Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT ECONOMETRIE

2010 STUDIUL DE CAZ I


Abordate din punct de vedere financiar, cheltuielile comerciale i comisionul comercial ncasat per produs, determinate n raport cu lungimea culoarului sau lanului de vnzare, respectiv a numrului de firme intermediare ce l compun sunt expuse sintetic n tabelul urmtor:
Tabel nr.1

Numrul de firme intermediare n lanul comercial X 1 2 3 4 5 6 7 8 8,32 10,82 13,32 15,32 17,32 20,32 22,82 25,32

Cheltuielile comerciale per produs Y1(Euro)

Valoarea comisionului comercial per produs Y2(Euro) 18,32 15,82 13,32 11,32 9,32 6,32 3,82 1,32

Pornind de la datele din tabel se vor construi dou modele micro-econometrice de regresie liniar simpl, detaliate astfel: Y = + X + sau Y = a + bX + A. Variabilele unui model de regresie ce definete cheltuielile comerciale per produs, n funcie de numrul de firme intermediare n lanul comercial, unde: Y = cheltuielile comerciale per produs X = numrul de firme intermediare n lanul comercial = variabila aleatoare eroare sau reziduu B. Variabilele unui model de regresie ce definete valoarea comisionului comercial per produs n funcie de numrul de firme intermediare n lanul comercial, unde : Y = comisionul comercial per produs X = numrul de firme intermediare n lanul comercial = variabila aleatoare eroare sau reziduu

CERINELE STUDIULUI DE CAZ I


Pentru fiecare model n parte s se soluioneze cele 10 cerine ce urmeaz: 1.Corelograma (aproximarea grafica a modelului de forma Y = + X + sau Y = a + bx + 2. Statistica descriptiv pentru variabilele X si Y Mean Range Std deviation Skewness Kurtosis 3.Estimarea punctual a parametrilor Y = a + bx + sau Y = + X + (panta dreptei b sau , raportul dintre cov(x,y) i s2x i b sau = r (sy/sx), precum i termenul constant a sau = y bx ) 4. Estimarea parametrilor prin interval de incredere 5. Testarea semnificaiei corelaiei 5a. Aplicarea Testului t (Student) 5b. Aplicarea Testului F (Fisher Snedecor) 6.Testarea liniaritii modelului (prin scatterplots sau diagrama reziduurilor din regresia liniar simpl ) 7.Testarea normalitii erorilor (testul Jarque - Bera) 8.Testarea ipotezei de homoscedasticitate 9.Testarea ipotezei de autocorelare a erorilor 10.Analiza se va realiza prin intermediul programului Eviews i se pot folosi i alte teste n afara celor menionate ntre paranteze. )

Rezolvare
Pas 1. Se deschide programul Eviews

Pas 2.Se creaza foaia de lucru in care sunt tinute datele folosind comanda: File---New--Workfile.

Pas 3.Se introduc datele folosind comanda Quick_Empty Group


obs 1 2 3 4 5 6 7 8 SER01 832.0000 1082.000 1332.000 1532.000 1732.000 2032.000 2282.000 2532.000 SER02 1832.000 1582.000 1332.000 1132.000 932.0000 632.0000 382.0000 132.0000

Pas 4. Se vor redenumi fisierele din ser01 in chelt iar ser02 in com.
obs 1 2 3 4 5 6 7 8 CHELT 832.0000 1082.000 1332.000 1532.000 1732.000 2032.000 2282.000 2532.000 COM 1832.000 1582.000 1332.000 1132.000 932.0000 632.0000 382.0000 132.0000

Pas 5.Corelograma View_Multiple Graphs_Line

2000 1600 1200 COM 800

400

0 800

1200

1600

2000

2400

2800

CHELT

Din grafic se poate observa ca distributia dintre cheltuieli si comision este aproximata cu o dreapta .Ca atare modelul econometric care descrie legatura dintre cele doua variabile se transforma intr-un model unifactorial Y = a + bx + , a si b reprezentand parametrii modelului
(cu cat cheltuielile sunt mai mari cu atat comisionul este mai mare).

Pas 6.Statistica descriptiva pentru variabilele chelt si com ste realizata cu ajutorul comenzii : View_Descriptive Stats_Common Sample.
Sample: 1 8 Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability Sum Sum Sq. Dev. Observations CHELT 1669.500 1632.000 2532.000 832.0000 589.6427 0.065579 1.804256 0.482336 0.785710 13356.00 2433750. 8 COM 994.5000 1032.000 1832.000 132.0000 589.6427 -0.065579 1.804256 0.482336 0.785710 7956.000 2433750. 8

Mean-media Cheltuielile comerciale medii per produs:1669.500 euro Valoarea comisionului mediu per produs:994.5000 euro Median-mediana Cheltuielile comerciale per produs:1632.000euro Valoarea comisionului per produs:1032.000euro Maximum-valoarea maxima pe care o ia caracteristica Cheltuielile comerciale per produs:2532.000euro Valoarea comisionului per produs:1832.000euro

Minimum-valoarea minima pe care o ia caracteristica Cheltuielile comerciale per produs:832.0000euro Valoarea comisionului per produs:132.0000euro Std.Dev.-deviatia standard Cheltuielile comerciale per produs:589.6427euro Valoarea comisionului per produs:589.6427euro Skewness-analizeaza asimetria seriei de date(coeficient de asimetrie) Cheltuielile comerciale per produs :indicatorul este aproximativ egal cu 0, deci seria este simetrica Valoarea comisionului per produs:indicatorul Skewness este negativ, deci are o asimetrie de dreapta Kurtosis-boltire(inaltime)tipica pentru profilul unei curbe(coeficient de aplatizare) Atat pentru cheltuieli cat si pentru valoarea comisionului, indicatorul de boltire este pozitiv deci curba este inalta (leptocurtica). Testarea normalitii erorilor (testul Jarque - Bera) Variabila aleatoare (rezidual) u este de medie nul M(u) = 0, iar dispersia ei este constant i independent de X - ipoteza de homoscedasticitate, pe baza creia se poate admite c legtura dintre Y i X este relativ stabil.

Pas 7. Pentru a stabili intensitatea legaturii dintre cheltuieli si valoarea comisionului putem calcula coeficientul de corelatie sau raportul de corelatie.In cazul acesta se foloseste comanda :Quick-Group Statistisc-Correlations.
CHELT COM CHELT 1 -1 COM -1 1

Valoarea luata de acest indicator(-1).

Pas 8.Legatura dintre cele doua variabile este liniara: y =a+bx.Accesand comanda QuickEstimate Equation apare fereastra de dialog in care se introduce functia de regresie corespunzatoare. Y=c(1)+c(2)*x chelt c com

y=2664.000+(-1.000000)x

Dependent Variable: CHELT Method: Least Squares Date: 01/06/11 Time: 17:22 Sample: 1 8 Included observations: 8 Variable Coefficient C 2664.000 COM -1.000000 R-squared 1.000000 Adjusted R-squared 1.000000 S.E. of regression 1.02E-12 F-statistic 2.33E+30 Prob(F-statistic) 0.000000

Std. Error t-Statistic 7.45E-13 3.57E+15 6.55E-16 -1.53E+15 Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat

Prob. 0.0000 0.0000 1669.500 589.6427 6.27E-24 0.118849

Apoi se va executa comanda Forecast.


2800 2400 2000 1600 1200 800 1 2 3 4 5 CHELTF 6 7 8 Forecast: CHELTF Actual: CHELT Forecast sample: 1 8 Included observations: 8 Root Mean Squared Error Mean Absolute Error Mean Abs. Percent Error Theil Inequality Coefficient Bias Proportion Variance Proportion Covariance Proportion 9.20E-13 7.11E-13 4.01E-14 2.62E-16 0.244275 0.549618 -552206633699531.250000

Testul diferentei dintre doua medii(Testul t)

Se va selecta cele doua variabile chelt si com click dreapta si se va alege optiunea Open as Group. Din meniul View se alege comanda Test of Equality-Mean
Test for Equality of Means Between Series Date: 01/06/11 Time: 19:33 Sample: 1 8 Included observations: 8 Method df Value t-test 14 2.289522 Anova F-statistic (1, 14) 5.241911 Analysis of Variance Source of Variation Between Within Total Category Statistics Variable CHELT COM All Count 8 8 16 Mean 1669.500 994.5000 1332.000 Std. Dev. 589.6427 589.6427 667.8323 Std. Err. of Mean 208.4702 208.4702 166.9581

Probability 0.0381 0.0381

df 1 14 15

Sum of Sq. 1822500. 4867500. 6690000.

Mean Sq. 1822500. 347678.6 446000.0

Testul Fisher-Snedecor indic faptul c rezultatele obinute sunt semnificative.

S-ar putea să vă placă și