Sunteți pe pagina 1din 12

Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere Domeniul major de intervenie 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare profesional Titlul proiectului Perfecionarea cadrelor didactice, din nvmntul liceal, care predau discipline economice Contract POSDRU/87/1.3/S/63908

TEMA 2
1. EXPLICAI ETAPELE PROIECTRII DIDACTICE;

Socrate spunea c acei care tiu ce este fiecare lucru sunt n stare s explice i celorlali pe cnd cei care nu tiu este firesc s se nele i pe ei i s nele i pe alii. ( Xenofon)
Proiectarea didactica este o actiune continua, permanenta, care precede demersurile instructiveducative, indiferent de dimensiunea, complexitatea sau durata acestora. La nivel micro, ea presupune de fapt stabilirea sistemului de relatii si dependente existente intre continutul stiintific, obiectivele operationale si strategiile de predare, invatare si evaluare. Proiectarea inseamna relationare intre continut, obiective si strategii de instruire si autoinstruire si strategii de evaluare. In proiectarea didactica la nivel micro, se porneste de la un continut fixat prin programele scolare, care cuprind obiectivele generale ale invatamantului, obiectivele-cadru si obiectivele de referinta care sunt unice la nivel national. Pornind de la cerintele invatarii se impune a gandi activitatea de proiectare in termeni de situatii problema, ceea ce tine atat de insusirea unor tehnici de lucru, cat si de experienta si imaginatia pedagogica a profesorului. Proiectarea lectiei presupune un un algoritm ce raspunde urmatoarele patru intrebari: Ce voi face? Cu ce voi face ? Cum voi face ? Cum voi sti daca am realizat ceea ce mi-am propus ? Aceste patru intrebari sunt expresia celor patru etape fundamentale in proiectarea lectiei: Etapa I: Identificarea obiectivelor lectiei Obiectivul este expresia anticiparii unui rezultat asteptat intr-un context concret al instruirii. El este de fapt ceea ce se urmareste in fiecare secventa a procesului educational. Etapa a II-a: Analiza resurselor Profesorul realizeaza o analiza detaliata a principalelor categorii de resurse implicate in desfasurarea activitatii: resurse umane: pe de o parte elevul (trasaturi de personalitate, interese, trebuinte de invatare), iar pe de alta parte profesorul (pregatire stiintifica si psihopedagogica, competenta comunicativa); resurse de continut didactic: ansamblul valorilor educationale (cunostinte, priceperi, deprinderi, capacitati, atitudini) ce fac obiectul procesului de predare/ invatare; resurse de ordin material: materiale didactice si mijloace tehnice care pot contribui la eficientizarea activitatii; locul desfasurarii activitatii (clasa, laborator, atelier, biblioteca); timpul disponibil pentru o activitate didactica. Etapa a III-a: Elaborarea strategiilor didactice optime Strategia didactica optima depinde in mare masura de calitatea demersului de selectare si corelare a celor mai potrivite metode, mijloace si materiale didactice, etapa cunoscuta si ca etapa selectarii si corelarii celor trei M" (Metode, Materiale, Mijloace). Principalii factori care contribuie la selectarea si imbinarea celor trei M" intr-o strategie didactica sunt:

specificul activitatii (comunicare/insusire de cunostinte, evaluare); obiectivele operationale identificate; nivelul pregatirii lor; materiale si mijloace didactice disponibile; stilul si personalitatea profesorului. Etapa a IV-a: Elaborarea instrumentelor de evaluare Precizarea corecta a obiectivelor si posibilitatilor de operationalizare a acestora ofera un sprijin serios in procesul de evaluare a rezultatelor elevilor si a activitatii profesorului, sugerand alegerea unor instrumente de evaluare adecvate obiectivelor propuse, utilizarea lor in anumite momente ale desfasurarii activitatii, precum si interpretarea si utilizarea rezultatelor in sensul optimizarii activitatii si, implicit, al pregatirii elevilor. 2. REALIZATI O EVALUARE A MINIMUM DOU OBIECTIVE OPERAIONALE IDENTIFICATE DE FORMABILI CU EXPLICAREA REZULTATULUI OBINUT N URMA APLICRII LOR PE GRUPE DE ELEVI (PIES OBLIGATORIE DIN PORTOFOLIU LA EVALUAREA FINAL); Nr. crt. 1. 4. Obiectivul operational Sa identifice etapele intocmirii registrelor contabile Sa completeze tipurile de registre contabile Metoda de evaluare 5 6 7 8 9 10 Rezultatele evaluarii
Nota obinut Numr elevi %

Test de autoevaluare

4 3 8 5 4 5

13,80 10,35 27,59 17,25 13,80 17,25

Test de autoevaluare Registre Contabile


Nume.........................................Prenume....................................Clasa......................Data................... I. Alegeti raspunsul corect din variantele de raspuns date(1,5 puncte): 1. Documentul contabil obligatoriu care serveste la inregistrarea zilnica in mod cronologic a operatiilor economice si financiare in ordinea efectuarii lor in timp este reprezentat de: a. Registrul Juranl de incasari si plati b. Nota de Contabilitate c. Registrul Jurnal d. Jurnal de banca 2. Fisa de Cont pentru Operatii Diverse reprezinta o forma a: a. Registrului - Jurnal b. Registrului Jurnal de incasari si plati c. Registrului Cartea Mare d. Registrului de plati 3. Inventarierea patrimoniului unitatii se realizeaza cu ajutorul: a. Registrului Jurnal b. Registrului Inventar c. Registrului Cartea Mare d. Jurnal de banca II. Precizati care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate sau false incercuind litera A (adevarat) sau F (fals) (2,5 puncte) 4. Registrele contabile nu circula in compartimentele unitaii (ele raman la compartimentul contabilitate) si nici in afara acesteia. A/F 5. Registrele contabile obligatorii sunt: Registrul Jurnal, Registrul Cartea Mare si Registru Inventar . A/F 6. In Registrul Jurnal operatiile economice si financiare sunt inregistrate in ordine cronologica. A/F 7. Registrul Jurnal poate sa contina spatii libere, modificari sau taieturi . A/F 8. Registrul Jurnal este documentul contabil utilizat pentru inregistrare operativa a incasarilor si platilor conform documentelor justificative. A/F III. Inregistrati urmatoarele operatii in Registrul Jurnal si intocmiti Fisa de Cont pentru Operatii Diverse pentru conturile 5311 si 5121(5 puncte). Se cunosc urmatoarele date: Si 5121 = 10.000 lei, Si 4111 = 2.000lei, Si 1012 = 14.000lei, Si 5311 = 2.000lei. In cursul lunii februarie se desfasoara urmatoarele operatii: operatia nr.1-5 feb. 2010: achizitie de marfuri conform Chitantei in valoare de 1.190 lei. operatia nr.2-10 feb. 2010: achizitia a 2 calculatoare la Ca = 3.000 lei conform Facturii Fiscale, TVA=24%. operatia nr.3-12 feb. 2010: plata a 80% din datoria fata de furnizorl de imobilizari conform Ordinului de Plata. operatia nr.4-15 feb. 2010 conform Chitantei se plateste restul datoriei fata de furnizorul de imobilizari. operatia nr.5-20 feb. se vand marfurile la Pv = 2.000 lei conform Facturii Fiscale, TVA=24%. Nota: se acorda 1 punct din oficiu.

Baremul testului Nr.crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Itemi 1 2 3 4 5 6 7 8 Operatia 1 Operatia 2 Operatia 3 Operatia 4 Operatia 5 2 Fie de cont Completare corecta Total Registrul Jurnal Punctaj intermediar Oficiu Nota finala Rezolvarea testului
Raspuns corect 1c 2c 3b 4A 5A 6A 7F 8F Punctaj acordat 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 Nr. pagina1. REGISTRU - JURNAL Explicatii Simbol conturi D 3 Report 1 5.02 Chit.nr.20 Achizitie marfuri 4 X % 371 4426 2 10.02 F.F.nr.44 Achizitie calculatoare % 214 4426 404 404 4111 X 5311 404 5121 5311 % 5 C 6 X 1000 240 6000 1440 5952 1488 2480 D 7 X 1240 7440 5952 1488 Sume C

Raspuns dat corect

Punctaj acordat realizat 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1 1 0,50 1

UNITATEAS.C. X S.R.L. Nr. Data Document Crt inregistr (fel, nr. data) . a-rii 0 1 2

3 4 5

12.02 15.02 15.02

O.P.nr.48 Chit.nr.21 F.F. nr.90

Plata datoriei fata de furnizori Plata furnizorului Vanzarea marfurilor

TOTAL De reportat INTOCMIT,

707 4427 18600

2000 480 18600

VERIFICAT,

Interpretarea testului

3 4 5 6 7 8 9 10 Note 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 5 3 5

4 0 0

Comform graficului cu distribuia notelor se observa ca ponderea cea mai mare(27,59%)o detin notele de apte, iar ponderea cea mai redusa (10,35%) se inregistreaz la nivelul notei de ase. Se observa o pondere insemnata (75,87%) a notelor peste 7. Aspecte pozitive In general elevii au deprinderi corecte de calcul, de completare a registrelor de calcul Exista relativ multe note in transa superioara (14 elevi cu note de la 8) In clasa sunt elevi cu care s-ar putea face performanta(5 dintre ei au nota 10) Aspecte negative Greseli la calcule elementare Nerespectarea regulilor de completare a Registrului Jurnal (7 elevi) Nerespectarea regulilor de completare a Fisei de cont (7 elevi) Recomandari Exersarea calculelor elementare Evidentierea imortantei respectarii regulilor de completare a Registrului Jurnal Evidentierea imortantei respectarii regulilor de completare a Fisei de cont Formarea deprinderii de completare a registrelor contabile

3. ELABORAI PENTRU FIECARE DIN OBIECTIVELE OPERAIONALE STABILITE MAI SUS, DOU METODE DE PREDARE NVARE I SARCINI DIDACTICE AFERENTE, UNA CENTRAT PE ACTIVITATEA ELEVULUI I CEALALT PE ACTIVITATEA CADRULUI DIDACTIC; Nr. crt. 7. 8. Obiectiv operational Sa identifice regulile intocmirii registrelor contabile Sa completeze tipurile de registre contabile Metoda de predare invatare 1. Algoritmizarea 2. Studiul de caz 1. Exercitiul 2. Mozaic Sarcina didactica elev profesor Explicati regulile Exemplifica tehnica intocmirii intocmirii registrelor contabile registrelor contabile Completati registre Explica specificul contabile registrelor contabile

ALGORITMIZAREA Se prezinta fisa de lucru elevilor care contine aplicatia, iar acestia respectand etapele algoritmului de intocmire a registrelor contabile-RJ, intocmesc documentele. Etape: 1. completarea Si in fisele de cont(sau T-uri)- evidenta sistematica ; 2. inregistrarea cronologica in RJ a operatiilor economico-financiare, comform documentelor justificative(inregistrarea cronologica); 3. realizarea Tsd si Tsf comform fisei de cont(evidenta sistematica), determinand Sf al fiecarui cont; 4. realizarea totalurilor pe coloane si verificarea egalitatii dintre coloanele RJ. EXERCITIUL Metoda exerciiului poate fi definit ca fiind executarea repetat i contient a unei aciuni n vederea nsuirii practice a unui model dat de aciune sau a mbuntirii unei performane.1 Aceast metod are - n principiu - un caracter algoritmic, prin aceea c presupune anumite secvene riguroase, prescrise, sau o suit de aciuni ce se reiau relativ identic i care determin apariia unor componente acionale automatizate ale elevilor. Exerciiul nu se limiteaz doar la formarea deprinderilor, ci vizeaz n acelai timp consolidarea unor cunotine. Funciile exerciiului sunt considerate de unii autori ca fiind: - adncirea nelegerii noiunilor, regulilor, principiilor", - consolidarea cunotinelor i deprinderilor nsuite, care reprezint aspectul teoretic al aciunilor implicate n exerciiu, - sporirea capacitii operatorii a cunotinelor, priceperilor i deprinderilor, - prevenirea uitrii i evitarea tendinelor de interferen (confuzie), - dezvoltarea unor trsturi morale, de voin i caracter, - dezvoltarea operaiilor mentale", - nvingerea rezistenei cauzate de deprinderile incorecte"2. Prezentarea fisei de lucru care cuprinde urmatorul exercitiu: la inceputul lunii ianuarie se cunosc urmatoarele solduri initiale: Si5121=20.000 lei, Si5311=2.000 lei, Si371=3.000 lei, Si1012=25.000 lei, iar in cursul lunii se desfasoara urmatoarele operatii: 10-01-200N se vand din marfurile detinute conform chitantei in valoare de 3.570 lei. 30-01-200N se descarca din gestiune marfurile vandute. 30-01-200N se inchid conturile de cheltuieli. 30-01-200N se inchid conturile de venituri. 30-01-200N se inchid conturile de TVA. Sarcina de lucru: intocmiti Registrul Jurnal, fisele de cont si determinati Sf pentru toate conturile.

4. REALIZAI O MODALITATE INTERACTIV (PREFERABIL JOC) CARE S POAT FI UTILIZAT CA SUPORT PENTRU O LECIE INTRODUCTIV N DOMENIUL CONTABILITII I UN PLAN DE LECIE PE BAZA ACESTUIA (PIES OBLIGATORIE DIN PORTOFOLIU LA EVALUAREA FINAL);

1 2

rcovnicu, V., Pedagogie general, Editura Facla, Timioara, 1975, pagina 232 Cerghit, I., Metode de nvmnt,Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1980, pagina 192

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU AN SCOLAR 2011- 2012 PROFESOR EC. LUCHIAN ADELINE DANIELA Proiect de activitate didactica

Disciplina: Contabilitate Clasa: a X-a E Unitatea de invatare: Contul - procedeu de lucru al contabilitatii Tema: Contul definitie, importanta, structura Tipul lectiei: Lectie de asimilare si insusire de noi cunostinte varianta introductiva Durata: 50 minute Data: 15 noiembrie 2011 Competente general: CS1: s foloseasc terminologia specific privind contul Competente derivate: C1: s defineasc contul C2: s identifice structura contului C3: s aprecieze importana contului Strategia didactica: Metode didactice: expunerea, conversatia euristic , explicatia, observarea dirijata, Jocul de rol Mijloace didactice: fise de lucru pe grupe, tabla magnetic, markere, laptop, video-proiector, manual Forme de organizare: frontala, individuala, pe grupe Locul de desfasurare: laboratorul tehnologic Bibliografie: 1. Sistemul contabil al agentilor economici Editura Economica, Bucuresti 2008 2. Contabilitatea pe intelesul tuturor - Gheorghe Talaghir, Gheorghe Negoescu, Editura ALL, 1998 3. Bazele contabilitatii Editura IntelCredo, Deva 2010 4. Didactica disciplinilor economice Maria Elena Druta ASE Bucuresti, 2008 5. Contabilitatea intreprinderii Victor Munteanu, Editura Lucman, 2001 6. Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 26.08.2002)

Evenimentele instruirii 1. Momentul organizatoric 2. Captarea atentiei

Timp alocat 3 8

STRUCTURA ORGANIZATORICA SI METODICA A LECTIEI Activitatea profesorului Activitatea elevilor - saluta clasa - verifica prezenta elevilor - asigura conditii didactico-materiale pentru buna desfasurare a lectiei -se anunta modul de desfasurare a lectiei - se impart elevii in 4 grupe si prin aplicarea jocului Gaseste intrusul se afla titlul lectiei: Contul -prezinta notiunile ce vor fi studiate in capitolul Contul - procedeu de lucru al contabilitatii -scrie pe tabla titlul lectiei Contul definitie, importanta, structura -scrie pe tabla competentele -se prezinta minipiesa de teatru Povestea robotelului (Anexa nr. 1) -in final profesorul , cu ajutorul elevilor defineste contul, apreciaza importanta contului, identifica structura contului (prezentare PPT) -exemplifica la tabla modul de functionare a conturilor -raspund solicitarilor profesorului -isi pregatesc caietele de notite -elevii asculta explicatiile profesorului -identifica elementul care nu face parte din elementele bilantului -raspund la intrebarile profesorului -noteaza titlul lectiei si obiectivele urmarite pe parcursul lectiei -vizioneaza povestea si extrag informatiile cerute in fisa de lucru nr. 1; -noteaza observatiile lor pe colile de flichart pe care le afiseaza la tabla ; pe baza observatiilor elevilor se defineste contul, se identifica elementele de structura a contului; -noteaza definitia si elementele contului -asculta explicatiile profesorului -noteaza exemplul de la tabla

Metode si procedee Conversatie euristica

Material didactic

Conversatie Euristica Joc Gaseste intrusul

Fisa nr. 1

3. Anuntarea lectiei noi 4. Organizarea situatiilor de invatare pentru realizarea competentelor

5 20

Conversatie euristica Tabla magnetica Conversatie euristica Joc de rol Observarea dirijata Exercitiul Povestea robotelului Fisa nr. 2 Prezentare PPT

5. Fixarea cunostintelor

12

- aplica exercitiul din fisa de lucru nr. 3 - pune intrebari pentru a verifica modul in care elevii si-au insusit cunostintele Definiti contul Prezentati importanta contului Precizati elementele contului -anunta si explica tema pentru acasa : aplicatia nr. 8 de la pagina 149

-completeaza T-urile pe baza exercitiului din Discutie fisa de lucru prin munca independenta, Exercitiul corecteaza daca este cazul dupa rezolvarea de la tabla

Fisa nr. 3

6. Comunicarea temei pentru acasa

-noteaza tema pentru acasa

Discutie

Manualul

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Fisa de lucru nr. 1 JOC: GSETE INTRUSUL Grupa nr. 1 Gasiti INTRUSUL BILANTUL SC EMA SRL ACTIV Cheltuieli de constituire Marfuri Clienti Titluri de plasament Numerar in caserie Disponibil in contul de la banca TOTAL Grupa nr. 2 Gasiti INTRUSUL BILANTUL SC REMA SRL ACTIV Cheltuieli de dezvoltare Marfuri Efecte comerciale de incasat Contul Numerar in caserie Disponibil in contul de la banca TOTAL Grupa nr. 3 Gasiti INTRUSUL BILANTUL SC LORA SRL ACTIV Concesiuni Marfuri Efecte comerciale de incasat Contul Numerar in caserie Disponibil in contul de la banca TOTAL 11.200 2.800 2.000 1.000 500 2.500 Capital social Rezerve Contul Furnizori Impozit pe profit Impozit pe salarii TOTAL PASIV 14.200 800 1.000 1.500 1.250 1.250 PASIV 1.200 1.800 2.000 1.000 500 2.500 Capital social Rezerve Furnizori Furnizori de imobilizari Impozit pe profit Impozit pe salarii TOTAL 4.200 800 1.000 1.500 1.250 1.250 PASIV 200 1.800 2.000 1.000 500 2.500 Capital social Rezerve Contul Furnizori Impozit pe profit Impozit pe salarii TOTAL 4.200 800 1.000 1.000 500 500

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI

Investete n

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

Pag. 1/12

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Grupa nr. 4 Gasiti INTRUSUL BILANTUL SC MONY SRL ACTIV Licente Materii prime Clienti Efecte comerciale de incasat Numerar in caserie Disponibil in contul de la banca TOTAL 1.200 2.800 2.000 11.000 500 12.500 PASIV Capital social Rezerve Rezultat reportat Furnizori Efecte comerciale de plata Contul TOTAL 14.200 800 1.000 1.500 11.250 1.250

Fisa de lucru nr. 2

S.C. Vega Srl nregistreaza la data de 1.ian.200N Si371 = 500lei, Si401 = 300lei. n cursul lunii ianuarie n evidenta contabila a firmei se nregistreaza conform fact. nr.240 din 7.ian.200N, achizitia de marfuri la cost de achizitie 400 lei. Determinati soldul final al celor 2 conturi.

Fisa de lucru nr. 3 S.C. Viona Srl nregistreaza la data de 1.ian.200N Si5121 = 5000lei, Si401 = 300lei. n cursul lunii ianuarie n evidenta contabila a firmei se nregistreaza plata datoriei fata de furnizor conform Ordinului de Plata nr. 140 din 17.ian.200N. Determinati soldul final al celor 2 conturi.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI

Investete n

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

Pag. 2/12

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

ANEXA NR. 1 POVESTEA ROBOTELULUI de prof. Adeline Luchian A fost odat ca niciodat un roboel pe nume CONTUL, care nu tia prea multe despre originile lui. Singurul lucru pe care l tia, era c fusese gsit de un btrn cu suflet bun pe nume BILANUL, pe care acum l considera bunicul lui i de care avea foarte mare grij. BILANUL avea o barb mare, lung, format din dou pri cu numele de ACTIV i PASIV. n fiecare zi CONTUL avea grij de firele din barba btrnului, innd socoteala fiecrui fir (element patrimonial) n parte, att la ACTIV ct i la PASIV. i asta nu era tot. Pentru a-l mulumi pe btrn, roboelul CONT se asigura c, n orice moment, cunotea situaia fiecrui fir din barb. Dar poate v ntrebai de ce era att de important barba btrnului. De dou ori pe an roboelul socotea firele, le aduna i le ducea ntr-un loc magic numit Financia, unde firele btrnului erau transformate n galbeni. i poate credei c asta e tot. V nelai. Pentru a-l ajuta i mai mult pe BILAN, la sfritul fiecrei luni, roboelul i transmitea informaii despre starea fiecarui firior, unei doamne, pe nume BALANA DE VERIFICARE, care avea grij de sntatea btrnului. Cu galbenii adunai, BILANUL, CONTUL i BALANA DE VERIFICARE duceau un trai mbelugat. Pentru a-i uura munca i pentru a nu ncurca firioarele se gndi c ar fi bine s stabileasc nite reguli pe care s le comunice Bilanului i Balanei de verificare. Zis i facut: - Bunicule Bilan, te rog s asculi regulile pe care le voi respecta de azi nainte. - Da nepoate. Te ascult cu cea mai mare atenie, dar vorbete puin mai tare. tii c de la ultima rceal nu mai aud att de bine. - tii bunicule, primul lucru pe care l voi face este ecusonul care s m reprezinte i care va avea forma literei T. Aa toat lumea va ti cu cine st de vorb. Apoi, pentru a nu ncurca lucrurile, voi da numele de DEBIT, braului din stnga i CREDIT, braului din dreapta. Acestea sunt chestiuni organizatorice. De la tine am nvaat s fiu ordonat. i nc ceva. Pentru fiecare fir din barba ta voi deschide cte un T i fiecare va avea numele lui. Crezi c este bine pn acum? - Nepoate cred c nici eu nu a fi putut s fac mai bine. E foarte bine pn aici. Hai spune-mi la ce reguli te-ai gndit? M-ai fcut tare curios. - Regula nr.1 este pentru firele din partea dreapt adic din activ: la nceputul lunii voi trece pe Debit ceea ce exist, creterile tot acolo, micorarile n partea cealalt pe Credit, iar la sfrit, soldul va fi debitor(SFD). Am uitat sa-ti spun c tot ce se va ntampla n timpul lunii se va numi Rulaj. Adic fiecare cont va avea Rulaj debitor(RD) si rulaj creditor(RC). E bine? - Da e foarte bine! Acum stai s vd cum va fi pentru conturile de pasiv. Lasa-m pe mine s vd daca am neles. - Da, da! Hai bunicule! -Uurel nepoate, cred c trebuie sa ai puin rbdare. - Regula nr. 2: Conturile de pasiv au existentul iniial pe Credit, tot acolo cresc, scad pe Debit i au sold final creditor(SFC). - Da, da! E bine dar ai uitat de rulaje.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI

Investete n

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

Pag. 3/12

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

- Da ai dreptate dar e la fel cum ai spus tu la contul de activ. -Uite bunicule , eu i-am pregatit un desen cu toate astea ca s nu uii, iar cnd vrei poi s m verifici. - EEEE!!! Am mult ncredere n tine nepoate. Dar vreau s vd desenul. DEBIT CONT ACTIV CREDIT SID + RD RC TSD TSC SFD=TSD-TSC DEBIT RD TSC CONT PASIV CREDIT SIC + RC TSC SFC=TSC-TSD

- Bravo nepoate! Dar ce nseamn TSD si TSC? - Total sume debitoare si total sume creditoare. - Ahaaa! Adic totalul sumelor debitoare este egal cu soldul iniial debitor plus rulajul debitor. - Da, iar totalul sumelor creditoare este egal cu soldul iniial creditor plus rulajul creditor. - E foarte bine!!! Nu degeaba eti tu nepotul meu preferat. Acum c tot ai stabilit regulile, verific cum st treaba si du-te la BALANA DE VERIFICARE i du informaiile cci este sfritul lunii i avem nevoie de bnui. - Am totul fcut, bunicule am plecat. - Bravo dragul moului i mai verifica nc o data la BALANA DE VERIFICARE. i-acum s v spun finalul povetii: roboelul a adunat toate conturile, le-a dat cte un simbol i a fcut o list care se numete PLANUL GENERAL DE CONTURI, pe care o folosete orice entitate economic. Iar eu am nclecat pe o a i v-am spus povestea aa.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI

Investete n

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

Pag. 4/12