Sunteți pe pagina 1din 35

Intrebari Drept Diplomatic 2012-2013

Intrebari pentru examenul la disciplina Drept diplomatic si consular

1.Dreptul diplomatic si consular reprezinta : A__ Un capitol al dreptului international public B__ O ramura aparte a dreptului international C__Un drept mixt, intern i internaional Vezi Ion Diaconu, Drept diplomatic si consular, Ed. Fundatia Romania de Maine, 2010, p.24. 2.Care sunt izvoarele dreptului diplomatic si consular? A__ Uzantele locale B__ Tratatele internationale, cutuma si dreptul intern al statelor in cauza C__Rezolutiile organizatiilor internationale Vezi Dan Nastase, Drept diplomatic i consular, 2006, Editura Romnia de Mine, 2006, p. 24-28.

3.Care este tratatul multilateral cel mai important ca izvor al dreptului diplomatic? A__Conventia privind relatiile consulare din 1963 B__Carta ONU din 1945 C__Conventia privind relatiile diplomatice din 1961 Raspuns C 4.Care este tratatul multilateral cel mai important ca izvor al dreptului consular? A__Conventia de la Viena privind relatiile consulare din 1963 B__Conventia privind relatiile diplomatice din 1961 C__Conventia europeana privind functiile consulare din 1967 Vezi I. Diaconu, p.. 152

5.Ce inseamna aplicarea reciprocitatii in domeniul privilegiilor i imunitilor consulare? A__Posibilitatea de a aplica un regim restrictiv numai fata de consulatele unor state, chiar daca acestea nu aplica restrictii misiunii sale B__Posibilitatea ca doua state sa-si acorde un regim mai favorabil decat cel general, aplicat celorlalte state C__Posibilitatea de a reduce la minimum privilegiile si imunitatile consulatelor unor state, pe criterii politice Vezi I. Diaconu, p. 153

6.Care sunt organele centrale de stat competente sa reprezinte statul roman in relatiile externe ? A__Seful statului B__Curtea Constitutionala C__ Parlamentul Vezi I. Diaconu, p. 19 7..Care este temeiul acordarii de privilegii si imunitati diplomatice sefului statului, sefului guvernului si ministrului afacerilor externe? A__Vointa statului primitor B__Calitatea de organ de stat care actioneaza pe teritoriul si in domeniul suveranitatii altui stat C__Imunitatile de care se bucura in tara lor Vezi I. Diaconu, p. 22, 29 8. Seful statului roman are competenta de : A__A incheia tratate cu aplicare imediata privind situatia cetatenilor emigranti in alte state B__ A angaja statul prin incheierea unui tratat, afara de cazul cand Constitutia impune si alte conditii C__A dispune acordarea cetateniei romane Vezi I. Diaconu, p.19

9.Ce tratate sunt in mod obligatoriu supuse ratificarii Parlamentului Romaniei ? A__Cele cu privire la prevenirea poluarii apelor de granita B__ Cele cu privire la teritoriu si frontierele tarii C__Cele privind lupta impotriva criminalitatii

Vezi I. Diaconu, p. 20.

10.Ce atributii revin Guvernului Romaniei privind incheierea de tratate internationale ? A__Aproba acordurile internationale semnate la nivel de guverne, care nu necesita ratificarea de catre Parlament B__Avizeaza proiecte de acorduri C__Incheie acorduri cu unitati teritoriale din alte state Vezi I. Diaconu, p. 21. 11.Ce obligatii are un stat fata de seful altui stat aflat in vizita oficiala ? A__Sa protejeze persoana sa impotriva oricarei violente B__Sa-i ofere emisiuni la televiziunile locale C__ Sa interzica orice critici la adresa lui Vezi I. Diaconu, p.22. 12.Seful guvernului si ministrul de externe se bucura pe teritoriul altui stat de A__Imunitate de jurisdictie pentru o succesiune pe care o primeste in statul strain B__Scutirea de plata cheltuielilor de transport C__Imunitate de jursdictie penala completa Vezi I. Diaconu, p. 30

13.Care sunt conditiile pentru deschiderea unei misiuni diplomatice in alt stat ? A__Sa existe relatii diplomatice intre cele doua state B__Sa deschida si celalalt stat o misiune C__Sa existe si un consulat Vezi I. Diaconu, p. 57..

14.Una din cauzele de incetare a unei misiuni diplomatice este A__Participarea statului trimitator la o organizatie din care statul de resedinta nu face parte B__Cererea unui stat tert C__Starea de rzboi ntre cele dou state Vezi , I. Diaconu, p.58 15. Una din cauzele de incetare a unei misiuni diplomatice este A__Decizia statului trimitator

B__Cererea unui stat tert C__Retragerea misiunii celuilalt Vezi I. Diaconu, p. 59

16.Misiunile diplomatice pot fi conduse de A__Insarcinati cu afaceri B__Diplomati ai altor state C__Atasati militari Vezi I. Diaconu, p. 60 17.Personalul diplomatic este format din A__Administratori si tehnicieni B__Consilieri, atasati C__Personal de secretariat Vezi I. Diaconu, p. 64 18.Personalul nediplomatic al misiunii este format din A__Personalul tehnic administrativ B__Atasati comerciali C__Secretari I, II, III si atasati Vezi I. Diaconu, p. 65 19.Cum poate actiona un stat pentru a limita efectivul misiunii diplomatice a altui stat ? A__Sa recheme un numar de membri ai misiunii sale in celalalt stat B__Sa ceara inchiderea misiunii diplomatice C__Sa ceara statului trimitator mentinerea efectivului misiunii in anumite limite Vezi I. Diaconu, p. 67 20.Cum poate actiona un stat pentru a limita efectivul misiunii altui stat? A__Sa declare persona non grata unii diplomati ai statului trimitator ori s nu dea vize de intrare altora B__Sa limiteze efectivul misiunii sale in celalat stat C__Sa ceara inchiderea misiunii diplomatice Vezi I. Diaconu, p. 67-68 21.Cum poate actiona un stat pentru a limita personalul tehnic si administrativ al misiunii altui stat? A__Declarand inacceptabili unii membri ai acestui personal sau neacordnd viz de intrare altora B__Retragand personalul tehnic al misiunii sale C__Arestand unii membri ai personalului misiunii altui stat Vezi I. Diaconu, p. 75

22.Care din urmatoarele acte este obligatoriu pentru acreditarea unui ambasador in alt stat? A__Solicitarea si primirea agrementului statului primitor B__Avizul favorabil al comisiilor Parlamentului C__Promovarea unui examen de limba straina Vezi I. Diaconu, p.69. 23.Pentru care din ceilalti membri ai personalului diplomatic se poate pretinde acordul prealabil al statului primitor ? A__Pentru atasatii comerciali B__Pentru ministrii consilieri C__Pentru atasatii militari Vezi I. Diaconu, p.74

24.Cum inceteaza functiile unui membru al personalului diplomatic ? A__Prin arestarea de catre statul de resedinta B__Prin rechemare de catre statul trimitator C__Prin exercitarea de functii consulare in cadrul misiunii Vezi i. Diaconu, p. 75 25.In ce consta functia de reprezentare de catre ambasador a statului trimitator ? A__Participarea la sedinte ale guvernului local B__Transmiterea de mesaje si efectarea de demersuri, orale sau scrise catre autoritatile statului de resedinta C__Discursuri in adunari publice si la televiziune Vezi I. Diaconu, p. 80 26.Care este rolul misiunii cu privire la negocierea de tratate ? A__Sa asigure conducerea delegatiei B__Sa semneze acordul convenit C__Sa identifice elementele care pot face obiectul acordului, sa pregateasca si sa ia parte la negocieri Vezi I. Diaconu, p. 81-82 27.Care sunt sursele admise de informare a misiunii diplomatice ? A__Contactele oficiale si oficioase cu autoritatile locale B__Documente obtinute pe cai ilicite C__Ascultarea convorbirilor telefonice Vezi I. Diaconu, p. 84 28.Ce intreprinde o misiune diplomatica pentru dezvoltarea relatiilor cu statul primitor ? A__.Organizeaza examinarea unor propuneri in adunari populare B__Protesteaza daca nu i se accepta propunerile C__Studiaza situatia relatiilor dintre cele doua state

si prezinta propuneri Vezi I. Diaconu, p. 85 29.Ce conditie trebuie indeplinita pentru exercitarea protectiei diplomatice ? A__Persoana protejata sa aba cetatenia statului trimitator B__Persoana protejata sa aba drept de sedere in statul primitor C__Sa nu existe o plangere la organisme internationale Vezi I. Diaconu, p. 87

30.Ce conditie trebuie indeplinita pentru exercitarea protectiei diplomatice in favoarea unei persoane juridice ? A__Statul trimitator sa aba capital majoritar B__Sa existe participanti sau actionari din acel stat C__Sa aiba nationalitatea efectiva a statului care exercita protectia Vezi I. Diaconu, p. 89 31.In ce constau obligatiile statului primitor privind inviolabilitatea localurilor misiunii ? A__Sa asigure paza localurilor impotriva incendiilor B__Sa puna la dispozitia misiunii localuri corespunzatoare C__Sa ia masuri ca agentii sai sa nu intre in aceste localuri decat cu consimtamantul expres al sefului misiunii Vezi I. Diaconu, p. 99-100 32.In ce constau obligatiile statului primitor privind inviolabilitatea localurilor misiunii ? A__Sa puna la dispozitia misiunii localuri bine dotate B__Sa ia masuri de protectie impotriva persoanelor care ar incerca sa intre cu forta in localuri C__Sa asigure paza localurilor impotriva catastrofelor Vezi I. Diaconu, p. 99-100 33.Imunitatea de jurisdictie a ambasadei in statul primitor se refera la A__Contracte incheiate pe plan local B__Demersurile diplomatice efectuate in statul primitor C__Acte privind organizarea interna a misiunii Vezi I. Diaconu, p. 105 34.Ce inseamna inviolabilitatea arhivei si a corespondentei diplomatice? A__Arhiva si corespondenta au caracter secret B__Autoritatile nu pot avea acces la arhiva si documentele ambasadei oriunde s-ar afla C__Inviolabilitatea bibliotecii Vezi I. Diaconu, p. 106-107

35.Ce inseamna libertatea de comunicare a misiunii? A__Comunicarea libera cu alte misiuni si consulate ale statului trimitator B__Dreptul de a instala un post de televiziune pentru a emite in statul primitor C__Dreptul de a se adresa oricarei adunari publice in statul de resedinta Vezi I. Diaconu, p. 107-108 36.Pentru ce motive poate statul primitor sa limiteze libertatea de deplasare a agentilor diplomatici? A__ In perioade de campanie electorala B__Pentru protectia securitatii nationale C__In zone locuite de minoritati Vezi I. Diaconu, p. 109 37. Cand este statul primitor obligat sa limiteze circulatia diplomatilor unui stat trimitator? A__La cererea statelor vecine B__La cererea unor localnici C__In cazul sanctiunilor aplicate de Consiliul de Securitate al ONU statului trimitator in cauza, in acest domeniu Vezi I. Diaconu, p. 110 38.De ce scutiri de taxe beneficiaza misiunea diplomatica? A__Taxe pe drepturile percepute pentru actele oficiale eliberate de misiune B__Impozitul pe circulatia marfurilor, inclus in pret C__Taxe pentru servicii prestate la cerere sau pe baza de contracte .Vezi, I. Diaconu, p. 111 39.Ce masuri poate lua statul primitor cu privire la bunurile importate pentru folosinta misiunii diplomatice? A__Sa impuna cedarea bunurilor de o anumita valoare B__Sa interzica importul de autoturisme cu scutire de taxe vamale C__Sa limiteze cantitatea bunurilor importate cu scutire de taxe, pe baza de reciprocitate Vezi I. Diaconu, p. 112

40.Ce obligatii are statul primitor pentru a asigura inviolabilitatea personala a agentilor diplomatici? A__Sa stabileasca trasee sigure pentru deplasarea agentilor diplomatici B__Sa se abtina de la orice masura de constrangere asupra persoanei agentului diplomatic C__Sa puna la dispozitie agenti personali care sa-i insoteasca pe teritoriul sau Vezi I. Diaconu, p. 115 41.Daca poate fi arestat sau retinut un diplomat si pentru ce fapte A__Pentru o crima grava B__Pentru amestec in treburile interne ale statului primitor C__Nu poate fi arestat sau detinut de statul primitor, indiferent de fapta comisa Vezi I. Diaconu, p. 116 42.Cum poate statul primitor sa obtina rechemarea unui diplomat de catre statul trimitator? A__Il conduce cu forta la frontiera B__Il declara persoana non grata C__In cheama in justitie Vezi I. Diaconu, p. 76 43.Cum poate statul primitor sa obtina rechemarea unui membru al personalului tehnic si administrativ de catre statul trimitator? A__Il declara persoana inacceptabila B__Il conduce cu forta la frontiera C__Il cheama in justitie Vezi I. Diaconu, p. 77 44.Daca un diplomat poate fi judecat intr-un proces penal in statul de resedinta si pentru ce fapte A__Poate fi judecat pentru crime grave B__Poate fi judecat pentru un accident grav de circulatie C__Nu poate fi judecat intr-un proces penal in statul primitor indiferent de faptele comise Vezi I. Diaconu, p. 118

45.Care bunuri ale agentului diplomatic se bucura de inviolabilitate? A__Salariul primit, contul in banca si autoturismul personal

B__Bunurile provenite din activitati care nu au legatura cu functia oficiala C__Bunurile primite ca mostenitor de la alte persoane decat membrii familiei sale Vezi I. Diaconu, p. 117 46.Agentul diplomatic se bucura de imunitate de jurisdictie penala A__In statul trimitator B__In statul primitor, indiferent de fapta comisa C__Fata de tribunale penale internationale, chiar pentru fapte penale grave(genocid, crime de razboi, crime contra umanitatii) Vezi I. Diaconu, p. 120-121. 47.In ce caz agentul diplomatic beneficiaza de imunitate de jurisdictie civila? A__O actiune reala, privind un imobil proprietate privata, pe care il foloseste in interes propriu B__Pretentii ale unei autoritati locale pentru nerespectarea legii C__O actiune privind activitatea lucrativa desfasurata in afara misiunii oficiale Vezi I. Diaconu, p. 122 48.In care din cazurile de ma jos se bucura agentul diplomatic de imunitate de jurisdictie civila in statul primitor? A__Intr-o actiune privind o succesiune in care este mostenitor sau executor testamentar B__Intr-o actiune privind un imobil detinut in statul de resedinta pe cont propriu C__Intr-o actiune privind un accident de circulatie Vezi I. Diaconu, p. 132-133 49.In ce caz diplomatul care poseda un imobil propriu in statul primitor este scutit de taxe pentru acest imobil? A__Daca a dobandit imobilul inante de venirea la post A__Daca a dobandit imobilul inante de venirea la post C__Daca imobilul este folosit pentru realizarea funciilor ambasadei Vezi I. Diaconu, p. 122 50.De ce prestatii, taxe si impozite este scutit agentul diplomatic? A__De orice prestatii personale si de orice serviciu public B__De impozitul inclus in pretul marfurilor C__De contributia la asigurari sociale pentru persoane angajate in serviciul sau personal, care sunt cetateni a statului primitor sau au resedinta pe teritoriul acestuia

Vezi I. Diaconu, 125. 51.In ce caz agentul diplomatic plateste impozite in statul primitor? A__Impozitele indirecte incorporate in pretul marfurilor sau serviciilor B__Impozite asupra salariului si altor indemnizatii C__Impozite locale pentru protectia mediului Vezi I. Diaconu, p. 127 52.Ce scutiri acorda statul primitor agentilor diplomatici in materie de taxe vamale? A__Scutire de taxe pentru obiectele destinate uzului personal al diplomatului si membrilor familiei sale B__Scutire de taxe pentru bunurile instrainate cu ocazia plecarii de la post C__Scutire de cheltuieli de depozitare si de transport pentru bunurile sale Vezi I. Diaconu, p. 128 53.In ce cazuri se prevede posibilitatea controlului bagajului personal al agentului diplomatic, daca exista motive serioase sa se creada ca ar contine? A__Obiecte de unica folosinta B__Obiecte supuse regulamentelor de carantina in statul primitor C__Documente de propaganda contra statului primitor Vezi I. Diaconu, p. 128-129 54.De ce privilegii si imunitati se bucura membrii familiei agentului diplomatic? A__De imunitati de jurisdictie reduse B__De aceleasi imunitati si privilegii ca si agentul diplomatic C__De scutiri de taxe vamale numa pentru bunurile aduse la sosire Vezi I. Diaconu, p. 129 55.De ce privilegii si imunitati se bucura membrii personalului tehnic si administrativ al misiunii diplomatice? A__De imunitate de jurisdictie penala si civila pentru actele indeplinite in exercitarea functiilor lor B__De scutire de taxe vamale pentru orice obiecte primite C__De scutire de taxe pe activitati particulare Vezi I. Diaconu, p. 130 56.De ce imunitati si privilegii se bucura personalul tehnic si administrativ al misiunii diplomatice? A__De scutire de taxe pentru activitati particulare B__De scutire de taxe vamale pentru obiecte importate

cu ocazia primei instalari C__De imunitate de jurisdictie deplina Vezi I. Diaconu, p. 130 57.De ce imunitati si privilegii beneficiaza membrii personalului de serviciu al misiunii? A__De scutirea de taxe vamale B__De scutirea de taxe si impozite pe salariile pe care le primesc de la statul trimitator C__De inviolabilitatea corespondentei Vezi I. Diaconu, p. 130 58.Ce indatoriri revin persoanelor care se bucura de privilegii si imunitati diplomatice? A__Sa nu aduca prejudicii morale statului primitor B__Sa nu se amestece in treburile interne ale acelui stat C__Sa raspunda la chemarile organelor de justitie ale statului primitor Vezi I. Diaconu, p. 131;Conventia de la Viena din 1961, art.41(I. Diaconu, p. 216) 59.Care sunt deosebirile intre misiunile diplomatice in alte state si misiunile permanente pe langa organizatii internationale? A__Privilegiile si imunitatile misiunilor pe langa organizatii au caracter functional si trebuie respectate de statul de sediu B__Misiunile pe langa organizatii nu sunt organe de relatii externe ale statului C__Misiunile pe langa organizatii nu se ocupa de relatiile dintre state Vezi I. Diaconu, p. 135 60.Ce functii suplimentare exercita misiunile permanente pe langa organizatii internationale, spre deosebire de ambasade? A__Incheierea de tratate intre statele membre B__Participarea la viata insasi a organizatiei, la lucrarile organelor sale C__Observarea evolutiei situatiei in statul de sediu Vezi I. Diaconu, p. 135 61.In ce constau privilegiile si imunitatile personalului misiunilor permanente pe langa organizatii internationale? A__Reprezentantii permaneni ai statelor membre sunt asimilati cu statutul diplomatilor B__Membrii misiunii nu se bucura de imunitate de jurisdictie pentru acte savarsite in calitate oficiala C__Misiunile permanente nu se bucura de inviolabilitate Vezi I. Diaconu, p. 138

62.Prin ce se caracterizeaza misiunile speciale? A__Pot sa trateze orice probleme din relatiile dintre statele in cauza B__Au caracter temporar C__Pot fi trimise oricand de un stat pe teritoriul celuilalt Vezi I. Diaconu, p. 142 63.Prin ce se caracterizeaza misiunile speciale? A__Pot fi trimise oricand pe teritoriul altui stat B__Au obiect de activitate limitat C__Trebuie sa fie conduse de un ministru Vezi I. Diaconu, p. 142 64.Cum se stabilesc trimiterea unei misiuni speciale in alt stat si functiile acestei misiuni? A__De catre statul trimitator B__De catre statul primitor C__Prin acordul celor doua state Vezi I. Diaconu, p. 142-143 65.Membrii unei misiuni speciale se bucura A__De privilegii si imunitati in mare masura similare cu ale misiunilor permanente si ale agentilor diplomatici din misiunile permanente B__Numai seful misiunii se bucura de imunitate de jurisdictie C__Scutire de taxe vamale numai pentru documente Vezi I. Diaconu, p. 146 66.Membrii unei misiuni speciale se bucura A__De libertatea de deplasare oriunde in statul primitor B__De scutire de taxe vamale pentru bunurile importate in legatura cu activitatea misiunii C__De scutire de taxe de aeroport Vezi I. Diaconu, p. 148 67.Care sunt oficiile consulare? A__Sectiile consulare ale ambasadelor B__ Consulate generale, consulate, vice-consulate, agentii consulare C__Reprezentantele comerciale sau culturale Vezi I. Diaconu, p. 154 i p. 220(Convenia din 1963 privind relaiile consulare, art. 1a)

68.Ce presupune deschiderea unui oficiu consular pe teritoriul altui stat? A__Detinerea unui local cu titlu de proprietate B__Existena ambasadei statului trimitor C__Acordul expres al statului primitor Vezi I. Diaconu, p. 154 69.In ce localitate se poate stabili sediul unui oficiu consular? A__In capitala statului primitor B__ In orice oras in care doreste statul trimitator C__In localitatea convenita de cele doua state Vezi I. Diaconu, p. 154 70.Pe ce teritoriu se exercita functiile consulare de catre un oficiu consular? A__Pe tot teritoriul statului primitor B__In zona convenita de cele doua state(circumscriptia consulara) C__In zona in care exista cetateni a statului trimitator Vezi I. Diaconu, p. 154 71.In ce conditii poate un oficiu consular sa exercite functii consulare pentru un stat tert? A__Daca s-a incheiat un acord in acest sens intre cele trei state B__Daca dispune de personalul calificat necesar C__Daca statul primitor nu se opune Vezi I. Diaconu, p. 155 72.Cum se numeste documentul eliberat de statul trimitator sefului oficiului consular, la trimiterea la post? A__Exequatur B__Patenta consulara C__Scrisoare de acreditare Vezi I. Diaconu, p. 158 73.Cum se numeste documentul eliberat de statul primitor persoanei numita sef al oficiului consular? A__Patenta consulara B__Scrisoare de acreditare C__Exequatur Vezi I. Diaconu, p. 158 74.Ce obligatie are statul trimitator cand numeste un functionar consular, altul decat seful oficiului consular? A__Sa notifice statului primitor trimiterea persoanei respective la oficiul consular

B__Sa ceara acordul statului primitor cu privire la numire C__Sa numeasca o persoana care vorbeste limba statului primitor Vezi I. Diaconu, p. 160 75.Cum poate statul primitor sa obtina rechemarea unui functionar consular declarat persoana non grata, daca acesta nu este rechemat intr-un termen rezonabil? A__Sa il aresteze B__Sa notifice statului trimitator ca nu mai considera functionar consular persoana respectiva C__Sa-i interzica intrarea in localul oficiului consular Vezi I. Diaconu, p. 161; Conventia de la Viena privind relatiile consulare, art.23, text in I. Diaconu, p. 228. 76.Ce se intampla in cazul in care statul primitor dispare, prin unirea cu un alt stat? A__Oficiul consular isi inceteaza automat activitatea B__Oficiul consular isi continua activitatea C__Atat noul stat, cat si statul trimitator pot decide incetarea activitatii oficiului consular Vezi I. Diaconu, p. 154; Aurel Bonciog, Drept consular, p. 34-35 77. Ce se intampla in cazul in care statul trimitator dispare prin unirea cu un alt stat? A__Oficiul consular isi continua activitatea B__Oficiul consular isi inceteaza activitatea C__Cele doua state pot conveni mentinerea oficiului consular Vezi I. Diaconu, p. 154; Aurel Bonciog, p. 3435 78.Ce se intampla daca statul trimitator dispare prin unirea cu un alt stat? A__Oficiul consular isi continua activitatea B__Oficiul consular isi inceteaza automat activitatea C__Pentru mentinerea oficiului consular trebuie sa intervina un nou acord intre cele doua state Vezi I. Diaconu, p. 154, Aurel Bonciog, p.34-35. 79.In ce ordine juridica produc efecte actele eliberate de un oficiu consular cetatenilor sai? A__Numai in statul trimitator B__Numai in statul primitor C__In orice stat in care rezid sau se deplaseaza cetatenii in cauz Vezi I. Diaconu, p. 175; Aurel Bonciog, p. 73-87. 80. In ce raporturi produc efecte demersurile misiunii diplomatice catre statul primitor? A__In relatiile cu statul primitor B__Numai in raporturile misiunii cu statul su

C__In sfera dreptului international Vezi I. Diaconu, p. 168-173 81.Caror autoritati are dreptul sa se adreseze consulul in exercitarea functiilor sale? A__Ministerului de externe al statului primitor B__Organelor locale din circumscriptia sa consulara C__Oricaror organe din statul primitor Vezi I. Diaconu, p. 234, art. 38 din Convenia de la Viena din 1963 82. In ce conditii se poate adresa consulul autoritilor centrale ale statului primitor? A__Daca statul trimitator nu are ambasada in acel stat B__Daca primeste instructiuni de la statul sau C__Daca statul primitor permite acest lucru Vezi I. Diaconu, p. 234, art. 38 din Convenia din 1963. 83.Ce conditie trebuie sa indeplineasca o persoana fizica pentru a face obiectul protectiei consulare de catre un oficiu consular? A__Sa aiba cetatenia statului trimitator B__Sa se afle in mod legal pe teritoriul statului primitor C__Sa desfasoare activitate permanenta in acel stat Vezi Dan Nastase, p.274. 84.Ce conditie trebuie sa indeplineasca o persoana juridica pentru a beneficia de protectia consulara a unui oficiu consular? A__Sa aiba o filiala in statul primitor B__Sa aiba nationalitatea efectiva a statului trimitator C__Sa desfasoare activitate numai in statul primitor Vezi I. Diaconu, p. 167; Aurel Bonciog, p.61-63. 85.Fata de ce stat are diplomatul imunitate de jurisdictie? A__Fata de statul trimitator B__Fata de alte state C__Fata de statul primitor Vezi I. Diaconu, p. 118 86.In ce calitate actioneaza consulul atunci cand exercita protectia consulara a cetatenilor sau persoanelor juridice din statul sau? A__De mandatar al persoanelor respective B__De organ al statului trimitator C__De avocat al persoanelor respective Vezi I. Diaconu, p. 167-168, 171 87.Ce poate sa faca consulul cand este informat ca un cetatean al statului trimitator este arestat in statul primitor? A__Sa ceara eliberarea lui imediata B__Sa ceara sa comunice cu cetateanul arestat

C__Sa ceara explicatii privind motivele arestarii Vezi I. Diaconu, p. 169 88.Ce obligatii are statul primitor fata de statul trimitator in cazul arestarii unui cetatean al acestuia ? A__Sa informeze pe consulul statului trimitator in cel mai scurt timp despre arestare B__Sa permita trimiterea unui avocat din celalalt stat pentru apararea drepturilor arestatului C__Sa informeze despre legea aplicabila Vezi I. Diaconu, p. 169 89..Ce masuri poate lua consulul in favoarea cetatenilor statului sau, cand acestia nu isi pot apara in timp util drepturile si interesele? A__Sa angajeze el insusi un avocat care sa apere interesele cetatenilor in cauza B__Sa ceara organelor locale adoptarea de masuri provizorii in vederea apararii drepturilor lor C__Sa intenteze actiuni in justitie in acest scop Vezi I. Diaconu, p. 171 90.Ce masuri poate lua consulul pentru protectia cetatenilor statului sau minori sau incapabili? A__Sa-i incredinteze unor institutii de caritate din statul primitor B__Sa inscrie aceste persoane in sistemul local de educatie C__Sa propuna autoritatilor locale instituirea tutelei sau curatelei pentru aceste persoane, ori sa o instituie el insusi daca legislatia statului primitor permite acest lucru Vezi I. Diaconu, p.172-173 91.Ce obligatii au autoritatile statului primitor in cazul cetatenilor statului trimitator minori sau incapabili? A__ Sa notifice oficiului consular cazurile in care numirea unui tutore sau curator poate fi in interesul unor asemenea persoane B__Sa ceara acordul pentru numirea unui tutore sau curator C__Sa aplice legea statului de reedin persoanei in cauza Vezi I. Diaconu, p. 173 92.In ce conditii poate consulul sa asigure protectia intereselor cetatenilor statului trimitator in succesiuni deschise in statul primitor? A__Succesiunea sa aiba ca obiect bunuri importante B__Succesiunea sa se deschida in circumscriptia consulara a oficiului consular respectiv C__Consulul sa primeasca mandat in acest sens

Vezi I. Diaconu, p. 174 93.Ce obligatie au autoritatile locale fata de oficiul consular cand are loc decesul unui cetatean al altui stat pe teritoriul lor? A__Sa cerceteze cauzele decesului B__Sa informeze pe mostenitorii potentiali C__Sa informeze consulul despre decesul unui cetatean al sau Vezi I. Diaconu, p. 174 94.Ce masuri poate lua consulul pentru a proteja interesele mostenitorilor cetateni a statului trimitator, in cazul deschiderii unei succesiuni in statul primitor? A__Sa ia masuri de conservare a bunurilor, sa ceara autoritatilor adoptarea unor asemenea masuri si sa asiste la adoptarea lor B__Sa intenteze actiuni in justitie in numele lor C__Sa valorifice pe piata locala bunurile in cauza Vezi I. Diaconu, p. 174 95.Ce functii indeplineste consulul in materie de stare civila a persoanelor? A__Functii de ofiter de stare civila fata de cetatenii statului trimitator, conform legilor statului sau B__Functii de stare civila fata de orice persoane, conform legilor statului primitor C__Intocmirea de acte de stare civila pentru orice persoane conform legilor lor nationale Vezi I. Diaconu, p. 176 96.Ce functie de ofier de stare civila poate indeplini consulul fata de cetatenii statului sau? A__Eliberarea cartii de identitate B__Oficierea casatoriei C__Emiterea unui act de studii Vezi I. Diaconu, p. 176 97.Ce functie de ofiter de stare civila poate indeplini consulul fata de cetatenii statului sau? A__Inregistrarea nasterii si eliberarea cerificatului de nastere B__Eliberarea unui act de studii C__Eliberarea cartii de identitate Vezi I. Diaconu, p. 176 98.Ce activitati notariale poate sa desfasoare consulul? A__Primirea si intocmirea de documente privind dispozitii testamentare asupra unor imobile aflate in statul primitor B__Legalizarea de semnaturi pe documente, copii, traduceri

C__Eliberarea de pasapoarte Vezi I. Diaconu, p. 177 99.Ce activitati notariale poate sa desfasoare consulul? A__Primirea si intocmirea de documente privind dispozitii testamentare asupra unor bunuri mobile aflate in statul trimitator, certificarea datelor acestora B__Intocmirea de acte de vanzare privind imobile din statul primitor C__Eliberarea de acte de studii Vezi I. Diaconu, p. 177 100.Ce activitate notariala poate sa desfasoare consulul? A__Eliberarea de acte de studii B__Legalizarea de semnaturi pe documente, de traduceri si copii C__Eliberarea de certificate privind originea marfurilor Vezi I. Diaconu, p. 177 101.Unde pot fi indeplinite activitatile notariale de catre consul? A__Numai in localul consulatului B__Oriunde, in prezenta autoritatilor locale C__Si la locuinta consulului, a persoanelor solicitante, ca si pe nave, aeronave, in inchisori, in spitale Vezi I. Diaconu, p. 178 102.Ce atributii revin consulului in materie de cooperare judiciara? A__Sa transmita acte judiciare sau extrajudiciare primite de la organele statului trimitator B__Sa efectueze acte de constrangere legate de proceduri deschise in statul trimitator C__Sa efectueze acte de ancheta pe teritoriul statului primitor Vezi I. Diaconu, p. 178-179 103.Ce atributii are consulul in legatura cu cetatenii straini? A__Poate sa le acorde pasapoarte B__Poate sa le acorde vize de intrare in statul trimitator sau de tranzit C__Poate sa le elibereze documente de studii Vezi I. Diaconu, p. 179 104.Ce atributii are consulul in materie de navigatie maritima si aeriana? A__Sa certifice originea marfurilor transportate de orice

nave catre teritoriul statului trimitator B__Sa organizeze judecarea si pedepsirea infractiunilor pe navele sub pavilionul statului trimitator C__Sa comunice in mod liber cu navele sub pavilionul statului trimitator, sa intocmeasca si sa vizeze documente privind nava, dreptul de inspectie si control, ca si privind asigurarea ordinii si disciplinei la bord Vezi I. Diaconu, p. 180-181 105.Ce atributii revin consulului in cazuri de avarie sau accident ale navelor sau aeronavelor sub pavilionul statului trimitator? A__Sa ceara armatorului sa ia masurile necesare B__Sa intenteze actiuni judiciare impotriva celor vinovati C__Sa conduca operatiunile de salvare si de protectie, ori sa fie asociat la ele, sa asigure conservarea bunurilor Vezi I. Diaconu, p. 181. 106. Ce obligatii au autoritatile locale fata de statul trimitator in caz de avarie sau accident al unei nave ori aeronave sub pavilionul acestui stat? A__Sa informeze fara intarziere pe consul despre naufragiu sau accident si sa ia masuri pentru salvarea navei, incarcaturii si echipajului B__Sa informeze organizatiile internationale despre eveniment C__Sa asigure transportul echipajului si pasagerilor la destinatie Vezi I. Diaconu, p. 181 107.Ce obligatie au autoritatile locale fata de statul trimitator in caz de avarie sau accident al unei nave ori aeronave sub pavilionul acestui stat? A__Sa ia masuri pentru salvarea navei, echipajului si incarcaturii B__Sa informeze organizatiile internationale despre accident C__Sa efectueze o ancheta privind accidentul sau avaria Vezi I. Diaconu, p. 181

108.Ce obligatie au autoritatile locale fata de statul trimitator in caz de avarie sau de accident al unei nave ori aeronave sub pavilionul acestui stat? A__Sa informeze fara intarziere pe consul despre naufragiu, avarie sau accident B__Sa efectueze o ancheta privind acest eveniment C__Sa informeze organizatiile internationale de resort Vezi I. Diaconu, p. 181

109.Ce atributii poate sa desfasoare consulul in legatura cu exercitarea dreptului de vot de catre cetatenii statului trimitator aflati in statul primitor, daca acesta nu se opune? A__Sa organizeze campania electorala a partidelor politice din tara sa B__Sa organizeze desfasurarea alegerilor, primirea si expedierea buletinelor de vot C__Sa ia masuri pentru exercitarea obligatorie a dreptului de vot Vezi I. Diaconu, p. 183 110.Prin ce se deosebesc prevederile Conventiei privind relatiile consulare de cele ale Conventiei privind relatiile diplomatice in privinta inviolabilitatii localurilor consulare si a celor diplomatice? A__Ambele conventii prevad inviolabilitatea localurilor B__Ambele prevad obligatia statului primitor de a lua masuri pentru a impiedica violarea sau deteriorarea localurilor C__In ce priveste localurile consulare, inviolabilitatea nu priveste decat spatiile folosite pentru activitatea consulara, deci nu se aplica si la resedinta sefului oficiului consular Vezi I. Diaconu, p. 187 111.Prin ce se deosebesc prevederile Conventiei privind relatiile consulare de cele ale Conventiei privind relatiile diplomatice in privinta inviolabilitatii localurilor? A__Ambele Conventii prevad inviolabilitatea localurilor B__Ambele prevad obligatia statului primitor de a lua masuri pentru a impiedica violarea sau deteriorarea localurilor C__In ce priveste localurile consulare, se prevede consimtamantul prezumat al sefului oficiului consular de a patrunde in localurile consulare, in caz de incendiu sau alt sinistru Vezi I. Diaconu, p. 187 112.In ce cazuri autoritatile locale pot patrunde in localurile consulare? A__Oricand, daca apreciaza ca s-a comis o infractiune B__La solicitarea unei persoane care are pretentii fata de consulat C__In caz de incendiu sau alt sinistru, se prezuma consimtamantul sefului oficiului consular de a permite patrunderea in localuri Vezi I. Diaconu, p. 187

113.In ce consta inviolabilitatea bunurilor oficiului consular? A__Bunurile oficiului(localuri, mobilier, mijloace de transport) nu pot face obiectul rechizitiilor B__Ele nu pot face obiectul perchezitiilor C__Ele nu pot fi expropriate nici pentru utlilitate publica Vezi I. Diaconu, p. 187 114.Daca autoritatile statului primitor solicita deschiderea valizei consulare, iar cele ale statului trimitator refuza A__Valiza consulara este totusi deschisa si controlata B__Valiza consulara este distrusa C__Valiza consulara este returnata la locul de origine Vezi I. Diaconu, p. 189 115.Cu cine pot comunica oficial functionarii consulari in statul primitor? A__Cu autoritile centrale ale acestui stat B__Cu autoritatile din circumscriptia consulara, cu cetatenii statului trimitator, cu ambasada acestui stat C__Cu cetatenii altor state Vezi I. Diaconu, p. 189 116.De ce scutiri de taxe se bucura oficiul consular? A__Pe drepturile incasate pentru actele consulare B__Pe venituri realizate din vanzarea unor bunuri C__De impozitul pe circulatia marfurilor, inclus in pret Vezi I. Diaconu, p. 190 117.In ce conditii beneficiaza oficiul consular de scutire de taxe vamale? A__Pentru orice fel de bunuri importate in statul primitor B__Pentru bunuri importate din tara trimitatoare C__Pentru bunurile importate destinate folosintei oficiale Vezi I. Diaconu, p. 190. 118. Cine poate renunta la imunitatea de jurisdictie a unui diplomat? A__El insusi B__Seful misiunii C__Statul trimitator Vezi I. Diaconu, p. 124 119.Daca un diplomat este judecat intr-un proces civil in cazul unui imobil detinut in statul de resesinta, pot face bunurile sale obiectul executrii si pe ce baza? A__Pot fi executate, deoarece nu are imunitate de jurisdictie in acest caz B__Nu pot fi executate, deoarece este necesara o renuntare expresa, pe care nu o poate face decat

statul trimitator C__Pot fi executate cu acordul diplomatului Vezi I. Diaconu, p. 125. 120.In ce consta imunitatea de jurisdictie a functionarilor consulari? A__Ca si diplomatii, nu pot fi chemati in judecata la instantele statului primitor pentru nici un fel de acte B__Nu pot fi chemati in judecata pentru actele savarsite in exercitarea functiilor consulare C__Nu pot fi judecati pentru acte de comert in interes personal Vezi I. Diaconu, p. 191 121 In ce caz nu se aplica imunitatea de jurisdictie civila a functionarului consular A__Daca actiunea este intentata de un tert pentru o paguba suferita datorita unui accident de circulatie B__Daca a emis in mod gresit o viza de intrare C__Daca a avut un comportament incorect fata de un cetatean al statului sau Vezi I. Diaconu, p. 192 122.Ce poate sa faca un membru al personalului tehnic si administrativ al unui oficiu consular daca este chemat ca martor intr-un proces? A__Sa refuze sa depuna marturie B__Sa refuze sa depuna marturie asupra faptelor legate de exercitarea functiilor sale la consulat C__Sa nu se prezinte in instanta Vezi I. Diaconu, p. 193 123.Ce poate sa faca un functionar consular daca este chemat ca martor intr-un proces? A__Poate refuza sa depuna marturie, indiferent despre ce i s-ar cere B__Poate refuza sa depuna marturie asupra unor fapte legate de activitatea sa oficiala C__Poate sa depuna marturie asupra documentelor oficiului consular Vezi I. Diaconu, p.193, p. 236(art. 44, Convenia deViena din 1963) 124.In ce caz nu se bucura de inviolabilitate personala functionarii consulari? A__Pentru actele savarsite in exercitarea functiilor consulare B__In caz de crima grava, in urma unei hotarari a unei autoritati competente sau pe baza unei hotarari judecatoresti definitive C__Pentru orice infractiune Vezi I. Diaconu, p. 194

125 . In ce caz un functionar consular poate fi lipsit de libertate in statul primitor A__In baza unei hotarari judecatoresti definitive B__In baza unui denunt privind comiterea unei infractiuni C__La cererea unui stat tert Vezi I. Diaconu, p. 194 126.In ce caz un functionar consular poate fi lipsit de libertate in statul primitor? A__In baza unui denunt privind comiterea unei infractiuni B__La cererea unui stat vecin C__In caz de crima grava, in urma unei decizii a organului judiciar competent Vezi I. Diaconu, p. 194 127.De ce imunitati si privilegii se bucura membrii familiilor functionarilor si angajatilor consulari? A__De inviolabilitate personala si imunitate de jurisdictie B__De scutire de la inregistrarea strainilor si permis de sedere, ca si de scutiri fiscale C__De scutirea de a depune marturie in procese Vezi I. Diaconu, p. 196 128.Ce conditie trebuie sa indeplineasca un functionar consular pentru a se bucura de scutirea de obligatia de inregistrare si de permis de sedere in statul primitor? A__Sa nu fi comis o infractiune in acest stat B__Sa fie cetatean al statului trimitator C__Sa nu fi fost declarat persona non grata Vezi I. Diaconu, p. 196 129.Ce conditie trebuie sa indeplineasca un functionar consular pentru a se bucura de scutirea de obligatia de inregistrare si de a avea permis de sedere in statul primitor? A__Sa nu exercite o activitate particulara lucrativa in statul primitor B__Sa nu fi fost declarat persona non grata C__Sa nu fi comis o infractiune in acest stat Vezi I. Diaconu, p. 196 130.De ce scutire se bucura functionarii consulari in statul primitor? A__Scutire de taxe si impozite locale i de prestaii personale B__Scutire de asigurare pentru autovehicule C__Scutire de impozit pentru o activitate lucrativa Vezi I. Diaconu, p. 196

131.Ce obligatii fata de statul primitor prevede in plus Conventia privind relatiile consulare in raport cu Conventia asupra relatiilor diplomatice? A__Obligatia de a respecta legile statului primitor B__Obligatia de a nu se amesteca in treburile interne C__Asigurarea obligatorie pentru autovehicule Vezi I. Diaconu, p. 197 132.In ce domeniu exista deosebiri substantiale intre consulatele de cariera si cele onorifice? A__In ce priveste conditiile de infiintare a lor B__In ce priveste procedura de infiintare a lor C__In ce priveste imunitatile si privilegiile acordate Vezi I. Diaconu, p. 199 133.De ce imunitati se bucura localurile consulatului onorific? A__De inviolabilitate B__De scutiri de orice taxe si impozite C__De scutire de taxe vamale numai pentru bunurile destinate exclusiv folosirii oficiale la consulat Vezi I. Diaconu, p. 199 134.De ce imunitati si privilegii beneficiaza functionarul consular onorific? A__De inviolabilitate personala B__De scutire de taxe vamale C__De scutire de taxe si impozite asupra onorariilor si indemnizatiilor primite de la statul trimitator Vezi I. Diaconu, p. 200 135.Cum poate fi considerata intentarea de catre un agent diplomatic a unei proceduri judiciare? A__Ca o renuntare la imunitate fata de o actiune reconventionala B__Ca reiterare a unei imunitati C__Ca o consolidare a imunitatii sale Vezi I. Diaconu, p. 123 136.Prin ce act accepta statul primitor desemnarea unei persoane ca ambasador? A__Prin agrement B__Printr-o declaratie unilaterala C__Printr-o conventie bilaterala Vezi I. Diaconu, p. 69

137. Ce sugereaza statul primitor atunci cand amana sau intarzie raspunsul la o solicitare de agrement? A__Ca nu-l cunoaste pe cel desemnat B__Ca statul trimitator trebuie sa desemneze o alta persoana ca ambasador C__Ca ambasada respectiva ar trebui inchisa Vezi I. Diaconu, p. 69-70 138.Cnd incepe de drept (de jure) misiunea diplomatica a unui ambasador? A__Prin desemnarea ca viitor ambasador B__Prin primirea agrementului C__Prin prezentarea scrisorilor de acreditare Vezi I. Diaconu, p. 71 139.Cind incepe de fapt(de facto) misiunea diplomatica a unui ambasador? A__Prin prezentarea copiei scrisorilor de acreditare la ministerul de externe al statului primitor B__La sosirea ambasadorului pe teritoriul statului primitor C__La primirea agrementului Vezi I. Diaconu, p. 71 140.Ce eveniment poate determina desfiintarea unei ambasade? A__O calamitate naturala B__Ruperea relatiilor diplomatice C__Desfiintarea ambasadei statului primitor in statul trimitator Vezi I. Diaconu, p. 58 141.Ce eveniment poate determina incetarea unei ambasade? A__Declararea starii de razboi intre cele doua state B__Desfiintarea ambasadei celuilalt stat C__Desfiintarea unei organizatii internationale Vezi I. Diaconu, p. 58 142.Agentii diplomatici trebuie sa fie in principiu cetateni ai carui stat A__Ai statului trimitator B__Ai oricarui stat C__Ai statului trimitator si ai statului primitor Vezi I. Diaconu, p. 72 143.Cine trebuie sa consimta la deschiderea unui birou al unei ambasade n afara sediului su? A__Statul trimitator

B__Statul primitor C__Ambasadorul Vezi I. Diaconu, p. 208, art. 12, Convenia privind relaiile diplomatice din 1961 144.Cum se poate realiza mutarea sediului unei ambasade intr-un alt oras? A__Prin mutarea capitalei statului primitor B__Prin acordul intre cele doua state C__Prin decizia statului trimitator Vezi I. Diaconu, p. 208, art. 12 din Convenia din 1961 145.Cat timp dureaza inviolabilitatea localurilor si bunurilor ambasadei? A__Permanent B__Cat timp diplomatii beneficiaza de imunitati C__Atata timp cat nu a fost retras ambasada Vezi I. Diaconu, p. 102 146.Care sunt taxele de care nu este scutit agentul diplomatic? A__Taxele pe o succesiune primita de el B__Taxele vamale pentru bunuri de folosinta personala C__Impozitul pe salariul primit Vezi I. Diaconu, p. 127 147.Care este cel mai inalt rang in ierarhia claselor de posturi consulare? A__Agenia consulara B__Consulatul general C__Viceconsulatul Vezi I. Diaconu, p. 220, 224, art. 1 i 9 din Convenia din 1963 148.Cand inceteaza de drept relatiile consulare intre doua state? A__Intotdeauna cand are loc ruperea relatiilor diplomatice intre cele doua state B__Cand unul din cele doua state dispare C__Cand relatiile dintre cele doua state sunt grav deteriorate Vezi Dan Nastase, Drept diplomatic i consular, 2006, p.260. 149.Cine poate infiinta oficii consulare? A__Statele B__Organizatiile internationale C__Persoanele juridice, mai ales societatile transnationale Vezi I. Diaconu, p. 151 150.Prin ce act este numit, in cazul Romaniei, consulul general, sef al unui oficiu consular?

A__Prin Decret al Presedintelui B__Prin Hotarare de Guvern C__Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Vezi Dan Nastase, p.262. 151.Cui se elibereaza, de regula, exequatur? A__Numai sefului oficiului consular B__Tuturor funcionarilor consulari C__Diplomatilor care exercita functii consulare Vezi I. Diaconu, p. 157-160. 152.In ce constau privilegiile diplomatice si consulare in legatura cu veniturile realizate din activitati consulare? A__Statul trimitator stabileste nivelul taxelor percepute pentru aceste activitati B__Statul primitor stabileste nivelul maxim al acestor taxe C__Ambasadele si oficiile consulare sunt scutite de impozite n statul primitor asupra acestor venituri Vezi I. Diaconu, p. 111 i 190 153..Cine poate indeplini functii consulare in cadrul unei ambasade? A__Numai ambasadorul B__Orice diplomat, desemnat de ambasador C__Un membru al personalului tehnic Vezi I. Diaconu, p. 94 154.Ce conditie trebuie indeplinita pentru ca un diplomat sa exercite in cadrul ambasadei functii consulare? A__Sa aiba pregatirea specifica muncii consulare B__Sa fie acceptat de statul primitor in acest scop C__Sa fie notificat MAE al statului primitor si sa se transmita specimenul de semnatura Vezi I. Diaconu, p. 160 155. Pe ce teritoriu se exercita functiile consulare de catre o ambasada, daca exista si un consulat? A__Pe tot teritoriul statului primitor B__Pe teritoriul care nu este acoperit de circumscriptia consulara a consulatului C__Numai in capitala statului primitor Raspuns B Vezi I. Diaconu, p. 95 156.Ce privilegii se acorda membrilor familiei unui functionar consular onorific? A__Niciun fel de privilegii

B__Privilegii consulare complete C__Privilegii consulare limitate la bunurile personale Vezi I. Diaconu, p. 200 157.Cind nu este admisa invocarea imunitatii de jurisdictie penala de catre un diplomat? A__In cazul savarsirii unei contraventii B__In cazul savarsirii unei crime de razboi C__In cazul savarsirii unei infractiuni impotriva patrimoniului Vezi I. Diaconu, p. 120-121 158.Ce act normativ stabileste competentele Presedintelui Romaniei in domeniul relatiilor internationale? A__Constitutia Romaniei B__Legea organica C__O lege ordinara Vezi I. Diaconu, p. 19 159.Care este principala atributie a sefului statului in domeniul relatiilor externe? A__De reprezentare generala a statului B__De negociere cu alte state C__De aparare a intereselor cetatenilor Vezi I. Diaconu, p. 19 160.Ce atributie revine sefului statului roman conform Constitutiei? A__Incheie tratatele in numele statului roman B__Acorda cetatenia romana la cerere C__Exercita protectia diplomatica a cetatenilor romani in strainatate Vezi I. Diaconu, p. 19 161.Care sunt infractiunile pentru care sefii de stat nu se bucura de imunitate de jurisdictie penala in plan international? A__Crima de genocid B__Crime contra demnitatii cetatenilor C__Declaratii rasiste Vezi I. Diaconu, p. 23-24 162.Seful statului se bucura de imunitate de jurisdictie in alte state pentru A__Actele oficiale indeplinite in timpul mandatului sau B__Crime contra umanitatii C__Crime de razboi Vezi I. Diaconu, p. 25

163.De ce imunitati se bucura pe teritoriul altui stat seful guvernului si ministrul afacerilor externe? A__De imunitate de jurisdictie pentru o succesiune dobandita in statul primitor B__De scutire de taxe vamale pentru obiecte pe care le instraineaza C__De inviolabilitate personala Vezi I. Diaconu, p. 30 164.De ce imunitate se bucura pe teritoriul altui stat seful guvernului sau ministrul afacerilor externe? A__De imunitate de jurisdictie penala B__De imunitate de jurisdictie pentru un imobil pe care il detine in nume propriu C__De imunitate de jurisdictie pentru o succesiune primita in acel stat Vezi I. Diaconu, p. 30 165.Ce conditie trebuie indeplinita pentru deschiderea unei ambasade in alt stat? A__Sa intervina un acord in acest sens B__Sa deschida si celalalt stat o misiune C__Sa dispuna de o proprietate Vezi I. Diaconu, p. 57 166.In ce caz inceteaza o misiune diplomatica? A__La cererea unui stat tert B__Daca inceteaza si misiunea celuilalt stat C__In cazul ruperii relatiilor diplomatice Vezi I. Diaconu, p. 58 167.Cand inceteaza functiile unui membru al personalului diplomatic? A__In ziua arestarii lui de catre statul primitor B__In ziua declararii lui ca persoana non grata C__La data stabilita pentru a parasi teritoriul statului primitor Vezi I. Diaconu, p. 77.

168.Cum inceteaza functiile unui membru al personalului diplomatic? A__Prin rechemarea de catre statul trimitator B__Prin arestarea de catre statul primitor C__Prin chemarea lui in justitie pentru o infractiune

Vezi I. Diaconu, p. 75 169.Sunt admise ca surse de informare a misiunii diplomatice A__Contactele cu oficialitati si cu diplomatii altor state B__Documente obtinute pe cai ilicite C__Ascultarea convorbirilor telefonice Vezi I. Diaconu, p. 84 170.Ce procedura trebuie urmata de beneficiar inante de exercitarea protectiei diplomatice de ctre ambasad? A__Sa fi folosit toate recursurile interne disponibile B__Sa obtina drept de sedere in statul primitor C__Sa declare ca nu a facut plangere la nici un for international Vezi I. Diaconu, p. 91 171.Ce obligatie are statul primitor pentru a asigura inviolabilitatea localului misiunii diplomatice? A__Sa asigure protectia localului impotriva incendiilor B__Sa ofere localuri care au conditii de securitate C__Sa protejeze localul impotriva actiunii altor persoane sau grupuri de persoane Vezi I. Diaconu, p. 99 172.Ce obligatie are statul primitor pentru a asigura inviolabilitatea localului misiunii diplomatice? A__Sa ia masuri ca agentii sai sa nu patrunda in local fara acordul sefului misiunii B__Sa asigure protectia localului impotriva inundatiilor C__Sa ofere localuri care au conditii de securitate Vezi I. Diaconu, p. 99 173.In ce consta libertatea de comunicare a misiunii diplomatice? A__Comunicarea libera cu autoritatile statului trimitator B__Instalarea unui post de televiziune propriu C__Transmiterea de mesaje prin presa Vezi I. Diaconu, p. 107 174.In ce consta scutirea de taxe de care se bucura misiunea diplomatica?

A__Scutirea de impozit pentru cladiri B__Scutirea de impozitul pe circulatia marfurilor inclus in pret C__Scutirea de taxe pentru reparatii efectuate Vezi I. Diaconu, p. 111 175.De ce taxa este scutita misiunea diplomatica? A__De taxe pentru documentele oficiale eliberate B__De taxe pentru servicii angajate prin contract C__De taxe pe circulatia marfurilor incluse in pret Vezi I. Diaconu, p. 111 176.De ce taxa este scutita misiunea diplomatica? A__De taxa vamala pentru bunurile importate pentru folosinta oficiala B__De taxe pentru servicii prestate C__De taxe pentru formalitati la aeroport Vezi I. Diaconu, p. 112 177.Ce trebuie sa faca statul primitor pentru a asigura inviolabilitatea personala a agentului diplomatic? A__Sa limiteze deplasarea agentilor diplomatici B__Sa protejeze pe diplomati impotriva atacurilor din partea altor persoane C__Sa urmareasca pe diplomati pe timpul deplasarii Vezi I. Diaconu, p. 115 178.Diplomatul beneficiaza de imunitate de jurisdictie civila pentru actiuni privind A__Un imobil proprietate privata pe care il foloseste in folos propriu B__Pretentii ale unei persoane pentru daune produse de un vehicul C__O succesiune primita in statul primitor Vezi I. Diaconu, p. 121-123 179.Cine poate renunta la imunitatea de jurisdictie civila a agentului diplomatic? A__El insusi B__Statul trimitator C__Corpul diplomatic din statul primitor Vezi I. Diaconu, p. 124

180.Agentul diplomatic este scutit de A__Orice prestatii personale si taxe locale B__Impozitele indirecte incorporate in pretul marfurilor C__Impozit pentru o investitie facuta in statul primitor Vezi I. Diaconu, p. 125-126 181.Agentul diplomatic este scutit de A__Taxe pe circulatia marfurilor incorporate in pretul acestora B__Taxe vamale pentru bunuri importate pentru folosinta personala a lui i a familiei C__Taxe de aeroport Vezi I. Diaconu, p. 127-128

182.Agentul diplomatic este scutit de A__Impozit pe salariul primit de la statul sau B__Taxe de aeroport C__Taxe pentru servicii prestate Vezi I. Diaconu, p. 127 183.Bagajul personal al diplomatului poate fi supus controlului vamal daca exista motive serioase sa se creada ca ar contine A__Obiecte din metale pretioase B__Obiecte interzise la import sau export in statul primitor C__Brosuri de propaganda Vezi I. Diaconu, p. 129 184.De ce privilegii si imunitati beneficiaza personalul misiunilor permanente pe langa organizatii internationale? A__De imunitatea de jurisdictie pentru acte savarsite ca participant la activitatea organizatiei B__De scutire de taxe vamale pentru orice bunuri importate C__De scutire de impozite pentru venituri realizate in afara misiunii Vezi I. Diaconu, p. 137-138 185.De ce privilegii si imunitati beneficiaza personalul misiunilor permanente pe langa organizatii internationale?

A__De scutire de taxe pentru bunurile importate pentru folosinta personala B__De scutire de taxe de circulatia marfurilor incorporate in pret C__De scutire de taxe pentru servicii prestate Vezi I. Diaconu, p. 138 186.De ce privilegii si imunitati beneficiaza personalul misiunilor permanente pe langa organizatii internationale? A__De scutire de taxe pentru servicii prestate B__ De scutire de prestatii personale C__De scutire de taxe de aeroport Vezi I. Diaconu, p. 138 187.Cum se renunta la imunitatea de executare asupra bunurilor personale ale diplomatului? A__Implicit, o data cu renuntarea la imunitatea de jurisdictie B__Prin hotararea instantei de judecata C__Printr-un act separat si expres al statului trimitator Vezi I. Diaconu, p. 125 188.Cine poate sa renunte la imunitatea de executare asupra bunurilor diplomatului? A__El insusi B__Statul trimitator C__Membrii familiei sale Vezi I. Diaconu, p. 125 189.Daca protectia consulara a cetatenilor este un drept sau o obligatie si fata de cine? A__Este o obligatie fata de cetateni B__Este un drept al cetatenilor fata de stat C__Este un drept al statului fata de alte state Vezi I. Diaconu, p. 171 190.Ce natura juridica are protectia diplomatica? A__Este o obligatie a statului fata de cetatenii sai B__Este un drept al cetatenilor fata de stat C__Este un drept al statului fata de alte state Vezi I. Diaconu, p. 93

191.Ce drepturi are consulul in legatura cu arestarea unui cetatean al sau? A.Sa comunice cu acesta B.Sa ceara autoritatilor sa justifice arestarea cetateanului C.Sa ceara eliberarea lui imediata Vezi I. Diaconu, p. 169 192.Functionarii consulari se bucura de imunitate de jurisdictie pentru A__Orice acte comise fata de persoane din statul primitor B__Acte savarsite in exercitarea functiilor lor C__Acte de comert in interes personal Vezi I. Diaconu, p. 191 193.Daca un functionar consular este chemat ca martor intr-un proces A__Poate sa refuze sa depuna orice marturie B__Nu poate sa refuze sa depuna marturie decat asupra faptelor legate de exercitarea functiilor sale C__Nu poate sa refuze Vezi I. Diaconu, p.193 194.Un diplomat se bucura de imunitate de jurisdictie penala in statul primitor A__Pentru infractiuni comise pe teritoriul statului primitor B__Pentru crime de razboi C__Pentru crime contra umanitatii Vezi I. Diaconu, p. 120 195.Un diplomat nu se bucura de imunitate de jurisdictie penala in statul primitor A__Pentru infractiuni comise pe teritoriul statului primitor B__Pentru participarea la acte de genocid C__Pentru declaratii ostile statului primitor Vezi I. Diaconu, p. 120.

196.Un diplomat nu se bucur de imunitate de jurisdicie penal n statul primitor A__Pentru crime contra umanitatii B__Pentru infractiuni comise in statul primitor C__Pentru fapte comise contra altor state

Vezi I. Diaconu, p. 120 197.Cine desemneaz n Romnia pe nsrcinatul cu afaceri permanent ca ef al misiunii diplomatice? A__Guvernul B__Ministerul Afacerilor Diplomatice C__Preedintele Vezi I. Diaconu, p. 62 198.Ce diferen exist ntre ambasador i nsrcinatul cu afaceri din punctul de vedere al atribuiilor de ef de misiune? A__Primul ndeplinete mai multe atribuii B__Nici o diferen C__Al doilea are personal mai redus n subordine Vezi I. Diaconu, p. 63 199. Cum se desemneaz nsrcinatul cu afaceri temporar cnd ambasadorul sau nsrcinatul cu afaceri permanent lipsete? A__eful misiunii l desemneaz de obicei pe diplomatul cu gradul diplomatic cel mai nalt, nainte de plecare B__Ministerul Afacerilor Externe C__Intervine acordul celor dou state Vezi I. Diaconu, p.63 200.Dac nu mai exist nici un diplomat la ambasad, dar rmne personal tehnic i administrativ, cum se asigur conducerea ambasadei? A__Ambasada continu s funcioneze fr ef de misiune B__Este desemnat, cu acordul statului primitor, un membru al personalului tehnic i administrativ ca nsrcinat cu afacerile administrative curente C__Statul primitor desemneaz un ef de misiune Vezi I. Diaconu, p. 63