Sunteți pe pagina 1din 1

RECURSIVITATE Lucrul cu cifrele unui numar

Se d un numr natural n ( 0<n<2000000000) 1. Calculai, suma cifrelor lui n. 2. Determinai numrul de cifre ale lui n. 3. Determinai cifra maxim a lui n. 4. Calculai suma numerelor care sunt prefixe ale lui n. 5. Determinati numarul de cifre de 0 din n. 7. Verificati daca in numarul n, cifra k apare numai pe pozitii pare ( 0<=k<10). 8. Se dau un numar natural n>0 si o cifra c. Determinati numarul de aparitii in n ale cifrei c. 9. Determinati prima cifra a lui n. 10. Determinati numarul format din primele doua cifre ale lui n 11. Se cere s se afieze numrul format cu cifrele inversate, utilizand un subprogram implementat recursiv. 12. Determinati cifra minima din n 13. Determinati cifra maxima din n. 14 Determinati de cate ori apare in n, cifra minima si pe ce pozitii 15 Verificati daca numarul n are aspect de munte. (ex: 13457641) 16. Verificati daca numarul natural n este numar prim

Lucrul cu siruri
1 Se d un cuvnt i se cere afiarea, folosind o funcie recursiv, a cuvntului obinut prin inversarea literelor sale. 2. Se dau dou cuvinte x i y. S se verifice dac x este o anagram a lui y. 3. Cunoscand doua siruri formate doar din litere mici ale alfabetului englez, afisati literele distincte comune celor doua siruri. 4. Se citeste de la tastatura un cuvant format din maxim 30 de caractere. Sa se elimine din sirul dat vocalele, folosind o functie implementata recursiv.

Lucrul cu vectori
Se da numarul n (0<n<100) si cele n elemente numere intregi ale vectorului x. 1. Calculati suma elementelor lui x 2. Calculati produsul ultimelor sifre din valorile pozitive nenule din x 3. Determinati numarul de perechi din vectorul x, aflate in dezordine ( adica: pentru 0<i<j<n, x[i]>x[j] ) 4. Determinati cmmmdc al elementelor vectorului x ( met1: Alg lui Euclid, Scaderi repetate) 5. Calculati suma primelor cifre ale fiecarei valoari din x 6. Determinati elementul minim din vector 7. Determinati elementul maxim din vector

Puteri, expresii, cmmdc, baze de numeratie, transformari,...algoritmi elementari


1. Fie a i b dou numere naturale nenule. Determinai cel mai mare divizor comun al lor. 2. Se dau dou numere x i n, n natural. Calculai xn, 3. Fie a i b dou numere naturale nenule. Determinai cel mai mare divizor comun al lor. 4. Se dau gradul n i coeficienii a0, a1, , an ai unui polinom P, precum i o valoare real x. S se determine valoarea polinomului P n punctul x. 5. S se determine termenii de rang n ai urmtoarelor dou iruri: an = (an-1 + bn-1) / 2, bn = an 1 bn 1 , tiind c a0, b0 i n sunt cunoscui. 6. Se dau numerele reale a, b, c, a 0, coeficienii ecuaiei ax2+bx+c=0. Fie x1, x2 rdcinile ei. Pentru un n dat, n > 0, se cere calculul sumei Sn = x1n + x2n