea, Partea a II-a: Manevre. 5) O adevărată provocare: Frâna şi acceleraţia. 6) Cutia de viteze. Descriere completă (pentru blonde numai cutia automată). 7) Folosirea corectă a semnalizatorului. 8) Noţiuni elementare de fizică: Corpuri în mişcare. 9) Adevăruri optice: Luminile roşie, galbenă şi verde ale semaforului. 10) Curs special: Parcarea în garaj. 11) Ecuaţia cu mai multe necunoscute: Cutia de scule - descriere generală. 12) Curs de supravieţuire I: Unde se află lumina de avarie? 13) Curs de supravieţuire II: Schimbarea unui cauciuc. 14) Curs de supravieţuire III: Schimbarea mai multor cauciucuri (Da, este posibil!!)

15) Curs de supravieţuire IV: Verificarea cu succes a nivelului uleiului şi a apei.

MODULUL III

1) Noţiuni elementare: Nici o cucerire a tehnicii moderne nu mă va putea ridica la nivelul bărbatului. 2) Vocabular I: Definiţia cuvântului „DA“. Corectarea exerciţiului „Eşti gata?“ 3) Vocabular II: Definiţia noţiunii „5 Minute“. 4) Sociologie: Fotbalul nu este un sport ci o religie. 5) Drept cetăţenesc şi morala I: Discuţiile bărbaţilor despre tema Fotbal. 6) Drept cetăţenesc şi morala II: A nu te amesteca niciodată în aceste discuţii. 7) Cum evit întrebările inutile (de exemplu: „Mă iubeşti?“, „Sunt frumoasă?“, „Am ceva special?“). 8) Adevăruri zilnice: Şi femeile râgâie. Exerciţii în grup. 9) Adevăruri zilnice: Bărbieritul (curs intensiv pentru brunete): Partea bărbătească a femeii. 10) Comportamentul la cumpărături: Cardul Visa, Definirea noţiunii de limită de sumă. 11) Comportamentul la cumpărături: Şi eu pot căra naveta de bere. 12) De ce mama nu e binevenită la noi? (1000 de studii de caz)

MODULUL IV

1) Telefonul: Când trebuie să închid? Exerciţii de grup: 4 femei/telefon (nu uitaţi sacul de dormit). 2) Machiajul: Metamorfoza femeii. 3) Terapie TV I: Şi fără telenovele se poate trăi! 4) Terapie TV II: Filmele de dragoste sunt pură ficţiune şi nu realitate. 5) Eu şi corpul meu: Legea gravitaţiei. 6) Oglinzile nu mint: Mă accept aşa cum sunt.

CCuurrss ddee ffoorrmmaarree ppeennttrruu bbăărrbbaaţţii

cum sunt. C C u u r r s s d d e e f f

TEMA STAGIULUI: Să devină la fel de inteligent ca o femeie (deci, să fie perfect). OBIECTIV PEDAGOGIC: Curs de formare care permite bărbaţilor să-şi trezească acel organ, numit creier, a cărui existenţă o ignoră. PROGRAM: Sunt propuse 4 module obligatorii.

MODUL I: BAZELE CURSULUI

1. A învăţa să trăiască fără mama sa (2000 de ore).

2. Soţia mea nu e mama mea (350 de ore).

3. Salariul i-l dau soţiei mele (550 de ore).

4. A

înţelege

că

fotbalul

e

doar

un

(500 de ore).

sport,

5. Soţia mea nu e infirmiera mea.

6. Soţia mea nu e bona mea.

MODULUL II: VIAŢA ÎN DOI

iar

Ronaldo

e

un

cretin

1. A avea copii fără a deveni gelos (50 de ore).

2. A

înceta

să

(500 de ore).

spun

prostii

când

soţia

mea

îşi

3. A învinge sindromul telecomenzii (550 de ore).

4.

Nu

fac

pipi

pe

alături.

(exerciţiu

practic

(100 de ore).

însoţit

primeşte

prietenele

de

caseta

video)

5. Nu transform baia în piscina municipală atunci când fac duş.

6. Cum să ajung la coşul de rufe murdare fără să mă rătăcesc? (500 de ore).

7. A şti să mă îmbrac singur, să-mi aleg singur hainele şi să nu mă fac că nu ştiu unde este şifonierul (200 de ore).

MODULUL III: TIMP LIBER ŞI DISTRACŢII

1. Călcatul în 2 etape:

a) O cămaşă în mai puţin de 2 ore.

b) Idem pentru celelalte articole (exerciţii practice).

2. Menajul o activitate familială şi valorizantă.

3. Ţin minte zilele când trebuie să duc gunoiul.

4. Învăţ pe dinafară definiţia cuvântului aspirator = aparat de uz casnic, care serveşte la aspirarea prafului, a deşeurilor (pentru a câştiga timp, urmăresc Nivelul 1 al modulului IV).

5. Ştiu să folosesc un şerveţel.

6. Ştiu să adun deşeurile după o şedinţă de bricolaj.

7. Îmi revizuiesc limba română: femininul de la „aşezat în faţa televizorului“ nu este „în picioare în faţa aragazului“.

Modulul IV: CURS DE BUCĂTĂRIE

Nivelul 1 (începător): Aparatele de uz casnic nu muşcă. Nivelul 2 (avansat): Prima mea supă instant fără a evapora apa. (Exerciţii practice): fierberea apei înainte de a adăuga spaghetele). Nivelul 3 (expert): Făcutul cafelei fără a uita apa, cafeaua şi fără a utiliza ness- ul, care este incompatibil cu filtrul de cafea. Nivelul 4 (best off): A şti să servesc cafeaua fără a o vărsa.

TThhee eevvoolluuttiioonn ooff aauutthhoorrttyy

T T h h e e e e v v o o l l u u