Sunteți pe pagina 1din 1

Page3 of6

constructii civile,industriale agricole, si arhitectura, profiluri/specialitati conotatie alte cu pentru energetica aplicabila domeniul in constructiilorinstalatiilor si constructii. (2) Conotatia prevazuta alin. (1) se demonstreaza existenta foaia prin energetica la in matricola/suplimentul de diploma, dupacaz, careinsoteste diploma studiiuniversitare de pentruprofesia ingineriarhitect diploma master/studii de sau de aprofundate domeniul in eficientei energetice cladirilor uneia maimultor a a ori discipline invatamdnt, o durata de cu promovata/promovate de studiu, de minimum semestru, un in anii dupa cum urmeaza: higrotermica constructiilor, energetica cladirilor, termodinamica, termotehnica, transfer de caldurasi masa,constructii, materiale constructii, de masinitermice, instalatii termice, instalatii frigorifice, instalatii ventilare/climatizare, de aparate electrice, instalatii electrice si pentru automatizari cladiri. prevazutala 8 lit.d) se dovedeste Art. 12.- (1) Pregatirea specifica solicitantului a art. cu performantei certificat absolvire unui curs de specialitate domeniul de a in energetice a cladirilor a instalatiilor si aferente acestora, o durata minimum de ore,finalizat cu de 80 cu proiect profesional pentrucaresolicitantul sustine gradului corespunzator va examenul de atestare. (2) Cursul specialitate prevazutla pe de alin.(1) se bazeaza detinerea catrecursanti dg a unui nivel de cunostintegeneraleteoretice/practice domeniulconstructiilor al in si instalatiilor aferente acestora are dreptscop aprofundarea sintetizarea si si cunostintelor performantei necesare aplicarii legislatiei metodologiei calculal si de energetice cladirilor, a in vigoare dataorganizarii la cursului. (3) Prin exceptie la prevederile de alin. (1), specialistii, absolventi cursurilor ai de master/studii aprofundate o duratade minimum cu douasemestre domeniul in eficientei energetice a cladirilor/confort eficienta in cladiri/performanta si energetica a pentru cladirilor/tehnica auditului energetic cladiri/energie, confort dezvoltare si durabila sau care detin titlu stiintificde doctor Tn ingineriecivila/mecanica/arhitectura, dovedesc pregatirea specifica diplomade absolvire, cu insotitade foaia matricola/suplimentul de diploma. precizatla 12 alin.(1) se organizeazade Art. 13.- (1) Cursul specialitate de art. catre institutiile invatamdnt de superior cadrulcarorafunctioneaza in facultati/sectii/catedre de pentruconstructii, catreinstitutele constructii civilesi instalatii de acreditate cercetarede dezvoltare constructii instalatiipentru constructii, cadrul carora functioneaza in si Tn pentruconstructii, precumsi de catre departamente/laboratoare de constructii instalatii si profesionale asociatiile cu atributii/activitati relevantein domeniul constructiilor si pentru constructii, arhitecturii, instalatiilor eficienteienergeticea cladirilor,cu avizul privind programa desfasurare cursului. autoritatii competente de a (2) Predarea cursurilor specialitate asigura, regula, catrecadredidactice de se de de universitare cadrulcatedrelor specialitate institutiilor invatamdnt din de ale de superior precizate alin.(1).in scopul predarii pot la cursurilor fi cooptati: gradull/ll care detintitlulstiintific doctordin cadrulinstitutelor a) cercetatori stiintifici de pentruconstructii precizate acreditate cercetare-dezvoltare de in constructii instalatii si la a l i n( 1 ) ; . pentrucladirigrad profesional specialitatile b) specialisti atestati auditori ca energetici l, constructii instalatii, cadrulstructurilor si din tehnicede reglementare constructii in ale petente; autoritatii com c) alte cadre didacticeuniversitare, pentrucladiri,cu atestateca auditorienergetici activitate recunoscuta domeniul in eficientei energetice cladirilor. a (3)Cursurile specialitate de minimum cuprind douamodule, astfel: prezentarea a) modulul teorie,cuprinzdnd, principal de in metodologiei calculal de performantei energetice cladirilor, surselorregenerabile energie,a legislatiei a a de specifice a reglementarilor si tehnice aplicabile, vigoare datao|rganizarii in la cursului; b) modulul de aplicatie,cuprinzdndelaborareade catre fiecare cursant a unei privind prin documentatii, diferentiate functiede optiunea Tn cursantului atestarea examen profesional ll. in gradul I sau

file ://D :\DOINAU(XX-maine\Atestare auditori enersetici.html

12.10.20t0