Sunteți pe pagina 1din 10

Tematica cursurilor si a lucrarilor practice anul I Introducere In Biochimia Medicala Anul I, semestrul I.

(activitate finalizata prin examen) Curs - 30 ore Structura substantelor proteice: aminoacizi, peptide, proteine, proprietatile lor, separarea, purificarea si determinarea cantitativa, holoproteinele, metalo-, fosfo-, glico- si lipoproteinele, hemoglobina, mioglobina, citocromii, nucleoproteinele, structura acizilor nucleici (10 ore). Notiuni de termodinamica si de enzimologie : structura enzimelor, principalele coenzime, cinetica enzimatica, mecanisme de reglare, clasifcarea enzimelor, determinari de enzime cu rol diagnostic (5 ore). Vitaminele : structura, rolul vitaminelor hidrosolubile si carente (aneurina, riboflavina, acidul pantotenic, nicotinamida, piridoxina, acidul folic, cobalamina, acidul ascorbic, biotina, tiooctacidul, mezoinozitolul, acidul paraaminobenzoic, colina); structura, rolul biochimic si carenta vitaminelor liposolubile (filochinona, retinolii, calciferolii, tocoferolii, etc) (6 ore). Structura si proprietatile substantelor glucidice : Structura monozaharidelor si proprietatile lor (proprietati ce stau la baza transformarilor metabolice, proprietati ce explica formarea unor derivati). Oligozaharidele. Polizaharidele (homo- si heteroglicanii) (4 ore). Structura si proprietatile substantelor lipidice : Constituentii moleculelor lipidice ( acizi grasi, structura si proprietati; alcooli; ceride); lipidele complexe (glicerofosfolipidele fara azot si cu azot, structura, rol;

sfingolipidele; sterolii: colesterolul si derivatii sai) (5 ore). Lucrari practice - 30 ore a. lucrari de introducere in tehnica generala a laboratorului clinic: - principiul si tehnica fotometriei (o lucrare) - principii de volumetrie (o lucrare) - principiul si tehnica electroforezei (o lucrare) - principii si tehnici de cromatografie si centrifugare (o lucrare) - principii si tehnici de analiza hormonala (imunocompetitie, RIA, ELISA, FIA) si de imunometrie (IRMA, EIA, IFMA) (o lucrare) - pH-metria (electrometrica) (o lucrare) b. lucrari de ilustrare a cursului: - denaturarea reversibila si ireversibila a unei proteine; determinarea punctului izoelectric la diversi aminoacizi (o lucrare) - principii de enzimologie (constanta Michaelis-Menten, inhibitia competitiva si necompetitiva, factori de influentare a reactiei enzimatice) (trei lucrari). c. analize de laborator: - identificarea unor monozaharide in urina si determinarea glucozei in ser si urina (o lucrare) - determinarea trigliceridelor serice (o lucrare) - determinarea colesterolului seric (o lucrare) - determinarea acizilor grasi liberi in ser (o lucrare) - determinarea proteinelor serice totale si a fractiunilor electroforetice (o lucrare) - evidentierea cromatografica a unor aminoacizi In urina (o lucrare)

- notiuni de enzimologie clinica: determinarea activitatii unei enzime (o lucrare) Biochimia proceselor predominant energetice Anul I, semestrul II. (activitate finalizata prin examen) Curs - 30 ore Metabolismul energetic : principiul intermediarului comun si compusii macroergici; mecanismul oxidarii in organismul animal; fosforilari oxidative de substrat si fosforilari oxidative de lant respirator, mecanism si reglari; procese oxidative cu rol neenergogen (8 ore). Metabolismul glucidelor : activarea celulara a glucozei; catabolismul glucozei (glicoliza anaeroba; catabolismul oxidativ complet al glucozei (calea Embden-Meyerhof, decarboxilarea oxidativa a acidului piruvic, ciclul citric, oxidarea hidrogenului in lantul respirator), mecanisme si semnificatii functionale; calea pentozofosfatilor, mecanism, rol, reglare, semnificatie medicala; gluconeogeneza (din lactat, aminoacizi, glicerol), mecanism, rol, semnificatii patologice; metabolismul glicogenului: rol, reglare, semnificatii patologice; metabolismul fructozei; metabolismul galactozei; calea acidului glucuronic (mecanism, rol, semnificatii medicale); sinteza hexozaminelor; glicemia (reglarea ei, explorarea acesteia, diabetul zaharat)) (12 ore). Metabolismul lipidelor : Catabolismul acizilor grasi (beta-oxidarea, alfa- si omega-oxidarea; catabolismul acizilor grasi nesaturati; catabolismul acizilor grasi cu numar impar de atomi de carbon), mecanisme, roluri; metabolismul glicerolului; metabolismul trigliceridelor, metabolismul glicerofosfolipidelor, mecanisme, roluri; metabolismul sfingolipidelor; metabolismul colesterolului, mecanisme, roluri; semnificatia fiziologica a metabolismului trigliceridelor (In tesutul adipos, mecanisme, roluri, reglari; In tesutul hepatic: sinteza trigliceridelor endogene, circulante, cetogeneza

si cetoliza, infiltratia grasa a ficatului); lipidele plasmatice (metode de investigatie, fractiunile lipoproteice, caracterizarea si metabolismul lor, semnificatia fiziologica si medicala a fractiunilor); patologia metabolismului lipidic (10 ore). Lucrari practice - 30 ore a. lucrari de introducere In tehnica de laborator clinic: - principiul determinarilor gazometrice; tehnica aparatului Warburg (o lucrare) - metoda flamfotometrica de determinare cantitativa a cationilor; metoda electrometrica de determinare a oxigenului (o lucrare) - metoda de separare a fractiunilor lipoproteice plasmatice prin precipitare fractionata (o lucrare) b. lucrari de ilustrare a cursului - controlul respirator al fosforilarii oxidative (evidentiat pe mitocondrii izolate) (o lucrare) - determinarea potentialului redox normal-fiziologic (o lucrare) - glicoliza anaeroba la eritrocite (consum oxigen, consum glucoza, productie de lactat) (o lucrare) - catabolismul oxidativ complet al glucozei evidentiat pe cupe de tesut (consum oxigen, productie lactat-piruvat, raportul P/O) (doua lucrari) - calea pentozofosfatilor la eritrocite (productie CO2); testul Brewer de evidentiere a deficitului de glucozo-6Pdehidrogenaza (o lucrare) - evidentierea cetogenezei in tesutul hepatic In prezenta excesului de acizi grasi In mediu nutritiv cu acid octanoic (o lucrare) - metabolismul si rolul fractiunilor lipoproteice (o lucrare) c. analize de laborator:

- testul de toleranta la glucoza; determinare si interpretare (o lucrare) - determinarea colesterolului HDL; determinare si interpretare (o lucrare) - sumar biochimic al urinii I; evidentierea glucozei, corpilor cetonici (o lucrare)

Tematica cursurilor si a lucrarilor practice anul II Biochimia proteinelor, notiuni de biochimie genetica si biochimia reglarii hormonale Anul II, semestrul I. (activitate finalizata prin examen) Curs - 30 ore Metabolismul proteinelor : mecanismul general de catabolizare a aminoacizilor (decarboxilarea aminoacizilor, dezaminarea aminoacizilor, degradarea scheletului hidrocarbonat, metabolismul amoniacului, ureogeneza si semnificatia concentratiei in singe); mecanismul sintezei aminoacizilor sintetizabili; metabolismul si rolul particular al aminoacizilor (inclusiv defectele Innascute de metabolism importante: fenilcetonuria, oxaloza, cistinuria congenitala, histidinemia si imidazolaciduria, boala Hartnup, etc.) (6 ore) Metabolismul hemoglobinei : sinteza si catabolismul hemului (mecanisme, reglari, semnificatii medicale: porfirii, ictere) (4 ore) Metabolismul nucleotidelor : biosinteza si catabolismul nucleotidelor purinice si pirimidinice (mecanisme, reglari, semnificatii medicale: hiperuricemia, posibilitati de blocare a biosintezei cu semnificatii terapeutice) (4 ore)

Biosinteza acizilor nucleici si biosinteza proteinelor : biosinteza ADN si ARN; sinteza proteinelor (mecanism, reglari); mutatii; influenta unor inhibitori ai sintezei acizilor nucleici si proteinelor (4 ore) Reglarea hormonala : biosinteza, catabolismul si mecanismul actiunii hormonilor medulosuprarenalei, hormonilor tiroidei, insulinei, glucagonului, paratiroidei, hipofizei posterioare, adenohipofizei, hipotalamusului, hormonilor corticoizi si sexuali, prostaglandinelor si leucotrienelor; mecanismul general de transfer celular al informatiei hormonale (12 ore) Lucrari practice - 30 ore a. lucrari de introducere In tehnica laboratorului clinic: - aparatura automata In laboratorul de chimie clinica, principii de functionare (o lucrare) - teste rapide In laboratorul medical (o lucrare) - controlul de calitate In activitatea laboratorului de chimie clinica (o lucrare) - principii si tehnici In analiza de imunocompetitie si imunometrie (RIA, ELISA, FIA, IRMA, EIA, IFMA), pentru determinari hormonale, de medicamente, markeri tumorali, agenti infectiosi, antigeni-anticorpi, in regim semiautomat (o lucrare) b. lucrari de ilustrare a cursului: - ureogeneza in tesutul hepatic izolat si caracterul ciclic al procesului; localizarea specific hepatica a acesteia (o lucrare) - efectul T3 si T4 asupra consumului de oxigen al tesutului renal (cupe) (o lucrare) c. analize de laborator:

- determinarea concentratiei de uree in ser si urina; interpretari (o lucrare) - determinarea creatininei in ser si urina; interpretare (o lucrare) - determinarea bilirubinei in ser si urina; interpretare (o lucrare) - evidentierea spectrelor disproteinemice principale; interpretare (o lucrare) - determinarea TT4, TT3 si TSH (o lucrare) - determinarea hormonilor steranici (cortisol, steranici sexuali) (o lucrare) - metode electrometrice de determinare cantitativa a unor ioni (Na+, K+, Cl-) (o lucrare)

Bibliografie 1. Introducere In Biochimia Medicala; A. Anghel, A. Kaycsa, V. Rusu, G. Deutsch. Editura Mirton, Timisoara, 1997, ISBN 973-578-230-8 2. Biochimie Medicala Generala 1; V. Rusu, G. Deutsch. Editura Mirton, Timisoara, 1996, ISBN 973-578-115-8 3. Biochimie Medicala Generala 2 (Metabolismul proteinelor. Reglarea hormonala); G. Deutsch, V. Rusu si M. Ianosi. Editura MIRTON, Timisoara 1995, ISBN 973-578-004-6 4. Biochimie Medicala. Mic tratat; Veronica Dinu, E. Trutia, Elena Cristea-Popa, Aurora Popescu. Ed. Medicala, 1996 5. Harpers Biochemistry; R. K. Murray, D. K. Granner, P. A. Mayes, V. W. Rodwell. Twenty-fourth edition, Prentice-Hall International Inc. International Edition, 1996.

6. Biochemistry, 3-rd edition; V. L. Davidson, D. B. Sittman. Harwal Publishing, 1994 7. Biochemistry (4th edn.); L. Stryer, W.H. Freeman, 1995 8. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlation; T.M. Delvin Editor, Wiley-Liss. Third Edition, New York, 1992 Bibiliografia lucrarilor practice 1. Indreptar de lucrari practice de Biochimie Medicala. Coordonatori : G. Deutsch si G. Otetea. Autori: C. Bilegan, Doina Drugarin, I. Lupsa, Maria Mangiuca, Adelina Muste, G. Otetea, V. Rusu, Z. Szabaday; Lito IMT 1981 2. Metode biochimice in laboratorul clinic. I. Manta, M. Cucuianu, G. Benga, A. Hodirnau; Editura Dacia, Cluj - Napoca,1976 3. Metode de laborator In biochimie; C. I. Dogaru, Ed. Mirton, Timisoara, 1996 4. Biochimie Clinica. Metode de Laborator; Denisa Mihele, Maria Pavlovici, Editura Medicala, Bucuresti, 1996 5. Clinical Chemistry. Theory, Analysis and Correlation, 3rd ed; L.A. Kaplan, A.J. Pesce, Eds., C.V. Mosby Co., St. Louis, 1992

Cursuri postuniversitare

Au fost si sunt organizate, conform solicitarilor formulate de Directiile sanitare ale judetelor Timis, Arad, Caras - Severin, Hunedoara, etc. , cursuri postuniversitare de specializare, respectiv perfectionare, cu profil biochimic, pentru medicii rezidenti si medicii specialisti, chimisti si biologi din laboratoarele clinice de spital. Cadrele didactice de la Disciplina de Biochimie au condus si conduc in continuare un numar mare de lucrari de diploma. Din 1990 prof. dr. Geza Deutsch indruma doctoranzi, doi dintre acestia au sustinut deja teza, iar altii se afla intr-o faza avansata a pregatirii dizertatiei lor. Preocupari stiintifice Cercetarea stiintifica a abordat atit probleme fundamentale cit si aplicative. Sunt de remarcat citeva directii mai importante, prin actualitatea problemelor, dar uneori si a noutatii pe plan national si chiar international, precum si prin prisma rezultatelor obtinute: semnificatia hemoglobinelor glicozilate in diabet si insuficienta renala (metode de determinare a acestora si a proteinelor glicozilate); mecanismul generarii hemoglobinelor glicozilate cu relevarea rolului pe care concentratia eritrocitara crescuta a esterului glucoza-1,6-P2 o are; metode de titrare a receptorilor insulinici eritrocitari; evidentierea productiei de hormoni la monocelulare (insulina, hormoni steranici, dar si T3, T4, renina), precum si a rolului proteinelor de stres In determinarea acestor procese de biosinteza; metode originale de determinare a oxidului de carbon si studiul oxicarbonismului; dezvoltarea unor metode de chimie clinica puse la dispozitia laboratoarelor de spital sub forma unor truse (pentru uree, trigliceride, calciu seric, clor, colesterol total si colesterol HDL); evidentierea

unor markeri ai cresterii tumorale, ai metabolismului antioxidic (acid glucaric), etc. Rezultate deosebite in activitatea de cercetare au fost obtinute in legatura cu: - hormonii produsi la unicelulare si rolul lor - metode noi in analitica biochimica si - diagnostic de medicina nucleara In cardiopatia ischemica si cancer mamar La laboratorul de medicina nucleara (anterior denumit laborator de radioizotopi), dependent de Disciplina de Biochimie, au fost dezvoltate metode de investigatie de cardiologie nucleara (ventriculografia radioizotopica de echilibru), de explorare renala (testul nefrografic la captopril), gamadensitometria osoasa, determinari prin imunocompetitie si imunometrie de hormoni, medicamente, alte substante, etc. Rezultatele au stat la baza a numeroase comunicari sustinute la consfatuiri si congrese, majoritatea fiind publicate in reviste, precum si, uneori, in monografii.