Sunteți pe pagina 1din 5

Participantii la procesul civil

Sectiunea I INSTANTA
JUDECATORUL. Judecatorul va pune in vedere partilor drepturile si obligatiile ce decurg din caliatatea procesuala pe care o detin si va starui pe toata durata procesului ptr o rezolvare amiabila a litigiului. Judactorul are dreptul sa le ceara partilor sa prezinte explicatii oral sau in scris, precum si sa puna in dezbaterea lor orice imprejurare de drept sau de fapt pe care o consideranecesara chiar daca acestea nu sunt prezente in cerere sau in intampinare. Judecatorul are indatorirea sa staruie prin toate mijloacele legale, ptr a preveni eventuale greseli privind aflarea adevarului pe baza stabilirii faptelor si aplicarea corecta a legii in scopul pronuntarii unei hotarari temeinice si legale. Vor putea ordona si administra noi probe indiferent daca partile se opun. Are dreptul de a invoca din oficiu incalcarea normelor de ordine publica. Are obligatia de indruma partile in completerea cererilor lor Daca la judecata in prima instanta si in apel nu se invoca o exceptie absoluta chiar de catre instanta aceasta poate pronunta o hotarare susceptibila de a fi desfiintata pe calea atacului. Daca se constata incalcarea normelor de ordine publica dupa inchiderea dezbaterilor, cu ocazia deliberarilor, instanta are obliagtia sa repuna cauza pe rol, sa citeze partile dandu-le astfel posibilitatea sa discute imprejurarea respectiva CORELATIA DINTRE ROLUL ACTIV AL JUDECATORULUI SI PRINCIPIUL DISPONIBILITATII. Partile ai rolul hotarator in declansarea procesului cat si in stingerea lui inainte de pronuntarea unei hotarari pe fond prin incheierea anumitor acte de dispozitie. In masura in care nu se incalca vreo dispozitie imperativa a legii actele procesuale de dispozitie prin care partile incheie litigiul nu sunt supuse controlului instantei Partile fixeaza limitele procesului in ceea ce priveste obiectul, participantii, fundamentul pretentiei deduse judecatii, judecatorul fiind obligat sa respecte liniile cadrului trasat de catre parti. Instanta se va pronunta doar in limitele cererii Judecatorul nu poate introduce din initiativa sa terti in proces, dar poate aduce la cunostinta partilor necesitatea introducerii unor pers in proces. Rolul activ al judecatorului si principiul contradictorialitatii.

Judecatorul prin rolul sau activ asigura un achlibru procesual intre parti ori de cate ori una dintre aceste nu este in grad sa isi apere in mod corespunzator interesele. Asigurarea echilibrului intre parti se face totusi fara a aduce atingere dreptului de aparare al partilor prin respectarea principiului contradictorialitatii care primeaza rolului activ. Rolul activ al judecatorului si aflarea adevarului. In fct de imprejurarile concrete ale spetei judecatorii intervin activ pe parcursul procesului in scopul aflarii adevarului.
COMPUNEREA SI CONSTITUIREA INSTANTEI : PRIN COMPUNEREA INSTANTEI INTELEGEM MODUL IN CARE ESTE ALCATUITA, FORMATA INSTANTA CU NUMARUL DE JUDECATORI PREVAZUT DE LEGE . COMPUNEREA INSTANTEI

Descreiere avantaje si dezavantaje cele 2 sisteme jud: Sistemul unic judecator Sistemul colegialitatii- complete de judecatori

Sistemul MIXT Sistemul mixt adoptat de legiuitorul roman se manifesta astfel: Cauzele care se judeca in prima instanta la judecatorii, tribunale , curti de apel- 1 judecator cu exceptia conflictelor de muncasi asigurari sociale care se solutioneaza de 1 judecator si 2 asistenti judiciari. Apelurile se judeca in complete formate din 2 judecatori Recursurile in complete de 3 judecatori 1 judecator va rezolva contestatiile la titlu si cererile de indreptare a greselilor materiale, lamurire, completare referitoare la hotararile pronuntate in prima instanta de judecatorii, tribunale, curti de apel precum si cererile de perimare la judecata in prima instanta. Constatarea cererii de perimare la judec in apel recurs se face de catre 2-3 judec. Instanta competenta sa solutioneze actiunea in anularea unei hotarari arbitrale Iccj judeca in complete di 3 judecatori ai aceleeasi sectii, cand nu se poate alcatui se va completa cu judec de la alte sectii Fiind vb de norme de ordine publica gresita compunere a instantei poate fi invocata de oricare din parti, procuror sau de instanta din oficiu. Exceptie este admisa, instanta va lua act de aceasta prin incheiere iar dosarul este transmis pe cale administrativa de catre presedintele instantei la un alt complet din cadrul aceleasi instante. Daca gresita compunere se invoca in caile de atac hotararea va fi casata in vederea rejudecarii. Constituirea Instantei.

Constituirea instantei se refera la alcatuirea complexa cu toate persoanele si organele cerute de lege. Aici avem in vedere activitatea desfasurata de organele auxiliare ale instantei precum grefierul, magistratii asistenti si nu in ultimul rand procurorul a carei prezenta este uneori obligatorie. Incompatibilitaea judecatorilor- 3 cazuri de incompatibilitate Incompatibilitatea este situatia in care un judecator este oprit sa ia parte la solutionarea unei pricini in cazurile prevazute expres de lege. Este un incident procedural ce priveste compunerea instantei. 1. Judecatorul care a solutionat un caz in prima instanta sau in apel , in urma promovarii sale la o instanta superioara, nu va putea solutiona privcina in apel sau recurs dupa caz datorita lipsei sale de obiectibvitate si dorinta sa de a-si mentine hot. 2. Judecatorul a carei hotarare de solutionare a cauzei a fost casata nu poate solutiona rejudecarea fondului dupa casare. Aceasta incompatibilitate vizeaza casarea cu trikmitere deoarece in casarea cu retinere, judecatorii care au admis recursul pot rejudeca ei insiisi fondul. 3. Judecatorul care a fost martor, expert sau arbitru intr-o cauza nu poate fi obiectiv - Normele care reglem incompatibilitatea sunt de stricta interpretare. - Conditii ptr incompatibilitate: o Judecatorul a pronuntat o hotarare de natura sa deinvesteasca instanta o Daca judecata este in curs mijlocul procedural este exceptia de incompatibilitate, exceptie de procedura absoluta si dilatorie. o Poate fi invocata de oricine o Se solutioneaza cfm procedurii comune si mai inainte de solutionarea fondului. o Daca exceptia este respinsa sae va pronunta o incheiere interlocutorie care nu va putea fi atacata cu apel sau recurs decat odata cu fondul pretentiei. o Admiterea exceptiei duce la inlocuirea judecatorului incompatibil o Recursul impotriva incheierii de admitere exceptie va fi respins ca lipsit de interes ABTINEREA SI RECUZAREA PROTEJEAZA CAZURILE IN CARE SE PRESUPUNE CA JUDECATORUL NU ESTE OBIECTIV ABTINERE: situatia in care un judecator stiind ca se afla intr-unul din cazurile prevazute de lege solicita retragerea sa de la judecata unei cauze. RECUZARE: una din parti cere strict in cazurile prev de lege indepartarea unuia sau mai multor judecatori de la solutionarea unei cauze. Cauzele si procedura ptr ambele sunt identice 4 categorii de cazuri de recuzare: Calitatea de sot, ruda, afin a judec cu vreuna din parti, avocat, mandatarul vreuneia din parti Interesul direct/indirect al judec cu solutionarea pricinii Ura sau vrajmasia din tre judec, sot, rude, afinii sai pe de op arte si partile, rudele lor afini pe de alta parte Ambitia, orgoliul procurorului ar putea influenta solutionarea datorita faptului ca si-a exprimat parerea asupra pricinii inainte de solutionarea cauzei

Art 27 cpc prevede cazurile de recuzare: El, sotul, ascendentii, descendentii sai au vreun interes la solutionarea pricinii sau cand este sot, ruda sau afin pana la grad IV inclusiv cu vreuna din parti Cand este sot, ruda afin in linie drepata colaterala cu avocatul mandatarul partilor sau este casatorit cu sora fratele acestuia Cand sotul este iin viata si nedespartit este ruda sau afin cu una din parti sau desi decedat sau despartit au ramas copii Dca el sotul sau rudele sale au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau au o judecata la instanta unde una din parti este judecator Daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii Daca este tutore curator al uneia din parti Daca si-a spus parerea cu privire la pricina ce se judeca Daca a primit de la vreuna din parti daruri fagaduieli Vrajmasie Existenta interesului judecatorului este lasat la aprecierea instantei care judeca cererea de recuzare Vrajmasia trebuie dovedita in mod concret si nu doar prin simple afirmatii Procedura abtinere recuzare expres prevazuta de lege, nu este publica , nici contradictorie Abtinerea se propune de judec de indata ce a luat cunostinta ei, daca cel care se abtine este insusi presedintele el va incunostiinta pe loctiitorul sau. Daca abtinerea s-a facut totusi dupa cererea de recuzare se permite totusi acceptarea abtinerii si solutionarea ei Recuzarea se face verbal sau in scris ptr fiecare judecator in parte inainte de inceoperea dezbaterilor Nerespectarea termenului in care se poate face recuzarea atrage decaderea din dreptul de a mai putea recuza Fiind incidente procedurale se vor solutiona de aceeasi instanta dar fara participarea judec recuzat De lege lata nu se por recuza toti judecatorii unei instante sau ai unei sectii a acesteia Recuzarea verbala se consemneaza in incheierea de sedinta impreuna cu motivele recuzarii si mijloacele de proba Cererea de recuzare in scris va cuprinde: Indicare instanta Nume, prenume domiciliu parti reprezentant Obiect cerere inclusiv nume recuzat Semantura Motive recuzare Dovezi Se depune intr-un sg exemplar La deliberare nu participa nici partile nici cel recuzat in camera de consiliu Se interzice folosirea interogatoriului ca mijloc ptr dovedirea motivelor de recuzare Se pot dovedi motivele de recuzare prin inscrisuri , inceputuri de proba scrisa, martori. Daca recuzarea a intervenit in cursul judecatii iar judec a efectuat anumite acte de procedura, daca acestea nu vor fi mentionate in incheiere ele vor trebui refacute.

In cazul in care solutionarea cererii de recuzare este de competenta unei instante superioare aceasta va trimite cererea la o instanta de acelasi grad Odata respinsa nu se mai poate formula o noua cerere de recuzare cu privire la aceeasi cauza si acelasi judecator Incheierea de admitere si solutionare recuzare nu sunt supuse nici unei cai de atac. Daca in cazul recursului la tribunal sau curte de apel instanta a respins in mod gresit cererea de recuzare sau a omis solutionarea ei se va casa cu retinere iar nu cu trimitere. Numai ICCJ va casa cu trimitere Disp privitoare la abtinere si recuzare se aplica in mod egal procurorilor, grefierilor si magistratilor asistenti Instanta mai este compusa gresit si in urmatoarele situatii: La judecata participa un nr mai mic sau mai mare de judec Un judec stagiar a solutionat o cauza ce nu era de competenta sa Competul contine un judec suspendat sau eliberat din fct La judecata nu participa procurorul desi prezenta sa era oblig