Sunteți pe pagina 1din 2

Bugetul de stat exprima relatiile economice in forma baneasca ce iau nastere in procesul repartitiei produsului intern brut, in conformitate

cu obiectivele de politica economica, sociala si de alta natura ale fiecarei perioade. Aceste relatii se manifeste in dublu sens: pe deo parte, ca relatii prin intermediul carora se mobilizeaza resursele banesti la dispozitia statului, iar pe de alta parte, ca relatii prin care se repartizeaza aceste resurse.
Relatiile de mobilizare a resurselor sunt in principal operatii de repartitie a produsului intern brut in favoarea statului, prin intermediul impozitelor, taxelor si contributiilor, al prelevarilor din venituri, la care se adauga atragerile de disponibilitati temporar libere din economie prin intermediul imprumuturilor de stat interne. Insuficienta resurselor generata de repartitia produsului intern brut determina relatii ade statului cu strainatatea, concretizate in diverse tipuri de finantari externe. Repartizarea resurselor prin intermediul bugetului de stat se realizeaza prin fluxurile reprezentand finantarea serviciilor publice in conformitate cu gruparea functionala a cheltuielilor statului. In economia moderna, bugetul nu mai constituie un simplu document in care se inscriu veniturile si cheltuielile probabile ale statului pe o perioada de douasprezece luni, ci este un plan financiar la nivel macroeconomic. Bugetul de stat este un instrument de previziune atat pe termen scurt, ca urmare a dimensionarii veniturilor si cheltuielilor publice la nivelul unui an, cat si pe termen mediu prin elaborarea bugetelor pe programe, mai ales pentru cheltuielile publice de investitii. In Romania, nevoile de resurse la nivelul societatii si posibilitatile de acoperire a acstor nevoi sunt reflectate in bugetul general consolidat. Bugetul general consolidat reflecta, asadar , fluxurile financiare publice de formare a veniturilor fiscale si nefiscale si de repartizare a acestora pe destinatii in conformitate cu nevoia sociala si cu obiectivele de politica financiara specifice anului la care se refera. Acesta reflecta toate veniturile si cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel national si evidentiaza dimensiunile efortului financiar public pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, dupa caz. In bugetul de stat, ca principala componenta a sistemului bugetar, se reflecta resursele financiare mobilizate la dispozitia statului, repartizate in principal pentru realizarea actiunilor social-culturale, apararea tarii, asigurarea ordinii publice, autoritatea publica, ca si pentru finantarea unor investitii si activitati de interes stategic, asigurarea protectiei si refacerea mediului inconjurator, asigurarea masurilor de protectie sociala a populatiei, realizarea unor programe de cercetare si investitii publice. Rolurile bugetului general consolidat: Rolul alocativ Rolul redistributiv Rolul de reglare a vietii economice

Vcrel, I. (coord.) , Finane publice , E.D.P., Bucureti, 2008 Pag 499-537 Finantele publice locale isi au originea in autonomizarea autoritatilor teritoriale in administrarea comunitatilor respective.

Prin bugetul local intelegem actul prin care se inscriu veniturile si cheltuielile colectivitatilor locale, pe o perioada de un an. Bugetele locale sunt bugetele unitatilor administrativ-teritoriale care au peronalitate juridica. In romania, fiecare comuna, oras, municpiu si sector al municipiului Bucuresti intocmeste un buget propriu, in conditii de autonomie. Bugetele locale reprezinta instrumentele de planificare si de conducere a activitatii financiare a unitatilor administrativ-teritoriale. Structura acestora reflecta gradul de autonomie a administratiei locale fata de puterea centrala si de legaturile existente intre diferitele administratii teritoriale. Bugetul local este o componenta a sistemului de bugete definit, conform relelmentarilor legale, ca o veriga a acstuia, in contextul autonomiei in raport de celelaltecomponente(bugetul de stat, bug, asig. Sociale de stat, bug fondurilor speciale, bugetele institutiilor publice autonome, bugetul trezoreriei statului si altele).
Vcrel, I. (coord.) , Finane publice , E.D.P., Bucureti, 2008

Pag 570-582