Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnic a Moldovei

Catedra Mecanica Teoretic

RAPORT
Despre lucrarea de laborator nr.1
la Mecanic realizat n MATLAB
Tema: Elemente ale programului MATLAB

Varianta 1A ndeplinit: st. gr. MN - 121 Avram Vlad

A controlat: Silvia AndronicChiinu 2012

I. Comenzile de baz a regimului de comand n MATLAB

Pentru a uura lucrul utilizatorului n regimul de comand, MATLAB ofer comenzi de dirijare
a ferestrei. Pentru a cura ecranul se folosete comanda clc, pentru a ntoarce cursorul n colul de
sus din stnga se folosete comanda home, pentru deschiderea regimului de afiare a codului surs
a m - fiierilor se folosete comanda echo on all etc.:

clc - cur ecranul i pune cursorul n colul de sus din stnga a ecranului gol
home - ntoarce cursorul n colul de sus din stnga a ferestrei
echo <file_name> on deschide regimul de scoatere pe ecran a textului Script-fail (fiier-scenariu)
echo <file_name> off nchide regimul de scoatere pe ecran a textului Script-fail
echo <file_name> - schimb regimul de scoatere pe ecran la opus
echo on all deschide regimul de scoatere pe ecran a textului tuturor m-fiierelor
echo off all nchide regimul de scoatere pe ecran a textului tuturor m-fiierelor
more on - deschide regimul de scoatere pe ecran pe pagini (de folos la vizionarea m-fiierelor mari)
more off - nchide regimul de scoatere pe ecran pe paginiII. De introdus ntr-o variabil oarecare valorile expresiilor:


3.5
1
sin cos sin
sin ;
sin sin cos
x x x
x x
e y e y e y
F x y
x y e y e y

| | + +
= + +
|
+ +
\ .


5
2
5
ln
2 sin
;
2 sin ln
x x y
x y
F arctg
x y x y

= +Pentru x = -1.75*10^-3 i y = 3.1.
De prezentat rezultatul n diferite formate i de studiat informaia
despre variabile cu ajutorul comenzii whos.
De optimizat programul folosind variabile intermediare.


Rezolvare

% Initializarea variabilelor
>>x=-1.75*10^-3;
>>y=3.1*pi;
% Calcularea ecuatiei:

>>F1=((exp(x)*sin(y)+exp(x)*cos(y))/(x+sin(y)))^35+sqrt((exp(x)+sin(y))/(exp(x)*
sin(y)+ exp(x)*cos(y)))+abs(x)*sin(y);
% optimizarea.simplificarea ecuaiei
>>F1=(exp(x)*sin(y)+exp(-x)*cos(y));
>> b=sin(y);
>> F1=(a/(x+b))^35+sqrt((exp(x)+b)/a)+abs(x)*sin(y)

>> F2=atan(nthroot(5,2*x-sin(y)))/sqrt(abs(x-log(y)))+abs(x)*sqrt(abs(x-
log(y)))/nthroot(5,2*x-sin(y))
Simplificarea ecuaiei
>> c=nthroot(5,2*x-sin(y));
>> d=sqrt(abs(x-log(y)));
>> F2=atan(c)/d+abs(x)*d/c

F1 = 1.9598e+021 +7.3925e-001i F2= 1.0374
format short g
F1 = 1.7866e+021 + 0.74023i F2= 1.0374
Format short e
F1 = 1.7866e+021 +7.4023e-001i F2 = 1.0374e+000
Format long
F1 = 1.786628543296448e+021 +7.402281250477024e-001i F2 = 1.037367315409232
Format rat
F1 =1786628543296448200000 + 909/1228i F2 = 583/562
Format +
F1 = + F2 = +
Format bank
F1 = 1786628543296448200000.00 F2 = 1.04
Format hex
F1 =4458369cea8a859a 3fe7aff2e49518d3i F2 = 3ff0990e7859f395

Informaia despre variabile cu ajutorul comenzii whos
F1.
Name Size Bytes Class Attributes

F1 1x1 16 double complex
x 1x1 8 double
y 1x1 8 double

F2.
Name Size Bytes Class Attributes

F2 1x1 8 double
x 1x1 8 double
y 1x1 8 doubleIII. De calculat valorile funciei pe segmentul dat n punctele N la intervale egale unul de altul.
De optimizat programul folosind variabilele intermediare.


( ) ( )
2 2
ln 1 cos y x x x x = + + Intervalul:
| |
, t t N=8Rezolvare


% Introducerea punctelor echidistante in vectorul x
% pe intevalul
| |
, t t , N=8 puncte:
fprintf('Calcularea valorii functiei y(x) in N puncte:\n');
x = linspace(-1*pi,pi,8);
% Calcularea valorii y(x):
fprintf('Rezultatul:\n\t\tx\t\ty(x)\n');
format short
y = log(x.^2+1)+x.*cos(x).^2;
disp([x' y'])
%% Sfarsit
Simplificarea ecuaiei
a= log(x.^2+1);
b= x.*cos(x).^2
y= a+bRezultat


Calcularea valorii functiei y(x) in N puncte:
Rezultatul:
y(x)
-0.7556
0.9253
0.9675
-0.1808
0.5478
1.1008
2.6700
5.5276

Concluzia:
In urma efectuarii laboratorului dat am aplicat sensul si utiliatea comenzilor de
baza in Matlab. Astfel am nsuit cum se fac operatii aritmetice simple si
complexe in mai multe moduri si am calculat valorile unei functii pe un
segement anumit prin metoda obisnuita si cea optimizata, sau a simplificrii
ecuaiei.